Help jezelf door een ander te helpen

Door een ander te helpen, help je jezelf vaak ook. Ongevraagd een betekenisvolle gunst verlenen, brengt je vaak drie verschillende belangrijke voordelen. De drie voordelen van een betekenisvolle gunst verlenen zijn: dat je aardiger gevonden wordt, dat mensen je graag op een of andere manier terug willen en betalen en het belangrijkste je voelt jezelf goed als je iemand anders helpt. Door de drie voordelen van een ander helpen, kom je zowel in je loopbaan als in het leven verder.

Je wordt aardig gevonden
Door ongevraagd een betekenisvolle gunst voor iemand te verlenen, word je aardig gevonden. En het is bekend dat als mensen je aardig vinden over het algemeen ook positief over je denken. Omdat mensen positief over je denken, zullen zij ook op een positieve manier over je praten met anderen, bijvoorbeeld collega’s, of je baas.
Omdat mensen over de gehele linie positief over je zijn, dichten zij naast je sympathieke voorkomen je ook andere waardevolle eigenschappen toe. Dit effect wordt het halo-effect genoemd. Het halo-effect is ontdekt door de psycholoog Edward Thorndike. Het tegenovergestelde van het halo-effect is het horn-effect.
Als mensen je dus aardig vinden, denken zij ook sneller dat je erg goed bent in je werk. Vervolgens zullen zij dan sneller je naam noemen als jouw specifieke deskundigheid ergens om wordt gevraagd. Door dus een gunst te verlenen, word je dus sneller gezien als een deskundige werknemer.

Mensen willen niet in de schuld staan
Door ongevraagd een betekenisvolle gunst te verlenen, voelen mensen voor wie je de gunst hebt verleend dat zij je nog iets schuldig zijn. Dit principe wordt wederkerigheid genoemd. Wederkerigheid betekent dat mensen een sociale verplichting voelen om iets voor je terug te doen, anders denken zij dat zij van je stelen.
Het principe van wederkerigheid kent zijn oorsprong in de tijd dat er nog geen geld bestond en het economisch verkeer gebaseerd was op ruilhandel. Mensen moesten elkaar toen vertrouwen dat als zij iets deden voor een ander, dat de ander iets voor hen terug zou doen. De bakker gaf bijvoorbeeld brood aan de schoenmaker, als de bakker er op kon vertrouwen dat de schoenmaker zijn schoenen zou maken.
Hoewel ruilhandel niet meer bestaat, zie je het principe van wederkerigheid nog steeds in alledaagse gebruiken. We vragen bijvoorbeeld iemand op visite als we bij deze persoon op visite zijn geweest.
Het mooie van het wederkerigheidsprincipe is dat je vaak om een iets grotere gunst kunt vragen, dan dat je in eerste instantie hebt gevraagd. Je krijgt dus als het ware rente op de gunst die je hebt verleend. Wel moet degene van wie je een gunst terugvraagt nog weten dat je hem, of haar een gunst hebt verleend, wacht dus niet te lang.

Je voelt jezelf goed
Het blijkt dat je jezelf goed als je iets krijgt, maar dat je jezelf nog veel beter voelt als je iets weggeeft. Een gunst verlenen, is hetzelfde als iets weggeven. Door iets te doen voor een ander neemt je zelfrespect toe en wanneer je zelfrespect toeneemt, neemt ook je zelfvertrouwen toe.
Wanneer je veel zelfvertrouwen hebt, denk je positief over jezelf en straal je dit ook uit. Andere mensen waaronder collega’s en leidinggevenden vinden positieve mensen over het algemeen aardiger en gaan graag met je om. Door het halo-effect denkt je leidinggevende dat je een capabele werknemer bent en krijg je leukere en belangrijkere taken waar een hoger loon tegenover staat.

Lees en luister ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Omgaan met moeilijke mensen

Omgaan met moeilijke (schoon)familieleden

Hoe kun je positiever worden?

Positief zijn verlengt je leven

Bronnen:

Robert B. Cialdini, (2007), Influence, The Psychology of Persuasion