Wat is een obligatie? Voor- en nadelen van obligaties

Een obligatie is een lening die aan een bedrijf of staat (land) wordt gedaan. Een obligatie kent een looptijd en couponrente. Op het einde van de looptijd krijgt men het uitgeleende bedrag terug. Vaak jaarlijks wordt rente uitgekeerd. Het rendement op een obligatie ligt vaak rond de 5%. Het beleggen in obligaties heeft zowel voor- als nadelen.

Wat is een obligatie?
Een obligatie is een lening die aan een staat (land) of bedrijf wordt gedaan. Over de lening krijgt de eigenaar van de obligatie rente. Voor een obligatie staat een bepaalde looptijd. Na de looptijd krijgt de koper van de obligatie het gehele geleende bedrag terug. Verder krijgt de koper van de obligatie jaarlijks rente. Vroeger waren obligaties papieren documenten. De obligatie bestond uit twee delen. De twee delen zijn de mantel en de coupon. Op de mantel staat de grootte van de geldbedrag wat de koper van de obligatie op het einde van de looptijd krijgt. Op de mantel staat eveneens de rente. De coupons zijn een soort bonnen. Elke bon heeft een vervaldatum. Op de vervaldatum krijgt men de jaarlijkse rentevergoeding over het geleende bedrag.

Rendement van een obligatie
Over het algemeen wordt een rendement (rente) van 5% op obligaties verwacht. Op obligaties die door landen (staatsobligaties) worden uitgegeven, ligt het rendement lager. Het is echter wel afhankelijk welk land een obligatie uitgeeft. Zo zal het rendement op Duitse staatobligaties laag zijn. Het rendement op Griekse staatsobligaties zal hoger zijn. De reden hiervoor is dat het risico op verliezen van de investering groter is bij het aankopen van noodlijdende landen. Het rendement van obligaties die door bedrijven worden uitgegeven ligt ongeveer rond de 5%.

Wat is de AEX?
De AEX-index is een belangrijke graadmeter van de Nederlandse beurs. In de AEX-index zijn de 25 belangrijkste aandelen opgenomen. Elk aandeel kent een bepaald gewicht. Zo weegt het aandeel van Koninklijke Olie (Royal Dutch Shell) voor ruim 15% en het aandeel Philips weegt voor ruim 6,5% mee. Op 4 maart 1983 is de AEX ingesteld en heette toen European Options Exchange (EOE) en bestond uit 13 aandelen. Het punt van de AEX werd toen op een fictieve 100 gesteld. Via een beleggingsrekening bij een broker kun je onder andere beleggen in de Nederlandse aandelen van de AEX.

Effect van een hoge rentestand op obligaties
Vaak wordt gedacht dat een hoge rentestand een negatief effect heeft op de waarde van de obligaties. Dit is echter sterk afhankelijk van de tijd dat obligaties worden gekocht. Wanneer obligaties worden gekocht op het moment dat de rente laag is, zal het rendement op obligaties ook laag zijn. Wanneer vervolgens de rente hoger wordt, neemt het rendement op de obligatie af. Obligaties kunnen echter ook worden gekocht op het moment dat de rente hoog is. Het rendement op de obligatie is dan ook hoog. Wanneer vervolgens de rente daalt, is de rente op de obligatie nog steeds hoog. Het aanschaffen van obligaties bij een lage rentestand kan dus nadelig zijn, terwijl het aanschaffen van obligaties bij een hoge rentestand voordelig kan zijn.

Voordelen en nadelen van obligaties
Het opnemen van obligaties in een beleggingsportefeuille kent zowel voor- als nadelen.

Voordelen van beleggen in obligaties

 • Vooraf is duidelijk hoe lang de looptijd is.
 • Het rendement is duidelijk en blijft de gehele looptijd hetzelfde.
 • Rendement is hoger dan op een spaarrekening.
 • Bedrijven die obligaties uitgeven, krijgen vaak een rating. A-rating is vaak betrouwbaar. Obligaties van bedrijven met een C- of D-rating zijn mogelijk minder betrouwbaar.
 • Bij een faillissement krijgen obligatiehouders voor de aandeelhouders geld, maar pas na de fiscus.

Nadelen van beleggen in obligaties

 • Wanneer belegd wordt in staatsobligaties van niet Eurolanden, dient rekening te gehouden worden met valutaverschillen.
 • Vaak moet een groot bedrag worden ingelegd om een obligatie te kopen. Dit kan ondervangen worden door te beleggen in een obligatiefonds. Voor vaak al 25 euro per maand kan belegd worden in een obligatiefonds.
 • Bij een rentedaling zal de obligatie minder goed voor de looptijd te verkopen zijn.
 • Het depositogarantiestelsel is vaak niet van kracht op obligaties. Vraag dit goed na!
 • Bij inmiddels uitgegeven obligaties wordt niet geprofiteerd van rentestijging.
 • Lager rendement, dan bij aandelen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Huis en hypotheek in 2016

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen

Bronnen:

M Kanis (2008) Beleggen voor dummies, Pearson, Amsterdam
nl.wikipedia.org/wiki/Obligatie
www.weekopties.nl/beleggen
www.mistermoney.nl/voor-en-nadelen-obligatie-beleggen
www.mistermoney.nl/obligaties-informatie

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen