Waarom ben ik arm en hoe word ik rijk?

Ondanks dat Nederland een rijk en welvarend land is, zijn er in Nederland rond de miljoen mensen die onder, of rond de armoedegrens leven. Deze mensen kunnen niet dagelijks een warme maaltijd eten, hun kinderen kunnen vanwege het hoge abonnementsgeld niet bij een sportclub en er is onvoldoende geld om het huis te verwarmen en om een keer per jaar op vakantie te gaan. Helaas helpt de overheid deze groep mensen steeds minder en zijn deze mensen steeds meer op zichzelf aangewezen. Wellicht leef je zelf ook in armoede en ben je arm en wil je weten hoe je wat meer geld kunt overhouden en meer geld kunt verdienen. Hieronder worden vijf verschillende persoonlijke redenen gegeven waarom mensen arm zijn en wat je kunt doen om niet meer arm te zijn en rijker te worden.

Reden 1 waarom ik arm ben; je realiseert je niet dat je niet arm hoeft te zijn
Arme mensen groeien vaak op in een omgeving met arme mensen. De grootouders, ouders, broers, zussen, ooms, tantes, vrienden, vriendinnen, klasgenoten en collega’s van arme mensen zijn ook vaak arm. Dit betekent dat de omgeving waarin je opgroeit geen rolmodellen kent die niet arm zijn en juist rijk zijn. Hierdoor heb je geen voorbeeld dat je niet arm hoeft te zijn. Hierdoor realiseer je je niet dat je niet arm hoeft te zijn. Wanneer de gehele omgeving waarin je opgroeit arm is, denk je dat het normaal is om arm te zijn. Tevens heb je misschien in een omgeving die doorgaans arm is niet:

  • De vaardigheden geleerd hoe je voor promotie in je baan kunt zorgen, zodat je meer geld verdient
  • Heb je niet geleerd hoe je het beste op een baan kunt solliciteren
  • Heb je niet geleerd hoe je verstandig met geld om kunt gaan, zodat je meer geld kunt sparen
  • Weet je niet op welke subsidies je recht hebt etc…

Om jezelf te realiseren dat je niet arm hoeft te zijn, is het belangrijk om op zoek te gaan naar geschikte rolmodellen die niet arm zijn. Deze rolmodellen hoeven niet ontzettend rijk te zijn, maar het is wel belangrijk om rolmodellen op te zoeken die bijvoorbeeld:

  • Niet meer arm zijn en bezig zijn om een hogere opleiding volgen, of al hebben afgerond dan jij
  • Een baan hebben die meer salaris oplevert, dan jouw baan, of dezelfde baan hebben als jij, maar toch meer kunnen sparen dan jij
  • De weg kennen om subsidies aan te vragen

Iedereen kent zulke mensen wel in hun directe omgeving. Probeer met deze mensen in gesprek te gaan. Wanneer je het eng, of spannend vindt om met deze mensen in gesprek te gaan, lees dan inspirerende biografieën van mensen (bijvoorbeeld van Steve Jobs en Arnold Schwarzenegger) die succesvol zijn geworden, of zoek ondersteuning bij de gemeente, of UWV.

Reden 2 waarom ik arm ben; je beslist niet dat je niet arm hoeft te zijn
Wanneer je je realiseert dat je niet arm hoeven te zijn, betekent dat nog niet dat je beslist om niet arm te willen zijn. Wanneer je niet beslist dat je niet meer arm wil zijn, zul je nooit de stappen nemen om meer geld te verdienen en over te houden.
Neem dus de beslissing om niet arm te zijn en beslis voor jezelf hoeveel geld je wil verdienen en wil overhouden aan het einde van het jaar. Beslis eveneens hoeveel geld je over 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar wil hebben. Wanneer je hebt beslist hoeveel geld je over 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar wil hebben, denk dan niet dat het je nooit zal lukken om een bepaalde hoeveelheid geld te hebben, want wat andere mensen lukt, kan jou ook lukken. Schrijf wel doelstellingen op voor wat je over 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar wil hebben bereikt. Wanneer duidelijk is wat je doelstellingen zijn, denk dan aan alle taken en activiteiten je moet doen om deze doelstellingen te bereiken. Schrijf al deze taken en activiteiten op en nummer ze van belangrijk naar minder belangrijk. Een taak kan bijvoorbeeld het volgen en afronden van een opleiding zijn, het volgen van een cursus op het werk, vragen of je andere taken op het werk mag doen, overuren mag draaien op het werk, in gesprek gaan met je baas, of leidinggevende hoe hij deze baan heeft gekregen en wat hij/zij daarvoor heeft moeten doen, of kijken welke subsidieregelingen er zijn.

Reden 3 waarom ik arm ben; je stelt belangrijke taken en activiteiten uit
Wanneer je je realiseert en beslist dat je niet arm hoeft te zijn en alle taken en activiteiten netjes hebt opgeschreven en hebt aangegeven welke taken en activiteiten het belangrijkste zijn (geprioriteerd), betekent dit nog niet dat je deze taken en activiteiten uitvoert. Het uitstellen van taken en activiteiten die belangrijk zijn, betekent dat er niets verandert aan je situatie; je blijft arm. En wat nog erger is: van uitstel komt vaak afstel!

Het is zeer makkelijk om moeilijke taken en activiteiten uit te stellen en vervolgens helemaal niets meer te doen, maar het zorgt er alleen voor dat je in precies dezelfde situatie bent als waarin je nu bent. Het is moeilijk om moeilijke taken en activiteiten direct te doen, maar het zorgt ervoor dat je werkt aan jezelf en je omstandigheden. In het Engels wordt wel eens gezegd: “Bad habits are easy to do, but hard to live with. Good habits are hard to do, but easy to live with!”

Het is dus belangrijk dat je dagelijks je belangrijke taken en activiteiten uitvoert. Dit kun je bereiken door een goede jaarplanning te maken. Je jaarlijkse doelstellingen vormen het uitgangspunt voor je jaarplanning. Op basis van je jaarplanning kun je je maandelijkse doelstellingen opschrijven en hiervoor een maand- en activiteitenplanning maken. Op basis van je maandplanning kun je wekelijkse doelstellingen bepalen en hiervoor een weekplanning en activiteitenplanning maken en op basis van je weekplanning maak je dagelijkse doelstellingen en een dagplanning en activiteitenplanning. Schrijf deze dagplanning zo gedetailleerd mogelijk van uur tot uur op en zet deze dagplanning voor een hele week vooruit in je agenda (van je telefoon). Kijk vervolgens dagelijks of je dagdoelstellingen hebt bereikt. Kijk ook wekelijks en maandelijks of je je doelstellingen hebt bereikt.

Reden 4 waarom ik arm ben; je denkt alleen aan het direct bevredigen van je behoeften
Een andere belangrijke reden dat je mogelijk arm bent, is omdat je mogelijk alleen denkt aan het direct bevredigen van je behoeften. Zodra je loon (salaris) is gestort, denk je aan uitgeven van geld in plaats van sparen van geld. Als je iets moois ziet, wil je dat meteen hebben in plaats van ervoor sparen. Hierdoor hou je geen geld over aan het einde van de maand en sta je misschien zelfs rood.

Als je niet arm wil zijn, is het belangrijk dat je eerst denkt aan het opbouwen van een financiële buffer in de vorm van minimaal 5 maandsalarissen spaargeld en aan het betalen van je grootste schulden. Dit kun je het beste doen door automatisch elke maand 50 tot 100 euro van je salaris te sparen op een spaarrekening waarop je geld voor minimaal 3 jaar vaststaat. Een spaarrekening waarop je geld vaststaat wordt een spaardeposito genoemd. Een spaardeposito geeft meer rente, dan een gewone spaarrekening. Ook moet je maandelijks automatisch aflossen op je grootste schulden.

Reden 5 waarom ik arm ben; je denkt niet aan de lange termijn
Misschien de belangrijkste reden dat je mogelijk arm bent, is omdat je mogelijk niet denkt aan de lange termijn. Deze reden houdt verband met reden 2 waarin je al wordt aangezet om te denken aan je doelstellingen over 5 en 10 jaar. Als je niet weet wat je over 5 en 10 jaar wil en wilt hebben bereikt, kun je daar je huidige gedrag niet op afstemmen. Zorg er dus voor dat je duidelijk hebt wat je over 5 en 10 jaar wilt hebben bereikt, kun je daar je dagelijkse taken en activiteiten op afstemmen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes