Een uitkering en freelance werken

Mogelijk wordt u zelf ontslagen of bent u al ontslagen. Als u ontslagen bent, heeft u recht op een WW-uitkering. Werken als freelancer kan ook een optie zijn om inkomen te genereren. Hiermee kan echter uw WW-uitkering in gevaar komen. Ook met freelance werken en het krijgen van een andere uitkering kan betekenen dat u het recht verlies op een uitkering.

WW-uitkering en freelancen
De WW-uitkering wordt uitgekeerd door het UWV. Werken als freelancer kan betekenen dat u het recht verliest op een WW-uitkering. De uren die u als freelancer werkt, bent u niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Voor deze uren (het aantal uren werken als freelancer is hierin bepalend NIET het inkomen) verliest u het recht op WW-uitkering. Als u voor uw ontslag als freelancer werkte, dan moet hetzelfde aantal uren beschikbaar blijven. Wanneer u overweegt om volledig als freelancer wilt gaan werken, kunt u inkomenssteun ontvangen vanuit de bijstandsregeling zelfstandigen. Laat u zelf ALTIJD goed voorlichten. Regels en rechten kunnen veranderen.

WIA en freelancen
De WIA wordt ook door het UWV uitgekeerd. Hierin speelt echter de Gemeenschappelijke Medische Dienst een belangrijke rol. De Gemeentelijke Medische Dienst speelt een belangrijke rol in het bepalen van uw arbeidsongeschiktheid.  Werken als freelancer kan uw arbeidsgeschiktheid doen toenemen. Hiermee komt een gedeelte van uw WIA-uitkering in gevaar. Wederom geldt dat u uzelf goed moet laten voorlichten.

Bijstand en freelancen
Wanneer u bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om te solliciteren. Als freelancer ben je minder beschikbaar voor de arbeidsmarkt en dit kan het ontvangen van bijstandsuitkering in gevaar brengen. Er zijn echter een aantal mogelijkheden:

  • Wanneer u als freelancer tijdelijk werk doet, moet u dit doorgeven aan de uitkerende instantie. Voor de periode dat u werkt, wordt de uitkering ingehouden.
  • U mag in de bijstand bijverdiensten ontvangen. Neem met de uitkerende instantie contact op, om te vragen hoeveel dat is.
  • Wanneer het freelance werk u langdurig in beslag neemt, kunt uitkering aanvragen middels de Bijstandsregeling voor Zelfstandigen. U heeft dan een kredietmogelijkheid om gedurende een lange periode (1 jaar) om  in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. In dat jaar moet u een ondernemingsplan opstellen. De gemeente bekijkt of het bedrijf levensvatbaar is. Wanneer vervolgens de inkomsten van uw bedrijf onder het bijstandsniveau liggen, dan worden deze gedurende een periode van MAXIMAAL 36 maanden aangevuld tot het bijstandsniveau.

Mogelijk krijgt u via een andere regeling een uitkering. Laat u zelf altijd goed voorlichten. Op de website kennisring kunt u veel informatie vinden.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Veel voorkomende fouten bij de start van een webwinkel (webshop)

Hoe start ik mijn parttime bedrijf vanuit huis?

Geld verdienen zonder baan? Passief inkomen

Wat moet je kunnen als freelancer/ZZP’er?

Bronnen:

GA Bosman (1993), De freelance gids, Perspact Media Produkties
www.zzp-mkb.nl/BBZ-financiele-bijstandsregeling-regeling-voor-ZZP