Drie manieren om tijd voor je te laten werken

Alles wat je doet in je leven is een investering van tijd. Je kunt stellen dat je werkt voor tijd. Wanneer je je tijd nuttig gebruikt, levert het tijd op. Hiermee kun je je tijdsinvestering vergelijken met elke andere investering, bijvoorbeeld geld. Wanneer je je tijdsinvestering vergelijkt met een investering van geld, gaat de term Return On Investment (ROI) op. In het Nederlands betekent deze term Netto toekomstige kasstromen gedeeld door de initiële investering, oftewel rendement.

Helaas kun je tijd maar 1 keer investering en je krijgt de tijd niet meer terug. Geld kun je terugverdienen. Tijd die je hebt geïnvesteerd, is weg. Tijd (ook verspilde tijd) krijg je nooit meer terug. Investeer je tijd dus in activiteiten die ook op de lange termijn iets opleveren, bijvoorbeeld meer vrije tijd. Wanneer je je tijd investeert in meervoudig positieve activiteiten, meervoudig negatieve activiteiten schrapt en je tijd niet verspilt wanneer je nog jong bent, heb je later in je leven meer tijd.

Doe meervoudig positieve activiteiten
Meervoudig positieve activiteiten zijn die activiteiten die een ROI hebben op meerdere gebieden, of een groot ROI in 1 gebied. Verder brengen meervoudig positieve activiteiten je dichter bij je doelstellingen. Het schrijven van artikelen voor deze website heeft een grote ROI. Enerzijds verdiep je jezelf in gebieden die je interessant vindt, waardoor je kennis toeneemt. Ook neemt je schrijfvaardigheid toe wat je ook weer in andere gebieden kunt gebruiken. Tenslotte krijg je ook nog passieve inkomsten. Passieve inkomsten zijn inkomsten die doorlopen, terwijl je er geen tijd meer in stopt. Dit in tegenstelling met de traditionele werkopvatting waarin je je werktijd verkoopt en je inkomsten stoppen, als je geen tijd meer investeert. Ook het doen van een leuke sport heeft een grote ROI. Enerzijds vind je het sporten leuk, anderzijds blijf je fit en gezond. Zoek dus zoveel mogelijk activiteiten met een grote ROI.

Verspil geen tijd wanneer je nog jong bent
Ook is het belangrijk dat je zo snel mogelijk in je leven je doelstellingen helder hebt en hier zo snel en goed mogelijk naar toe werkt. Hoe eerder je je doelstellingen bereikt, des te sneller gaan deze ook renderen. Kies dus voor de juiste studie, de op dat moment juiste baan, het juiste huis etc…Neem dus zo snel mogelijk de beslissingen die passen bij je doelstellingen. Hoe eerder je de juiste beslissingen neemt, des te sneller kunnen de juiste beslissingen voor je gaan renderen. Zie het als spaargeld op je spaarrekening. Hoe sneller je tot het inzicht komt om te sparen en gaat sparen, hoe sneller je rente-op-rente opbouwt! Zo is het ook met het nemen van juiste beslissingen over je tijd. Ook met betrekking tot je tijd buiten je baan/werk kun je werken aan je doelstellingen en een ideaal toekomstbeeld. Investeer je tijd buiten je werk aan het bereiken van je doelstellingen. Zoek een manier om de tijd (buiten je werk) voor je te laten werken. Elke beslissing die je neemt over je beschikbare tijd is niet alleen beslissing voor nu, maar ook voor de toekomst.

Schrap meervoudig negatieve activiteiten (verspilde tijd)
Wanneer meervoudig positieve activiteiten een ROI op meerdere gebieden hebben, hebben meervoudig negatieve activiteiten een negatieve ROI op meerdere gebieden. Deze activiteiten leveren op het moment zelf niets op of zijn zelfs negatief en kunnen na de activiteit ook nog eens negatief doorwerken. Denk bij meervoudig negatieve activiteiten bijvoorbeeld aan een vergadering die niets voor je oplevert en waarbij je ook nog eens moet notuleren. Ook de moeizame samenwerking met een collega in een project wat weinig oplevert voor je individuele doelstellingen, is een meervoudig negatieve activiteit. Verder is roken een meervoudig negatieve activiteit. Enerzijds kost roken veel geld, het is slecht voor je gezondheid en wanneer je rookt kun je minder goed andere zaken doen.  Meervoudig negatieve activiteiten zijn ook die activiteiten die je verder van je doelstellingen afbrengen in plaats van er dichterbij.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Timemanagement met militaire precisie (CARVER)

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor success

Hoe haal je deadlines en kom je afspraken na?

Bronnen:

nl.wikipedia.org
Www.pickthebrain.com