Tag Archives: zorgverzekering

Soorten verplichte en niet verplichte verzekeringen

Met een verzekering (assurantie) sluit een verzekernemer een contract af met een verzekeraar. Met dit contract wil de verzekernemer een risico afdekken, dat hij zelf niet wil, kan, of zelfs mag dragen. Zo zijn in Nederland een aantal verzekeringen verplicht om af te sluiten. De zorgverzekering, autoverzekering en motorverzekering (of brommerverzekering) zijn in Nederland verplichte verzekeringen. Het moge duidelijk zijn dat de auto-, motor- en brommerverzekering alleen verplichte verzekeringen zijn voor bezitters van respectievelijk auto, motor, of brommer. Daarnaast zijn er nog een aantal niet verplichte verzekeringen, maar die wel verstandig zijn om af te sluiten. De aansprakelijkheidsverzekering, opstalverzekering, inboedelverzekering, overlijdensrisicoverzekering en rechtsbijstandsverzekering zijn verzekeringen die niet verplicht zijn. Het is echter wel verstandig en aan te raden om deze verzekeringen af te sluiten.

Verplichte verzekeringen
In Nederland zijn er een aantal verplichte verzekeringen. Deze verplichte verzekeringen zijn:

 • Zorgverzekering
 • Autoverzekering
 • Motorverzekering en brommerverzekering

Hieronder worden deze verzekeringen verder toegelicht.

Zorgverzekering, of ziektekostenverzekering
De zorgverzekering vergoedt de basiskosten voor medische kosten, zoals bijvoorbeeld kosten voor bezoek aan een huisarts, een specialist en kosten voor medicatie. De zorgverzekering is verplicht voor iedereen ouder dan 18 jaar die in Nederland woont, komt te wonen, of in Nederland werkt en loonbelasting betaald.

Zorgverzekering niet voor iedereen verplicht
Voor twee groepen geldt de verzekeringsplicht niet. Militairen en mensen met gemoedsbezwaren hoeven geen zorgverzekering af te sluiten. Een gemoedsbezwaar is bezwaar op basis van levensbeschouwelijke overtuiging (vaak een geloof; religie) .

Acceptatieplicht zorgverzekering
Zorgverzekeraars moeten verplicht mensen accepteren, als zij een zorgverzekering willen afsluiten. Deze verplichte acceptatie wordt de acceptatieplicht genoemd. Hoewel voor de basisverzekering een acceptatieplicht geldt, geldt voor de aanvullende en tandartsverzekering geen acceptatieplicht niet. Met de aanvullende verzekering en tandartsverzekering is iemand verzekerd voor ziektekosten die niet vergoed worden uit de basisverzekering. De zorgverzekeraar kan eerst aanvullende informatie bij de verzekerde inwinnen voordat een aanvullende verzekering, of tandartsverzekering kan worden afgesloten.

Autoverzekering, WA-autoverzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid autoverzekering)
Een WA-autoverzekering is verplicht voor iedereen die een auto heeft. Met een autoverzekering is een bestuurder verzekerd voor alle schade die hij, of zij aan andere weggebruikers en voertuigen veroorzaakt.

WA-autoverzekering, beperkt casco en volledig casco
Naast de verplichte autoverzekering kan ook nog een beperkt casco en volledig casco autoverzekering worden afgesloten. Met deze typen autoverzekeringen is schade door eigen schuld aan de eigen auto beperkt, of volledig verzekerd.

Motorverzekering, brommerverzekering
Een motorverzekering en brommerverzekering zijn eigenlijk precies hetzelfde als een WA-autoverzekering. Met een motorverzekering en brommerverzekering is de bestuurder van respectievelijk een motor, of brommer verzekerd voor alle schade die hij, of zij aan andere weggebruikers en voertuigen veroorzaakt. Naast de verplichte motorverzekering en brommerverzekering kan ook de schade door eigen schuld aan eigen motor, of brommer beperkt, of volledig worden verzekerd.

Niet verplichte verzekeringen, maar wel verstandig om af te sluiten
Naast de verplichte verzekeringen zijn er ook een aantal verzekeringen die niet verplicht zijn. Het is echter zeer verstandig om deze verzekeringen wel af te sluiten. De onderstaande verzekeringen zijn zeer verstandig om af te sluiten:

 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Opstalverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Rechtsbijstandsverzekering

Hieronder worden deze verzekeringen verder toegelicht.

Aansprakelijkheidsverzekering
Hoewel een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is om af te sluiten, is het wel zeer verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Met een aansprakelijkheidsverzekering is iemand verzekerd voor schade aan personen (letsel en aantasting) en aan zaken, door beschadiging, vernietiging en vermissing (met uitzondering van inboedel en auto).

Opstalverzekering (woonhuisverzekering)
Met een opstalverzekering is iemand verzekerd voor schade aan de woning (onroerende zaken) door bijvoorbeeld waterschade, brandschade, bliksemschade en inbraakschade. Voor een wooneigenaar is het zeer verstandig om een opstalverzekering af te sluiten. Zo’n opstalverzekering kun je bij ING afsluiten die vaak goede prijzen en voorwaarden hanteren. Met de ING opstalverzekering maakt u een goede keuze!

Sommige hypotheekverstrekkers stellen het zelfs verplicht om een opstalverzekering af te sluiten, voordat zij een hypotheek verstrekken. Het huis is namelijk hetgeen wat van waarde (onderpand) is voor de hypotheekverstrekker, wanneer de hypotheeknemer zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Inboedelverzekering
Met een inboedelverzekering is iemand verzekerd voor schade aan roerende zaken in de woning (inboedel); zoals bijvoorbeeld meubels, elektronische apparatuur, bromfietsen, fietsen, tuinaanleg door brand, inbraak, waterschade en vernieling. Alles wat niet nagelvast is, valt onder de inboedelverzekering.

Overlijdensrisicoverzekering (vorm van levensverzekering)
Met een overlijdensrisicoverzekering zijn de nabestaanden van een overleden iemand verzekerd van een geldbedrag als de verzekerde voor een afgesproken leeftijd komt te overlijden. Sommige levensverzekeringen keren altijd uit. Bij het afsluiten van een hypotheek kan het verstandig zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor de kostwinner. Komt de kostwinner te overlijden, dan is er een geldbedrag waarmee de hypotheek kan worden afgelost en de nabestaanden het huis niet uit hoeven.

Rechtsbijstandsverzekering
Met een rechtsbijstandsverzekering is iemand verzekerd van het vergoeden van kosten voor juridische hulp in geval van juridische geschillen.

Niet verplichte verzekeringen, maar wel handig om af te sluiten
Een doorlopende reisverzekering en annuleringsverzekering zijn verzekeringen die handig zijn om af te sluiten voor mensen die veel reizen. Er hoeft dan namelijk niet voor elke reis opnieuw een reisverzekering en annuleringsverzekering worden afgesloten. Ook zijn de kosten vaak lager voor een doorlopende reis- en annuleringsverzekering, dan voor elke nieuwe reis een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Huis en hypotheek in 2016

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen

Bronnen:

www.homefinance.nl http://www.homefinance.nl/zorgverzekering/informatie/wat-is-een-zorgverzekering.asp opgevraagd op 20-1-2016
www.homefinance.nl http://www.homefinance.nl/autoverzekering/informatie/wat-is-een-autoverzekering.asp opgevraagd op 20-1-2016
www.gerust.nl http://www.gerust.nl/aansprakelijkheidsverzekering/wiki/wat-is-een-aansprakelijkheidsverzekering opgevraagd op 20-1-2016
www.homefinance.nl http://www.homefinance.nl/opstalverzekering/informatie/wat-is-een-opstalverzekering.asp opgevraagd op 20-1-2016
www.homefinance.nl http://www.homefinance.nl/inboedelverzekering/informatie/wat-is-een-inboedelverzekering.asp opgevraagd op 20-1-2016

Geldzaken: breng orde in geldzaken

Orde brengen in geldzaken is belangrijk. Wanneer er orde is in de geldzaken, kan er geanticipeerd worden op belangrijke financiële gebeurtenissen. Ook het vaststellen van financiële doelstellingen kan pas starten wanneer er financiële orde is. Geldzaken bestaan uit een aantal onderdelen: energie, belasting, huis, auto, apparatuur, lidmaatschappen/abonnementen, (zorg)verzekeringen, bankzaken, pensioen en werk. Voordat orde aangebracht wordt in  geldzaken is het handig om een aantal mappen aan te schaffen. Schrijf op elke map een aspect van de geldzaken zoals hierboven genoemd. In de alinea’s hieronder wordt elk onderdeel kort besproken.

Energie en water (gas, water en electriciteit)
Bekijk welke contracten lopen bij elke aanbieder van energie. Belangrijke aspecten van contracten van energie-aanbieders is het soort contract; een vast contract met jaarlijks een vast tarief, waar ondanks hoge of lage energieprijzen het tarief hetzelfde blijft. Bekijk ook of gas, water en licht bij 1 aanbieder zijn ondergebracht, of bij meerdere aanbieders. Het kan wellicht goedkoper zijn om bij 1 aanbieder alles onder te brengen. Bekijk bij de energiekosten waar wellicht bespaard kan worden, door bijvoorbeeld tochtstrips, spaarlampen, apparatuur echt uit zetten, isolatieglas, een HR-ketel etc.

Belasting
Het belastingjaar eindigt op 31-12. Probeer gegevens voor de belasting al voor die tijd te verzamelen. Gegevens voor de belasting zijn:

 • Loonstrookjes
 • Bank-, spaar- en beleggingsrekeningtegoeden op 31-12 (einde van het jaar)
 • Bezittingen en schulden
 • Zorg-, huur-, en kindertoeslag
 • Betaalde dividendbelasting
 • WOZ-waarde
 • Betaalde hypotheekrente
 • Betaalde erfpacht
 • Andere aftrekposten

Breng elke belastingjaar onder een nieuw tabblad in de map.

Huis, hypotheek en onderhoud
Bij een eigen huis hoort vaak een hypotheek. Bekijk wat de hypotheekrente is en wanneer de rentevaste periode afloopt. Kijk voor die tijd al uit naar wellicht een lagere rente. Een ander aspect van een eigen huis is het onderhoud. Voor onderhoud moet geld worden gereserveerd. Anticipeer op grote klussen op tijd.

Auto, brandstof, onderhoud, verzekering en afschrijving
Een auto kost veel geld. Niet alleen het onderhoud en brandstof kosten veel geld. Ook voor de afschrijving moet geld worden gereserveerd. Start direct met sparen voor een nieuwe auto wanneer er een nieuwe auto is gekocht.

Apparatuur
Bij apparatuur valt te denken aan PC, wasmachine, magnetron, droger, vaatwasser, spelcomputer, televisie, DVD-speler. Ook apparatuur slijt. Het is dus aan te raden om ook voor apparatuur afschrijving te rekenen en geld op zij te zetten. Geld lenen om apparatuur aan te schaffen is sterk af te raden.

Lidmaatschappen en abonnementen
Bij lidmaatschappen en abonnementen is het aan te raden tot wanneer een abonnement loopt, tot wanneer de opzegtermijn loopt en of het abonnement stilzwijgend doorloopt. Bij abonnementen valt niet alleen te denken aan een abonnement op een tijdschrift, maar ook een abonnement bij een sportschool. Bekijk welke van de abonnementen echt nodig zijn. Een belangrijk abonnement is het mobiele telefoonabonnement en de abonnementen op televisie en internet. Bekijk wat hierin echt noodzakelijk is. Een SIM-only abonnement scheelt vaak al de helft in telefoonkosten.

Zorgverzekering en verzekeringen
Bekijk bij de zorgverzekering welke dekking echt nodig is. Wanneer er sprake is van een goede algemene gezondheid is wellicht extra verzekeren voor de fysiotherapeut niet nodig. Ook bij overige verzekeringen is het aan te raden deze kritisch te bekijken en te beoordelen welke verzekeringen echt nodig. Wellicht kan het geld dat anders aan premie wordt uitgegeven nu worden gespaard. Bekijk ook goed waartegen de verzekering verzekerd.

Bankzaken, lopende rekening, spaarrekening en beleggingen
Onder bankzaken vallen alle rekeningen, zoals lopende rekening, spaarrekening en beleggingsrekening. Stop alle bankafschriften in de map. Controleer de bankafschriften op vreemde afschrijvingen. Bekijk bij de spaarrekening wat het rentetarief is en of het rentetarief bij andere banken gunstiger is. Wanneer het geld langere tijd gemist kan worden, kan het geld ondergebracht worden op een spaardeposito. Op een spaardeposito is het rentetarief gunstiger.

Pensioen
Verzamel alle pensioenoverzichten. Bekijk of er sprake is van een pensioengat. Kijk wat de effecten zijn van eerder stoppen met werken of langer doorgaan met werken. Wanneer er de wens is om eerder te stoppen met werken moeten hiervoor tijdig maatregelen genomen worden.

Werk
Verzamel hier alle loonstrookjes, contracten en jaaroverzichten. Wellicht is er niet alleen een beloning in geld, maar ook in de vorm van een lease-auto, of telefoon en PC van de zaak. Verzamel ook hier informatie over.

Samengevat
Breng elk aspect van de geldzaken onder in een map. Bekijk waar wellicht waar bespaard kan worden, of met welke grote uitgaven rekening moet worden gehouden. Hou de mappen minimaal 1 keer per maand goed bij. Zet belangrijke data, zoals bijvoorbeeld het aflopen van een abonnement op of in de agenda.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Voordelen en nadelen versneld aflossen annuïteitenhypotheek

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

R. van der Heijden (2011), 101 slimme geldtips, Consumentenbond

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen