Tag Archives: sparen

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Veel mensen dromen ervan om de loterij te winnen en daardoor nooit meer te hoeven te werken. De kans om de loterij te winnen is echter kleiner, dan getroffen worden door de bliksem. Financiële onafhankelijkheid is echter voor bijna iedereen bereikbaar. Er zijn maar twee zaken nodig om financieel onafhankelijk te worden. Deze twee zaken zijn voldoende tijd, maandelijks geld investeren in een indexfonds met lage kosten en een goed rendement. Door maandelijks geld te investeren in een indexfonds met lage kosten en lang genoeg te wachten, kun je een geldmachine bouwen die op een gegeven moment zoveel geld voor je oplevert, dat je kunt stoppen met werken. Financiële onafhankelijkheid bestaat uit drie niveaus. Deze drie niveaus zijn financiële zekerheid, financiële onafhankelijkheid en financiële vrijheid. De eerste stap naar een van deze drie niveaus van financiële onafhankelijkheid is meer geld overhouden, dan dat je uitgeeft.

Meer geld overhouden, beter kunnen sparen

Loterijwinnaars blijven vaak niet rijk

Om financieel onafhankelijk te worden, heb je absoluut geen grote som geld nodig door bijvoorbeeld de loterij te winnen. Het blijkt zelfs dat loterijwinnaars binnen enkele jaren hun geldprijs opmaken en zelfs vaak schulden hebben gemaakt. Dit komt omdat loterijwinnaars vaak niet hebben geleerd hoe zij met geld om moeten gaan.

Financieel onafhankelijk door maandelijks een vast bedrag te investeren

De meeste mensen die financieel onafhankelijk zijn geworden, hebben maandelijks een vast bedrag gespaard (ongeveer 10% van hun maandinkomen) en dat geïnvesteerd in een indexfonds met lage kosten en een goed jaarrendement van ongeveer 6 tot 7%.

Geef minder uit, dan je verdient

Je kunt alleen een geldmachine bouwen als je maandelijks meer geld overhoudt, dan je uitgeeft. Wellicht ben je in de veronderstelling dat je maandelijks al bijna niet kunt rondkomen, laat staan dat je kunt sparen. Als je denkt dat je niets kunt sparen, probeer dan te starten met sparen door dagelijks 1 euro (maandelijks 30 euro) te sparen. Vaak kun je wel dagelijks 1 euro sparen. Wanneer het lukt om 1 euro per dag te besparen, verhoog dan het bedrag naar 2 euro per dag. Probeer vervolgens weer het spaarbedrag te verhogen naar 3 euro per dag enzovoorts. Hieronder worden voorbeelden gegeven waarop je dagelijks geld kunt besparen:

 • Drink geen koffie van de Starbucks, maar neem koffie van thuis mee in een thermoskan
 • Neem een broodtrommel mee van thuis, in plaats van dagelijks lunch te kopen
 • Ga niet meer uit eten, maar kook dagelijks zelf
 • Bestel geen eten (pizza, Chinees, fastfood), maar kook dagelijks zelf
 • Neem voor korte stukjes rijden niet de auto, maar de fiets
 • Stop met roken
 • Kijk je verzekeringen na op dubbele kosten en schrap verzekeringen
 • Eet twee dagen in de week geen vlees, maar bonen
 • Koop groente en fruit in het seizoen en direct van de boer
 • Zet de verwarming een graad lager en doe een trui aan
 • Gebruik LED-lampen in plaats van spaarlampen en gloeilampen
 • Zeg je sportschoolabonnement op dat je toch niet gebruikt en ga dagelijks een half uur fietsen, of lopen
 • Ga op een goedkopere vakantie

Investeer en spaar je salarisverhoging, bonussen en eindejaarsuitkeringen

Wanneer je bovenstaande suggesties in bepaalde mate doorvoert in je huidige uitgavenpatroon moet het mogelijk zijn om 10%, of zelfs 20% van je inkomen te sparen. Wanneer het nog steeds niet lukt om je uitgavenpatroon te beperken, maak dan de belofte aan jezelf dat je de volgende salarisverhoging spaart, in plaats van je uitgavenpatroon weer aan te passen.

Naast je structurele salarisverhoging te investeren, kun je ook elke bonus en eindejaarsuitkering structureel investeren.

Bouw een financiële buffer op

Voordat je geld gaat investeren in je geldmachine, moet je een financiële buffer opbouwen. Geld dat namelijk in je geldmachine zit, mag je er heel lang niet uithalen (soms tot wel 40 jaar). Het kan namelijk voorkomen dat tijdelijk je vermogen een stuk in waarde daalt, omdat je hebt geïnvesteerd in aandelen waarvan de waarde tijdelijk is gedaald. Het is dan ongunstig om er geld uit te halen. Daarnaast is de belangrijkste kracht van je geldmachine het rente-op-rente effect. Zodra je geld uit je geldmachine haalt, gooi je zand in je geldmachine. Je rente-op-rente effect verdwijnt dan voor een deel.

Bouw dus eerst een financiële buffer op. Een financiële buffer bestaat uit een vermogen waarover je direct de beschikking hebt en waarover je geen kosten hoeft te betalen, zodra je er geld van nodig hebt. Een financiële buffer biedt bescherming tegen kleine en grote tegenslagen. Een kleine tegenslag is bijvoorbeeld een wasmachine die kapot is en vervangen moet worden. Een grote tegenslag is bijvoorbeeld werkeloosheid waardoor je in de WW komt en je inkomen drastisch daalt.

Afhankelijk van je eigen gevoel van zekerheid en het risico dat je wil nemen, wordt aangeraden om een financiële buffer op te bouwen ter grootte van zes tot twaalf maandsalarissen.

Bepaal je niveau van financiële onafhankelijkheid

Financiële onafhankelijkheid bestaat uit drie oplopende niveaus. Voor elk niveau van financiële onafhankelijkheid heb je meer geld nodig. Bepaal voor jezelf welk niveau van financiële onafhankelijkheid je wil bereiken. Het is de bedoeling dat je vervolgens een doelvermogen opbouwt dat past bij jouw niveau.

Vervolgens investeer je het uiteindelijke opgebouwde doelvermogen in een fonds dat jaarlijks een gegarandeerd rendement geeft. Je hebt dus op een gegeven moment financiële onafhankelijkheid en dus maandelijks een vast inkomen, doordat:

 1. aan de ene kant je maandelijks geld uit je doelvermogen haalt
 2. en aan de andere kant doordat je gegarandeerd rente krijgt over je doelvermogen

Vooral punt twee; het jaarlijks rente krijgen over je doelvermogen moet je voorzien in een vast maandinkomen.

Geen gigantisch vermogen nodig voor financiële onafhankelijkheid

Er wordt vaak gedacht dat je gigantische bedragen nodig hebt om een bepaald niveau van financiële onafhankelijkheid te bereiken. In de praktijk blijkt dat het benodigde vermogen veel lager is, dan gedacht. Hieronder worden de drie niveaus van financiële onafhankelijkheid toegelicht en wordt toegelicht hoeveel vermogen je ongeveer nodig hebt voor het betreffende niveau van financiële onafhankelijkheid.

Niveau 1: financiële zekerheid

Financiële zekerheid is dat niveau van financiële onafhankelijkheid waarbij je genoeg vermogen hebt opgebouwd om al je vaste lasten te kunnen betalen. Met vaste lasten wordt dan bedoeld:

 • Hypotheekkosten, hypotheekrente en aflossing van de hypotheek
 • Alle verzekeringen (waaronder autoverzekering en ziektekostenverzekering)
 • Gemeentelijke belastingen
 • Energiekosten (gas, water en elektriciteit)
 • Studiekosten voor kinderen (schoolgeld, collegegeld, kamerverhuur, boeken)
 • Boodschappen
 • Auto, benzinekosten, afschrijvingskosten en reparatiekosten
 • Onderhoudskosten voor een huis

Gemiddeld bedragen de vaste lasten ongeveer 80% van een maandinkomen. Wanneer je geen hypotheek meer hebt, liggen de vaste lasten zomaar 30% lager. Om financiële zekerheid te bereiken, moet je een vermogen opbouwen dat gelijk staat aan twintig keer 80% van je jaarsalaris. Stel je verdient jaarlijks 25.000 euro netto, dan moet je een doelvermogen opbouwen van 400.000 euro voor financiële zekerheid.

In dit bedrag wordt geen rekening gehouden dat je wellicht gedurende het opbouwen van het benodigde vermogen je hypotheek aflost en op een gegeven moment pensioen en AOW ontvangt. Ook wordt er geen rekening mee gehouden dat je rente krijgt over het opgebouwde vermogen. In werkelijkheid zal dus het benodigde vermogen voor financiële zekerheid lager zijn.

Niveau 2: financiële onafhankelijkheid

Financiële onafhankelijkheid is het niveau waarbij je kunt voorzien in alle vaste lasten, plus alle extra dingen die je nu ook hebt, zoals bijvoorbeeld vakanties, cadeautjes voor jezelf, partner en kinderen, abonnementen, uit eten gaan etc… Eigenlijk staat dit niveau van financiële onafhankelijkheid gelijk aan je huidige uitgavenpatroon. Stel je spendeert je gehele jaarsalaris, dan moet je voor financiële onafhankelijkheid een doelvermogen gelijk aan 20 keer je jaarsalaris opbouwen. Stel je verdient jaarlijks 25.000 euro, dan moet je een doelvermogen opbouwen van 500.000 euro.

Niveau 3: financiële vrijheid

Financiële vrijheid bestaat uit het vermogen nodig voor financiële onafhankelijkheid vermeerderd met de kosten voor alle extra dingen die je wil hebben. Wellicht wil je nog op wereldreis, een bepaalde auto, of horloge, of sieraad kopen, een vakantiehuis in Frankrijk kopen, etc… De kosten die hiermee gemoeid zijn, moet je bij het bedrag nodig voor financiële onafhankelijkheid optellen.

De kracht van rente-op-rente; samengestelde rente

De drijvende kracht van je geldmachine is rente-op-rente (samengestelde rente). Albert Einstein noemde rente-op-rente al de grootste kracht van het universum. Samengestelde rente zorgt ervoor dat jouw vermogen groeit zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen.

Investeer maandelijks een vast bedrag en begin vroeg met investeren

Door het gespaarde maandelijkse spaarbedrag te investeren, bouw je je geldmachine op. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met investeren. Waarom maandelijks investeren belangrijk is, wordt met een voorbeeld duidelijk gemaakt.

Jan en Piet gaan investeren

Stel er zijn twee broers; Jan en Piet. Jan en Piet hebben allebei ongeveer 360.000 euro nodig voor het tweede niveau van financiële onafhankelijkheid. Beide broers kunnen 300 euro per maand investeren tegen een jaarrendement van 6%.

Jan begint met investeren op zijn 25ste jaar en stopt op zijn 40ste jaar en laat dan het geld vaststaan tot zijn 65ste jaar. In totaal heeft Jan 54.000 euro geïnvesteerd.

Piet begint met investeren op zijn 45ste jaar en stopt op zijn 65ste jaar. In totaal heeft Piet 72.000 euro geïnvesteerd. Jan heeft met zijn investeringsstrategie in totaal 359.630 euro opgebouwd; bijna zijn doelvermogen. Terwijl Piet 132.428 euro heeft opgebouwd.

Jan heeft 18.000 euro minder geïnvesteerd en toch bijna drie keer zoveel vermogen opgebouwd als Piet! Door vroeg te beginnen met investeren, kan het rente-op-rente effect erg lang zijn werk doen en hoef je minder geld te investeren.

Neem geen geld tussendoor op en herinvesteer al je dividend

Om optimaal te profiteren van het rente-op-rente effect is het belangrijk om geen enkele euro tussentijds op te nemen en naast de rente-op-rente ook al het dividend dat je ontvangt te herinvesteren.

Passief versus actief beleggen

Er zijn zeer veel verschillende manieren om te investeren. Zo kun je in aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, kunst en cash investeren.

Voor de kleine particuliere investeerder rendeert het niet om in individuele aandelen, obligaties etc… te investeren. Er is namelijk aan de ene kant veel kennis van het investeringsproduct nodig, aan de ander kant zijn er met het instappen veel kosten gemoeid. Verder is er een groot bedrag nodig om te kunnen investeren. Zowel kennis en veel geld heb je als particuliere investeerder vaak niet. Onder andere om deze redenen zijn de beleggingsfondsen uitgevonden. Beleggingsfondsen zijn een verzameling van verschillende investeringsmogelijkheden, waarmee je met een klein investeringsbedrag al kunt investeren.

Een beleggingsfonds kan actief of passief beheerd worden. Hieronder wordt uitgelegd wat de verschillen zijn en wordt aangegeven welke van deze beleggingsfondsen gunstig voor je zijn.

Actieve beleggingsfondsen

Bij actieve beleggingsfondsen probeert de fondsbeheerder (fondsmanager) de markt te voorspellen en te verslaan en op basis daarvan transacties, aankopen, of juist verkopen te doen. Het is belangrijk om te weten dat elke transactie geld kost. Ook zijn de administratiekosten vaak een stuk hoger van een actief beheerd beleggingsfonds, omdat ook elke transactie geadministreerd moet worden. Vaak zijn dit verborgen kosten. Daarnaast krijgt de fondsmanager een fors salaris dat ook uit de beleggingen (lees jouw investering) wordt betaald.

Passieve beleggingsfondsen

Bij passieve beleggingsfondsen koopt de fondsbeheerder exact alle aandelen, of obligaties, of doet andere investeringen die een zo precies mogelijke afspiegeling van een markt zijn; bijvoorbeeld de AEX-index. Vervolgens worden alleen aandelen (of andere investeringsmogelijkheden) verkocht of gekocht wanneer de markt die wordt gevolgd verandert. De fondsbeheerder volgt dus de markt en er zijn dus ook weinig transacties (en dus weinig transactie- en administratiekosten). Passieve beleggingsfondsen staan bekend als indexfondsen, of trackers.

Markt is niet te voorspellen en niet te verslaan

Binnen actief beheerde beleggingsfondsen wordt gedacht dat de markt te voorspellen is en nog belangrijker te verslaan is. Dit is echter niet het geval! Er zijn onderzoeken bekend waarin apen beter de markt weten te voorspellen dan hoogopgeleide beleggingsexperts.

Uit onderzoek blijkt eveneens dat 96% van de actief beheerde beleggingsfondsen een slechter rendement heeft, dan een aandelenmarkt (bijvoorbeeld de AEX-index) en dus passief beheerde beleggingsfondsen over dezelfde periode.

Door de markt niet te willen voorspellen en te willen verslaan, maar gewoon te volgen en dus te beleggen in passief beheerde fondsen is het jaarlijkse gemiddelde actuele rendement ongeveer gelijk aan bijvoorbeeld de AEX en dus ongeveer 6,75%. Daarnaast zijn de kosten vaak ook nog een stuk lager van een passief beheerd beleggingsfonds, waardoor je nettorendement een stuk beter is. Je uiteindelijke rente-op-rente is dan ook een stuk groter!

Let op (verborgen) kosten

Beleggen in een beleggingsfonds brengt kosten met zich mee. Er moeten namelijk verschillende kosten worden gemaakt zoals transactiekosten, administratiekosten, beheerskosten etc…Deze kosten worden betaald uit je investering en drukken dus je nettorendement. Door de kosten dus laag te houden, wordt je nettorendement hoger. Passief beheerde beleggingsfondsen hebben vaak lage kosten, ongeveer 0,5 tot 1,0%. Je daadwerkelijke jaarlijkse nettorente wordt dus in plaats van 6,75%, ongeveer 6,0%. Bij een actief beheerd beleggingsfonds kunnen de kosten oplopen tot wel 3% en wordt je nettorendement in het gunstigste geval 3,75%, terwijl je als investeerder wel al het risico loopt.

Dus bij een actief beheerd beleggingsfonds betaal je als investeerder al de kosten. Als er al een goed rendement wordt gemaakt, gaat er een groot deel van de winst verloren aan kosten. Als het slecht gaat met de investering betaal je ook nog eens 3% kosten, waardoor je vermogen nog meer afneemt.

Warren Buffet adviseert om te beleggen in indexfondsen

Warren Buffet, de grootste en beste belegger adviseert aan zijn fondsmanagers te beleggen in indexfondsen (passief beheerde beleggingsfondsen), omdat hij er zeker van is dat die uiteindelijk beter presteren dan de actieve beleggingsstrategie van de fondsmanagers. Buffet heeft zelfs ooit zijn beste fondsmanagers uitgedaagd om over een periode van vijf jaar actief te beleggen en de prestaties af te zetten tegen een passief beheerd beleggingsfonds (indexfonds). Wat bleek? Geen enkele van zijn fondsmanagers presteerde beter dan het passief beheerde beleggingsfonds over dezelfde periode.

Gespreid beleggen is belangrijk

Het is nu duidelijk geworden dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk te beginnen met investeren, niet tussentijds geld op te nemen en te beleggen in indexfondsen, of trackers. Verder is het belangrijk om de investeringen te spreiden in aard en tijd.

Spreiding in verschillende soorten investeringen is belangrijk

Er zijn verschillende mogelijkheden in beleggen in indexfondsen. Zo zijn er indexfondsen die een specifieke aandelenmarkt volgen zoals bijvoorbeeld de AEX-index, DOW-jones, CAC-40 en DAX. Ook zijn er indexfondsen die bestaat uit investeringen in verschillende obligatiefondsen, grondstoffondsen etc…

Nu is het zo dat er zelfs indexfondsen zijn die in verschillende aandelenmarkten, obligatiefondsen en grondstoffondsen tegelijkertijd investeren. Deze fondsen hebben een maximale spreiding. Blackrockfondsen die in Nederland bijvoorbeeld door de Rabobank worden aangeboden, hebben zulke brede spreiding. Deze blackrockfondsen hebben lage kosten en worden in verschillende risicocategorieën aangeboden.

Spreiding in tijd is belangrijk

Naast spreiding in verschillende soorten beleggingen is het misschien nog wel belangrijker om je investeringen te spreiden in tijd. Investeer dus niet een groot bedrag in een keer, maar spreid dit bedrag over een grotere tijd uit. Het kan namelijk zijn dat je investering in een korte tijd erna in waarde halveert. Wanneer je dan een groot bedrag hebt geïnvesteerd ben je veel van je geld kwijt, of duurt het lang voordat de investering weer de beginwaarde heeft.

Wanneer je het grote bedrag dat je wil investeren, echter spreidt over bijvoorbeeld 12 maandelijkse termijnen compenseer je voor tijden dat een investering in waarde halveert. De ene maand koop je bijvoorbeeld voor 300 euro per maand 10 aandelen van 30 euro en de maand daarna 20 aandelen van 15 euro.

Risico, rendement en leeftijd

Bij investeringen is het goed om te realiseren dat elke investering een bepaald risico en rendement heeft. Hoe groter het risico des te groter kan ook het rendement zijn. Bij een laag risico, is het rendement ook lager. Het risico dat je veel geld kwijtraakt, hangt ook af van je beleggingshorizon.

Als je je vermogen niet binnen korte tijd nodig hebt; je beleggingshorizon ligt ver weg, wordt je risico ook kleiner. Eventuele tegenvallers kun je nog genoeg compenseren in de rest van de tijd. Als je dus jong bent en je beleggingshorizon ligt ver weg (minimaal 15 jaar), kun je wat meer risico nemen met beleggingen. Investeer echter nooit in alleen maar risicovolle beleggingen. Als je je vermogen binnen korte tijd nodig hebt, dus binnen 15 jaar, is het niet verstandig om in risicovolle beleggingen te investeren.

Indexfondsen die beleggen in stabiele aandelenmarkten en stabiele obligatiefondsen hebben een veel lager risico dan zogenaamde indexfondsen die beleggen in zogenaamde groeimarkten.

Gebruik geld uit je geldmachine wanneer je je doelvermogen hebt bereikt

Als je eenmaal je doelvermogen hebt opgebouwd, herinvesteer je het doelvermogen voor een deel naar een, of meerdere spaarrekeningen die vallen onder het depositogarantiestelsel. Een spaarrekening die valt onder het depositogarantiestelsel keert voor een bedrag van 100.000 euro altijd het geld uit dat je bij de desbetreffende bank hebt gestald.

Een ander deel van je vermogen herinvesteer je in een stabiel obligatiefonds die maandelijks geld uitkeert, en/of inkomensverzekeraar met lage kosten die maandelijks geld uitkeert. Maandelijks kun je nu geld opnemen van de spaarrekening en keren het obligatiefonds en inkomensverzekeraar geld uit.

Lees ook:

Verminderen van schulden

Tegenwoordig kun je de televisie niet meer aanzetten of er is wel een reclame aan de gang over leningen. Bij de één wordt beweerd dat er nog minder rente betaald hoeft te worden dan bij de ander. En de filmpjes laten allemaal zien hoe makkelijk het is om een lening af te sluiten. En in de filmpjes wordt ook om het minste of geringste een lening afgesloten. Schulden heeft iedereen wel, is het geen kredietlening dan is het wel een hypotheek. Dit artikel gaat over het verminderen kredietleningen.

Soorten schulden
Ten eerste worden de verschillende vormen van schulden beschreven. Je hebt schulden die men ceëert door het nemen van een hypotheek maar je hebt ook zogenaamde consumptieve schulden. Consumptieve schulden zijn schulden die ontstaan door leningen die afgesloten worden om spullen te kopen die niet echt nodig zijn. Spullen die worden aangeschaft om meer luxe te creeeren. Deze spullen worden na aanschaf vaak alleen maar minder waard. Tegenwoordig gebeurt het heel snel dat mensen consumptieve schulden krijgen. Bijna alles kun je tegenwoordig op krediet kopen ook al sluit dit helemaal niet aan op onze financiële mogelijkheden. En vaak is het ook zo dat deze kredietleningen mooier lijken dan ze daadwerkelijk zijn.

Consumptieve schulden
Het is niet verstandig om consumptieve schulden te hebben om diverse redenen. Hieronder volgt een overzicht waarom niet:

 • Het geld wat je uitgeeft, is geld wat je nog moet verdienen. Hopelijk gebeurt dit ook, gebeurt dit echter niet dan heb je een probleem want dan kun je de lening niet meer aflossen.
 • Het geld wat je leent, kun je niet sparen. Er moet ook nog rente over het geleende bedrag betaald worden terwijl je anders rente gekregen zou hebben over het geld wat je had kunnen sparen.
 • Door een lening af te sluiten voor spullen die je eigenlijk niet echt nodig hebt, veroorloof je jezelf alles direct. Je neemt hiermee de kans weg om jezelf ergens mee ‘te belonen’.
 • Bij het afsluiten van een lening voor spullen die je niet echt nodig hebt, weet je ergens in je achterhoofd wel dat je eigenlijk niet goed met je geld om gaat. Hierdoor kun je onzeker worden en daar kan je eigenwaarde onder lijden.
 • Wanneer je een kredietlening afsluit doe je het tegenovergestelde van het opbouwen van een kapitaal.

Het is dus niet verstandig om consumptieve schulden te hebben. Het is daarom belangrijk deze schulden te voorkomen. Denk daarom altijd goed na voordat je iets koopt. Heb je het wel echt nodig? Het is absoluut niet verstandig spullen te kopen die je op dat moment niet nodig hebt terwijl je er geen geld voor hebt op het moment dat je ze aan wilt schaffen. Ook met de huidige [B]kredietcrisis[/B] is het niet verstandig om schulden te hebben.

Verminderen van schulden
Wanneer mensen schulden hebben, denken ze vaak dat ze deze schulden zo snel mogelijk afgelost moeten lossen. Pas wanneer ze al hun schuld afgelost hebben, denken ze weer te kunnen gaan sparen. Vaak is het echter zo dat deze mensen wanneer ze weer op ‘nul’ staat weer opnieuw gaat lenen. Op deze manier komen ze nooit van hun schulden af. Een manier om je schulden te verminderen kan daarom zijn om tegelijk te sparen en je lening af te lossen. Daar bestaat een regel voor, de 50/50-regel. Hierbij is het niet de bedoeling dat je al het geld wat je maandelijks niet nodig hebt om in je levensonderhoud te voorzien gebruikt om je schulden af te lossen. Je gebruikt maar 50% van dit geld en de overige 50% spaar je. Op deze manier los je je lening af en spaar je tegelijk er tijd.
Om je schulden te verminderen kun je drie dingen doen: (1) minder geld uitgeven, zodat je meer op je schuld kunt aflossen (2) meer geld verdienen door extra thuiswerk te doen, (3) slimmer geld sparen, waardoor je meer rente krijgt.

Schuld verminderen door minder geld uit te geven
Om minder geld uit te geven, moet je eerst alle uitgaven in kaart brengen. Alle vaste en incidentele uitgaven moet je in kaart brengen. Beschouw ook goed de verzekeringen die je hebt. Zijn alle verzekeringen echt nodig. Bedenk wel goed dat bepaalde verzekeringen verplicht zijn en andere verzekeringen heel erg handig! Verder kun je met de boodschappen veel geld besparen. Koop niet alleen de A-merken, maar probeer ook eens de producten uit de onderste schap. Probeer ook eens een vegetarische dag in te voeren. Vlees is namelijk erg duur.

Schuld verminderen door extra geld te verdienen
Extra geld wat je verdient, kun je direct aanwenden om je schulden te verminderen. Op thuiswerkvacaturebank kun je thuiswerkbaantjes vinden. Voorbeelden van thuiswerk zijn: folders invouwen, enveloppen inpakken, telefonisch enquêteur. Verdiensten hiervoor zijn rond de 8 Euro/uur. Elke werkdag 2 uren thuiswerk levert al snel 600 Euro per maand extra op. Verder kun je vanuit huis ook je eigen bedrijf starten. Een andere mogelijkheid is om thuis artikelen te schrijven voor bijvoorbeeld InfoNu, of een eigen website te starten als je daar talent voor hebt.

Extra sparen in de supermarkt
Bij een heleboel supermarkten kun je spaarzegels sparen. Per bestede Euro aan boodschappen kun je een spaarzegel van 10 Eurocent kopen. Een vol spaarzegelboekje levert al snel 6% rente op. Bij Albert Heyn kun je een vol boekje van 490 zegels inwisselen voor 52 Euro. Hiervoor is 49 Euro geinvesteerd. Dit is 6% rente. Een gemiddeld gezin besteedt al snel 100 Euro per week aan boodschappen. Dit zijn meer dan 10 spaarzegelboekjes per jaar. De meeste banken geven niet zoveel rente op spaargeld (vaak maar 3%). Bijna elke supermarkt heeft wel een vergelijkbare spaarzegelconstructie. Het voordeel van spaarzegels sparen, is dat je ongemerkt spaart. Het geld wat je spaart, kun je vervolgens direct op je spaarrekening zetten. Zo heb je dubbel rente!

Schenken en schulden verminderen
De belastingdienst heeft de regels voor belastingvrij schenken aangepast. Ouders kunnen eenmalig 50.000 euro schenken, wanneer kinderen het geld gebruiken voor de aankoop van een woning of voor een studie. Kinderen kunnen op deze manier geld uitsparen om andere schulden mee af te lossen. Deze schenking geldt voor kinderen van 18 tot 34 jaar. De schenking moet wel bij de notaris worden vastgelegd. Wanneer een schenking niet gebruik wordt voor huis of studie, dan mogen ouders 24.000 euro belastingvrij schenken. Ouders kunnen bij de notaris tevens vastleggen dat de schenking alleen aan het eigen kind toekomt. Dit wordt het uitsluitingsclausule genoemd. Verder mogen ouders jaarlijks 5.000 euro schenken aan hun kinderen. Wanneer kinderen meer geschonken krijgen betalen zij 10% tot het bedrag van 118.000 euro. Boven de 118.000 geldt een belastingtarief van 20%.

Nuttige sites schuldhulpverlening
Groeien de schulden je boven je hoofd dan is het bijna noodzakelijk om professionele hulp in te roepen. Op de volgende sites kun je meer informatie vinden:

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bespaartips in de supermarkt

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Bronnen:

Schaefer, B (1999). Financiele tips. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K UItgevers.

Bespaartips in de supermarkt

Soms kan het moeilijk zijn om rond te komen. Het lukt maar niet om aan het eind van de maand geld over te houden. Wat hierbij kan helpen zijn enkele tips om de uitgaven wat te beperken. In dit artikel worden enkele tips besproken die de uitgaven in de supermarkt kunnen beperken. Er zijn verschillende manieren om de kosten in de supermarkt onder controle te houden. Dit kan helpen om misschien aan het eind van de maand wat meer geld over te houden.

Bespaartips in de supermarkt
Wanneer je boodschappen gaat doen in de supermarkt zijn er enkele belangrijke punten waar men op kan letten. Wanneer men deze punten goed in de gaten houdt, kan dit al een groot verschil maken in de vermindering van de totale uitgaven voor de boodschappen. Hieronder volgen de tips en punten waar men op moet letten om dit te bewerkstelligen:

 • Neem wanneer je boodschappen gaat doen altijd een boodschappenlijstje mee. Dit is erg belangrijk wil je de kosten goed in de gaten kunnen houden. Maak een boodschappenlijstje waar precies op staat wat je nodig hebt. Het is erg belangrijk dit briefje mee te nemen naar de supermarkt ,omdat je anders het risico loopt dat je producten gaat kopen die je niet nodig hebt en op die manier dus meer geld uitgeeft dan nodig. Dit risico loopt je vooral met producten die bij de kassa in de beurt liggen en in de aanbieding zijn. Deze producten gooi je vaak nog snel even in je karretje terwijl je ze misschien helemaal niet nodig hebt. Neem dus een briefje mee en houdt je zo precies mogelijk hieraan.
 • Ga nooit boodschappen doen wanneer je honger hebt. Wanneer je honger hebt, koop je namelijk vaak veel meer producten dan wanneer je geen honger hebt tijdens het boodschappen doen. Je koopt niet alleen meer, maar vaak ook ‘lekkerdere’ en ongezondere en duurdere producten. Deze ‘lekkerdere’ producten zijn meestal ook duurder dan gewone basisvoeding. Ga daarom nooit boodschappen doen wanneer je honger hebt!
 • Koop producten van het huismerk van een supermarkt! Alle supermarkten hebben eigen huismerken. Deze huismerken zijn vaak goedkoper dan de bekende A-merken. De kwaliteit van huismerken is vaak net zo goed of misschien nog wel beter dan die van A-merken. Wanneer je alles van huismerken koopt in plaats van A-merken, kan dit veel geld schelen. Zelfs het C-merk is vaak ook van goede kwaliteit.

Vlees kopen
Vlees(waren) zijn vaak een grote kostenpost van de totale uitgaven in de supermarkt. Het is vaak moeilijk om deze kostenpost laag te houden. Wanneer je in staat bent deze kostenpost te verlagen, zal dit al een groot verschil kunnen maken op de totale uitgaven in de supermarkt. Hieronder volgen enkele tips om de uitgaven aan vlees(waren) zo laag mogelijk te houden:

 • Koop vaker kipfilet. Kipfilet is niet alleen vaak goedkoper dan varkensvlees en rundvlees maar het is ook nog gezonder, omdat het mager vlees is. In de meeste gevallen bevat kipfilet minder vet dan varkensvlees en rundvlees.
 • Koop alleen producten die je ook op zult eten. Wanneer je vlees koopt wat in de aanbieding is of wat afgeprijsd is en je vindt het vlees eigenlijk niet zo lekker, dan kan het zijn dat je het in de diepvries gooit en uiteindelijk niet opeet. Op die manier was het afgeprijsde vlees nog duur!
 • Wanneer vlees wat thuis veel gegeten wordt in de aanbieding is of afgeprijsd, sla hier dan meer van in en vries het in. In de diepvries kan men vlees vrij lang bewaren en op die manier heeft men minder betaald voor vlees wat je veel eet.
 • Het loont om 1 dag per week geen vlees te eten, maar een vegetarische maaltijd te gebruiken.

Groente kopen
Wanneer men veel verse groente koopt, kan deze kostenpost hoog oplopen. Ook bij het kopen van groente zijn er enkele tips om deze kosten in de perken te houden. Hieronder volgt een overzicht:

 • Koop groente in blik! Veel mensen denken dat groente in blik veel ongezonder zijn dan verse groenten. Dit is echter absoluut niet zo!! Groente in blik in is net zo gezond als verse groente. Het kan natuurlijk zo zijn dat je verse groenten lekkerder vindt dan groente uit blik, maar het is zeker niet ongezonder. Groente in blik is veel goedkoper dan verse groenten en het kan je dus veel geld besparen wanneer je groente in blik koopt in plaats van verse groenten.
 • Wanneer je echter ook af en toe verse groeten wilt kopen, is het verstandig groente te kopen wanneer deze in de aanbieding zijn of afgeprijsd zijn. Je kunt dan meer inslaan en de groente invriezen. Het invriezen van groente kan goed en doet niet veel van de smaak af. Je kunt de groente dan ontdooien wanneer je ze nodig hebt. Op deze manier kun je bijvoorbeeld ook groenten kopen die bijna over de datum zijn en daardoor fors afgeprijsd zijn. Je kunt deze groente nog lang bewaren wanneer je ze invriest en op die manier veel geld besparen.
 • Koop alleen verse groenten die in het seizoen zijn. Deze groenten zijn goedkoper wanneer ze in het seizoen zijn.
 • Koop groente en fruit direct bij de teler. Bij de teler kun je vaak ook B-klasse of tweede klasse groente kopen. Deze groenten en fruit zijn even goed alleen zien er wat minder mooi uit.

Tenslotte
Probeer alle boodschappenbonnetjes te bewaren. Je kunt dan goed beoordelen waar de kosten in zijn gaan zitten. Ook ben je je meer van de prijs bewust. Ook kun je over een bepaalde periode bijhouden wat de boodschappen nu echt kosten.
Probeer ook maar 1 keer per week de boodschappen te doen. Elke keer dat je boodschappen doet, kun je in de verleiding raken om extra onnodige spullen te kopen. Probeer tevens zonder kinderen boodschappen te doen. Kinderen kunnen een stevige invloed uitoefenen op de aankoop van verschillende onnodige boodschappen.

Wanneer je aan alle bovengenoemde tips houdt, kunnen de kosten voor de boodschappen flink verminderen!! Op die manier kun je meer geld overhouden aan het einde van de maand!!

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Verminderen van schulden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

 

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Om een groot kapitaal op te bouwen en financiële onafhankelijkheid te ontwikkelen zul je geld opzij moeten zetten (sparen). De leeftijd dat je start met sparen, de tijd dat je kunt sparen, de grootte van het spaarbedrag en het rendement (rente) dat je ontvangt over je spaarbedrag zijn belangrijke factoren die bepalen of je financieel onafhankelijk kunt worden. Tenslotte kan het opbouwen van een passief inkomen een belangrijke factor tot financiële onafhankelijkheid zijn. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, hoef je nooit meer te werken voor geld, maar alleen omdat je werken leuk vindt. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, hou je meer vrije tijd over. Financiële onafhankelijkheid bereiken en nooit te meer te hoeven werken, lijkt een droombeeld dat nog onmogelijk lijkt, maar iedereen kan financieel onafhankelijk worden.

Financiële onafhankelijkheid betekent dat je niet meer afhankelijk bent van arbeid om in je levensbehoeften te voorzien. Vaak denken mensen dat financiële onafhankelijkheid onbereikbaar is. Dit is echter niet het geval. Door goed na te denken wanneer je financieel onafhankelijk wilt zijn en hoeveel geld je nodig hebt om financieel onafhankelijk te zijn, kun je inschatten hoeveel je maandelijks moet sparen om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Hieronder worden de effecten van de grootte van het spaarbedrag, de tijd die je hebt om te sparen, de rente en het passieve inkomen op het bereiken van financiële onafhankelijkheid beschreven. Op het einde worden handige tabellen getoond van het gecombineerde effect van alle factoren.

Hoeveel geld is nodig voor financiële onafhankelijkheid?
Mogelijk vraag je je af hoeveel geld nodig is voor financiële onafhankelijkheid en dat je niet meer hoeft te werken. Hier is geen eenduidig antwoord op mogelijk. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, is afhankelijk van je levensstandaard. Hieronder staan verschillende factoren die je financiële onafhankelijkheid beinvloeden:

 • Heb je veel behoefte aan luxe producten, zoals sieraden, dure horloge, nieuwste gadgets?
 • Wil je een nieuwe auto rijden, of is een tweedehandse auto ook goed?
 • Wil je meerdere keren per jaar op vakantie, of juist niet?
 • Heb je langlopende leningen, of juist niet?
 • Heb je kosten die doorlopen wanneer je financieel onafhankelijk wilt zijn? Is bijvoorbeeld je hypotheek grotendeels afgelost, of heb je een huurhuis waarvan de huurkosten alleen maar van zullen stijgen?

Breng dus goed in kaart wat je huidige levensstandaard is en op welke kosten je kunt besparen.
Vervolgens kun je op verschillende manieren financiële onafhankelijk zijn. We nemen even aan dat je financieel afhankelijk bent wanneer je maandelijks 2.500 euro hebt. Mogelijk ligt dit maandbedrag lager of juist hoger voor jouw persoonlijke situatie. Hieronder de verschillende manieren waarmee je financieel onafhankelijk kunt zijn:

Situatie 1: Rentenieren
Een groot vermogen opbouwen waar je vervolgens rente over krijgt. Wanneer je maandelijks 2500 euro nodig hebt, moet je een vermogen hebben van 1.500.000 euro en moet de rentestand 2% zijn (2% van 1.500.000 is 30.000; 30.000 gedeeld door 12 maanden is 2.500 euro).

Situatie 2: Vermogen opmaken
Een groot vermogen opbouwen en dit vervolgens opmaken. Stel je wilt op je 50ste financieel onafhankelijk zijn en je verwacht 80 jaar te worden. Ook heb je weer 2.500 per maand nodig. Jaarlijks is dat 30.000 euro. Voor 30 jaar heb je dan ongeveer 900.000 Euro nodig. Waarschijnlijk heb je minder nodig, omdat je over het opgebouwde bedrag ook rente krijgt.

Situatie 3: Passief inkomen ontvangen
Door blijvend een passief inkomen te ontvangen. Hoef je minder vermogen op te bouwen. Later in dit artikel wordt beschreven wat een passief inkomen is. Het bedrag wat je aan passief inkomen krijgt, kun je minderen op het bedrag wat je jaarlijks aan rente zou moeten ontvangen.

Wanneer je maandelijks in plaats van 2500 euro, maar 1.500 euro nodig hebt om financieel onafhankelijk te zijn, heb je om te rentenieren 900.000 euro nodig. Voor situatie 2 heb je 540.000 euro nodig.

Grootte van het spaarbedrag
De grootte van het spaarbedrag is een belangrijke factor in de route naar financiële onafhankelijkheid. Wanneer je 20 jaar lang maandelijks 100 euro spaart tegen 1,5% rente, heb je na 20 jaar een kleine 28.000 euro. Wanneer je 20 jaar lang maandelijks 150 euro spaart tegen 1,5%, heb je na 20 jaar een kleine 42.000 euro.

Het kan lastig zijn om in het begin van je loopbaan al veel te sparen. Vaak zijn de inkomsten in het begin van je loopbaan relatief laag en de uitgaven relatief hoog.  In het begin van je loopbaan moet je mogelijk specifiek gereedschap, een PC en software, een pak etc aanschaffen. Ook koop je vaak in het begin van je loopbaan een eerste huis, wat je met meubels moet inrichten. Ook moet je je uitzet aanschaffen. Probeer op deze uitgaven te anticiperen en mogelijk te verlagen door niet de duurste PC te kopen, mogelijk een tweedehands pak te kopen. Vaak wil de werkgever ook spullen (deels) vergoeden die je voor je werk nodig hebt. Het belangrijkste is dat je niets op afbetaling koopt. De rente op spullen die je op afbetaling aanschaft is erg hoog. Wanneer je spullen op afbetaling koopt, neemt je schuld en niet je vermogen toe!
Zo rond je 40-45ste levensjaar tot het einde van je loopbaan zijn je inkomsten doorgaans het hoogst. Probeer op dat moment je uitgaven ook te beperken. Ga bij jezelf na of alles wat je koopt echt nodig is!

Om de grootte van het spaarbedrag te vergroten kun je enerzijds je inkomsten vergroten en anderzijds je je uitgaven verkleinen. Vaak blijkt het makkelijk om te besparen op je uitgaven. Het kan helpen om wanneer het salaris is gestort al direct 10% van het inkomen op een vaste spaar- of beleggingsrekening te storten. Niet roken, 1 auto de deur uit doen, 1 keer per jaar op vakantie zijn andere acties waarmee je fors kunt besparen.

Tenslotte kun je mogelijk via je werkgever fiscaal aantrekkelijk sparen door mee te doen aan spaarloon. Helaas wordt het spaarloon per 2013 afgeschaft. De overdrachtsbelasting wordt echter ook verlaagd van 6 naar 2%.

Tijd om te sparen, wanneer heb je het geld nodig?
De tijd (jaren) die je hebt om financiële onafhankelijkheid te bereiken speelt een belangrijke rol. Stel je realiseert op je 35ste levensjaar dat je op je 55ste een bedrag van 1 miljoen euro wilt hebben. Je moet dan maandelijks 3575 euro sparen om dit te bereiken. Stel je realiseert al op je 25ste dat je op je 55ste een bedrag van 1 miljoen euro wilt hebben. Je moet dan maandelijks ruim 2200 euro sparen. Dat is nog steeds een maandsalaris wat je zou moeten sparen. Het geeft echter wel aan, dat wanneer je op jongere leeftijd veel geld kunt sparen, dit een belangrijke factor is in het bereiken van je eindvermogen.
Tevens is een rendement van 1,5% erg onrealistisch wanneer je voor langere tijd je geld kunt missen. Het effect van rente op rente (samengestelde interest) wordt hieronder beschreven.

Rendement, wat is de rente die je krijgt over je vermogen?
De rente die je over je vermogen krijgt speelt een zeer belangrijke rol in het bereiken van je eindvermogen. De huidige rentestand (jaar 2010-2011) op een gewone spaarrekening is ongeveer 1,5%. Uit het rekenvoorbeeld van het vorige stukje is pijnlijk duidelijk geworden dat je maandelijkse spaarbedrag erg hoog moet zijn om 1 miljoen euro bij elkaar te sparen. Wanneer je je geld vastzet op een spaardeposito kan de rente oplopen tot 2,5-4,5%.  Bij een rentepercentage van 2,5% moet je 30 jaar lang maandelijks ongeveer 1875 euro sparen. Dit is nog steeds geen rentepercentage waarmee je je eindvermogen van 1 miljoen euro bereikt. Beleggen kan mogelijk een uitkomst bieden. Goede beleggingen bieden doorgaans een rendement van 7-8%. Bij een rentepercentage van 7% moet je 30 jaar lang maandelijks  850 euro sparen. Wanneer het rentepercentage 8% is, is het maandelijkse spaarbedrag 705 euro. Een rentepercentage van 7-8% (inclusief dividend) is zeer goed mogelijk met beleggingen. Wanneer een beleggingsinstantie meer dan 7-8% voorschotelt, moet je zeer op je hoede zijn!

Probeer zo snel mogelijk een financiële buffer van 4 tot 6 maandsalarissen op een reguliere spaarrekening te sparen. Dit is je buffer in geval van nood. Dit spaargeld moet altijd opneembaar zijn. Geld wat je vervolgens elke maand overhoudt, kun je bij voorkeur beleggen. Probeer hier je beleggingen te spreiden. Dus zowel in aandelen, vastgoed, als obligaties etc beleggen. Beleg niet alleen in Nederlandse bedrijven, maar ook in buitenlandse. Verder is een vuistregel om het percentage van je beleggingsportefeuille wat je in obligaties moet beleggen gelijk moet zijn aan je leeftijd. Iemand van 30 jaar moet ongeveer 30% in obligaties beleggen. Obligaties kennen doorgaans minder risico. Let hier wel op staatsobligaties van noodlijdende Europese landen (Griekenland en Ierland) kennen wel degelijk een hoog risico.

Beleg ook alleen geld wat je lange tijd kunt missen en beleg nooit met geleend geld. Zorg ervoor dat je goed weet waar je in belegt. Wanneer je zelf niet de koersen wilt controleren en/of niet in staat bent om veel aandelen en/of obligaties aan te kopen, kun je ook beleggen in een beleggingsfonds. Bij bijna elke bank en verzekeraar kun je beleggen in een beleggingsfonds. Je maandelijkse inleg hoeft hierbij niet gigantisch te zijn. Beleggen in aandelen en obligaties is een van de vele beleggingsvormen. Ook het kopen van vastgoed, sieraden en kunst zijn beleggingsvormen. Zelfs de aankoop van een eigen huis is in zekere zin een belegging.

Zorg ervoor dat je jezelf goed laat informeren, voordat je gaat beleggen!

Kun je een passief inkomen ontwikkelen?
Een passief inkomen is een inkomen waarbij er geen directe relatie meer is tussen arbeid en inkomen. Je hoeft dus niet meer direct tijd en arbeid te verrichten om inkomen te verdienen. Mensen die een boek hebben geschreven of een CD hebben opgenomen, ontvangen over elk verkocht boek of CD inkomen. Het schrijven van een boek of het opnemen van een CD is mogelijk (of mogelijk niet) wat minder voor de hand liggend. Je kunt met het verhuren van een woning, of winkelpand ook passief inkomen genereren. Ook kun je passief inkomen vergaren door het verkopen van een woning of een webwinkel. Verder kun je met schrijven van artikelen voor websites een passief inkomen genereren.

Wanneer je zeker bent van een periodiek inkomen, kun je dat bedrag aftrekken van het bedrag wat je eigenlijk maandelijks nodig hebt bij financiële onafhankelijkheid. Vervolgens weet je hoe groot het eindbedrag voor financiële onafhankelijkheid moet zijn. Wanneer je de looptijd en het rentepercentage weet, kun je het maandbedrag berekenen. Klik hier om te berekenen hoeveel je moet maandelijks moet sparen om je gewenste eindbedrag te bereiken.

Tot slot
Wanneer je wilt weten na hoeveel tijd je spaarbedrag bij een gegeven rente is verdubbeld, moet je 72 delen door het betreffende rentepercentage. Wanneer je 2% rente krijgt, duurt het dus (72/2=)36 jaar wanneer je spaarbedrag is verdubbeld. Bij een rente van 6% duurt het twaalf jaar voordat je spaarbedrag is verdubbeld.

Het moge duidelijk zijn dat op tijd starten met sparen tegen een redelijke rente op den duur een behoorlijk eindbedrag kan opleveren. Daarbij is het belangrijk dat met name in het begin van de looptijd grote bedragen sparen en op het einde langer doorsparen een groot effect heeft op het uiteindelijke spaarbedrag.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Voordelen en nadelen versneld aflossen annuïteitenhypotheek

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

www.asnbank.nl
M Kanis (2008) Beleggen voor dummies, Pearson, Amsterdam

Externe link:

Bouw extra inkomen op door een beleggingsrekening te openen