Tag Archives: sparen en beleggen

Inkomstenbelasting betalen, boxen belasting: box 1, 2 en 3

Iedere Nederlander die inkomsten heeft, betaalt waarschijnlijk inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting is verdeeld over drie verschillende boxen. In de eerste box wordt belasting betaald over werk en inkomen. Belasting ontvangen uit box 1 gebruikt de overheid om volksverzekeringen zoals Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en Wet langdurige zorg (Wla) te financieren. In de tweede box wordt belasting betaald over aanmerkelijk belang. In de derde box wordt belasting betaald over vermogen. Dit is vermogen in de vorm van spaargeld en beleggingen. Er wordt minder belasting betaald als iemand recht heeft op heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Binnen box 1 geldt een progressief belastingstelsel. Dit betekent dat naarmate iemand meer verdient relatief steeds meer belasting wordt betaald. Het tarief voor het belastbaar inkomen bestaat uit 4 oplopende schijven.

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
Binnen box 1 worden alle inkomsten uit werk en woning gerekend. De volgende inkomsten vallen onder box 1:

 • Loon uit loondienst
 • Uitkering
 • Inkomsten als freelancer, of ZZP’er, beroepssporter, gastouder en artiest
 • Pensioen
 • Winst uit het eigen bedrijf
 • Fooien
 • Buitenlandse inkomsten
 • Lijfrente-uitkeringen
 • Alimentatie
 • Kapitaaluitkeringen
 • Terugontvangen premies
 • Eigenwoningforfait
 • Kapitaalverzekeringen eigen woning
 • Negatieve persoonsgebonden aftrek (eerder afgetrokken zorgkosten die in een later jaar volledig worden vergoed)

Heffingskortingen in box 1
Binnen box 1 gelden ook een aantal heffingskortingen. Deze heffingskortingen zorgen ervoor dat iemand minder belasting betaalt. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de heffingskortingen waar iemand recht op kan hebben:

Persoonsgebonden aftrek
Onder persoonsgebonden aftrek worden de volgende aftrekposten bedoeld:

 • Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • Uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • Kosten voor tijdelijk thuisverblijf van ernstig gehandicapten
 • Studiekosten en andere scholingsuitgaven
 • Onderhoudskosten rijksmonumentenpand
 • Kwijtgescholden durfkapitaal
 • Giften aan goede doelen, of familie
 • Restant persoonsgebonden aftrek

Reisaftrek openbaar vervoer
Wanneer iemand meer dan 10 kilometer van zijn werk af woont en minimaal 40 dagen per jaar gebruik maakt van het openbaar vervoer, dan mogen deze reiskosten worden afgetrokken. Deze aftrekpost geldt alleen wanneer iemand binnen 24 uur heen en terug reist van en naar huis. Verder moet er bewijs in de vorm van een openbaarvervoerverklaring, of reisverklaring worden aangeleverd om voor reisaftrek openbaar vervoer in aanmerking te komen.

Aftrekbare kosten eigen woning
Onder de aftrekbare kosten eigen woning vallen kosten die eenmalig fiscaal aftrekbaar zijn en kosten die periodiek aftrekbaar zijn. De betaalde hypotheekrente is periodiek (jaarlijks, of maandelijks) aftrekbaar. Kosten die eenmalig aftrekbaar zijn worden hieronder opgesomd:

 • Kosten voor afsluiten hypotheek en de bemiddelingskosten hiervan
 • Kosten voor het opmaken van de hypotheekakte (notariskosten, inschrijvingskosten kadaster)
 • Betaalde boetekosten, of kosten bij vervroegd aflossen in het geval van het oversluiten van de hypotheek
 • Taxatiekosten voor het krijgen van een hypotheek
 • Kosten voor de NHG-aanvraag
 • Vergoeding voor de verlening van de hypotheekofferte (bereidstellingsprovisie)
 • Bouwrente
 • Erfpachtcanon
 • Uitstelkosten

Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang
Er is sprake van een aanmerkelijk belang als iemand (samen met zijn fiscaal partner) minstens 5% heeft van de aandelen, winstbewijzen en genotsrechten heeft van een vennootschap en/of 5% bezit van een stamrecht, of vereniging met coöperatieve grondslag. Tenslotte heeft iemand een aanmerkelijk belang als diegene opties bezit om minimaal 5% van het totaal aantal aandelen van een vennootschap aan te kopen.
Iemand met een aanmerkelijk belang moet misschien belasting betalen over dividend, of andere reguliere voordelen en verkoopwinst op aandelen (of andere vervreemdingsvoordelen).

Box 3: sparen en beleggen
Over de ontvangen rente van het vermogen aan spaargeld en beleggingen moet belasting worden. De daadwerkelijke ontvangen rente hoeft niet worden opgegeven aan de belastingdienst. De fiscus rekent namelijk met een fictief rendement (de vermogensrendementsheffing). Over dit fictieve rendement wordt belasting betaald. Er wordt niet over het gehele vermogen belasting betaald. Er geldt namelijk het heffingsvrij vermogen. Het vermogen boven het heffingsvrij vermogen wordt belast.

In 2017 wordt de vermogensrendementsheffing aangepast. Kleine spaarders met een individueel vermogen tot 25.000 betalen dan geen vermogensrendementsheffing. Spaarders met een vermogen tot 100.000 euro betalen ongeveer dezelfde vermogensrendementsheffing. Spaarders met een vermogen vanaf 100.000 euro betalen meer vermogensrendementsheffing.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Soorten verplichte en niet verplichte verzekeringen

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen

Bronnen:

www.belastingdienst.nl http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/box_2/ opgevraagd op 23-1-2016
www.belastingdienst.nl http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/box_1/box_1 opgevraagd op 23-1-2016
www.belastingdienst.nl http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/heffingskortingen opgevraagd op 23-1-2016
www.geld.nl http://www.geld.nl/hypotheek/service/aftrekbare-kosten-aankoop-woning opgevraagd op 23-1-2016

Hoe kun je de overwaarde van je huis het beste gebruiken?

Uw huis zal in de loop van de jaren meer waard worden. Overwaarde kunt u op verschillende manieren gebruiken. Wanneer de waarde van uw huis hoger is, dan het hypotheekbedrag, dan wordt het verschil overwaarde genoemd. Deze overwaarde kun je op verschillende manieren gebruiken.

In de periode 1991-2000 zijn de reële huizenpruizen met gemiddeld 7,1% per jaar gestegen. In de periode 2001-2007 zijn de reële huizenprijzen met gemiddeld 3,0% per jaar gestegen. In de periode vanaf 2007 tot en met 2012 zijn de huizenprijzen niet gestegen en mogelijk gedaald. Dit laat zien dat de huizenprijzen over het algemeen elk jaar stijgen. Wanneer de waarde van uw woning hoger is dan het hypotheekbedrag is er sprake van overwaarde. De hypotheek die vaak wordt afgesloten, wordt ook gebruikt om verschillende bijkomende kosten bij een aankoop van een woning te betalen. Vaak worden uit het hypotheekbedrag ook de notariële kosten, de overdrachtsbelasting etc betaald. De eerste jaren na de aankoop van een woning is er vaak nog geen sprake van overwaarde.

Nieuwe woning
De overwaarde van uw woning kunt u gebruiken in de financiering bij een aankoop van een nieuw huis. Doet u dat niet, dan is de bijleenregeling van kracht. Op de grootte van de extra lening van de overwaarde van uw nieuwe woning krijgt u geen hypotheekrente-aftrek. Brengt u overwaarde in, dan heeft dat een positief effect op het bedrag wat u kunt lenen. U kunt dan meer lenen, dan op basis van uw inkomen mogelijk is. Het extra te lenen bedrag kan oplopen tot anderhalf keer de overwaarde. Uw bruto-inkomen maal 4,5 is vaak het te lenen bedrag.

Sparen en beleggen
Ook kunt u de overwaarde in een spaar- of beleggingsverzekering vast zetten. Het rendement kunt u dan gebruiken om de maandlasten te verlagen. Een spaarverzekering kent een zeker rendement. Het rendement bij een spaarverzekering is echter laag. Het rendement bij beleggen kan veel hoger zijn. Beleggen is echter niet zonder risico. Op het einde van de looptijd kan het zijn dat u het hypotheekbedrag niet kunt aflossen. Ook moet u bekijken wat u het meeste oplevert: de overwaarde investeren in uw nieuwe woning of investeren in een spaar- en/of beleggingsrekening. Ook moet u over het spaar/beleggingsbedrag belasting betalen.

Verbouwing
De overwaarde van uw woning die u kunt aantonen, kunt u gebruiken om uw hypotheek te vergroten. Het extra bedrag aan hypotheek moet u echter dan gebruiken ter verbetering/verbouwing van uw woning. Voor aanvraag van een grotere hypotheek moet u echter wel aan kunnen tonen hoeveel de verbouwing gaat kosten. Ook is het verstandig om een taxatie uit laten voeren over de mogelijke waarde van de woning na verbouwing. Bewaar tijdens en na de verbouwing alle bonnetjes en rekeningafschriften. Dit is nodig wanneer de belasting om inzage van de verbouwingskosten vraagt! De uren die u zelf aan de verbouwing besteedt, zijn ook verbouwingskosten. Hou deze uren dus goed bij!

Pensioenvoorziening
De overwaarde kunt u ook gebruiken voor uw oudedagsvoorziening. Er bestaan verschillende mogelijkheden: de krediet pensioenhypotheek, de opeet pensioenhypotheek en verzilverd wonen. Dit zijn lastige constructies. Het is belangrijk dat u zich hierin goed laat voorlichten.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Hoe kan ik meer pensioen opbouwen? Pensioen aanvullen

Sparen of extra aflossen op de hypotheek

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Bronnen:

www.hypotheker.nl
www.leerwiki.nl
www.bouwweb.nl