Tag Archives: omgaan moeilijke mensen

Tips om met moeilijke mensen om te gaan

Iedereen heeft wel moeilijke, irrationele mensen in zijn omgeving. Deze mensen maken misbruik van je en weten keer op keer je te kwetsen. Vooral wanneer deze mensen een bepaalde macht over je hebben, is dat bijzonder vervelend. Hoe ga je nu om met deze mensen? De omgang met moeilijke mensen bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds moet je controle krijgen over je eigen emoties, anderzijds is er het praktische aspect in de omgang met moeilijke mensen.

Voordat wordt beschreven hoe je om kunt gaan met moeilijke mensen is het goed om te weten dat geen enkel mens volledig rationeel is. Iedereen is wel eens boos, irrationeel, verdrietig, geeft onterecht anderen de schuld. Ons vermogen om informatie op te slaan en te verwerken is verre van perfect. Daarom zijn er emoties. Onze emoties zijn als het ware een binnendoorweg om snel te reageren op onze andere mensen. Je emoties maken dat je het verschil merkt wat ter zake doet en wat niet. Dat gezegd hebbende gaan we kijken hoe je goed om kunt gaan met moeilijk mensen. De omgang met moeilijke mensen bestaat uit je eigen emotionele aspect en uit het praktische aspect. Simpel gezegd; hoe zorg je ervoor dat de emoties van moeilijke mensen jouw emoties niet veranderen en hoe zorg je ervoor dat moeilijke mensen hun gedrag aanpassen.

Laat moeilijke mensen geen effect hebben op jouw emoties
Er is een verhaal over een wijze man die een boze man tegenkomt. De boze man probeert de wijze man te beledigen en te kwetsen. De wijze man blijft echter rustig zitten met een glimlach op zijn gezicht. Uiteindelijk vraagt de boze man waarom de wijze man niet reageert. De wijze man reageert als volgt: “als iemand je een cadeau (boosheid) aanbiedt dat je niet wil hebben en dus niet aanneemt, dan blijft diegene zelf met het cadeau (boosheid) zitten”. Wanneer dus iemand je probeert te beledigen en te kwetsen, dan kun je mentaal en psychisch de kwetsende en beledigende uitingen afwijzen! Dit vraagt wel enige oefening. Er bestaan een aantal visuele technieken die je kunnen helpen om de beledigende uitingen af te wijzen. Je kunt de boosheid zien als kogels die op je worden afgevuurd en die afketsen op je kogelvrije vest. Ook kun je de boosheid zien als felle lichtstralen die op je worden afgevuurd, terwijl jij een grote spiegel vasthoudt waarin lichtstralen (boosheid) weer terugschijnen naar de zender. Misschien heb je zelf een goede techniek om de boosheid en kwetsende, beledigende uitingen te houden waar deze bij thuis horen. Deze oefeningen kunnen je helpen om op den duur een signaal naar je onderbewustzijn te sturen, dat deze emoties geheel bij de ander horen en jezelf niets hoeft te doen met deze emoties.

Laat moeilijke mensen hun gedrag aanpassen
Nu je het emotionele aspect hebt bekeken, ga je kijken hoe je de praktische gevolgen van moeilijke mensen kunt beïnvloeden. Soms is het genoeg om alleen het eigen emotionele aspect onder controle te krijgen. Soms is dat echter niet genoeg en moet je ook de gevolgen van moeilijke mensen op het praktische deel van je leven onder controle krijgen. Hoewel moeilijke mensen uitermate irrationeel en kwetsend zijn, zijn ze vaak wel voorspelbaar. Menselijk gedrag heeft vaak een doel. Het kan echter lastig zijn om het doel van het gedrag van moeilijke mensen te achterhalen. Gebruik wat je wel weet om te anticiperen op reacties van moeilijke mensen en de acties die je kunt inzetten. Hieronder staan een aantal acties die je kunt nemen:

Optie 1: zorg dat moeilijke mensen geen deel meer uitmaken van je leven
Dit is een extreme maatregel, maar soms is het wel de beste maatregel. Doet je baas vervelend tegen je? Neem ontslag en neem een andere baan. Doet een collega vervelend tegen je? Vraag of je in een ander team mag werken. Doet je huurbaas vervelend tegen je? Zoek een andere woning. Doet een familielid vervelend tegen je? Verbreek het contact.

Optie 2: confronteer moeilijke mensen direct met hun moeilijke gedrag
Verhoog je standaard in wat je wel en niet accepteert en voer je standaard ook uit! Geef direct aan dat je het gedrag van de ander niet accepteert en wat de gevolgen van het gedrag zijn en hoe je wel wilt dat de ander zich gedraagt naar jou toe. Geef duidelijk aan wat je niet bevalt in het gedrag van de ander. Doe dit wel rustig en kalm! Geef ook duidelijk aan wanneer de ander over je grens gaat en wat de gevolgen zijn. Gaat iemand over je grens, voer dan de gevolgen ook echt uit. Wanneer moeilijke mensen duidelijk weten wat je grenzen zijn en de gevolgen ook echt uitgevoerd worden en moeilijke mensen herhaaldelijk over je grens gaan, misschien moet je dan aan optie 1 gaan denken.

Optie 3: gebruik operante conditionering op moeilijke mensen
Operante conditionering maakt gebruik van het principe om gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te bestraffen. Laten we eerst gaan kijken naar het ongewenste gedrag. Wanneer iemand je probeert te kwetsen, confronteer diegene direct, maar wel rustig en kalm met zijn gedrag of negeer het gedrag. Wanneer iemand je probeert te kwetsen, vraag dan direct of diegene je probeert te manipuleren met zijn/haar kwetsende woorden. Nu gaan we kijken naar het gewenste gedrag. Vertonen moeilijke mensen gewenst gedrag (aardig, liefdevol etc), beloon dan dit gedrag ook direct. Laat weten dat je het gedrag zeer waardeert. Uiteindelijk zal het ongewenste gedrag uitdoven en het gewenste gedrag meer worden vertoond.

Optie 4: krijg macht over moeilijke mensen
Deze optie is wel risicovol. Macht kun je krijgen wanneer bijvoorbeeld meer mensen vinden dat het gedrag van moeilijke mensen ongewenst is. Vinden meer collega’s of huurders het gedrag van je baas, of huurbaas ongewenst, laat dan met z’n allen weten wat de consequenties zijn. Zorg er wel voor dat je sterk een blok vormt en dat niemand afhaakt!

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Help jezelf door een ander te helpen

Omgaan met moeilijke (schoon)familieleden

Hoe kun je positiever worden?

Positief zijn verlengt je leven

Bronnen:

www.stevepavlina.com

Tips om met moeilijke (schoon)familie om te gaan

Iedereen heeft wel (schoon)familieleden die moeilijk zijn. Deze familieleden kunnen je kwetsen, beledigen, kunnen extreem jaloers zijn, of hebben geen respect voor je privacy. Het stellen van duidelijke grenzen, maatregelen verbinden aan en uitvoeren van deze maatregelen bij overschrijding van deze grenzen, kan de omgang met moeilijke familieleden verbeteren.

Maak je grenzen duidelijk
Jij bepaalt je persoonlijke grenzen in je relatie met familieleden, niet je familieleden! Als je een moeilijk familielid hebt die je grenzen niet respecteert en je het gevoel geeft dat je alleen op de wereld bent om de behoeften van het moeilijke familielid te vervullen, dan sta je niet alleen! Hier worden grenzen bedoeld die niet overschreden horen te worden. Als je bijvoorbeeld veel waarde hecht aan je privacy en bepaalde familieleden constant onaangekondigd op bezoek komen. Het is overigens volkomen normaal dat je je eigen behoeften wilt vervullen en een relatie met familieleden waarin constant je grenzen worden overschreden is niet gezond. De eerste stap in een gezonde relatie met moeilijke familieleden is echter simpel. Maak duidelijk wat je grenzen zijn. Geef bijvoorbeeld kalm en rustig aan dat je het niet fijn vindt als familieleden onverwacht op bezoek komen, omdat je veel waarde hecht aan je privacy. Geef ook aan hoe je het wel wilt hebben, bijvoorbeeld dat je het waardeert dat familieleden eerst even bellen, of het gelegen komt om op bezoek te komen. In eerste instantie zullen familieleden geschokt zijn dat je grenzen stelt aan hun gedrag. Iedereen heeft recht op zijn emoties. Blijf echter bij je standpunt!

Geef aan wat de maatregelen zijn als familieleden over je grenzen gaan en voer de maatregelen uit
Nadat je duidelijk hebt gemaakt wat je grenzen zijn, geef dan duidelijk aan wat de gevolgen van ongewenst gedrag zijn. Een voorbeeld van een maatregel kan een maand totale radiostilte zijn bij overschrijding van je grenzen. Voer de maatregel zeer strikt uit. Reageer een maand lang niet op email en telefoon van deze familieleden. Je moet wel aan je moeilijke familielid exact laten weten wat de gevolgen van overschrijding van je grenzen zijn. Probeert je moeilijke familielid toch contact te zoeken gedurende de maand radiostilte, dan start een nieuwe periode van een maand. Zorg er ook ervoor dat je deze maatregel duidelijk hebt gemaakt. Probeert je moeilijke familielid herhaaldelijk contact te zoeken, terwijl diegene duidelijk weet wat de grenzen kent en maatregelen weet, wat is dan de waarde van deze relatie? Kennelijk heeft je familielid weinig respect voor je grenzen. Wat is deze relatie dan nog waard? Dit klinkt wellicht hard, maar denk eraan dat je  al duidelijk hebt gemaakt wat je verlangde in het gedrag van de ander en je duidelijk hebt gemaakt wat de gevolgen van ongewenst gedrag is. De maand radiostilte is niet alleen tijd voor jezelf, maar ook voor je moeilijke familielid om de relatie die je met elkaar hebt te evalueren. Vertoont je schoonfamilie ongewenst gedrag dan is het belangrijk dat je vriend(in) de maatregelen van ongewenst gedrag duidelijk maakt en uitvoert! Het is wel belangrijk dat je je vriend(in) onvoorwaardelijk steunt in het uitvoeren van de maatregelen. Voer dus als een blok de maatregelen uit!

Laat moeilijke familieleden niet op je schuldgevoel inspelen
Vaak proberen moeilijke familieleden op je schuldgevoel in te spelen en je zo te manipuleren. Het is eenvoudig om deze vorm van manipulatie te ontmantelen. Wanneer moeilijke familieleden op je schuldgevoel inspelen, reageer dan als volgt: “Je probeert toch niet op mijn schuldgevoel in te spelen?”. Waarschijnlijk zal je familielid ontkennen, maar toch doorgaan met het inspelen op je schuldgevoel. Ga door op de weg die je bent ingeslagen en vraag: “Waarom vind je het noodzakelijk om in te spelen op mijn schuldgevoel om te krijgen wat je wilt?” of vraag: “Je moet het behoorlijk belangrijk vinden om me proberen schuldig te laten voelen, om te krijgen wat je wilt. Kunnen we op een volwassen manier over deze kwestie praten?” Doe dit wel rustig en kalm. Waarschijnlijk speelt je moeilijke familielid in op je schuldgevoel, omdat diegene zich machteloos voelt. Als je samen de machteloosheid kunt bespreken, kan je relatie alleen maar beter worden.

Verbreek je relatie met moeilijke familieleden
Als alle bovenstaande maatregelen en adviezen niet werken, misschien is de relatie dan niet veel waard. Waarom zou je dan nog een relatie willen je moeilijke familielid? Het enige wat nog rest is de relatie op een heel laag pitje te zetten, of zelfs te verbreken!

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Tips om met moeilijke mensen om te gaan

Stop met doemdenken en piekeren

7 tips om minder zorgen te maken; stop met zorgen maken

Geld verdienen zonder baan? Passief inkomen

Bronnen:

www.stevepavlina.com