Tag Archives: meer geld verdienen

Waarom ben ik arm en hoe word ik rijk?

Ondanks dat Nederland een rijk en welvarend land is, zijn er in Nederland rond de miljoen mensen die onder, of rond de armoedegrens leven. Deze mensen kunnen niet dagelijks een warme maaltijd eten, hun kinderen kunnen vanwege het hoge abonnementsgeld niet bij een sportclub en er is onvoldoende geld om het huis te verwarmen en om een keer per jaar op vakantie te gaan. Helaas helpt de overheid deze groep mensen steeds minder en zijn deze mensen steeds meer op zichzelf aangewezen. Wellicht leef je zelf ook in armoede en ben je arm en wil je weten hoe je wat meer geld kunt overhouden en meer geld kunt verdienen. Hieronder worden vijf verschillende persoonlijke redenen gegeven waarom mensen arm zijn en wat je kunt doen om niet meer arm te zijn en rijker te worden.

Reden 1 waarom ik arm ben; je realiseert je niet dat je niet arm hoeft te zijn
Arme mensen groeien vaak op in een omgeving met arme mensen. De grootouders, ouders, broers, zussen, ooms, tantes, vrienden, vriendinnen, klasgenoten en collega’s van arme mensen zijn ook vaak arm. Dit betekent dat de omgeving waarin je opgroeit geen rolmodellen kent die niet arm zijn en juist rijk zijn. Hierdoor heb je geen voorbeeld dat je niet arm hoeft te zijn. Hierdoor realiseer je je niet dat je niet arm hoeft te zijn. Wanneer de gehele omgeving waarin je opgroeit arm is, denk je dat het normaal is om arm te zijn. Tevens heb je misschien in een omgeving die doorgaans arm is niet:

 • De vaardigheden geleerd hoe je voor promotie in je baan kunt zorgen, zodat je meer geld verdient
 • Heb je niet geleerd hoe je het beste op een baan kunt solliciteren
 • Heb je niet geleerd hoe je verstandig met geld om kunt gaan, zodat je meer geld kunt sparen
 • Weet je niet op welke subsidies je recht hebt etc…

Om jezelf te realiseren dat je niet arm hoeft te zijn, is het belangrijk om op zoek te gaan naar geschikte rolmodellen die niet arm zijn. Deze rolmodellen hoeven niet ontzettend rijk te zijn, maar het is wel belangrijk om rolmodellen op te zoeken die bijvoorbeeld:

 • Niet meer arm zijn en bezig zijn om een hogere opleiding volgen, of al hebben afgerond dan jij
 • Een baan hebben die meer salaris oplevert, dan jouw baan, of dezelfde baan hebben als jij, maar toch meer kunnen sparen dan jij
 • De weg kennen om subsidies aan te vragen

Iedereen kent zulke mensen wel in hun directe omgeving. Probeer met deze mensen in gesprek te gaan. Wanneer je het eng, of spannend vindt om met deze mensen in gesprek te gaan, lees dan inspirerende biografieën van mensen (bijvoorbeeld van Steve Jobs en Arnold Schwarzenegger) die succesvol zijn geworden, of zoek ondersteuning bij de gemeente, of UWV.

Reden 2 waarom ik arm ben; je beslist niet dat je niet arm hoeft te zijn
Wanneer je je realiseert dat je niet arm hoeven te zijn, betekent dat nog niet dat je beslist om niet arm te willen zijn. Wanneer je niet beslist dat je niet meer arm wil zijn, zul je nooit de stappen nemen om meer geld te verdienen en over te houden.
Neem dus de beslissing om niet arm te zijn en beslis voor jezelf hoeveel geld je wil verdienen en wil overhouden aan het einde van het jaar. Beslis eveneens hoeveel geld je over 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar wil hebben. Wanneer je hebt beslist hoeveel geld je over 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar wil hebben, denk dan niet dat het je nooit zal lukken om een bepaalde hoeveelheid geld te hebben, want wat andere mensen lukt, kan jou ook lukken. Schrijf wel doelstellingen op voor wat je over 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar wil hebben bereikt. Wanneer duidelijk is wat je doelstellingen zijn, denk dan aan alle taken en activiteiten je moet doen om deze doelstellingen te bereiken. Schrijf al deze taken en activiteiten op en nummer ze van belangrijk naar minder belangrijk. Een taak kan bijvoorbeeld het volgen en afronden van een opleiding zijn, het volgen van een cursus op het werk, vragen of je andere taken op het werk mag doen, overuren mag draaien op het werk, in gesprek gaan met je baas, of leidinggevende hoe hij deze baan heeft gekregen en wat hij/zij daarvoor heeft moeten doen, of kijken welke subsidieregelingen er zijn.

Reden 3 waarom ik arm ben; je stelt belangrijke taken en activiteiten uit
Wanneer je je realiseert en beslist dat je niet arm hoeft te zijn en alle taken en activiteiten netjes hebt opgeschreven en hebt aangegeven welke taken en activiteiten het belangrijkste zijn (geprioriteerd), betekent dit nog niet dat je deze taken en activiteiten uitvoert. Het uitstellen van taken en activiteiten die belangrijk zijn, betekent dat er niets verandert aan je situatie; je blijft arm. En wat nog erger is: van uitstel komt vaak afstel!

Het is zeer makkelijk om moeilijke taken en activiteiten uit te stellen en vervolgens helemaal niets meer te doen, maar het zorgt er alleen voor dat je in precies dezelfde situatie bent als waarin je nu bent. Het is moeilijk om moeilijke taken en activiteiten direct te doen, maar het zorgt ervoor dat je werkt aan jezelf en je omstandigheden. In het Engels wordt wel eens gezegd: “Bad habits are easy to do, but hard to live with. Good habits are hard to do, but easy to live with!”

Het is dus belangrijk dat je dagelijks je belangrijke taken en activiteiten uitvoert. Dit kun je bereiken door een goede jaarplanning te maken. Je jaarlijkse doelstellingen vormen het uitgangspunt voor je jaarplanning. Op basis van je jaarplanning kun je je maandelijkse doelstellingen opschrijven en hiervoor een maand- en activiteitenplanning maken. Op basis van je maandplanning kun je wekelijkse doelstellingen bepalen en hiervoor een weekplanning en activiteitenplanning maken en op basis van je weekplanning maak je dagelijkse doelstellingen en een dagplanning en activiteitenplanning. Schrijf deze dagplanning zo gedetailleerd mogelijk van uur tot uur op en zet deze dagplanning voor een hele week vooruit in je agenda (van je telefoon). Kijk vervolgens dagelijks of je dagdoelstellingen hebt bereikt. Kijk ook wekelijks en maandelijks of je je doelstellingen hebt bereikt.

Reden 4 waarom ik arm ben; je denkt alleen aan het direct bevredigen van je behoeften
Een andere belangrijke reden dat je mogelijk arm bent, is omdat je mogelijk alleen denkt aan het direct bevredigen van je behoeften. Zodra je loon (salaris) is gestort, denk je aan uitgeven van geld in plaats van sparen van geld. Als je iets moois ziet, wil je dat meteen hebben in plaats van ervoor sparen. Hierdoor hou je geen geld over aan het einde van de maand en sta je misschien zelfs rood.

Als je niet arm wil zijn, is het belangrijk dat je eerst denkt aan het opbouwen van een financiële buffer in de vorm van minimaal 5 maandsalarissen spaargeld en aan het betalen van je grootste schulden. Dit kun je het beste doen door automatisch elke maand 50 tot 100 euro van je salaris te sparen op een spaarrekening waarop je geld voor minimaal 3 jaar vaststaat. Een spaarrekening waarop je geld vaststaat wordt een spaardeposito genoemd. Een spaardeposito geeft meer rente, dan een gewone spaarrekening. Ook moet je maandelijks automatisch aflossen op je grootste schulden.

Reden 5 waarom ik arm ben; je denkt niet aan de lange termijn
Misschien de belangrijkste reden dat je mogelijk arm bent, is omdat je mogelijk niet denkt aan de lange termijn. Deze reden houdt verband met reden 2 waarin je al wordt aangezet om te denken aan je doelstellingen over 5 en 10 jaar. Als je niet weet wat je over 5 en 10 jaar wil en wilt hebben bereikt, kun je daar je huidige gedrag niet op afstemmen. Zorg er dus voor dat je duidelijk hebt wat je over 5 en 10 jaar wilt hebben bereikt, kun je daar je dagelijkse taken en activiteiten op afstemmen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

 

Verdien twee keer zo veel in de helft van de tijd

Als je doet wat succesvolle mensen doet en niet doet wat onsuccesvolle mensen doet, zul je sneller meer geld verdienen, gezonder zijn en meer vrije tijd overhouden. Door je tijd goed te gebruiken, word je nog gelukkiger. Succesvolle mensen gebruiken hun tijd zeer effectief en efficiënt. Dit betekent dat zij hun tijd besteden aan die zaken die het belangrijkste zijn. Belangrijk betekent in deze context die taken die op lange termijn het meeste invloed hebben op hun leven. Timemanagement is dus eigenlijk levensmanagement. Ook jij kunt leren om je tijd zo effectief en efficiënt mogelijk te besteden. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is discipline. Hieronder worden 12 tips gegeven waarmee je leert je tijd effectief en efficiënt te gebruiken. De eerste tip, is het formuleren van doelen. Verder wordt er aandacht besteed aan het Pareto-principe (80/20-regel), de wet van Parkinson en uitstellen tegengaan.

Tip 1: Stel doelen
Ongeveer drie procent van de bevolking heeft heldere, concrete doelen omschreven en hebben deze doelen bij zich. Deze drie procent van de bevolking blijkt dat succesvolle mensen te zijn. Succesvolle mensen schrijven en herschrijven regelmatig hun doelen en hebben deze doelen bij zich in bijvoorbeeld hun mobiele telefoon. Door zelf ook doelen heldere, concrete doelen te beschrijven in je mobiele telefoon, vergroot je aanzienlijk de kans om succesvoller te worden. Op vier gebieden is het aan te raden om doelen te beschrijven:

 1. Persoonlijke ontwikkeling
 2. Gezondheid
 3. Gezin en familie
 4. Loopbaan; carrière

Om de doelen in deze gebieden helder te krijgen, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 1. Persoonlijke ontwikkeling. Waarin wil je jezelf ontwikkelen? Waarin ben je goed en wil je nog beter worden?
 2. Gezondheid; hoe staat het met je gezondheid? Hoe fit ben je en wil je zijn? Eet je gezond en beweeg je dagelijks?
 3. Gezin en familie. Wat wil je bereiken voor je partner en kinderen en waarom? Wat willen je dat je partner en kinderen bereiken en hoe kun je hen daarbij helpen?
 4. Loopbaan; carrière. Wat wil je bereiken in je loopbaan? Welke functie wil je gaan bekleden? Hoeveel geld wil je gaan verdienen?

Uiteindelijk heb je drie hoofddoelen geformuleerd. Wanneer je je vier doelen hebt opgeschreven, bekijk ze dan een week lang dagelijks en probeer de doelen dagelijks bij te stellen. Verder is het belangrijk dat je per doel aangeeft wanneer je het doel bereikt wil hebben. Tenslotte is het aan te raden om per hoofddoel, subdoelen te maken. Per subdoel geef je ook weer aan wanneer je dit subdoel bereikt wil hebben. Door het beschrijven van subdoelen, hak je als het ware je hoofddoel in stukken. Wanneer je een subdoel hebt bereikt, geeft je dit een goed gevoel.

Tip 2: maak een plan van aanpak
Nu het duidelijk is wat je hoofddoelen en subdoelen zijn, is het belangrijk dat je per subdoel beschrijft welke acties je moet ondernemen en wanneer je deze acties moet ondernemen. Probeer deze acties zo concreet mogelijk te beschrijven. Wanneer je de acties hebt beschreven, moet je de acties in volgorde van belangrijkheid categoriseren. Daarna zet je de acties in je agenda en reserveer je ruim de tijd voor deze acties. Deze acties gelden niet alleen voor je werk. Je moet ook je acties voor het realiseren van je gezin-, familiedoelen, gezondheidsdoelen en persoonlijke ontwikkeldoelen plannen! Plan hierbij ver genoeg vooruit. Ver genoeg vooruit plannen betekent minimaal een week vooruit plannen, maar liever twee weken. Bekijk vervolgens dagelijks elke avond welke acties je de volgende dag moet uitvoeren; hiermee bereid je je brein al voor om met deze acties aan de slag te gaan. Verder is het belangrijk om wanneer je een actie hebt uitgevoerd om deze als voldaan aan te geven. Dit geeft je namelijk veel voldoening, waardoor je zin blijft houden om aan je doelen te blijven werken.

Tip 3: Pareto-principe; 80/20-regel
Het is belangrijk dat je bijna alleen aan je acties en dus doelen werkt. Het blijkt namelijk dat de meeste mensen 80% van hun tijd werkt aan de minst belangrijke taken en acties en maar 20% van hun tijd werkt aan de belangrijkste taken en acties. Wanneer jij het grootste deel van je tijd werkt (bijvoorbeeld 80% van je tijd) werkt aan je belangrijkste taken en acties, voer je vier keer zoveel belangrijk werk uit als de meeste mensen. Dit principe wordt het Pareto-principe genoemd en is een van de basisprincipes van succes. De meeste mensen besteden maar 20% van hun tijd aan de belangrijkste taken. Wanneer jij vier keer zoveel tijd besteedt aan, doe je vier keer zoveel belangrijk werk.

Tip 4: Concentreer je op de belangrijkste taken
Concentreren op je belangrijkste taken betekent in de praktijk dat je start met de belangrijkste taken en pas begint met de volgende taak, als je de belangrijkste taken af hebt. Wellicht denk je dat je op deze manier er een heleboel taken blijven liggen. De taken die blijven liggen zijn echter niet zo belangrijk als de belangrijkste taak.
Concentreren betekent ook dat je jezelf niet laat afleiden. In onze maatschappij word je makkelijk afgeleid door bijvoorbeeld andere collega’s, radio, tablet, tv, mail en smartphone. Collega’s, radio, tablet, tv, mail en smartphone vragen allemaal aandacht van je. Als je jezelf echt goed wil concentreren, moet je al je aandacht focussen op je belangrijkste taken. Dit betekent dat je jezelf voor moet afzonderen van collega’s en tv, tablet en smartphone moet uitzetten om jezelf 100% op je belangrijkste taak te richten.
Wanneer je buiten kantoortijden werkt; dus bijvoorbeeld van 6:00 tot 9:00 en van 17:00 tot 20:00 kun je drie keer zo effectief en efficiënt werken, dan tijdens kantoortijden. Je wordt dan namelijk niet gestoord door collega’s. Daarnaast bespaar je veel reistijd, je reist namelijk buiten de spits om.

Tip 5: Hou je aan deadlines
Zoals bij stappen 1 en 2 impliciet is aangegeven, is het belangrijk om voor elk hoofddoel en subdoel aan te geven, wanneer je deze doelen bereikt wil hebben. Door een concrete deadline te stellen, voel je jezelf veel meer verplicht om een actie uit te voeren en je doelen te bereiken. Het blijkt dat je jezelf beter aan je deadlines houdt, als je doelen en de deadlines daarvoor aan belangrijke mensen in je omgeving vertelt. Je voelt je dan als het ware verplicht richting hen om een doel te halen voor de deadline.
Een belangrijke wet waar je je tegen moet verzetten is de wet van Parkinson. De wet van Parkinson stelt dat je die hoeveelheid tijd aan een taak besteedt die ervoor beschikbaar is. Als er veel tijd beschikbaar is, besteed je alle tijd die beschikbaar is, terwijl je ook sneller de taak had af kunnen ronden. Bekijk dus vantevoren hoeveel tijd je nodig hebt voor een bepaald doel en/of taak en reserveer deze tijd.

Tip 6: Krijg inzicht in je tijd
Om zoveel mogelijk tijd te besteden aan je hoofddoelen en subdoelen is het belangrijk om constant bij te houden waar je nu je tijd aan besteedt. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat je op je werk heel erg veel tijd besteedt aan mail en surfen op het internet en thuis bijvoorbeeld veel met je tablet bezig bent en veel tv kijkt. Wanneer je hier inzicht in hebt, kun je je tijd effectiever en efficiënter besteden.
Het blijkt overigens ook dat wanneer je vantevoren een concrete weekagenda maakt je jezelf hier beter aan houdt. Je agenda is namelijk al gevuld met die taken waar jij tijd aan wil besteden.

Tip 7: Krijg inzicht in uitstelgedrag
Er zijn twee vormen van uitstellen:

 1. Positief uitstellen
 2. Negatief uitstellen

Positief uitstellen is het uitstellen van taken die niet belangrijk zijn. Deze taken dragen niet bij aan het realiseren van je doelen. Het is goed om deze taken uit te stellen. Nog beter zou het zijn om deze taken helemaal niet meer te doen, maar over te dragen aan iemand anders. Door onbelangrijke taken te delegeren, hou je meer tijd over voor je belangrijke taken.
Negatief uitstellen is het uitstellen van taken die wel belangrijk zijn en bijdragen aan het realiseren van je doelen. Je kunt negatief uitstellen tegengaan door deze taken als eerste in je agenda te zetten en pas te stoppen met deze taken wanneer ze zijn afgerond.

Tip 8: Vergader effectief
Je ontkomt bijna niet aan vergaderingen. Vergaderingen kunnen ook zeer belangrijk zijn en bijdragen aan je doelen. Vergaderingen kunnen echter ook vaak nutteloos voor je zijn. Zorg ervoor dat je altijd weet wat het doel is van de vergadering; als er geen doel is, zorg er dan voor dat er doelen worden geformuleerd, met andere woorden zorg ervoor dat er een agenda is. Breng zelf ook punten in voor de agenda. Wanneer jouw punten besproken zijn, vraag dan of je de vergadering mag verlaten.

Tip 9: Doe dezelfde taken achter elkaar
Verschillende soorten taken vragen vaak andere denkwijzes, andere materialen en overleg met verschillende mensen van je. Door taken die zo veel mogelijk op elkaar lijken achter elkaar af te ronden, werk je op korte termijn tot wel 50% effectiever en efficiënter. Op lange termijn word je nog effectiever en efficiënter, omdat je veel sneller leert als je dezelfde taken achter elkaar afwerkt. Probeer daarom zoveel mogelijk dezelfde taken achter elkaar te plannen.

Tip 10: Werk netjes
Het hebben van een schone, logisch ingerichte, opgeruimde werkplek en computer zorgt ervoor dat je effectief en efficiënt kunt werken. Een rommelige werkplek leidt namelijk ontzettend veel. Je aandacht wordt steeds naar de rotzooi getrokken. Verder zorgt een logisch ingerichte, opgeruimde werkplek ervoor dat je veel beter spullen kunt terugvinden. Je bent daardoor veel minder tijd kwijt met zoeken en je houdt daardoor veel meer tijd over aan het werken aan je belangrijke doelen.

Tip 11: Blijf leren!
Probeer dagelijks minimaal twee uur te besteden aan het beter worden in het realiseren van je doelen. Als je jezelf afvraagt waar je de tijd vandaan moet halen, vraag jezelf dan eens af hoeveel tijd je tv kijkt per dag. Het is simpel, maar niet eenvoudig om beter te worden in het realiseren van je doelen. Het eerste wat je moet doen, is dagelijks minimaal een uur lezen in relevante literatuur. Lees literatuur die aansluit bij het realiseren van je doelen. Vaak daarnaast wekelijks feedback aan de meest ervaren en beste collega, je partner en kinderen hoe je dingen beter kunt doen. Het is belangrijk om niet in discussie te gaan en jezelf te gaan verantwoorden aan degene van wie je feedback vraagt. Diegene zal namelijk niet erg genegen zijn om weer feedback te geven als je in discussie gaat. Bezoek verder trainingen, congressen, workshops en seminars die aansluiten bij je doelen. Vraag tenslotte regelmatig om raad en advies.

Tip 12: Leer NEE zeggen
Wanneer je je doelen wil bereiken, moet je vooral tijd besteden aan acties die bijdragen aan het bereiken van je doelen. Dit betekent dat je nee moet zeggen tegen een heleboel activiteiten die niet bijdragen aan het bereiken van je doelen. Vaak betekent dit je nee moet zeggen tegen collega’s als zij vragen of je werk voor hen wil doen. Wanneer je het moeilijk vindt om nee te zeggen, koop dan voor jezelf tijd, door bedenktijd te vragen; bijvoorbeeld een week. Na deze week kun je alsnog nee zeggen. Het is wel belangrijk dat je degene die vroeg of je werk wilde overnemen bedankt voor zijn verzoek en dat diegene aan jou heeft gedacht.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

Brian Tracy Personal Time Management

Tien stappen om miljonair te worden

Misschien denk je dat het onmogelijk is om miljonair te worden. Iedereen kan echter met de juiste inzet en mentaliteit miljonair worden. Miljonair worden is simpel, maar zeker niet eenvoudig. Vergeet dus de snelrijk-ideeën en denk-jezelf-rijk-concepten. Miljonair worden is een langdurig, soms moeizaam proces, waarvoor je hard moet werken. Succesvol worden, is echter voorspelbaar. Door bepaalde acties uit te voeren, is succes een logisch gevolg. Om ‘self made miljonair’ te worden, moet je dus dezelfde vergelijkbare acties verrichten als andere ‘self made miljonairs’. Dit principe is gebaseerd op de wet van oorzaak en gevolg. Miljonair worden is het gevolg van de juiste stappen uitvoeren. De onderstaande 10 stappen hebben de meeste miljonairs ook gevolgd in hun weg naar rijkdom. Als jij deze 10 stappen ook uitvoert, word je op termijn ook miljonair.

Stap 1: Betaal eerst jezelf uit
Door vanaf je allereerste werkdag maandelijks 150 euro te sparen en te investeren in een beleggingsfonds met gemiddeld 10% gedurende je gehele werkzame leven, zorg je ervoor dat je miljonair bent, zodra je met pensioen gaat. Dit betekent dat iedereen miljonair kan worden!
Het blijkt echter dat wanneer mensen meer geld verdienen, zij ook meer geld uitgeven. Dit wordt de wet van Parkinson genoemd.
De grootte van het inkomen heeft een minder grote invloed op hoeveel mensen kunnen sparen, dan het vermogen van mensen om te besparen op de uitgaven die zij doen. Mensen die besparen op hun uitgaven, betalen eerst zichzelf uit. Met eerst jezelf uit betalen wordt bedoeld dat je eerst geld moet sparen en beleggen, voordat je nutteloze en niet noodzakelijke spullen koopt. Je kunt echter alleen sparen en beleggen, als je meer geld overhoudt, dan dat je uitgeeft. Het is dus belangrijk dat je kritisch kijkt naar alle uitgaven die je doet en welke uitgaven echt noodzakelijk zijn. Schrap vervolgens alle uitgaven die niet nodig zijn. Kijk vervolgens ook naar alle verzekeringen en abonnementen die je hebt en ga op onderzoek uit, of er geen goedkopere, maar even goede alternatieven zijn. Lees: 18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen voor handige bespaartips,
Als je moeite hebt met sparen begin dan met 1% van je netto-inkomen maandelijks te sparen. Stel je verdient 1500 euro per maand spaar dan maandelijks 15 euro, oftewel 50 eurocent per dag. Als dit je goed afgaat, verhoog dan het spaarbedrag naar 2% van je netto-inkomen. Als je dit goed afgaat, verhoog dan het spaar bedrag naar 3% van je netto-inkomen etc. Je zult merken dat sparen je steeds makkelijker afgaat en dat je binnen vijf jaar 10% van je netto-inkomen spaart.

Stap 2: Dream big
Door grote dromen te hebben, maak je krachten in jezelf los die je niet voor mogelijk hield. Door grote dromen te hebben en deze in praktijk te willen brengen, stel je belangrijke doelen op die je leven in een grotere versnelling zetten. Door positieve grote dromen te hebben, is het eenvoudiger om te weten wat je wil en krijg je meer zelfvertrouwen. En: door te weten wat je wil, kun je beter in kaart brengen wat je moet doen om deze dromen te bereiken.
Stel jezelf dus eens de volgende vragen:

 • Als er geen rem op je mogelijkheden en het soort leven wat je wil hebben zat, wat zou je dan willen?
 • Wat zou je zeker willen hebben, als je zeker zou weten dat je niet zou falen?
 • Hoe zou je leven er in het ideale geval over vijf jaar eruit zien?
 • Wie zijn belangrijke mensen in je leven en waarom?
 • Welke opleidingen en trainingen heb je afgerond?
 • Welke boeken heb je gelezen?
 • Waar ben je ontzettend goed in?
 • Welke hobby’s heb je?
 • Hoe zou je ideale baan eruit zien?
 • Hoe ziet je ideale huis eruit?
 • Welke acties zou je hebben ondernomen om bovenstaande dromen te realiseren?

Beschrijf op alle bovenstaande vragen een antwoord en denk nog niet of iets wel, of niet kan.

Stap 3: Stel heldere doelen op
Het blijkt dat succesvolle mensen zeer doel- en resultaatgericht zijn. Je kunt echter alleen doel- en resultaatgericht zijn als duidelijk is wat je doelen zijn. Bij stap 2 is duidelijk geworden wat je heel erg graag wil en bij de laatste vraag bij stap 2 duidelijk is geworden welke acties je moet ondernemen.
Beschrijf nu tien heldere voor jou belangrijke doelen die je binnen vijf jaar wil bereiken. Bij het opstellen van goede doelen is het belangrijk dat je exact beschrijft wat je wil bereiken en voor welke datum je het doel bereikt wil hebben. Op basis van de doelen die je hebt beschreven, beschrijf je bij elk doel ook subdoelen. Een subdoel kun je beschouwen als een mijlpaal. Beschrijf bij elk doel minimaal vijf subdoelen, waarbij je het eerste subdoel van elk doel binnen een jaar vanaf vandaag moet liggen.
Nu je je doelen en subdoelen hebt beschreven, is het belangrijk dat je dagelijks aan je doelen herinnert wordt. Het beste kun je dit doen door je doelen op een A4-tje te schrijven en bij je te bewaren en dagelijks voordat je dag begint aandachtig te lezen.

Stap 4: Neem verantwoordelijkheid
Je had het misschien al door; maar alleen jijzelf bent verantwoordelijk voor het geluk en succes in je leven. Deze verantwoordelijkheid heb je gelukkig al genomen door bij stap 3 belangrijke doelen en subdoelen op te schrijven. Je hebt echter nog niet beschreven op wat voor manier je verantwoordelijkheid neemt voor het bereiken van deze (sub)doelen. Om je doelen te bereiken moet je namelijk actie ondernemen. Het is dus belangrijk dat je nu bij elk subdoel de acties beschrijft die je moet ondernemen om het desbetreffende subdoel te bereiken.
Nu je de acties hebt beschreven, moet je bij elk subdoel zo snel mogelijk beginnen om de eerste actie die je hebt beschreven uit te gaan voeren.

Stap 5: Word de beste
De toppers binnen een onderneming, bepaald vakgebied en/of topondernemers ontvangen een groter inkomen, dan de middelmaat. Probeer dus de top van je vakgebied te bereiken. Om de top van je vakgebied te bereiken worden hieronder een aantal tips gegeven:

 • De top van je vakgebied bereiken is een stuk makkelijker als je weet wat je leuk vindt. Probeer er dus in de eerste plaats achter te komen wat je leuk vindt
 • Neem geen genoegen met werk van gemiddelde kwaliteit van jezelf, maar probeer de belangrijkste taken van je werk beter te doen, dan hoe je het nu doet
 • Probeer de belangrijkste vaardigheid waarmee jij je inkomen verdient te verbeteren
 • Werk harder. Mensen die hard werken, werken niet per definitie langer. Mensen die hard werken, werken juist aan die taken die het belangrijkste zijn. Stel dus prioriteiten en besteedt je tijd aan die taken die het belangrijkste zijn. Zorg ervoor dat je je deadlines haalt. Werk ook de gehele tijd dat je geacht wordt om aan het werk te zijn
 • Blijf jezelf ontwikkelen; oftewel life long learning! Besteed dagelijks tijd aan jezelf ontwikkelen en onthoud: hoe meer je leert, des te makkelijker je leert. Leren zorgt voor leiden. Lees dagelijks minimaal drie kwartier vakliteratuur. Drie kwartier lezen staat gelijk aan ongeveer 20 bladzijden per dag lezen. Op jaarbasis lees je dus 7300 bladzijden. Dit zijn jaarlijks tot wel 20 boeken binnen je vakgebied
 • Leer van de beste collega’s. Vraag aan collega’s die al ontzettend goed zijn, of zij jou willen coachen

Stap 6: Denk altijd aan je klanten
Tevreden klanten komen graag bij je terug. Probeer dus de klantentevredenheid te verbeteren. In de eerste plaats moet je echter weten wie je klanten zijn. Als je in kaart hebt gebracht wie je klanten zijn, moet je weten hoe je de klantentevredenheid kunt verbeteren.

Stap 7: Doe het belangrijkste eerst
Bij stap 5 is al beschreven dat je moet prioriteren. Prioriteren betekent dat je datgene het eerste en beste doet wat het belangrijkste is om je doelen te bereiken. Concentreer je dus op de belangrijkste zaken en doe niets anders dan werken aan belangrijke zaken. Door onderstaande vier acties uit te voeren, wordt het eenvoudiger om het belangrijkste als eerste te doen:

 1. Maak een lijst van alle activiteiten die je doet
 2. Breng in kaart welke activiteiten bijdragen aan het bereiken van je doelen
 3. Breng in kaart welke van deze activiteiten de belangrijkste activiteit is voor het bereiken van je doel, of doelen
 4. Begin met de belangrijkste activiteiten van je lijst

In onze huidige maatschappij is het moeilijk om jezelf niet te laten afleiden door, internet, smartphone, MP3-speler, televisie, vrienden en collega’s. Het vraagt karakter, discipline en  wilskracht om niet te toe te geven aan korte termijn bevrediging en aan je doelen te werken. Probeer daarom op de momenten dat het moeilijk is te denken aan je dromen en lees je doelen nog een keer.
Nu is duidelijk geworden wat je belangrijkste activiteiten zijn. Probeer deze belangrijke activiteiten zo snel mogelijk af te ronden. Lever echter wel de grootste kwaliteit. Als de  belangrijke activiteiten die je uitvoert voor je werk sta je bekend als een medewerker die snel een hoge kwaliteit levert. Doordat je snel hoge kwaliteit levert, val je bij je leidinggevende op en maak je sneller promotie en verdien je sneller een hoger salaris.

Stap 8: Hou rekening met tegenslagen
Breng naast alle activiteiten die je moet uitvoeren ook alle mogelijke moeilijkheden en hordes in kaart. Wanneer je alle moeilijkheden en hordes in kaart hebt gebracht, bedenk dan vervolgens meerdere strategieën hoe je deze moeilijkheden kunt oplossen. Als je vantevoren al mogelijke oplossingen voor moeilijkheden in kaart brengt, zet je namelijk makkelijker door als je geconfronteerd wordt met een tegenslag. Ook laat je jezelf niet meevoeren door de waan van de dag, maar blijf je aandacht houden voor de doelen die je wil bereiken. En tenslotte lijd je niet voor het lijden wat je vreest en heb je geen faalangst meer. Je hebt namelijk al in kaart gebracht waar de moeilijkheden zitten om je doelen te bereiken en je hebt al oplossingen voor deze moeilijkheden bedacht.

Stap 9: Werk aan je gezondheid
Wanneer je gezond en fit bent, kun je harder werken en daardoor sneller je doel om miljonair te worden, bereiken. Verder geniet je meer van je vermogen als je gezond en fit bent. Werk dus even hard aan het bereiken van je doelen als aan je gezondheid.
Door gezond te eten en veel te bewegen vergroot je de kans om gezond en fit te worden, of te blijven. Om gezond te eten moet je voedingsmiddelen met zout, suiker en witte bloem vermijden en het aandeel groente, fruit, noten, magere zuivelproducten, vette vis en magere vleessoorten vergroten. Eet dagelijks minimaal vijf opscheplepels groente en vier stuks fruit. Eet verder een klein handje ongezouten noten per dag. Drink, of eet een halve liter magere melkproducten per dag en eet wekelijks 300 gram vette vis.
Beweeg verder dagelijks minimaal 60 minuten, waarbij je 30 minuten minimaal matig intensieve duurinspanning en 30 minuten intensieve krachttraining verricht.

Stap 10: Ontwikkel je discipline, wilskracht en doorzettingsvermogen
Gedisciplineerd zijn, is de belangrijkste eigenschap die je moet ontwikkelen om je doelen te bereiken. Door gedisciplineerd te zijn, bereik je al je doelen. Zonder discipline bereik je geen enkel doel. Gedisciplineerd zijn, betekent dat je doet wat je moet doen, wanneer je het moet doen, of je er nu zin in hebt of niet. Gedisciplineerd zijn, is het uitstellen van korte termijn bevrediging, om te werken aan je doelen en dromen.

Lees en luister ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Verminderen van schulden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

21 Success Secrets of Self Made Millionaires

Leer sneller en beter te leren

Sneller en beter leren staat, of valt met het vormen van sterke neurale netwerken. Neurale netwerken zijn groepen van neuronen (zenuwcellen) die sterk met elkaar verbonden zijn en een bepaalde taak uitvoeren. Wanneer je in staat bent om snel sterke neurale netwerken voor een bepaalde taak te vormen, leer je sneller en beter. Hieronder worden 9 tips gegeven om beter en sneller te leren.

Tip 1: werk doelgericht aan je leerdoelen
Zorg voordat je begint met leren dat je precies weet wat je moet leren. Vraag dus aan je docent, trainer, coach, of leidinggevende exact wat je moet kunnen voor een bepaald proefwerk, toets, tentamen, examen of taak. Vraag welke literatuur je kunt lezen, of je toetsen kunt oefenen, of je vaardigheden kunt oefenen.
Vaak wordt binnen onderwijs een beoordelingsformulier gegeven voor producten die je moet opleveren, zorg dat je exact weet wat er getoetst wordt binnen dat beoordelingsformulier. Wanneer je gaat lezen, zorg dan dat je vantevoren duidelijk hebt welke belangrijke informatie je uit de tekst wil halen. Onderstreep de belangrijke punten en maak een samenvatting.

Tip 2: herhaal je leerdoelen
Kennis en vaardigheden worden het beste in je langetermijngeheugen opgeslagen als je deze kennis en vaardigheden vaak herhaalt. De verbindingen van het neuraal netwerk waarin de desbetreffende kennis en vaardigheden liggen opgeslagen, worden steeds sterker als je vaak herhaalt.

Tip 3: gebruik meerdere systemen als je leert
Je leert het beste als je meerdere zintuiglijke systemen inschakelt. De neuronen van een neuraal netwerk worden vanuit verschillende richtingen geprikkeld als je meerdere zintuiglijke systemen tijdens het leren inschakelt. Schakel dus zien, horen, spreken en bewegen in als je moet leren. Lees (zien) dus niet alleen een tekst, maar bezoek ook een college (horen en zien) en maak een samenvatting. Door een samenvatting te maken zie je niet alleen je handgeschreven tekst, maar je moet je hand en vingers bewegen om te kunnen schrijven (bewegen). Leg ook hetgeen je hebt geleerd uit aan een ander.

Tip 4: stel niets uit; werk direct aan je leerdoelen
Stel niet uit als je iets moet leren. Je leert het beste als je direct de leerstof doorneemt waar je net uitleg over hebt gekregen. Lees dus direct de leerstof waar je in een college uitleg over hebt gekregen, of bespreek de stof met een medestudent, medescholier, of medecursist.

Tip 5: leef gezond
Neurale netwerken worden alleen maar sterk als de individuele neuronen goed verzorgd worden. Een gezonde leefstijl zorgt voor deze goede verzorging. Zorg dus dat je dagelijks minimaal een uur matig intensief beweegt, niet rookt en geen alcohol drinkt. Bewegen zorgt voor de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen richting het brein, waardoor neuronen nieuwe verbindingen aan kunnen gaan. Alcohol en rook zijn gif voor het lichaam en het brein. Alcohol en rook zorgen voor het afsterven van neuronen. Eet verder dagelijks minimaal 3 stuks fruit, vette vis en een halve bord groente. De stoffen in deze voedingsmiddelen zorgen voor de goede aanvoer van essentiële voedingsstoffen voor de neuronen. Zorg er tenslotte voor dat je regelmatig eet. Het brein is een grootverbruiker van energie, door een regelmatige aanvoer van energie in de vorm van gezonde voedingsstoffen kan nieuwe neurale netwerken gevormd en verstevigd worden.

Tip 6: slaap en rust goed
De neuronen van een neuraal netwerk herstellen zich en vormen sterke verbindingen met elkaar wanneer je rust. Slapen is de beste manier van rusten. Het is beter om korter te studeren en goed te slapen, dan om langer door te studeren en kort te slapen. Zorg verder voor voldoende pauzes. Neem na elke 20 minuten even een paar minuutjes pauze. Zet na deze pauze een andere leerstrategie in. Heb je bijvoorbeeld de eerste 20 minuten een samenvatting gemaakt, lees dan na de pauze je samenvatting. Zo krijgt steeds een ander deel van je brein een pauze.

Tip 7: leer met aandacht je leerdoelen
De enige manier om goed en snel te kunnen leren, is door je volledige aandacht te richten op de te bestuderen stof. Zet dus smartphone, televisie en muziek uit. De neuronen moeten alle prikkels van buiten af filteren en verwerken. Belast je neuronen dus niet nog extra met niet relevante geluiden en beelden afkomstig van je smartphone, mp3-speler en televisie. Wanneer de enige prikkel te de bestuderen stof is, leer je veel effectiever, dan wanneer de neuronen ook nog belast worden met prikkels afkomstig van je smartphone, mp3-speler en televisie. Zorg verder voor een opgeruimd bureau. Een slordig bureau vormen een extra bron van prikkels.

Tip 8: beloon jezelf na het bereiken van je leerdoelen
Zorg ervoor dat je jezelf conditioneert. Je kunt jezelf positief conditioneren door jezelf een beloning in te geven, nadat je een bepaalde kennis en vaardigheden hebt ontwikkeld.

Tip 9: stop met tv-kijken
Kijk geen televisie tijdens het studeren, maar ook niet erna. Tv-kijken bombardeert je brein met audiovisuele prikkels waardoor de neuronen die je hebt gebruikt om te studeren geen rust krijgen en de nog fragiele synapsen die zijn gevormd, worden verbroken. Als je wil ontspannen na een dag studeren, ga dan met je ogen dicht in een rustige comfortabele ruimte liggen, of nog beter ga een half uurtje rustig wandelen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Tien (10) manieren om slimmer te worden

5 tips voor een betere concentratie

Multitasken is onzin, zeven tips om efficient te werken

Wat is productiviteit? Meer geld verdienen

Productiviteit=geproduceerde waarde/tijd. Met andere woorden hoeveel waarde kun jij toevoegen binnen een bepaalde tijd. Productief zijn, is belangrijk voor werknemers, freelancers en bedrijven. Op basis van bovenstaande formule zijn er dus 3 manieren om productiever te worden. Enerzijds door meer waarde toe te voegen, anderzijds door dezelfde waarde in minder tijd te leveren en langer te werken. Er zijn dus verschillende manieren om productiever te worden. Aan de ene kant kun je sneller dezelfde waarde leveren, of langer werken. Aan de andere kant kun je meer waarde leveren. Beide methoden gaan we bekijken. Een hogere productiviteit heeft tot gevolg dat je meer geld gaat verdienen en de kans groter is dat je miljonair wordt.

Productiever worden door sneller en meer te werken
Door sneller en meer te werken, neemt de productiviteit toe. Wanneer je een bepaalde vaardigheid leert, waardoor je sneller kunt werken, neemt je productiviteit toe. Stel je moet voor je werk veel typen (teksten schrijven) en je tiksnelheid neemt toe van 50 naar 90 woorden per minuut. Je bent dan in staat om een tekst van 500 woorden in ruim 5 minuten te typen in plaats van 10 minuten. Ook door te stoppen met roken (je kunt meer tijd besteden aan werken), betere machines te gebruiken, minder te reizen etc… ben je in staat om sneller en meer te werken. Vaak vraagt productiever worden door sneller te werken een tijdsinvestering die je vooraf moet doen. Het vraagt tijd om tijd te sparen. Ook is binnen het verhogen van de snelheid van werken de wet van de verminderde meeropbrengsten geldig. Dit betekent dat je steeds meer tijd moet investeren, om nog maar een kleine tijdswinst te boeken in je productieproces. Het verhogen van de waarde kent deze limitatie niet.

Productiever worden door meer waarde te leveren
Maar wat is nu precies waarde binnen de definitie van productiviteit? Vaak wordt de sociaal wenselijke definitie van waarde gebruikt. Er wordt dan gesproken over de hoeveelheid taken die je hebt afgerond, de hoeveelheid en kwaliteit van projecten die je hebt afgerond etc… Vaak wordt de waarde van hetgeen dat je doet door een ander en niet jezelf bepaald. Misschien vind je het prima dat de waarde van je werkzaamheden zo wordt bepaald, maar misschien wil je zelf actief bezig zijn met wat de waarde van jouw werkzaamheden is. Om de waarde van jouw werkzaamheden te toetsen worden 4 kenmerken van waarde gebruikt. Deze kenmerken zijn: impact, duur, essentie en volume. Elk kenmerk wordt kort toegelicht.

Impact
Impact is de reikwijdte van je werkzaamheden. Hoe groter de reikwijdte van je werkzaamheden, des te groter is de waarde van je werkzaamheden. Onder reikwijdte wordt verstaan wie je allemaal bereikt met je werkzaamheden. De ontwikkeling van de eerste auto, de ontwikkeling van de mobiele telefoon etc… hebben een grote reikwijdte. Wat is de reikwijdte van jouw werkzaamheden? Bereikt je baas het resultaat van je inspanningen, je vrienden, je collega’s, je klanten? Hebben je inspanningen een grote impact op jezelf? Hoeveel mensen worden uiteindelijk bereikt met jouw inspanningen? 10, 100, 1000, nog meer?

Duur (hoe lang houdt de impact aan?)
Duur is de lengte waarin je geleverde werkzaamheden in de tijd nog impact hebben. Je geleverde werkzaamheden hoeven niet alleen op anderen langdurig effect te hebben, wat nog belangrijker is, is dat ze lang effect op jezelf moeten hebben. Misschien heb je door het doen van een nieuw project nieuwe vaardigheden geleerd, die je in lengte van dagen nog goed kunt gebruiken. Sommige werkzaamheden hebben langdurig effect op je omgeving en jezelf. Mensen bewonderen nu nog steeds de schilderijen van Van Gogh. De impact van de schilderijen van Van Gogh houden dus lange tijd aan? Hoe lang hebben jouw werkzaamheden na afronding nog effect? Een uur, een dag, een jaar, eeuwig?

Essentie
Met essentie wordt bedoeld wat het wezen van jouw werkzaamheden is. Wat is het kenmerk van de waarde die je levert? Vermaak je anderen? Verzorg je anderen? Maak je anderen beter? Leer je anderen mensen iets? Wanneer je de essentie weet van jouw werkzaamheden, is het belangrijk om te weten wat andere mensen dit waard vinden. Stel je zou geen maandsalaris ontvangen, hoeveel zouden anderen dan voor het resultaat van jouw werkzaamheden over hebben? Hoeveel willen ze betalen voor jouw inspanningen? Ben jij een van de weinigen die een bepaalde vaardigheid heeft, of ben je makkelijk vervangbaar? Hoe moeilijker je werkzaamheden door een ander gedaan kunnen worden, des te hoger de waarde van je werkzaamheden.

Volume
Volume zegt iets over de kwantiteit die je levert. Hoeveel lever je in een dag, week, jaar? Volume is eigenlijk een van de minder belangrijke onderdelen van waarde, terwijl daar vaak wel veel aandacht aan wordt besteed. Impact, duur en essentie zeggen veel meer over waarde. Je kunt in een uur op een geniaal idee komen, wat in lengte van dagen het leven van anderen kan beïnvloeden.

Tenslotte
In het begin van het artikel is de volgende formule voor productiviteit gegeven: productiviteit=waarde/tijd. Nu kunnen we deze formule specifieker invullen: productiviteit=(impact x duur x essentie x volume)/tijd.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Timemanagement met militaire precisie (CARVER)

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bronnen:

www.stevepavlina.com

 

Verdriedubbel je productiviteit, maak je carrière succesvol

Je kent vast het gevoel dat wanneer je terugkijkt op je werkdag, of –week dat je veel minder hebt gedaan, dan je had gehoopt. Wanneer je een succesvolle carrière (loopbaan), of succesvol, goedlopend bedrijf nastreeft, is je tijd je meest waardevolle bezit. Je inkomen is een direct resultaat van hoe je je tijd gebruikt. Je kunt niet meer tijd kopen, dan je is gegeven. Je kunt de tijd ook niet stil zetten, of vertragen. Tijd dus om je tijd zo goed mogelijk te gebruiken. Er is een simpel systeem waarmee je je productiviteit kunt verdriedubbelen. Je productiviteit verhogen, begint met in kaart brengen waar je je tijd nu aan besteedt. Vervolgens analyseer je de resultaten en bereken je je efficiëntieratio. Daarna ga je juist minder uren naar je werk om zo jezelf te dwingen wat echt belangrijk is.

Hou een gedetailleerd logboek bij
Je productiviteit verhogen, begint met inzicht krijgen in je huidige productiviteit. De ideale manier om inzicht te krijgen in je productiviteit is een logboek bijhouden. Niet alleen zorgt het bijhouden van een logboek voor meer inzicht in je productiviteit. Het kan zelfs al direct je productiviteit verhogen. In een logboek schrijf je exact de tijd op dat je start met een taak en stopt met een taak. Schrijf elke activiteit van minuut tot minuut op. Controleer je tussendoor je email, ga je naar het toilet, neem je pauze, dan moet je dat in je logboek opschrijven. Het is handig om een stopwatch te gebruiken om exact te kijken hoeveel tijd je aan je verschillende activiteiten besteedt. Op het einde van de dag zet je alle activiteiten die bij elkaar horen ook echt bij elkaar. Je groepeert dus de verschillende activiteiten. Vervolgens tel je de activiteiten binnen elke groep bij elkaar op en je berekent het percentage van je werkdag dat je aan elke groep van activiteiten besteedt. Wanneer je je totale productiviteit van de hele dag wilt weten, bereken je ook de tijd die je aan activiteiten buiten je werk besteedt. Bereken bijvoorbeeld hoeveel tijd je tv-kijkt op een dag. Probeer zo precies mogelijk te zijn in het bijhouden van je activiteiten en schrijf ze allemaal op. Schrijf op hoeveel tijd je aan email, telefoontjes, persoonlijke verzorging, surfen op het internet, tv-kijken etc…besteedt. Probeer een week lang een logboek bij te houden om een goed weekoverzicht te krijgen.

Analyseer je resultaten en bereken je persoonlijke efficiëntieratio (efficiëntiequotiënt)
Waarschijnlijk zullen de resultaten van je logboek je verrassen. Vaak blijken mensen maar rond de 20-25% van hun werkuren daadwerkelijk aan werk besteden. De rest van de tijd wordt besteed aan praten met collega’s, pauze nemen, lunchen, te vaak email controleren, nieuws bijhouden etc…Wanneer je weet hoeveel je daadwerkelijk aan je echte werk besteed en hoeveel uren per dag je op je werk bent, kun je je efficiëntieratio berekenen.

 • Efficiëntieratio=(de tijd dat je echt aan je werk besteed)/(de tijd dat je op je werk bent)

Ga minder uren werken om je efficiëntieratio te verhogen
Een goede aanpak om je efficiëntieratio te verbeteren is om juist in totaal minder uren aan je werk te besteden. Dit klinkt tegenstrijdig, maar is het niet. Wanneer je brein zich namelijk realiseert dat je tijd schaars is, moet het efficiënter met de beschikbare tijd om gaan. Wanneer je je totale werktijd reduceert, moet je wel je belangrijkste werk binnen die tijd af hebben. Je wordt efficiënter, omdat het moet. Wanneer je denkt 3 uren moet besteden aan een taak om deze taak af te krijgen, plan dan 3,5 uren voor deze taak en stop daarna met werken en ga naar huis. Als freelancer (ZZP’er) is dit eenvoudiger toe te passen, dan wanneer je in loondienst werkt. Wanneer je in loondienst werkt, kun je wel twee belangrijke taken van 3,5 uren na elkaar plannen en daarna naar huis gaan.

Tenslotte
Een logboek bijhouden is een eenvoudige en slimme manier om inzicht te krijgen in je productiviteit. Ook kun je snel aanpassingen doen. Een logboek bijhouden hoef je niet elke dag te doen. Elke 6 weken een logboek bijhouden geeft snel inzicht en zorgt voor een hoge productiviteit.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Hoe haal je deadlines en kom je afspraken na?

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

 

Bronnen:

www.stevepavlina.com

Succesvol worden en blijven

Sommige mensen lijken voor het geluk geboren te zijn. Het lijkt of het geluk ze aan de kont hangt. Iedereen wil wel meer sporten, meer geld verdienen (en miljonair worden), beter kunnen sparen, stoppen met roken. Succesvol worden en blijven is echter niets geheimzinnigs. Succesvol worden en blijven is een combinatie van positief blijven, duidelijke doelen stellen, beter willen worden en discipline en doorzettingsvermogen blijven tonen wanneer het moeilijk is.

Positief blijven
Positief zijn is een van de belangrijkste eigenschappen om succesvol te worden. Positief zijn wordt voor ongeveer 50% bepaald door je persoonlijkheid. Sommige mensen zijn van nature positiever, dan andere mensen. Ondanks dat positief zijn voor maar liefst 50% door persoonlijkheid wordt bepaald, is positief zijn voor een deel ook aan te leren. Een belangrijk aspect in positief zijn is denken in ‘wat kan ik leren?’. Wanneer in leereffecten van situaties wordt gedacht, zijn mogelijke faalmomenten minder erg en wordt de situatie geanalyseerd op struikelblokken en hoe je die de volgende keer opgelost worden. Het blijkt bijvoorbeeld dat mensen die definitief stoppen met roken, meer dan 5 pogingen hebben gedaan om echt te kunnen stoppen met roken. Van elke stoppoging wordt iets geleerd, om de volgende keer het stoppen met roken succesvoller te laten verlopen. Jonge kinderen blijken bijzonder goed in het leren van faalmomenten in het aanleren van nieuwe vaardigheden en halen veel leereffect uit faalmomenten. Hoe vaak valt, of dreigt een kind niet te vallen wanneer het leert fietsen? Toch blijft het kind doorzetten en leren van deze faalmomenten. Wanneer ieder kind direct zou stoppen met het proberen te leren fietsen na een val, zullen er op een gegeven moment weinig kinderen meer fietsen. In de volwassenheid wordt vaak wel al snel het bijltje erbij neergelegd wanneer het even tegen zit. Wanneer wordt gerealiseerd dat bijna niets in 1 keer goed gaat, is falen veel minder erg, maar juist een leermogelijkheid om het de volgende keer beter te doen.

Duidelijke ontwikkeldoelen op te stellen
Een ander belangrijk punt in het succesvol worden en blijven is het stellen doelen gericht op beter worden (doelen gericht op persoonlijke ontwikkeling). Wanneer doelen worden opgesteld, zorg er dan voor dat je doelen specifiek zijn. ‘Beter worden in het opstellen van een begroting’ is niet echt een specifiek doel. ‘Voor het einde van het boekjaar zelfstandig een begroting op kunnen stellen’ klinkt al een stuk specifieker. Het kan echter nog veel specifieker. Duidelijke specifieke doelen opstellen helpen om goed na te denken over wat je echt wil en voor welke datum de vaardigheid ontwikkeld moet zijn. Zorg er verder voor dat je doelen worden opgesteld op kennis en vaardigheden die al redelijk ontwikkeld zijn en die je vooral erg leuk vindt om verder te ontwikkelen. Wanneer doelen worden opgesteld op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die redelijk aanwezig zijn en die plezierig voor je zijn om verder te ontwikkelen, kost het je relatief weinig tijd om veel progressie te boeken en wanneer het leuk is, kost het je weinig moeite om er mee bezig te zijn. Doorzetten is dan een stuk makkelijker voor je. Monitor ook regelmatig je voortgang. Dit kan door zoveel mogelijk mensen te informeren over je persoonlijke ontwikkeldoelen en op gezette tijden de voortgang op je doelen in je agenda op te nemen. Een ander voordeel van veel mensen informeren over je ontwikkeldoelen, is dat er regelmatig naar je ontwikkeling gevraagd zal worden en er dus druk van buitenaf is. Je hebt zo een stok achter de deur. Stel verder niet teveel doelen tegelijk. Teveel doelen maken het moeilijk om goed te kunnen concentreren en leveren stress op. Te veel stress, maakt leren en ontwikkelen moeilijk. Tenslotte is het goed om de doelen op te schrijven. Juist het opschrijven (met pen en papier) lijkt een emotionele band met het doel af te dwingen.

Gedisciplineerd te blijven en door te zetten
Discipline tonen en doorzetten lijkt heel erg moeilijk en kan ook heel erg moeilijk zijn. Doorzetten en discipline tonen wordt echter eenvoudiger wanneer vantevoren wordt geanticipeerd op moeilijke momenten en op deze moeilijk momenten een geschikte strategie wordt geformuleerd. Wanneer mensen weten dat een stoppoging om te roken vaak mislukt tijdens gezellige avonden met vrienden waar alcohol wordt gedronken, kan bijvoorbeeld tegen iedere aanwezige gezegd worden dat het roken is afgezworen en dat niemand een sigaret mag aanbieden. Ook kan misschien het gezellige feestje afgezegd worden. Discipline tonen en doorzetten wordt ook makkelijker wanneer een taak, of doel een vast onderdeel van het leefpatroon is. Dagelijks met de fiets naar het werk is makkelijker in het dagelijks leven in te passen, dan na thuiskomst van het werk nog te beginnen met sporten.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Waarom ben ik arm en hoe word ik rijk?

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

 

Productiever worden, meer doen en geld verdienen in minder tijd

Je wordt productiever als je doet wat je leuk vindt, luistert naar educatieve luisterboeken, niet wordt gestoord tijdens je werk, inzicht krijgt waar je tijd aan besteedt en ondanks dat je geen zin hebt in een bepaalde taak er toch aan begint. Dit zijn allemaal adviezen die erg basic zijn, maar de tand des tijd goed hebben doorstaan. Het gebruiken van deze basisadviezen vergroot je productiviteit aanzienlijk!

Doe wat je leuk vindt
Door te doen  wat je leuk vindt, verhoog je je productiviteit aanzienlijk. Dit advies is een open deur, maar doe jij op je werk ECHT wat je leuk vindt? Dus niet iets wat ergens in de verte wel plezierig vindt, maar waar je ook tijd aan zou willen besteden wanneer je er geen geld voor zou krijgen. Door te doen wat je leuk vindt en gepassioneerd over bent, besteed je meer effectieve tijd aan een taak en rond je je taak sneller en beter af. Werkzaamheden die leuk worden gevonden, zijn vaak die werkzaamheden waarin je maximaal gebruik maakt van je vaardigheden om een maximale uitdaging te kunnen volbrengen. Deze piekervaring waarin je maximaal gebruik maakt van je vaardigheden om een uitdaging maximaal te kunnen volbrengen, wordt flow genoemd.

Luister naar educatieve luisterboeken
Hoewel luisteren naar educatieve luisterboeken niet de beste werkvorm is om je nieuwe kennis en vaardigheden te leren en multitasken niet erg efficiënt is, kun je luisteren naar educatieve luisterboeken tijdens limbale (simpele taken waarvoor je weinig aandacht nodig hebt), bijvoorbeeld als je sport, eten kookt, huishoudelijke taken doet, in de trein zit, wandelt, luncht etc. Actief luisteren naar educatieve luisterboeken zorgt ervoor dat je altijd wel iets meekrijgt van de stof. Vooral wanneer je vaker naar dezelfde stof luistert. Maar wat belangrijker is, door je brein bloot te stellen aan positieve informatie, krijgen negatieve gedachten minder de kans om je brein binnen te komen en blijf je gemotiveerd.

Zorg dat je niet wordt gestoord tijdens je werk
Wanneer je bezig bent met een taak die je volle concentratie nodig heeft, zorg dan dat je niet wordt gestoord. Ga in een ruimte zitten waar je niet gestoord kunt worden, zet je email en telefoon uit en ga aan de slag met die taak. Door met volle concentratie te werken aan een taak kom je ook sneller in een staat van flow. Elke keer dat mensen je storen, duurt het 15 minuten voordat je weer in een flow komt. Onthoud dat wanneer mensen je storen, dat niet aan die mensen ligt, maar aan jezelf. Jij laat toe dat mensen je storen. Wees dus meedogenloos wanneer mensen je storen.

Krijg inzicht in waar je je tijd aan besteedt
Je denkt dat je misschien veel tijd aan je taken besteedt. Je weet pas echter zeker hoeveel tijd je aan bepaalde taken besteedt, als je de effectieve tijd bijhoudt. Hou een logboek bij waar je allemaal je tijd aan besteedt. Van de minuut dat je wakker wordt, tot het moment dat je naar bed gaat, hou je bij waar je je tijd aan besteedt. Schrijf elke activiteit chronologisch op die je doet. Door exact op te schrijven waar je overal je tijd aan besteedt, krijg je inzicht waar je je tijd goed hebt besteed en waar niet. Je krijgt inzicht in hoeveel tijd je daadwerkelijk aan een bepaalde taak hebt besteed, hoe vaak je van taak bent gewisseld over de dag, hoeveel tijd je nutteloos naar de tv hebt gekeken. Voel jezelf niet schuldig als je ziet dat je meer dan de helft van je tijd hebt verspild, dat is volkomen normaal. Het geeft dus veel ruimte voor verbetering. Het advies is om 1 dag per kwartaal nauwkeurig een logboek bij te houden. Door actief 1 dag per kwartaal een logboek bij te houden, word je al bewust van je tijdsbesteding. Door bewust te zijn van je tijdsbesteding ga je al efficiënter om met je tijd.

Besteed hoe dan ook tijd aan een taak
Wanneer je geen zin hebt in een bepaalde taak, is het starten met deze taak het meest lastige. Het gevolg is dat je de taak gaat uitstellen en het nog vervelender en lastiger wordt om met deze taak te starten. Een simpele oplossing voor dit probleem, is om hoe dan ook een bepaalde hoeveelheid tijd aan deze taak te besteden. Een mooie hoeveelheid tijd om aan een taak te besteden is 30 minuten. Besteed ook echt 30 minuten aan deze taak. Sluit jezelf op, zet email en telefoon uit en ga echt 30 minuten met de taak aan de slag. Na 30 minuten lukt het misschien om langer met de taak bezig te blijven, omdat het in die 30 minuten is gelukt om in een staat van flow terecht te komen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Wat is productiviteit? Meer geld verdienen

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bronnen:

www.stevepavlina.com
www.abc-van-coaching.nl

Kan je meer geld verdienen?

Veel boeken over timemanagement raden je aan om te denken dat elk uur dat je werkt een bepaalde hoeveelheid geld waard is. Dit is eigenlijk een praktische toepassing van het “tijd is geld” paradigma. Eerst kijk je wat je salaris is en vervolgens gebruik je dat als een richtlijn voor je uurtarief. Wanneer je echter meer geld wilt verdienen, zul je eerst je mindset moeten veranderen. Je moet de mindset krijgen die op werkzaamheden is gericht die meer waard zijn dan je huidige uurtarief.

Een mindset die denkt in werken voor een vast uurtarief heeft echter nadelen, maar ook een klein voordeel. Voordat wordt beschreven wat de nadelen van het werken voor een vast uurtarief zijn, wordt het eerst het voordeel van het werken voor een vast uurtarief uitgelegd. Als laatste wordt uitgelegd hoe je meer geld kunt verdienen.

Het voordeel van het werken voor een vast uurtarief
Een mindset die denkt in werken voor een vast uurtarief heeft een voordeel. Stel je vindt dat je tijd een vast uurtarief van 10 euro netto waard is. Je vaste uurtarief kan je helpen om te concentreren op die werkzaamheden die ook echt 10 euro netto per uur waard zijn. Ook helpt de focus op een vast uurtarief je de werkzaamheden te schrappen die echt niet 10 euro netto per uur waard zijn. Wanneer je een logboek bijhoudt van je werkzaamheden, krijg je inzicht in die werkzaamheden die zeker niet 10 euro netto per uur waard zijn. wanneer je inzicht krijgt in die werkzaamheden die zeker niet 10 euro netto per uur waard zijn, kun je die werkzaamheden verminderen, elimineren en delegeren

De nadelen van het werken voor een vast uurtarief
Een mindset die denkt in werken voor een vast uurtarief heeft echter ook een nadelen. Wanneer je jezelf vertelt dat je tijd een vast uurtarief  van 10 euro netto waard is, vertel je jezelf ook dat je uurtarief niet 20 euro, 50 euro, 200 euro, of 10.000 euro waard is. Je programmeert jezelf om alleen die kansen en werkzaamheden te zien die 10 euro netto per uur waard zijn. Je kijkt alleen naar kansen en werkzaamheden die 10 euro per uur waard zijn en mist veel kansen en werkzaamheden die 10.000 euro netto per uur waard zijn. Wellicht werk je al aan projecten die 10.000 euro netto per uur waard zijn, maar heb je helemaal niet door dat je tijd een veel hoger uurtarief waard is en heb je ingestemd met een bonus die in schril contrast staat met de winst die het project oplevert.

Wat is eigenlijk werk wat 10 euro netto per uur waard is? Wie beslist dat 1 uur van jouw tijd een bepaalde waarde heeft? Als je freelancer, of ZZP’er bent dan beslis je zelf je uurtarief. Werken voor een bepaald uurtarief is prima als je elk uur wat je werkt bij je opdrachtgever kunt declareren. Stap echter niet in de valkuil dat elk uur van je werktijd precies hetzelfde waard is. Hierdoor mis je teveel lucratieve kansen. Wanneer je in loondienst werkt, dan bepaald je maandsalaris je uurtarief. In loondienst is het nog lastiger om 10.000 euro per uur te verdienen. Ten eerste moet je je mindset veranderen die uitgaat van een vast uurtarief. Ten tweede, als je jezelf hebt losgemaakt van deze mindset en je hebt een kans gezien en benut om 10.000 euro/uur te verdienen, dan krijg je waarschijnlijk toch je vaste uurtarief. Degene die het meeste profiteert van jouw 10.000 euro ideeën is je baas. Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat je niet meer de moeite doet om 10.000 euro ideeën te verzinnen.

Hoe kun je meer geld verdienen?
Ten eerste moet je het idee accepteren dat ook jouw tijd veel meer dan je huidige uurtarief waard kan zijn. Wanneer je dat idee accepteert, ga je ook daadwerkelijk de kansen zien in je omgeving die daadwerkelijk ook zoveel geld waard zijn. Vervolgens moet je denken als een ondernemer. Als je een idee krijgt en ontwikkelt wat je baas 25.000 euro extra winst oplevert, dan zal je baas je ook 10.000 euro willen betalen. Je moet hier echter wel over onderhandelen met je baas. Wanneer je baas niet het beslissingsrecht heeft om je 10.000 euro te betalen, dan ga je naar diegene gaan die hier wel over kan beslissen. Je moet echter wel voordat je met het idee aan de slag gaat, onderhandelen over je beloning! Kijk dus welke kansen er binnen je werk zijn om meer geld te verdienen, onderhandel met je baas en ga met die kansen aan de slag. Kijk echter niet alleen naar de kansen binnen je werkomgeving om 10.000 euro te verdienen. Wellicht zijn er binnen je gehele omgeving kansen om veel geld te verdienen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bronnen:

www.stevepavlina.com

 

 

Verminderen van schulden

Tegenwoordig kun je de televisie niet meer aanzetten of er is wel een reclame aan de gang over leningen. Bij de één wordt beweerd dat er nog minder rente betaald hoeft te worden dan bij de ander. En de filmpjes laten allemaal zien hoe makkelijk het is om een lening af te sluiten. En in de filmpjes wordt ook om het minste of geringste een lening afgesloten. Schulden heeft iedereen wel, is het geen kredietlening dan is het wel een hypotheek. Dit artikel gaat over het verminderen kredietleningen.

Soorten schulden
Ten eerste worden de verschillende vormen van schulden beschreven. Je hebt schulden die men ceëert door het nemen van een hypotheek maar je hebt ook zogenaamde consumptieve schulden. Consumptieve schulden zijn schulden die ontstaan door leningen die afgesloten worden om spullen te kopen die niet echt nodig zijn. Spullen die worden aangeschaft om meer luxe te creeeren. Deze spullen worden na aanschaf vaak alleen maar minder waard. Tegenwoordig gebeurt het heel snel dat mensen consumptieve schulden krijgen. Bijna alles kun je tegenwoordig op krediet kopen ook al sluit dit helemaal niet aan op onze financiële mogelijkheden. En vaak is het ook zo dat deze kredietleningen mooier lijken dan ze daadwerkelijk zijn.

Consumptieve schulden
Het is niet verstandig om consumptieve schulden te hebben om diverse redenen. Hieronder volgt een overzicht waarom niet:

 • Het geld wat je uitgeeft, is geld wat je nog moet verdienen. Hopelijk gebeurt dit ook, gebeurt dit echter niet dan heb je een probleem want dan kun je de lening niet meer aflossen.
 • Het geld wat je leent, kun je niet sparen. Er moet ook nog rente over het geleende bedrag betaald worden terwijl je anders rente gekregen zou hebben over het geld wat je had kunnen sparen.
 • Door een lening af te sluiten voor spullen die je eigenlijk niet echt nodig hebt, veroorloof je jezelf alles direct. Je neemt hiermee de kans weg om jezelf ergens mee ‘te belonen’.
 • Bij het afsluiten van een lening voor spullen die je niet echt nodig hebt, weet je ergens in je achterhoofd wel dat je eigenlijk niet goed met je geld om gaat. Hierdoor kun je onzeker worden en daar kan je eigenwaarde onder lijden.
 • Wanneer je een kredietlening afsluit doe je het tegenovergestelde van het opbouwen van een kapitaal.

Het is dus niet verstandig om consumptieve schulden te hebben. Het is daarom belangrijk deze schulden te voorkomen. Denk daarom altijd goed na voordat je iets koopt. Heb je het wel echt nodig? Het is absoluut niet verstandig spullen te kopen die je op dat moment niet nodig hebt terwijl je er geen geld voor hebt op het moment dat je ze aan wilt schaffen. Ook met de huidige [B]kredietcrisis[/B] is het niet verstandig om schulden te hebben.

Verminderen van schulden
Wanneer mensen schulden hebben, denken ze vaak dat ze deze schulden zo snel mogelijk afgelost moeten lossen. Pas wanneer ze al hun schuld afgelost hebben, denken ze weer te kunnen gaan sparen. Vaak is het echter zo dat deze mensen wanneer ze weer op ‘nul’ staat weer opnieuw gaat lenen. Op deze manier komen ze nooit van hun schulden af. Een manier om je schulden te verminderen kan daarom zijn om tegelijk te sparen en je lening af te lossen. Daar bestaat een regel voor, de 50/50-regel. Hierbij is het niet de bedoeling dat je al het geld wat je maandelijks niet nodig hebt om in je levensonderhoud te voorzien gebruikt om je schulden af te lossen. Je gebruikt maar 50% van dit geld en de overige 50% spaar je. Op deze manier los je je lening af en spaar je tegelijk er tijd.
Om je schulden te verminderen kun je drie dingen doen: (1) minder geld uitgeven, zodat je meer op je schuld kunt aflossen (2) meer geld verdienen door extra thuiswerk te doen, (3) slimmer geld sparen, waardoor je meer rente krijgt.

Schuld verminderen door minder geld uit te geven
Om minder geld uit te geven, moet je eerst alle uitgaven in kaart brengen. Alle vaste en incidentele uitgaven moet je in kaart brengen. Beschouw ook goed de verzekeringen die je hebt. Zijn alle verzekeringen echt nodig. Bedenk wel goed dat bepaalde verzekeringen verplicht zijn en andere verzekeringen heel erg handig! Verder kun je met de boodschappen veel geld besparen. Koop niet alleen de A-merken, maar probeer ook eens de producten uit de onderste schap. Probeer ook eens een vegetarische dag in te voeren. Vlees is namelijk erg duur.

Schuld verminderen door extra geld te verdienen
Extra geld wat je verdient, kun je direct aanwenden om je schulden te verminderen. Op thuiswerkvacaturebank kun je thuiswerkbaantjes vinden. Voorbeelden van thuiswerk zijn: folders invouwen, enveloppen inpakken, telefonisch enquêteur. Verdiensten hiervoor zijn rond de 8 Euro/uur. Elke werkdag 2 uren thuiswerk levert al snel 600 Euro per maand extra op. Verder kun je vanuit huis ook je eigen bedrijf starten. Een andere mogelijkheid is om thuis artikelen te schrijven voor bijvoorbeeld InfoNu, of een eigen website te starten als je daar talent voor hebt.

Extra sparen in de supermarkt
Bij een heleboel supermarkten kun je spaarzegels sparen. Per bestede Euro aan boodschappen kun je een spaarzegel van 10 Eurocent kopen. Een vol spaarzegelboekje levert al snel 6% rente op. Bij Albert Heyn kun je een vol boekje van 490 zegels inwisselen voor 52 Euro. Hiervoor is 49 Euro geinvesteerd. Dit is 6% rente. Een gemiddeld gezin besteedt al snel 100 Euro per week aan boodschappen. Dit zijn meer dan 10 spaarzegelboekjes per jaar. De meeste banken geven niet zoveel rente op spaargeld (vaak maar 3%). Bijna elke supermarkt heeft wel een vergelijkbare spaarzegelconstructie. Het voordeel van spaarzegels sparen, is dat je ongemerkt spaart. Het geld wat je spaart, kun je vervolgens direct op je spaarrekening zetten. Zo heb je dubbel rente!

Schenken en schulden verminderen
De belastingdienst heeft de regels voor belastingvrij schenken aangepast. Ouders kunnen eenmalig 50.000 euro schenken, wanneer kinderen het geld gebruiken voor de aankoop van een woning of voor een studie. Kinderen kunnen op deze manier geld uitsparen om andere schulden mee af te lossen. Deze schenking geldt voor kinderen van 18 tot 34 jaar. De schenking moet wel bij de notaris worden vastgelegd. Wanneer een schenking niet gebruik wordt voor huis of studie, dan mogen ouders 24.000 euro belastingvrij schenken. Ouders kunnen bij de notaris tevens vastleggen dat de schenking alleen aan het eigen kind toekomt. Dit wordt het uitsluitingsclausule genoemd. Verder mogen ouders jaarlijks 5.000 euro schenken aan hun kinderen. Wanneer kinderen meer geschonken krijgen betalen zij 10% tot het bedrag van 118.000 euro. Boven de 118.000 geldt een belastingtarief van 20%.

Nuttige sites schuldhulpverlening
Groeien de schulden je boven je hoofd dan is het bijna noodzakelijk om professionele hulp in te roepen. Op de volgende sites kun je meer informatie vinden:

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bespaartips in de supermarkt

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Bronnen:

Schaefer, B (1999). Financiele tips. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K UItgevers.