Tag Archives: inboedelverzekering

Soorten verplichte en niet verplichte verzekeringen

Met een verzekering (assurantie) sluit een verzekernemer een contract af met een verzekeraar. Met dit contract wil de verzekernemer een risico afdekken, dat hij zelf niet wil, kan, of zelfs mag dragen. Zo zijn in Nederland een aantal verzekeringen verplicht om af te sluiten. De zorgverzekering, autoverzekering en motorverzekering (of brommerverzekering) zijn in Nederland verplichte verzekeringen. Het moge duidelijk zijn dat de auto-, motor- en brommerverzekering alleen verplichte verzekeringen zijn voor bezitters van respectievelijk auto, motor, of brommer. Daarnaast zijn er nog een aantal niet verplichte verzekeringen, maar die wel verstandig zijn om af te sluiten. De aansprakelijkheidsverzekering, opstalverzekering, inboedelverzekering, overlijdensrisicoverzekering en rechtsbijstandsverzekering zijn verzekeringen die niet verplicht zijn. Het is echter wel verstandig en aan te raden om deze verzekeringen af te sluiten.

Verplichte verzekeringen
In Nederland zijn er een aantal verplichte verzekeringen. Deze verplichte verzekeringen zijn:

  • Zorgverzekering
  • Autoverzekering
  • Motorverzekering en brommerverzekering

Hieronder worden deze verzekeringen verder toegelicht.

Zorgverzekering, of ziektekostenverzekering
De zorgverzekering vergoedt de basiskosten voor medische kosten, zoals bijvoorbeeld kosten voor bezoek aan een huisarts, een specialist en kosten voor medicatie. De zorgverzekering is verplicht voor iedereen ouder dan 18 jaar die in Nederland woont, komt te wonen, of in Nederland werkt en loonbelasting betaald.

Zorgverzekering niet voor iedereen verplicht
Voor twee groepen geldt de verzekeringsplicht niet. Militairen en mensen met gemoedsbezwaren hoeven geen zorgverzekering af te sluiten. Een gemoedsbezwaar is bezwaar op basis van levensbeschouwelijke overtuiging (vaak een geloof; religie) .

Acceptatieplicht zorgverzekering
Zorgverzekeraars moeten verplicht mensen accepteren, als zij een zorgverzekering willen afsluiten. Deze verplichte acceptatie wordt de acceptatieplicht genoemd. Hoewel voor de basisverzekering een acceptatieplicht geldt, geldt voor de aanvullende en tandartsverzekering geen acceptatieplicht niet. Met de aanvullende verzekering en tandartsverzekering is iemand verzekerd voor ziektekosten die niet vergoed worden uit de basisverzekering. De zorgverzekeraar kan eerst aanvullende informatie bij de verzekerde inwinnen voordat een aanvullende verzekering, of tandartsverzekering kan worden afgesloten.

Autoverzekering, WA-autoverzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid autoverzekering)
Een WA-autoverzekering is verplicht voor iedereen die een auto heeft. Met een autoverzekering is een bestuurder verzekerd voor alle schade die hij, of zij aan andere weggebruikers en voertuigen veroorzaakt.

WA-autoverzekering, beperkt casco en volledig casco
Naast de verplichte autoverzekering kan ook nog een beperkt casco en volledig casco autoverzekering worden afgesloten. Met deze typen autoverzekeringen is schade door eigen schuld aan de eigen auto beperkt, of volledig verzekerd.

Motorverzekering, brommerverzekering
Een motorverzekering en brommerverzekering zijn eigenlijk precies hetzelfde als een WA-autoverzekering. Met een motorverzekering en brommerverzekering is de bestuurder van respectievelijk een motor, of brommer verzekerd voor alle schade die hij, of zij aan andere weggebruikers en voertuigen veroorzaakt. Naast de verplichte motorverzekering en brommerverzekering kan ook de schade door eigen schuld aan eigen motor, of brommer beperkt, of volledig worden verzekerd.

Niet verplichte verzekeringen, maar wel verstandig om af te sluiten
Naast de verplichte verzekeringen zijn er ook een aantal verzekeringen die niet verplicht zijn. Het is echter zeer verstandig om deze verzekeringen wel af te sluiten. De onderstaande verzekeringen zijn zeer verstandig om af te sluiten:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Opstalverzekering
  • Inboedelverzekering
  • Overlijdensrisicoverzekering
  • Rechtsbijstandsverzekering

Hieronder worden deze verzekeringen verder toegelicht.

Aansprakelijkheidsverzekering
Hoewel een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is om af te sluiten, is het wel zeer verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Met een aansprakelijkheidsverzekering is iemand verzekerd voor schade aan personen (letsel en aantasting) en aan zaken, door beschadiging, vernietiging en vermissing (met uitzondering van inboedel en auto).

Opstalverzekering (woonhuisverzekering)
Met een opstalverzekering is iemand verzekerd voor schade aan de woning (onroerende zaken) door bijvoorbeeld waterschade, brandschade, bliksemschade en inbraakschade. Voor een wooneigenaar is het zeer verstandig om een opstalverzekering af te sluiten. Zo’n opstalverzekering kun je bij ING afsluiten die vaak goede prijzen en voorwaarden hanteren. Met de ING opstalverzekering maakt u een goede keuze!

Sommige hypotheekverstrekkers stellen het zelfs verplicht om een opstalverzekering af te sluiten, voordat zij een hypotheek verstrekken. Het huis is namelijk hetgeen wat van waarde (onderpand) is voor de hypotheekverstrekker, wanneer de hypotheeknemer zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Inboedelverzekering
Met een inboedelverzekering is iemand verzekerd voor schade aan roerende zaken in de woning (inboedel); zoals bijvoorbeeld meubels, elektronische apparatuur, bromfietsen, fietsen, tuinaanleg door brand, inbraak, waterschade en vernieling. Alles wat niet nagelvast is, valt onder de inboedelverzekering.

Overlijdensrisicoverzekering (vorm van levensverzekering)
Met een overlijdensrisicoverzekering zijn de nabestaanden van een overleden iemand verzekerd van een geldbedrag als de verzekerde voor een afgesproken leeftijd komt te overlijden. Sommige levensverzekeringen keren altijd uit. Bij het afsluiten van een hypotheek kan het verstandig zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor de kostwinner. Komt de kostwinner te overlijden, dan is er een geldbedrag waarmee de hypotheek kan worden afgelost en de nabestaanden het huis niet uit hoeven.

Rechtsbijstandsverzekering
Met een rechtsbijstandsverzekering is iemand verzekerd van het vergoeden van kosten voor juridische hulp in geval van juridische geschillen.

Niet verplichte verzekeringen, maar wel handig om af te sluiten
Een doorlopende reisverzekering en annuleringsverzekering zijn verzekeringen die handig zijn om af te sluiten voor mensen die veel reizen. Er hoeft dan namelijk niet voor elke reis opnieuw een reisverzekering en annuleringsverzekering worden afgesloten. Ook zijn de kosten vaak lager voor een doorlopende reis- en annuleringsverzekering, dan voor elke nieuwe reis een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Huis en hypotheek in 2016

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen

Bronnen:

www.homefinance.nl http://www.homefinance.nl/zorgverzekering/informatie/wat-is-een-zorgverzekering.asp opgevraagd op 20-1-2016
www.homefinance.nl http://www.homefinance.nl/autoverzekering/informatie/wat-is-een-autoverzekering.asp opgevraagd op 20-1-2016
www.gerust.nl http://www.gerust.nl/aansprakelijkheidsverzekering/wiki/wat-is-een-aansprakelijkheidsverzekering opgevraagd op 20-1-2016
www.homefinance.nl http://www.homefinance.nl/opstalverzekering/informatie/wat-is-een-opstalverzekering.asp opgevraagd op 20-1-2016
www.homefinance.nl http://www.homefinance.nl/inboedelverzekering/informatie/wat-is-een-inboedelverzekering.asp opgevraagd op 20-1-2016