Tag Archives: hypotheek aflossen

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Bij persoonlijke financiële planning wordt voor iedere belangrijke levensfase en levensgebeurtenis (life events) een financieel doel opgesteld. Daarnaast wordt het persoonlijk financieel plan beschreven en uitgevoerd. Belangrijke levensfasen en levensgebeurtenissen zijn bijvoorbeeld een (eerste) huis kopen, samenwonen en trouwen, kinderen krijgen en kinderen die gaan studeren en pensionering (eerder stoppen met werken). Met een gedegen financieel plan dat ook goed wordt uitgevoerd, is er voor elke levensfase genoeg geld om deze levensfase met vertrouwen tegemoet te zien.

Het opstellen van een financieel plan in vijf stappen
Het opstellen van een gedegen persoonlijk financieel plan bestaat uit vijf stappen. De eerste stap is het in kaart brengen van de huidige financiële situatie. De tweede stap is het bepalen van korte en lange termijn financiële doelen. De derde stap is het opstellen van een financieel plan om de gewenste doelen te bereiken. De vierde en vijfde stap zijn respectievelijk uitvoeren en regelmatig evalueren en bijstellen van het opgestelde persoonlijke financiële plan.

Breng de huidige financiële situatie in kaart
Bij het in kaart brengen van de huidige financiële situatie kunnen alle bezittingen die financiële waarde hebben, worden geïnventariseerd. Ook kunnen alle zaken in kaart worden gebracht die geld kosten. Bij bezittingen die financiële waarde hebben, kan gedacht worden aan een huis, auto, kleding, aandelen, obligaties, rekeningsaldo, eigen onderneming, sieraden etc. Alle zaken die geld kosten zijn bijvoorbeeld een hypotheek, vaste lasten, persoonlijke leningen en kredieten.

Het jaarlijks te besteden inkomen geeft beter zicht op de financiële situatie
Hoewel alle bezittingen minus alle zaken die geld kosten een indicatie kunnen geven van iemands vermogen, geeft dit weinig inzicht in de daadwerkelijke financiële situatie en wat iemand maandelijks, of jaarlijks aan geld te besteden heeft om financiële doelen te halen. Een huis en auto vertegenwoordigen bijvoorbeeld wel een bepaalde waarde, maar kosten ook veel geld. Voor een huis betaal je bijvoorbeeld vaak hypotheeklasten, energiekosten, verzekeringen en onderhoudskosten. Om daadwerkelijk te beoordelen wat iemand jaarlijks te besteden heeft, is het beter het totale inkomen minus de totale kosten in kaart te brengen. Het totale inkomen bestaat bijvoorbeeld uit het:

 • netto maandsalaris
 • winst uit onderneming
 • aanmerkelijk belang
 • groei van de waarde van een beleggingsportefeuille
 • dividenduitkeringen
 • belastingtoeslagen

Totale kosten bestaan bijvoorbeeld uit:

 • hypotheeklasten, of huur
 • persoonlijke leningen en persoonlijke kredieten
 • energiekosten
 • verzekeringen
 • boodschappen
 • onderhoudskosten
 • studiekosten
 • brandstofkosten

Door het verhogen van het totale inkomen en/of het verlagen van de totale kosten neemt het te besteden inkomen toe en verbetert de financiële situatie. Er blijft geld over om opzij te leggen, zodat de financiële doelen gehaald kunnen worden.

Het stellen van persoonlijke financiële doelen
In een persoonlijk financieel plan worden na het in kaart brengen van de huidige persoonlijke financiële situatie de persoonlijke financiële doelen bepaald. Vaak worden meerdere financiële doelen bepaald, zowel korte, als lange termijn financiële doelen. Een korte termijn-doel is bijvoorbeeld sparen voor een nieuwe fiets die iemand over een jaar willen hebben. Een lange termijn-doel is bijvoorbeeld met de 50 jaar 1 miljoen hebben, om te kunnen stoppen met werken. Belangrijke lange termijn financiële doelen zijn vaak:

 • geld sparen om te kunnen trouwen
 • studieschuld afbetalen
 • wereldreis maken
 • financiële buffer opbouwen om tijdelijke werkeloosheid op te vangen
 • geld sparen voor de studie van de kinderen
 • zo snel mogelijk de hypotheek aflossen
 • vermogen opbouwen om eerder te kunnen stoppen met werken

Opstellen van een persoonlijk financieel plan
Nadat de persoonlijke financiële situatie en doelen in kaart zijn gebracht, wordt een financieel plan opgesteld zodat de gewenste doelen bereikt kunnen worden. Bij het opstellen van een financieel plan wordt ook rekening gehouden met toekomstige financiële ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld salarisverhogingen, lagere hypotheeklasten, kinderen die gaan studeren en op kamers gaan, pensionering en nalatenschap.

Daarnaast wordt in een persoonlijk financieel plan bekeken waar kosten bespaard kunnen worden en hoe het inkomen vergroot kan worden. Mogelijke kostenbesparingen zijn mogelijk door bijvoorbeeld: minder belasting betalen, energierekening verlagen, verzekeringskosten verlagen.

Uitvoeren van een persoonlijk financieel plan
Er kan een prachtig persoonlijk financieel plan worden opgesteld, of een persoonlijk financieel plan succesvol is, ligt in de uitvoering ervan. Het uitvoeren van een persoonlijk financieel plan vraagt om discipline en doorzettingsvermogen van het hele gezin. Een budgetcoach, financieel adviseur, financieel planner, boekhouder en accountant kunnen hulp bieden bij het op koers blijven van het financieel plan.

Bijstellen van een persoonlijk financieel plan
Hoewel het opstellen en uitvoeren van een financieel plan belangrijk is om de financiële doelen te bereiken, is het belangrijk om het financiële plan regelmatig te evalueren en bij te stellen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat financiële doelen sneller, of juist langzamer bereikt kunnen worden. Het is dan belangrijk om niet star aan het plan vast te houden, maar het plan te beoordelen en bij te stellen. Ook kan het bijvoorbeeld voorkomen dat iemand een financiële meevaller heeft. Het is dan belangrijk om goed na te denken aan welke financiële doelen deze meevaller besteed kan worden.

Er wordt aangeraden om een financieel plan op vooraf geplande tijden te evalueren; bijvoorbeeld (half)jaarlijks. Een evaluatie en bijstelling van een financieel plan wordt vaak samen met budgetcoach, financieel adviseur, financieel planner, boekhouder en/of accountant gedaan.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Hogere hypotheek voor tweeverdieners in 2016

Huis en hypotheek in 2016

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen

Bronnen:

www.wikipedia.nl https://nl.wikipedia.org/wiki/Financi%C3%ABle_planning opgevraagd op 6-1-2016
www.wikipedia.nl https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_plan opgevraagd op 6-1-2016

De voordelen en nadelen van de hypotheek aflossen: een rekenvoorbeeld

Het zo snel mogelijk aflossen van je hypotheekschuld heeft veel grote voordelen. Zo worden je maandlasten direct lager. Het totaalbedrag wat aan rente betaald moet worden, neemt direct af. Ook neemt de overwaarde van je woning toe waar een hypotheek op rust. Het zo snel mogelijk aflossen van je hypotheekschuld heeft ook enkele nadelen. De voordelen en nadelen van zo snel mogelijk de hypotheekschuld aflossen worden hieronder toegelicht met een voorbeeld; een hypotheekschuld van 200.000 euro, een hypotheekrente van 5% en een looptijd van 30 jaar. Eerst worden de kosten aan totale rente bij een volledige spaarhypotheek met een rekenvoorbeeld gegeven. Vervolgens worden de voordelen en nadelen van zo snel mogelijk aflossen gegeven.

Rekenvoorbeeld rentekosten bij een volledige spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek los je het totale hypotheekbedrag op het einde van de looptijd af. De hypotheekrente bij een spaarhypotheek is exact gelijk aan de rente over het spaarbedrag. Op deze manier heb je op het einde van de looptijd precies genoeg geld gespaard om de hypotheek af telossen. Stel je sluit een hypotheek af van 200.000 euro, met een hypotheekrente van 5% en een looptijd van 30 jaar. Over een periode van 30 jaar heb je recht op hypotheekrente-aftrek. Deze wordt in het rekenvoorbeeld op 42% gesteld. Jaarlijks betaal je met deze hypotheek het maximale bedrag aan hypotheekrente, omdat je niets aflost. Het totale brutobedrag wat je jaarlijks aan rente betaalt, is (5% van 200.000 euro=) 10.000 euro per jaar (833 euro hypotheekrente per maand). Over de totale looptijd betaal je maar liefst (30 x 10000 euro =) 300.000 euro bruto aan hypotheekrente.

Van de belastingdienst krijg je 42% terug. Het totale nettobedrag wat je jaarlijks aan rente betaalt, is (5% van 200.000 euro x 0,58=) 5800 euro per jaar (483 euro hypotheekrente per maand). Over de totale looptijd betaal je maar liefst (30 x 5800 euro =) 174.000 euro netto aan hypotheekrente.

Voordelen van aflossen op je hypotheek

Aflossen op je hypotheek heeft een aantal grote voordelen. Zo neemt het bedrag wat je maandelijks aan hypotheekrente moet betalen direct af. Ook neemt het totale bedrag wat je aan hypotheekrente moet betalen over de gehele looptijd af. Tenslotte neemt de overwaarde van de woning toe wanneer je aflost. Hieronder wordt dit verder toegelicht en waar nodig berekend.

Voordeel 1: het maandelijkse te betalen hypotheekbedrag neemt direct af.

Stel je hebt een bedrag van 20.000 euro gespaard en je kiest ervoor om dit gespaarde bedrag af te lossen op je hypotheek. Op jaarbasis betaal je direct 1.000 euro bruto minder aan hypotheekrente. Per maand betaal je direct ruim 83 euro bruto aan hypotheekrente.

Als je rekening houdt met de hypotheekrente-aftrek betaal je (bij een belastingtarief van ongeveer 42%) op jaarbasis ongeveer 580 euro. Per maand betaal je direct ruim 48 euro netto aan hypotheekrente minder.

Voordeel 2: het totaal te betalen bedrag aan hypotheekrente neemt af.

Een ander voordeel is dat het totale bedrag (dus over de totale looptijd) wat je moet betalen aan rente direct afneemt. Stel het lukt je om direct na het afsluiten van je hypotheek om al 20.000 euro af te lossen, dan betaal je over de volledige looptijd van 30 jaar maar liefst 30.000 euro bruto minder aan hypotheekrente . Netto betaal je maar liefst 17.400 euro netto minder aan hypotheekrente over de gehele looptijd.

Voordeel 3: de overwaarde van de woning neemt toe.

Het laatste voordeel is dat de overwaarde toeneemt, als je aflost op de hypotheek. De kans dat de hypothecaire lening groter is, dan de daadwerkelijke waarde van het huis, neemt daardoor af. Wanneer je overwaarde hebt, is het makkelijker om een groter huis te kunnen kopen, dan wanneer je hypothecaire lening groter is, dan de waarde van je huis. Ook is je restschuld een stuk kleiner.

Nadelen van aflossen op je hypotheek

Aflossen op je hypotheek heeft ook een nadelen, of ogenschijnlijke nadelen. Zo neemt de hypotheekrente-aftrek af als je aflost op je hypotheek. Ook heb je minder snel de beschikking over je geld als je aflost op je hypotheek in plaats van wanneer je datzelfde bedrag op een spaarrekening zet. Verder kun je boetevrij aflossen tot een bepaald bedrag. Tenslotte kan de inflatie een nadeel zijn. Elk van de (ogenschijnlijke) nadelen wordt toegelicht.

(Ogenschijnlijk) nadeel 1: je krijgt minder hypotheekrente-aftrek.

Wanneer je een hypotheek hebt, moet je daarover hypotheekrente betalen. Een deel van de betaalde hypotheekrente krijg je van de belastingdienst terug. Het bedrag wat je terugkrijgt van de belastingdienst wordt de hypotheekrente-aftrek genoemd. Het bedrag wat je aan hypotheekrente-aftrek terugkrijgt, is ongeveer even groot als het percentage wat je aan inkomstenbelasting betaalt. Vaak ligt dit percentage rond de 42%. Van de betaalde hypotheekrente, krijg je dus 42% terug van de belastingdienst. Dit percentage van 42% voor de hypotheekrente-aftrek wordt gebruikt voor de onderstaande rekenvoorbeelden.

Stel je hebt een hypotheek van 200.000 euro tegen 5% hypotheekrente. Jaarlijks moet je dan 10.000 euro aan bruto aan rente betalen en krijg je 4200 euro van de belastingdienst terug. Jaarlijks betaal je dus 5800 euro aan hypotheekrente.

Over een periode van 30 jaar (dit is de maximale duur dat je van de hypotheekrente-aftrek gebruik mag maken) betaal je bruto 300.000 euro aan rente. Van de belastingdienst krijg je 126.000 euro terug en betaal je dus netto 174.000 euro aan hypotheekrente.

Stel het lukt je om jaarlijks 10.000 euro af te lossen op je hypotheek. Jaarlijks neemt dan je hypotheek met 10.000 euro af en je bent na 20 jaar van je hypotheek af. Verder betaal je over de 20 jaren in totaal 105.000 euro bruto aan hypotheekrente. Je krijgt echter ook nog 42% van de belastingdienst terug. Netto betaal je dus 60.900 euro aan rente.

Wanneer je dus niet aflost betaal je 174.000 euro aan rente. Wanneer het je lukt om jaarlijks 10.000 euro af te lossen, betaal je in totaal 60.900 euro aan rente. Het lijkt dus een nadeel als je jaarlijks aflost, omdat je minder terugkrijgt van de belastingdienst. Het is echter een groot voordeel. Netto betaal je namelijk netto 113.100 euro minder aan rente.

Verder is het rentetarief op de gemiddelde spaarrekening niet hoger dan de hypotheekrente. Zelfs wanneer je rekening houdt met de hypotheekrente-aftrek. Het gespaarde bedrag op je spaarrekening zetten is dus ook minder aantrekkelijk dan aflossen op je hypotheek.

Nadeel 2: wanneer je aflost, heb je minder snel de beschikking over je geld.

Wanneer je aflost op je hypotheek kun je dit geld niet op een spaarrekening zetten. Op een spaarrekening kun je makkelijk weer je gespaarde geld op je lopende rekening zetten, dat lukt niet als je aflost. Geld wat je aflost, kun je niet makkelijk weer “terugkrijgen”. Dit is een nadeel, maar ook tegelijk een voordeel. Het is namelijk een voordeel dat je spaart voor een doel, namelijk je huis ECHT meer je eigen huis maken. Verder moet je jezelf eerlijk afvragen of je echt zou sparen als je niet spaart om af te lossen. Ook moet je alleen aflossen wanneer je al een buffer op je spaarrekening hebt opgebouwd. Een buffer van 6 maandsalarissen is genoeg. Los nooit op je hypothecaire lening af met geld wat je niet kunt missen!

Nadeel 3: wanneer je teveel aflost, moet je een boete betalen.

Wanneer je teveel aflost, moet je inderdaad een boete betalen. Het bedrag wat je echter jaarlijks boetevrij mag aflossen ligt echter vaak op 10% van de verschuldigde hoofdsom. Met een hypothecaire lening van 200.000 euro mag je dus jaarlijks 20.000 euro aflossen. De meeste mensen krijgen dit bedrag niet jaarlijks bij elkaar gespaard. Bij sommige hypotheekverstrekkers ligt het bedrag wat je jaarlijks boetevrij mag aflossen lager. Neem dus contact op met je hypotheekverstrekker hoeveel je jaarlijks boetevrij mag aflossen. Verder mag je bij het aflopen van de rentevaste periode zo veel boetevrij aflossen als je zelf wilt en kunt.

Nadeel 4: inflatie.

Inflatie betekent dat geld minder waard wordt. Voor dezelfde euro kun je over een aantal jaren minder kopen. Het salaris wat je krijgt, wordt vaak gecorrigeerd voor inflatie. Een hypothecaire lening die je nu afsluit, is door inflatie over een aantal jaren relatief minder groot. Het maandelijkse bedrag wat je betaalt aan hypotheekrente neemt door inflatie een steeds minder groot deel uit van je salaris. Je weet echter nooit hoe groot de inflatie is en of er inflatie zal zijn. Van het omgekeerde (deflatie) kan namelijk ook sprake zijn. Wanneer je aflost, weet je direct waar je aan toe bent; een daling van je maandelijkse hypothecaire maandlasten en een lager totaalbedrag wat je aan hypotheekrente moet betalen.

Tot slot

Aflossen op je hypotheek heeft een aantal voordelen en (ogenschijnlijke) nadelen. Overleg altijd met je financieel adviseur wat in jouw persoonlijke situatie het meest gunstig is. Wees echter wel kritisch op de adviezen en reken zelf ook uit wat in jouw situatie het meest gunstig is. In het boek “Hypotheekvrij” van Gerhard Hormann worden vele gunstige tips gegeven hoe je kunt aflossen op je hypotheek. Het is een aanrader om dit boek te lezen.

Lees ook:

Gerhard Hormann (2012) Hypotheekvrij! Je huis aflossen in 10 simpele stappen. Just Publishers

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Kosten besparen op het kopen van een huis en de hypotheek

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bronnen

Gerhard Hormann (2012) Hypotheekvrij! Je huis aflossen in 10 simpele stappen. Just Publishers