Tag Archives: hard werken

Wat is productiviteit? Meer geld verdienen

Productiviteit=geproduceerde waarde/tijd. Met andere woorden hoeveel waarde kun jij toevoegen binnen een bepaalde tijd. Productief zijn, is belangrijk voor werknemers, freelancers en bedrijven. Op basis van bovenstaande formule zijn er dus 3 manieren om productiever te worden. Enerzijds door meer waarde toe te voegen, anderzijds door dezelfde waarde in minder tijd te leveren en langer te werken. Er zijn dus verschillende manieren om productiever te worden. Aan de ene kant kun je sneller dezelfde waarde leveren, of langer werken. Aan de andere kant kun je meer waarde leveren. Beide methoden gaan we bekijken. Een hogere productiviteit heeft tot gevolg dat je meer geld gaat verdienen en de kans groter is dat je miljonair wordt.

Productiever worden door sneller en meer te werken
Door sneller en meer te werken, neemt de productiviteit toe. Wanneer je een bepaalde vaardigheid leert, waardoor je sneller kunt werken, neemt je productiviteit toe. Stel je moet voor je werk veel typen (teksten schrijven) en je tiksnelheid neemt toe van 50 naar 90 woorden per minuut. Je bent dan in staat om een tekst van 500 woorden in ruim 5 minuten te typen in plaats van 10 minuten. Ook door te stoppen met roken (je kunt meer tijd besteden aan werken), betere machines te gebruiken, minder te reizen etc… ben je in staat om sneller en meer te werken. Vaak vraagt productiever worden door sneller te werken een tijdsinvestering die je vooraf moet doen. Het vraagt tijd om tijd te sparen. Ook is binnen het verhogen van de snelheid van werken de wet van de verminderde meeropbrengsten geldig. Dit betekent dat je steeds meer tijd moet investeren, om nog maar een kleine tijdswinst te boeken in je productieproces. Het verhogen van de waarde kent deze limitatie niet.

Productiever worden door meer waarde te leveren
Maar wat is nu precies waarde binnen de definitie van productiviteit? Vaak wordt de sociaal wenselijke definitie van waarde gebruikt. Er wordt dan gesproken over de hoeveelheid taken die je hebt afgerond, de hoeveelheid en kwaliteit van projecten die je hebt afgerond etc… Vaak wordt de waarde van hetgeen dat je doet door een ander en niet jezelf bepaald. Misschien vind je het prima dat de waarde van je werkzaamheden zo wordt bepaald, maar misschien wil je zelf actief bezig zijn met wat de waarde van jouw werkzaamheden is. Om de waarde van jouw werkzaamheden te toetsen worden 4 kenmerken van waarde gebruikt. Deze kenmerken zijn: impact, duur, essentie en volume. Elk kenmerk wordt kort toegelicht.

Impact
Impact is de reikwijdte van je werkzaamheden. Hoe groter de reikwijdte van je werkzaamheden, des te groter is de waarde van je werkzaamheden. Onder reikwijdte wordt verstaan wie je allemaal bereikt met je werkzaamheden. De ontwikkeling van de eerste auto, de ontwikkeling van de mobiele telefoon etc… hebben een grote reikwijdte. Wat is de reikwijdte van jouw werkzaamheden? Bereikt je baas het resultaat van je inspanningen, je vrienden, je collega’s, je klanten? Hebben je inspanningen een grote impact op jezelf? Hoeveel mensen worden uiteindelijk bereikt met jouw inspanningen? 10, 100, 1000, nog meer?

Duur (hoe lang houdt de impact aan?)
Duur is de lengte waarin je geleverde werkzaamheden in de tijd nog impact hebben. Je geleverde werkzaamheden hoeven niet alleen op anderen langdurig effect te hebben, wat nog belangrijker is, is dat ze lang effect op jezelf moeten hebben. Misschien heb je door het doen van een nieuw project nieuwe vaardigheden geleerd, die je in lengte van dagen nog goed kunt gebruiken. Sommige werkzaamheden hebben langdurig effect op je omgeving en jezelf. Mensen bewonderen nu nog steeds de schilderijen van Van Gogh. De impact van de schilderijen van Van Gogh houden dus lange tijd aan? Hoe lang hebben jouw werkzaamheden na afronding nog effect? Een uur, een dag, een jaar, eeuwig?

Essentie
Met essentie wordt bedoeld wat het wezen van jouw werkzaamheden is. Wat is het kenmerk van de waarde die je levert? Vermaak je anderen? Verzorg je anderen? Maak je anderen beter? Leer je anderen mensen iets? Wanneer je de essentie weet van jouw werkzaamheden, is het belangrijk om te weten wat andere mensen dit waard vinden. Stel je zou geen maandsalaris ontvangen, hoeveel zouden anderen dan voor het resultaat van jouw werkzaamheden over hebben? Hoeveel willen ze betalen voor jouw inspanningen? Ben jij een van de weinigen die een bepaalde vaardigheid heeft, of ben je makkelijk vervangbaar? Hoe moeilijker je werkzaamheden door een ander gedaan kunnen worden, des te hoger de waarde van je werkzaamheden.

Volume
Volume zegt iets over de kwantiteit die je levert. Hoeveel lever je in een dag, week, jaar? Volume is eigenlijk een van de minder belangrijke onderdelen van waarde, terwijl daar vaak wel veel aandacht aan wordt besteed. Impact, duur en essentie zeggen veel meer over waarde. Je kunt in een uur op een geniaal idee komen, wat in lengte van dagen het leven van anderen kan beïnvloeden.

Tenslotte
In het begin van het artikel is de volgende formule voor productiviteit gegeven: productiviteit=waarde/tijd. Nu kunnen we deze formule specifieker invullen: productiviteit=(impact x duur x essentie x volume)/tijd.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Timemanagement met militaire precisie (CARVER)

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bronnen:

www.stevepavlina.com

 

Hoe word je de beste?

Succes en beter worden, is voor een deel afhankelijk van talent. Wanneer je weinig talent voor iets hebt, zul je onmogelijk de beste kunnen worden. Je kunt er wel veel beter in worden. Het is echter jammer om hard te werken aan een afwezig talent. Je kunt beter tijd en energie steken in de punten waar je al sterk in bent. De titel van dit artikel is daarom ook: “Hoe word je nog beter in wat je doet?” Het verder lezen van dit artikel suggereert dat je je aanwezige talent wilt ontwikkelen.

Vaak zie je bij succesvolle mensen alleen het succes dat ze hebben, niet de tijd en energie die ze besteden om heel erg goed te worden. Net als een topvoetballer (of andere topsporter), werken succesvolle mensen net zo lang aan iets, totdat ze succes hebben en dan nog gaan ze door. Laat je dus niet misleiden door het succes. Denk niet; dat kan ik nooit! Het succes van succesvolle mensen is het topje van de ijsberg. Het deel wat je niet ziet is het harde werken en het constant willen verbeteren van de resultaten. Er zijn vier manieren die ervoor zorgen dat ook jij nog beter kunt worden, waar je al goed in bent:

 1. Hou je mindset open
 2. Blijf jezelf stimuleren
 3. Wees nooit tevreden
 4. Zoek advies

Hou je mindset open
Mensen die heel erg goed zijn en succesvol zijn, zijn constant op zoek naar kansen om zichzelf te verbeteren. Denk nooit dat je de top van je kunnen hebt bereikt. Wees ook niet teleurgesteld als je een tegenslag te verwerken hebt. Ervaar de tegenslagen als leermomenten om nog beter te worden. Analyseer de tegenslagen en je komt de volgende keer nog beter beslagen ten ijs. Ook als alles goed blijft gaan is er altijd een kans om jezelf te verbeteren. Hou je ogen en oren open voor nieuwe kansen om jezelf te verbeteren. Ga praten met mensen die een hele andere levensvisie hebben. Vaak biedt dat hele nieuwe ontwikkelkansen.

Blijf jezelf stimuleren
Je wordt beter en ervaart meer succes als je slimmer en handiger wordt. Blijf dus altijd nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen, vraag aan andere (liefst slimme) mensen hoe zij problemen oplossen en vraagstukken aanpakken. Lees boeken en artikelen en bezoek symposia, workshops en trainingen om jezelf steeds te blijven stimuleren.

Wees nooit tevreden
Je moet blij zijn met wat je hebt bereikt. Wees echter nooit tevreden met wat je hebt bereikt. Er zijn namelijk altijd manieren om jezelf te blijven ontwikkelen. Wanneer jezelf niet blijft ontwikkelen, raak je zelfs achterop.

Zoek advies wanneer je iets niet weet, of kunt
Zoek voor elk onderdeel van je leven advies. Er is altijd wel iemand in je kennissen-, vriendenkring of familie waar je advies over uiteenlopende zaken van je leven kunt inwinnen. Vraag je vriend die websites bouwt, hoe je het beste een website kunt starten. Vraag een fysiotherapeut in je familie welke oefeningen je kunt doen, om rugpijn te voorkomen. Advies vragen, betekent echter niet dat je direct het advies moet opvolgen. Denk goed na over de adviezen die je krijgt. Weeg de adviezen af en haal eruit wat voor jou goed werkt!

Tenslotte
De punten genoemd zijn wel erg logisch en wellicht weet je ze allemaal al. Meer succes ervaren en beleven is echter niet gebaseerd op wat je weet. Meer succes ervaren is het gevolg van wat je doet. Vergelijk het met stoppen met roken, weten dat stoppen met roken goed is voor je gezondheid levert geen betere gezondheid op. Het daadwerkelijk stoppen met roken, levert een betere gezondheid op! Wanneer je zou doen wat je wellicht al lang weet, ervaar je nog meer succes in je leven!

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bronnen:

www.pickthebrain.com
www.pickthebrain.com/continuously-increase-productivity-by-embracing-the-optimization-mentality

 

Het succes van de open mindset

Je mindset bepaalt in belangrijke mate je succes. Een open mindset heeft vaak persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang tot gevolg en een gesloten (closed) mindset heeft vaak stilstand tot gevolg. Je mindset wordt in belangrijke mate beïnvloed door je omgeving (docenten en ouders). Je mindset bepaalt in belangrijke mate wat je leert en wilt leren, of je open staat voor nieuwe ontwikkelingen en het belangrijkste of je volledig je talent benut. Je mindset is belangrijker in het wel of niet bereiken van succes, dan intelligentie (IQ). Dit artikel is gebaseerd op een artikel van Dr. Maynard Brusman een psycholoog en expert op het gebied van mindset en succes.

Open versus closed (fixed) mindset
Iedereen heeft een bepaalde mindset. Een open mindset of een closed (gesloten) mindset. De open mindset staat open voor groei en leren en wil graag leren om een taak nog beter uit te voeren. Een gesloten mindset gelooft dat alleen talenten het uiteindelijke succes bepalen.

De open mindset beter bekeken
Mensen met een open mindset hebben veel zelfvertrouwen, maar zijn bescheiden genoeg om te weten, dat ze niet alles weten en zijn bereid om meer te leren. Kritiek en feedback zien mensen met een open mindset als leerpunten waarop zij zich verder kunnen ontwikkelen. Mensen met een open mindset hebben niet continu de behoefte om zich te bewijzen, gaan niet met andermans veren prijken en geven anderen niet het gevoel dat ze niets kunnen. Mensen met een open mindset proberen wel zichzelf te verbeteren, weten wat ze niet kunnen en verzamelen zeer goede mensen om zich heen, ze geven eerlijk hun fouten toe en ze weten goed welke vaardigheden ontwikkeld moeten worden, om beter te worden.

De closed mindset beter bekeken
Mensen met een closed mindset geloven dat hun succes het gevolg is van hun grote talent. Deze constatering is wellicht ook waar. Het gevolg is echter dat mensen met een closed mindset denken, nooit hard te hoeven werken. Op basis van hun talent denken zij dat het wel goed komt. Ook geloven zij dat vaardigheden niet kunnen veranderen; je kunt iets, of je kunt het niet is het motto van een closed mindset. Mensen met een closed mindset zien feedback als kritiek en een persoonlijke aanval op hun talent. Mensen met een gesloten mindset geloven niet dat talent nog verder te ontwikkelen is. Gelukkig staat de mindset nooit geheel vast en kunnen mensen met een closed mindset ook een open mindset ontwikkelen.

Wat is mijn mindset?
Hieronder staat een zeer kort testje waarmee je je mindset kunt achterhalen. Het gaat in dit testje over de mening die je hebt over je intelligentie. Welke mening heb je over intelligentie?

 • 1.    Intelligentie staat vast en zal nooit veranderen.
 • 2.    Je kan nieuwe dingen leren, maar je kunt niet je intelligentie veranderen.
 • 3.    Het maakt niet uit hoe intelligent je bent, je kan altijd verbeteren
 • 4.    Je kan wel degelijk je intelligentie veranderen.

Heb je antwoord 1 of 2 gekozen, dan heb je een closed mindset. Heb je gekozen voor antwoord 3 of 4, dan heb je waarschijnlijk een open mindset. Wellicht heb je ook over andere talenten, dan intelligentie een mening. Wissel intelligentie in bovenstaande vragen, maar door een ander talent.

De valkuilen van veel talent
Mensen die geloven dat talent succes zal bepalen, zien geen noodzaak om te leren of hard te werken. Mensen met veel talent hebben vaak een closed mindset en gebruiken hun tijd en energie om hun plannen te verdedigen tegen de feedback die zij krijgen. Zij zien deze feedback als kritiek en zijn niet in staat om hun fouten toe te geven en gebruiken alleen die informatie die hun mening steunt. Mensen met veel talent EN een open mindset, hebben het talent om heel erg goed te worden, maar weten ook op welke punten zij nog kunnen verbeteren en vragen hierbij om hulp om te verbeteren. Hun open mindset staat open voor verbeterpunten en suggesties hoe deze te verbeteren.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

M. Brusman, Mindset: Why Executives Thrive…Or Barely Survive
www.oplossingsgerichtmanagement.nl

Gedisciplineerd worden: industry, werk hard, stop er tijd in

Werk hard staat niet gelijk aan doe uitdagend werk. Het kan overigens wel. Met werk hard, wordt bedoeld dat je veel tijd in het behalen van je doelen stopt. Veel tijd steken in het behalen van je doelen, betekent niet per definitie dat dit werk uitdagend en/of moeilijk is. Je kunt veel tijd besteden aan eenvoudig werk, maar ook aan moeilijk werk. Discipline ontwikkelen vraagt echter om tijd. Je moet tijd besteden aan het ontwikkelen van discipline. Discipline bestaat uit vijf pijlers: Acceptation (Acceptatie), Willpower (Wilskracht), Hard work (Doe uitdagend werk), Industry (Produceer, werk veel) en Persistence (Doorzettingsvermogen). Samen maakt de eerste letter van elke pijler het Engelse woord A WHIP. A WHIP betekent vrij vertaald in het Nederlands zeer toepasselijk met de zweep er over. Je moet tijd investeren om gedisciplineerd te worden ook kun je door je tijd efficiënter te gebruiken meer en betere resultaten halen.

Stop de benodigde tijd in het verbeteren van je discipline
Er zijn veel taken en klusjes in je leven die alleen opgelost worden als je er tijd in stopt. Deze taken zijn vaak niet moeilijk, maar vragen wel de nodige tijd van je. Het uitstellen van deze taken vraagt echter nog meer tijd. Beschouw het uitstellen van eenvoudige klusjes als het opbouwen van achterstallig. Wanneer je bijvoorbeeld dagelijks beslist welke emails verwijderd kunnen worden en welke niet, in plaats van deze klus tot het einde van de maand uit te stellen, hou je mailbox goed bij. Vaak weet je op het einde van de dag aardig welke mails je wilt bewaren en welke niet. Stel je het uit tot het einde van de maand, dan ben je al lang vergeten welke mails wel en niet weg kunnen en moet je bijna elk mailtje gaan lezen, voordat je gaat beslissen wat weg kan. Wanneer je jezelf dwingt om tijd in je werk te stoppen en hier gedisciplineerd in raakt, raak je juist geen kostbare tijd kwijt. Accepteer hoeveel tijd je nu daadwerkelijk in het behalen van je doelen stopt en kijk in hoeverre je meer tijd in het bereiken van je doelen kunt stoppen.

Vergroot je productiviteit
Wanneer je jezelf dwingt om efficiënter te werken en dus productiever te worden, bereik je meer in minder tijd. Tijd is een constante, 1 uur heeft 60 minuten, niet meer en ook niet minder. Je productiviteit kan echter behoorlijk variëren. Soms ben je zeer productief, op andere tijden veel minder. Om te weten hoe je productiever kunt worden, moet je eerst je huidige niveau van productiviteit weten. Dat kan bijvoorbeeld door te kijken naar je efficiëntieratio. Hierin kijk je naar de ratio van het besteden van tijd aan je doelen gedeeld door de hoeveelheid tijd dat je op je werk bent. Stel je besteedt 5 uur per dag aan het besteden van het behalen van je doelen en je bent 8 uren op je werk, dan is je ratio 5/8. Hoe hoger de ratio, des te groter je efficiëntie. Het vergroten van je productiviteit is niet eenvoudig, maar het rendeert wel! Wanneer je je productiviteit vergroot, behaal je eerder je doelen, sneller resultaten, hou je meer tijd over voor andere dingen. Wat moet je nu doen om productiever te worden? Hieronder staan 5 stappen die je kunt nemen om productiever te worden:

 1. Stap 1: breng je huidige niveau van productiviteit in kaart
 2. Stap 2: beslis welk niveau van productiviteit je wilt bereiken
 3. Stap 3: beoordeel hoeveel je je productiviteit dagelijks kunt vergroten. Kies hierbij een niveau wat je zeker over lange tijd kunt volhouden.
 4. Stap 4: evalueer na een tijd hoe het verhogen van je productiviteit is gegaan. Identificeer factoren die het makkelijker en moeilijker maken om productiever te zijn.
 5. Stap 5: start weer bij stap 3

Je hebt nu handvatten gekregen om efficiënter te werken. Efficiënt werken zegt niets over welk werk, welke taak je als eerste moet doen. Wanneer je echter weet wat je moet doen, door een goed timemanagement en prioritering, kan alleen een efficiënte tijdsinvestering in het behalen van je doelen er ook daadwerkelijk voor zorgen dat je je doelen haalt. Uiteindelijk tellen namelijk de acties die je onderneemt en wanneer je geen tijd in je acties investeert, zijn er ook geen acties.

Bekijk ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Gedisciplineerd worden: willpower (wilskracht)

Gedisciplineerd worden: persistence (doorzettingsvermogen)

Gedisciplineerd worden: hard work (uitdagingen zoeken)

Gedisciplineerd worden: acceptatie

Bronnen:

www.stevepavlina.com