Tag Archives: financiële onafhankelijkheid

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Veel mensen dromen ervan om de loterij te winnen en daardoor nooit meer te hoeven te werken. De kans om de loterij te winnen is echter kleiner, dan getroffen worden door de bliksem. Financiële onafhankelijkheid is echter voor bijna iedereen bereikbaar. Er zijn maar twee zaken nodig om financieel onafhankelijk te worden. Deze twee zaken zijn voldoende tijd, maandelijks geld investeren in een indexfonds met lage kosten en een goed rendement. Door maandelijks geld te investeren in een indexfonds met lage kosten en lang genoeg te wachten, kun je een geldmachine bouwen die op een gegeven moment zoveel geld voor je oplevert, dat je kunt stoppen met werken. Financiële onafhankelijkheid bestaat uit drie niveaus. Deze drie niveaus zijn financiële zekerheid, financiële onafhankelijkheid en financiële vrijheid. De eerste stap naar een van deze drie niveaus van financiële onafhankelijkheid is meer geld overhouden, dan dat je uitgeeft.

Meer geld overhouden, beter kunnen sparen

Loterijwinnaars blijven vaak niet rijk

Om financieel onafhankelijk te worden, heb je absoluut geen grote som geld nodig door bijvoorbeeld de loterij te winnen. Het blijkt zelfs dat loterijwinnaars binnen enkele jaren hun geldprijs opmaken en zelfs vaak schulden hebben gemaakt. Dit komt omdat loterijwinnaars vaak niet hebben geleerd hoe zij met geld om moeten gaan.

Financieel onafhankelijk door maandelijks een vast bedrag te investeren

De meeste mensen die financieel onafhankelijk zijn geworden, hebben maandelijks een vast bedrag gespaard (ongeveer 10% van hun maandinkomen) en dat geïnvesteerd in een indexfonds met lage kosten en een goed jaarrendement van ongeveer 6 tot 7%.

Geef minder uit, dan je verdient

Je kunt alleen een geldmachine bouwen als je maandelijks meer geld overhoudt, dan je uitgeeft. Wellicht ben je in de veronderstelling dat je maandelijks al bijna niet kunt rondkomen, laat staan dat je kunt sparen. Als je denkt dat je niets kunt sparen, probeer dan te starten met sparen door dagelijks 1 euro (maandelijks 30 euro) te sparen. Vaak kun je wel dagelijks 1 euro sparen. Wanneer het lukt om 1 euro per dag te besparen, verhoog dan het bedrag naar 2 euro per dag. Probeer vervolgens weer het spaarbedrag te verhogen naar 3 euro per dag enzovoorts. Hieronder worden voorbeelden gegeven waarop je dagelijks geld kunt besparen:

 • Drink geen koffie van de Starbucks, maar neem koffie van thuis mee in een thermoskan
 • Neem een broodtrommel mee van thuis, in plaats van dagelijks lunch te kopen
 • Ga niet meer uit eten, maar kook dagelijks zelf
 • Bestel geen eten (pizza, Chinees, fastfood), maar kook dagelijks zelf
 • Neem voor korte stukjes rijden niet de auto, maar de fiets
 • Stop met roken
 • Kijk je verzekeringen na op dubbele kosten en schrap verzekeringen
 • Eet twee dagen in de week geen vlees, maar bonen
 • Koop groente en fruit in het seizoen en direct van de boer
 • Zet de verwarming een graad lager en doe een trui aan
 • Gebruik LED-lampen in plaats van spaarlampen en gloeilampen
 • Zeg je sportschoolabonnement op dat je toch niet gebruikt en ga dagelijks een half uur fietsen, of lopen
 • Ga op een goedkopere vakantie

Investeer en spaar je salarisverhoging, bonussen en eindejaarsuitkeringen

Wanneer je bovenstaande suggesties in bepaalde mate doorvoert in je huidige uitgavenpatroon moet het mogelijk zijn om 10%, of zelfs 20% van je inkomen te sparen. Wanneer het nog steeds niet lukt om je uitgavenpatroon te beperken, maak dan de belofte aan jezelf dat je de volgende salarisverhoging spaart, in plaats van je uitgavenpatroon weer aan te passen.

Naast je structurele salarisverhoging te investeren, kun je ook elke bonus en eindejaarsuitkering structureel investeren.

Bouw een financiële buffer op

Voordat je geld gaat investeren in je geldmachine, moet je een financiële buffer opbouwen. Geld dat namelijk in je geldmachine zit, mag je er heel lang niet uithalen (soms tot wel 40 jaar). Het kan namelijk voorkomen dat tijdelijk je vermogen een stuk in waarde daalt, omdat je hebt geïnvesteerd in aandelen waarvan de waarde tijdelijk is gedaald. Het is dan ongunstig om er geld uit te halen. Daarnaast is de belangrijkste kracht van je geldmachine het rente-op-rente effect. Zodra je geld uit je geldmachine haalt, gooi je zand in je geldmachine. Je rente-op-rente effect verdwijnt dan voor een deel.

Bouw dus eerst een financiële buffer op. Een financiële buffer bestaat uit een vermogen waarover je direct de beschikking hebt en waarover je geen kosten hoeft te betalen, zodra je er geld van nodig hebt. Een financiële buffer biedt bescherming tegen kleine en grote tegenslagen. Een kleine tegenslag is bijvoorbeeld een wasmachine die kapot is en vervangen moet worden. Een grote tegenslag is bijvoorbeeld werkeloosheid waardoor je in de WW komt en je inkomen drastisch daalt.

Afhankelijk van je eigen gevoel van zekerheid en het risico dat je wil nemen, wordt aangeraden om een financiële buffer op te bouwen ter grootte van zes tot twaalf maandsalarissen.

Bepaal je niveau van financiële onafhankelijkheid

Financiële onafhankelijkheid bestaat uit drie oplopende niveaus. Voor elk niveau van financiële onafhankelijkheid heb je meer geld nodig. Bepaal voor jezelf welk niveau van financiële onafhankelijkheid je wil bereiken. Het is de bedoeling dat je vervolgens een doelvermogen opbouwt dat past bij jouw niveau.

Vervolgens investeer je het uiteindelijke opgebouwde doelvermogen in een fonds dat jaarlijks een gegarandeerd rendement geeft. Je hebt dus op een gegeven moment financiële onafhankelijkheid en dus maandelijks een vast inkomen, doordat:

 1. aan de ene kant je maandelijks geld uit je doelvermogen haalt
 2. en aan de andere kant doordat je gegarandeerd rente krijgt over je doelvermogen

Vooral punt twee; het jaarlijks rente krijgen over je doelvermogen moet je voorzien in een vast maandinkomen.

Geen gigantisch vermogen nodig voor financiële onafhankelijkheid

Er wordt vaak gedacht dat je gigantische bedragen nodig hebt om een bepaald niveau van financiële onafhankelijkheid te bereiken. In de praktijk blijkt dat het benodigde vermogen veel lager is, dan gedacht. Hieronder worden de drie niveaus van financiële onafhankelijkheid toegelicht en wordt toegelicht hoeveel vermogen je ongeveer nodig hebt voor het betreffende niveau van financiële onafhankelijkheid.

Niveau 1: financiële zekerheid

Financiële zekerheid is dat niveau van financiële onafhankelijkheid waarbij je genoeg vermogen hebt opgebouwd om al je vaste lasten te kunnen betalen. Met vaste lasten wordt dan bedoeld:

 • Hypotheekkosten, hypotheekrente en aflossing van de hypotheek
 • Alle verzekeringen (waaronder autoverzekering en ziektekostenverzekering)
 • Gemeentelijke belastingen
 • Energiekosten (gas, water en elektriciteit)
 • Studiekosten voor kinderen (schoolgeld, collegegeld, kamerverhuur, boeken)
 • Boodschappen
 • Auto, benzinekosten, afschrijvingskosten en reparatiekosten
 • Onderhoudskosten voor een huis

Gemiddeld bedragen de vaste lasten ongeveer 80% van een maandinkomen. Wanneer je geen hypotheek meer hebt, liggen de vaste lasten zomaar 30% lager. Om financiële zekerheid te bereiken, moet je een vermogen opbouwen dat gelijk staat aan twintig keer 80% van je jaarsalaris. Stel je verdient jaarlijks 25.000 euro netto, dan moet je een doelvermogen opbouwen van 400.000 euro voor financiële zekerheid.

In dit bedrag wordt geen rekening gehouden dat je wellicht gedurende het opbouwen van het benodigde vermogen je hypotheek aflost en op een gegeven moment pensioen en AOW ontvangt. Ook wordt er geen rekening mee gehouden dat je rente krijgt over het opgebouwde vermogen. In werkelijkheid zal dus het benodigde vermogen voor financiële zekerheid lager zijn.

Niveau 2: financiële onafhankelijkheid

Financiële onafhankelijkheid is het niveau waarbij je kunt voorzien in alle vaste lasten, plus alle extra dingen die je nu ook hebt, zoals bijvoorbeeld vakanties, cadeautjes voor jezelf, partner en kinderen, abonnementen, uit eten gaan etc… Eigenlijk staat dit niveau van financiële onafhankelijkheid gelijk aan je huidige uitgavenpatroon. Stel je spendeert je gehele jaarsalaris, dan moet je voor financiële onafhankelijkheid een doelvermogen gelijk aan 20 keer je jaarsalaris opbouwen. Stel je verdient jaarlijks 25.000 euro, dan moet je een doelvermogen opbouwen van 500.000 euro.

Niveau 3: financiële vrijheid

Financiële vrijheid bestaat uit het vermogen nodig voor financiële onafhankelijkheid vermeerderd met de kosten voor alle extra dingen die je wil hebben. Wellicht wil je nog op wereldreis, een bepaalde auto, of horloge, of sieraad kopen, een vakantiehuis in Frankrijk kopen, etc… De kosten die hiermee gemoeid zijn, moet je bij het bedrag nodig voor financiële onafhankelijkheid optellen.

De kracht van rente-op-rente; samengestelde rente

De drijvende kracht van je geldmachine is rente-op-rente (samengestelde rente). Albert Einstein noemde rente-op-rente al de grootste kracht van het universum. Samengestelde rente zorgt ervoor dat jouw vermogen groeit zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen.

Investeer maandelijks een vast bedrag en begin vroeg met investeren

Door het gespaarde maandelijkse spaarbedrag te investeren, bouw je je geldmachine op. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met investeren. Waarom maandelijks investeren belangrijk is, wordt met een voorbeeld duidelijk gemaakt.

Jan en Piet gaan investeren

Stel er zijn twee broers; Jan en Piet. Jan en Piet hebben allebei ongeveer 360.000 euro nodig voor het tweede niveau van financiële onafhankelijkheid. Beide broers kunnen 300 euro per maand investeren tegen een jaarrendement van 6%.

Jan begint met investeren op zijn 25ste jaar en stopt op zijn 40ste jaar en laat dan het geld vaststaan tot zijn 65ste jaar. In totaal heeft Jan 54.000 euro geïnvesteerd.

Piet begint met investeren op zijn 45ste jaar en stopt op zijn 65ste jaar. In totaal heeft Piet 72.000 euro geïnvesteerd. Jan heeft met zijn investeringsstrategie in totaal 359.630 euro opgebouwd; bijna zijn doelvermogen. Terwijl Piet 132.428 euro heeft opgebouwd.

Jan heeft 18.000 euro minder geïnvesteerd en toch bijna drie keer zoveel vermogen opgebouwd als Piet! Door vroeg te beginnen met investeren, kan het rente-op-rente effect erg lang zijn werk doen en hoef je minder geld te investeren.

Neem geen geld tussendoor op en herinvesteer al je dividend

Om optimaal te profiteren van het rente-op-rente effect is het belangrijk om geen enkele euro tussentijds op te nemen en naast de rente-op-rente ook al het dividend dat je ontvangt te herinvesteren.

Passief versus actief beleggen

Er zijn zeer veel verschillende manieren om te investeren. Zo kun je in aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, kunst en cash investeren.

Voor de kleine particuliere investeerder rendeert het niet om in individuele aandelen, obligaties etc… te investeren. Er is namelijk aan de ene kant veel kennis van het investeringsproduct nodig, aan de ander kant zijn er met het instappen veel kosten gemoeid. Verder is er een groot bedrag nodig om te kunnen investeren. Zowel kennis en veel geld heb je als particuliere investeerder vaak niet. Onder andere om deze redenen zijn de beleggingsfondsen uitgevonden. Beleggingsfondsen zijn een verzameling van verschillende investeringsmogelijkheden, waarmee je met een klein investeringsbedrag al kunt investeren.

Een beleggingsfonds kan actief of passief beheerd worden. Hieronder wordt uitgelegd wat de verschillen zijn en wordt aangegeven welke van deze beleggingsfondsen gunstig voor je zijn.

Actieve beleggingsfondsen

Bij actieve beleggingsfondsen probeert de fondsbeheerder (fondsmanager) de markt te voorspellen en te verslaan en op basis daarvan transacties, aankopen, of juist verkopen te doen. Het is belangrijk om te weten dat elke transactie geld kost. Ook zijn de administratiekosten vaak een stuk hoger van een actief beheerd beleggingsfonds, omdat ook elke transactie geadministreerd moet worden. Vaak zijn dit verborgen kosten. Daarnaast krijgt de fondsmanager een fors salaris dat ook uit de beleggingen (lees jouw investering) wordt betaald.

Passieve beleggingsfondsen

Bij passieve beleggingsfondsen koopt de fondsbeheerder exact alle aandelen, of obligaties, of doet andere investeringen die een zo precies mogelijke afspiegeling van een markt zijn; bijvoorbeeld de AEX-index. Vervolgens worden alleen aandelen (of andere investeringsmogelijkheden) verkocht of gekocht wanneer de markt die wordt gevolgd verandert. De fondsbeheerder volgt dus de markt en er zijn dus ook weinig transacties (en dus weinig transactie- en administratiekosten). Passieve beleggingsfondsen staan bekend als indexfondsen, of trackers.

Markt is niet te voorspellen en niet te verslaan

Binnen actief beheerde beleggingsfondsen wordt gedacht dat de markt te voorspellen is en nog belangrijker te verslaan is. Dit is echter niet het geval! Er zijn onderzoeken bekend waarin apen beter de markt weten te voorspellen dan hoogopgeleide beleggingsexperts.

Uit onderzoek blijkt eveneens dat 96% van de actief beheerde beleggingsfondsen een slechter rendement heeft, dan een aandelenmarkt (bijvoorbeeld de AEX-index) en dus passief beheerde beleggingsfondsen over dezelfde periode.

Door de markt niet te willen voorspellen en te willen verslaan, maar gewoon te volgen en dus te beleggen in passief beheerde fondsen is het jaarlijkse gemiddelde actuele rendement ongeveer gelijk aan bijvoorbeeld de AEX en dus ongeveer 6,75%. Daarnaast zijn de kosten vaak ook nog een stuk lager van een passief beheerd beleggingsfonds, waardoor je nettorendement een stuk beter is. Je uiteindelijke rente-op-rente is dan ook een stuk groter!

Let op (verborgen) kosten

Beleggen in een beleggingsfonds brengt kosten met zich mee. Er moeten namelijk verschillende kosten worden gemaakt zoals transactiekosten, administratiekosten, beheerskosten etc…Deze kosten worden betaald uit je investering en drukken dus je nettorendement. Door de kosten dus laag te houden, wordt je nettorendement hoger. Passief beheerde beleggingsfondsen hebben vaak lage kosten, ongeveer 0,5 tot 1,0%. Je daadwerkelijke jaarlijkse nettorente wordt dus in plaats van 6,75%, ongeveer 6,0%. Bij een actief beheerd beleggingsfonds kunnen de kosten oplopen tot wel 3% en wordt je nettorendement in het gunstigste geval 3,75%, terwijl je als investeerder wel al het risico loopt.

Dus bij een actief beheerd beleggingsfonds betaal je als investeerder al de kosten. Als er al een goed rendement wordt gemaakt, gaat er een groot deel van de winst verloren aan kosten. Als het slecht gaat met de investering betaal je ook nog eens 3% kosten, waardoor je vermogen nog meer afneemt.

Warren Buffet adviseert om te beleggen in indexfondsen

Warren Buffet, de grootste en beste belegger adviseert aan zijn fondsmanagers te beleggen in indexfondsen (passief beheerde beleggingsfondsen), omdat hij er zeker van is dat die uiteindelijk beter presteren dan de actieve beleggingsstrategie van de fondsmanagers. Buffet heeft zelfs ooit zijn beste fondsmanagers uitgedaagd om over een periode van vijf jaar actief te beleggen en de prestaties af te zetten tegen een passief beheerd beleggingsfonds (indexfonds). Wat bleek? Geen enkele van zijn fondsmanagers presteerde beter dan het passief beheerde beleggingsfonds over dezelfde periode.

Gespreid beleggen is belangrijk

Het is nu duidelijk geworden dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk te beginnen met investeren, niet tussentijds geld op te nemen en te beleggen in indexfondsen, of trackers. Verder is het belangrijk om de investeringen te spreiden in aard en tijd.

Spreiding in verschillende soorten investeringen is belangrijk

Er zijn verschillende mogelijkheden in beleggen in indexfondsen. Zo zijn er indexfondsen die een specifieke aandelenmarkt volgen zoals bijvoorbeeld de AEX-index, DOW-jones, CAC-40 en DAX. Ook zijn er indexfondsen die bestaat uit investeringen in verschillende obligatiefondsen, grondstoffondsen etc…

Nu is het zo dat er zelfs indexfondsen zijn die in verschillende aandelenmarkten, obligatiefondsen en grondstoffondsen tegelijkertijd investeren. Deze fondsen hebben een maximale spreiding. Blackrockfondsen die in Nederland bijvoorbeeld door de Rabobank worden aangeboden, hebben zulke brede spreiding. Deze blackrockfondsen hebben lage kosten en worden in verschillende risicocategorieën aangeboden.

Spreiding in tijd is belangrijk

Naast spreiding in verschillende soorten beleggingen is het misschien nog wel belangrijker om je investeringen te spreiden in tijd. Investeer dus niet een groot bedrag in een keer, maar spreid dit bedrag over een grotere tijd uit. Het kan namelijk zijn dat je investering in een korte tijd erna in waarde halveert. Wanneer je dan een groot bedrag hebt geïnvesteerd ben je veel van je geld kwijt, of duurt het lang voordat de investering weer de beginwaarde heeft.

Wanneer je het grote bedrag dat je wil investeren, echter spreidt over bijvoorbeeld 12 maandelijkse termijnen compenseer je voor tijden dat een investering in waarde halveert. De ene maand koop je bijvoorbeeld voor 300 euro per maand 10 aandelen van 30 euro en de maand daarna 20 aandelen van 15 euro.

Risico, rendement en leeftijd

Bij investeringen is het goed om te realiseren dat elke investering een bepaald risico en rendement heeft. Hoe groter het risico des te groter kan ook het rendement zijn. Bij een laag risico, is het rendement ook lager. Het risico dat je veel geld kwijtraakt, hangt ook af van je beleggingshorizon.

Als je je vermogen niet binnen korte tijd nodig hebt; je beleggingshorizon ligt ver weg, wordt je risico ook kleiner. Eventuele tegenvallers kun je nog genoeg compenseren in de rest van de tijd. Als je dus jong bent en je beleggingshorizon ligt ver weg (minimaal 15 jaar), kun je wat meer risico nemen met beleggingen. Investeer echter nooit in alleen maar risicovolle beleggingen. Als je je vermogen binnen korte tijd nodig hebt, dus binnen 15 jaar, is het niet verstandig om in risicovolle beleggingen te investeren.

Indexfondsen die beleggen in stabiele aandelenmarkten en stabiele obligatiefondsen hebben een veel lager risico dan zogenaamde indexfondsen die beleggen in zogenaamde groeimarkten.

Gebruik geld uit je geldmachine wanneer je je doelvermogen hebt bereikt

Als je eenmaal je doelvermogen hebt opgebouwd, herinvesteer je het doelvermogen voor een deel naar een, of meerdere spaarrekeningen die vallen onder het depositogarantiestelsel. Een spaarrekening die valt onder het depositogarantiestelsel keert voor een bedrag van 100.000 euro altijd het geld uit dat je bij de desbetreffende bank hebt gestald.

Een ander deel van je vermogen herinvesteer je in een stabiel obligatiefonds die maandelijks geld uitkeert, en/of inkomensverzekeraar met lage kosten die maandelijks geld uitkeert. Maandelijks kun je nu geld opnemen van de spaarrekening en keren het obligatiefonds en inkomensverzekeraar geld uit.

Lees ook:

Bescherming tegen financiële onzekerheid en tegenslagen, financieel onafhankelijk worden

Veel mensen denken onterecht dat zij beschermd zijn tegen financiële tegenslagen en dat zij een gegarandeerd pensioen hebben. Zo zou een behoorlijke beleggingsportefeuille op korte termijn het appeltje voor de dorst zijn en wanneer het rendement tegenvalt, is er altijd nog het zekere pensioen of het eigen huis wat opgegeten kan worden. Ook zou een vast contract zekerheid bieden tegen ontslag.

Verschillende financiële onzekerheden worden beschreven. Ook worden verschillende oplossingen geboden om de financiële zekerheid te vergroten. Mogelijke financiële onzekerheden zijn een mogelijk ontslag, het rendement op het pensioen en het uiteindelijke pensioen, waardestijging van het eigen huis en het rendement op aandelen.

Een vast contract biedt geen zekerheid tegen ontslag
Het economische klimaat is niet altijd even goed en zeker en een vast contract in loondienst biedt lang niet altijd zekerheid. Bij een slecht economisch klimaat kan niet elke sector financiële zekerheid blijven bieden. Zo lijdt de bouwnijverheidssector zwaar onder een economische crisis. De gezondheidszorg en onderwijs lijden minder onder een economische crisis. Maar ook in de gezondheidszorg en onderwijs kan bezuinigd worden en dit kan ontslag tot gevolg hebben. Zo gaan er geluiden op om de marktwerking in de gezondheidszorg te vergroten. Dit kan beperken van de loonkosten en dus ontslag tot gevolg hebben.

Hoe zeker is mijn pensioen?
Pensioenfondsen zijn grootbeleggers. Een economische crisis heeft dus fikse gevolgen voor pensioenen. Zo daalt de waarde van aandelen en neemt de rente toe. Beide gevolgen van een economische crisis laat de dekkingsgraad van het pensioenfonds afnemen. Een daling van de dekkingsgraad heeft minder grote gevolgen voor de mensen die nu pensioen krijgen, maar wel voor de werknemer die aan het begin of het midden van zijn carrière staat. Deze werknemer zal meer pensioenpremie moeten betalen, langer door moeten werken, of een kleiner pensioen en niet de vermeende 70% van het laatst verdiende loon krijgen. Je kunt jezelf hier mogelijk tegen beschermen door zelf te beleggen (nadat je goed geïnformeerd bent) wanneer juist de aandelenkoersen. Je kunt dan aandelen kopen tegen lage prijzen.

Hoe zeker is de waardestijging op mijn huis?
Een economische crisis kan enorme gevolgen hebben voor de waardestijging van een huis. De waarde van een eigen huis kan zelfs dalen. Er gaan geluiden op dat de hypotheekrente-aftrek tot op zekere hoogte op losse schroeven staat. Hierdoor stijgen de woonlasten, kunnen mensen een minder grote hypotheek krijgen en daalt de waarde van huizen. Ook gaan er geluiden op om de waarde van de woning minus de hypotheekschuld over te hevelen van Box 1 naar Box 3. Over de waarde van het huis minus de hypotheekschuld zou dan 1,2% vermogensrendementsheffing betaald moeten worden.

Hoe zeker is de waardestijging van mijn aandelen?
Waardestijging van aandelen moet bekeken worden in harde euro’s en niet in rendementen. Het rendement van aandelen wordt uitgedrukt in procenten. Dit kan misleidend zijn. Hieronder volgt een voorbeeld:

 • In jaar 1 koopt Piet voor 1000 Euro aandelen.
 • In jaar 2 daalt de waarde van Piet zijn aandelen met 10%. Piet zijn aandelen zijn nu 900 Euro waard.
 • In jaar 3 stijgt de waarde van Piet zijn aandelen met 10%. Piet zijn aandelen zijn nu NIET 1000 Euro waard, maar 900 + 10% van 900 Euro = 990 Euro.

Over drie jaren heeft Piet een gemiddeld negatief rendement! Beleggen met een korte beleggingshorizon is dus onverstandig. Zelfs een beleggingshorizon van 10 jaar kan te kort zijn. Bepaalde aandelen die bijvoorbeeld in het jaar 2000 zijn gekocht, zijn in het jaar 2010 minder waard dan in het jaar 2000. Hou de financiële markten goed in de gaten. Laat jezelf niet verleiden tot beleggen wanneer de koersen hoog zijn, maar beleg juist wanneer de koersen laag staan. Investeer ook alleen in aandelen(fondsen) die je goed kent.

Oplossingen tegen financiële onzekerheid
Er zijn verschillende oplossingen tegen financiële onzekerheid:

 • Start op tijd met sparen en spaar voor een deel zeker, bijvoorbeeld op een spaarrekening en spaardeposito of banksparen.
 • Zoek uit wat je krijgt aan ontslagvergoeding (gouden handdruk) bij een mogelijk ontslag.
 • Hou een beleggingshorizon van minimaal 20 jaar aan.
 • Probeer snel een passief inkomen te vergaren.
 • Spreid beleggingen over verschillende sectoren.
 • Beleg nooit in 1 keer het gehele vermogen.
 • Beleg alleen in bedrijven waarvan je iets vanaf weet.
 • Baseer de hypotheek op 1 inkomen. Bij ontslag kan in ieder geval de hypotheek worden betaald.
 • Kies een hypotheekvorm waarbij wordt afgelost.
 • Werk langer door. Elk jaar dat je langer doorwerkt, wordt pensioenpremie betaald en kan het pensioen toenemen. Ook wordt rente verkregen over het pensioen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

 

Hoe kan ik meer pensioen opbouwen? Pensioen aanvullen

Wanneer u 40 jaar pensioen heeft opgebouwd, heeft u doorgaans een volledig pensioen. Een volledig pensioen is 70% van het laatste verdiende loon. Door verschillende omstandigheden kan het pensioen niet volledig zijn (pensioengat, pensioentekort) en wilt u mogelijk het pensioen aanvullen. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door banksparen, beleggen in indexfondsen of langer doorwerken.

 De eerste pijler (AOW) en tweede pijler (pensioen door werknemer en werkgever opgebouwd) vormen 70% van het laatst verdiende (eindloonregeling) of gemiddeld verdiende loon (middelloonregeling). De derde pijler (lijfrente, banksparen etc) is bedoeld om een eventueel pensioentekort aan te vullen.
Mogelijk kunt u bij uw pensioenaanbieder aanvullen tot 100% pensioen van het laatst verdiende inkomen (het volledige pensioen is dan 70% van het laatstverdiende loon). Mogelijk heeft u bij veel verschillende werkgevers pensioen opgebouwd en zijn deze pensioenen bevroren, waardoor ze niet meestijgen met de inflatie. Alle pensioenen oversluiten naar een pensioenaanbieder kan uitkomst bieden. Mogelijk wilt u uw pensioen aanvullen, om op uw pensioengerechtigde leeftijd van een groter pensioen te genieten. Het kan echter ook voorkomen dat u een pensioengat (pensioentekort) hebt. Op mijnpensioenoverzicht kunt u bekijken hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Hieronder staan verschillende oorzaken van een pensioengat:

 • Vanaf 25ste levensjaar gaan werken.
 • Aantal keren van baan veranderd.
 • Dertiende en veertiende maand tellen niet mee in pensioenopbouw.
 • Bonussen, auto van de zaak, onkostenvergoedingen, winstdeling en wisseldiensten tellen vaak niet mee in de pensioenopbouw.
 • Voor elk jaar tussen het 15de en 65ste levensjaar in het buitenland wonen, wordt er 2% op de AOW gekort.Vijf jaar in het buitenland gewoond, betekent dat er 10% gekort op de AOW.
 • Werkgever had geen pensioenregeling.
 • Alleenstaand, tweeverdieners of een verbroken samenlevingscontract.
 • Geen pensioenindexering.
 • Op het einde van de carrière meer gaan verdienen.

Het is zinvol om met een professional (financieel adviseur/planner) naar uw pensioensituatie en -wensen te kijken. Zorg dat u op tijd naar uw pensioen kijkt. Hoe later u naar uw pensioen kijkt des te lastiger is het om het pensioen aan te vullen.
Hieronder staan verschillende mogelijkheden (levensloopregeling, spaarloonregeling, banksparen, lijfrente, extra inkomsten vergaren en langer doorwerken) om een pensioengat op te heffen.

Levensloopregeling
Het is mogelijk om via uw werkgever te sparen. Er wordt dan 12% van het brutosalaris op een aparte spaarrekening gezet. Er kan maximaal 210% van het brutojaarsalaris gespaard worden. Bij de meeste banken en verzekeraars kunt u een levensloopspaarrekening openen. Wie op 31-12-2005 51 jaar of ouder en jonger dan 56 jaar was, mag meer dan 12% van het brutoloon storten en is zo sneller aan de 210% van het brutojaarsalaris. Tegenwoordig mag de levensloopregeling niet gebruikt worden om eerder te stoppen met werken.
Het kabinet Rutte wil de levensloopregeling aanpassen in de vitaliteitsregeling. De vitaliteitsregeling kan waarschijnlijk niet gebruikt worden om eerder te stoppen met werken.

Vitaliteitsregeling
Vanaf 2012 is de spaarloonregeling en levensloopregeling afgeschaft. Vermogen dat in de spaarloonregeling is opgebouwd blijft nog wel 4 jaren staan in de spaarloonregeling. De vitaliteitsregeling vervangt waarschijnlijk de levensloop- en spaarloonregeling, maar lijkt sterk op de levensloopregeling.

Banksparen en extra pensioen
Bij banksparen spaart u fiscaal (geen vermogensrendementsheffing) aantrekkelijk in een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Naast dat banksparen fiscaal aantrekkelijk is, wordt er ook een hogere rente gegeven over het bedrag wat je spaart. Na de pensioendatum komt periodiek een bedrag uit deze rekening vrij. Banksparen is niet alleen geschikt om later de hypotheek mee af te lossen, maar is een zeer goed middel om het pensioen mee aan te vullen. Het product lijkt erg veel op verzekeringslijfrente. Bij een verzekeringslijfrente bestaat echter de kans dat er een groot gedeelte van de inleg niet gespaard wordt, maar wordt besteed aan kosten. Hierdoor kan er relatief weinig worden gespaard. Bij banksparen wordt de hele inleg gespaard. Op banksparen is ook het depositogarantiestelsel van kracht. Vraag dit echter altijd even na. Meer informatie vind je bij ING.

Lijfrente
Bij een lijfrenteregeling spaart u een fiscaal aftrekbaar bedrag. Op de pensioengerechtigde leeftijd krijgt u maandelijks levenslang of tot een bepaalde datum een bedrag uitgekeerd. Het uitgekeerde bedrag wordt wel fiscaal belast. Wanneer u uw vrijgekomen spaarloonbedrag profiteert u twee keer van belastingvoordeel. Het is ook mogelijk om eenmaal per jaar een bedrag te storten. Dit noemen ze de koopsompolis. Verder is de constructie zoals bij de lijfrente.

Extra inkomsten vergaren
Om geld op zij te leggen, moet er echter wel geld zijn om op zij te leggen. Door extra inkomsten te vergaren kan er (extra) geld op zij worden gelegd. Hierdoor is het misschien mogelijk om eerder te stoppen met werken. Er zijn verschillende opties om extra inkomsten te vergaren. Het meest direct is het vragen om opslag. Hiervoor moet u echter voor uw baas een goed reden hebben. Andere opties zijn: klussen in de avonduren en weekenden, artikelen schrijven, mailings beantwoorden, een folderwijk nemen, presentaties geven, huiswerkbegeleiding geven etc. Geef de inkomsten wel op aan de belasting. Verder geven extra inkomsten extra jaarruimte geven om zo fiscaal aantrekkelijk te banksparen. Niet alleen door meer de inkomsten te vergroten kan men meer geld opzij leggen. Ook door geld te besparen kan men meer geld opzij leggen. Meer sparen kan dus door meer inkomsten te vergaren en de uitgaven te verkleinen.

Langer doorwerken voor meer pensioen en de doorwerkbonus
Door langer door te werken wordt meer pensioen opgebouwd. Ten eerste omdat je over het gehele pensioenbedrag rente krijgt. Tegen de pensioengerechtigde leeftijd is het pensioenbedrag inmiddels flink aangegroeid. Ten tweede wordt in de tijd dat wordt doorgewerkt geen pensioen gebruikt, maar zelfs nog extra opgebouwd, omdat pensioenpremie wordt opgebouwd. Door langer door te werken kan het pensioenbedrag nog flink extra groeien.
Verder stimuleert de overheid om later met pensioen te gaan met de doorwerkbonus. In 2009 is de doorwerkbonus ingevoerd. De doorwerkbonus is een korting op de inkomstenbelasting. De bonus kan voor mensen die in een bepaald jaar 63 jaar zijn geworden 4679 euro bedragen, wanneer het salaris 55831 euro is. De doorwerkbonus bedraagt voor mensen in een bepaald jaar 10% van het salaris boven de 9041 euro. Voor 61-jarigen is de doorwerkbonus 5% en voor 62-jarigen 7%.

Eerder stoppen met werken door beleggen in indexfondsen
Wanneer u eerder wilt stoppen met werken, bouwt u 8% minder pensioenkapitaal op. Dit betekent dat u deels zelf voor uw financiële onafhankelijkheid moet zorgen. Dat kan door te beleggen. Verder kunt u zelf nog altijd sparen op een gewone spaarrekening. Banken bieden doorgaans een aantrekkelijk rentetarief wanneer u het geld langer vast zet. Of u genoeg vermogen opbouwt, is van een aantal factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn:

 • Tijd. Hoe eerder u begint met sparen, des te langer kan het vermogen aangroeien.
 • Het rendement (rente) dat u krijgt over uw vermogen. Hoe hoger de rente des te sneller bouwt u vermogen op. Een hoge rente kan echter gepaard gaan met een groter risico.
 • De grootte van het periodieke spaarbedrag. Hoe groter het bedrag des te meer vermogen bouwt u op. Hierin is het belangrijk dat hoe groter het bedrag in het begin van de spaarperiode is, des te meer vermogen bouwt u op. Grote bedragen tikken meer aan in het begin van de spaarperiode door de samengestelde interest (rente op rente).

Beleggen kan hierin mogelijk een optie zijn. Door op tijd te beleggen in indexfondsen kan een vermogen worden opgebouwd dat voorziet in financiële onafhankelijkheid. Bekijk echter goed de verschillende mogelijkheden en win professioneel onafhankelijk advies in.

Doe de pensioencheck om te zien of u een pensioengat hebt.

Meer informatie over banksparen vind je bij ING.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

www.enmijnpensioen.nl
pensioen.rubriek.nl
www.elsevier.nl
J Langelaar (2006) Pensioen en vrijheid deel 1, Wilgenhaege vermogensbeheer
www.senvconsultancy.nl

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Om een groot kapitaal op te bouwen en financiële onafhankelijkheid te ontwikkelen zul je geld opzij moeten zetten (sparen). De leeftijd dat je start met sparen, de tijd dat je kunt sparen, de grootte van het spaarbedrag en het rendement (rente) dat je ontvangt over je spaarbedrag zijn belangrijke factoren die bepalen of je financieel onafhankelijk kunt worden. Tenslotte kan het opbouwen van een passief inkomen een belangrijke factor tot financiële onafhankelijkheid zijn. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, hoef je nooit meer te werken voor geld, maar alleen omdat je werken leuk vindt. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, hou je meer vrije tijd over. Financiële onafhankelijkheid bereiken en nooit te meer te hoeven werken, lijkt een droombeeld dat nog onmogelijk lijkt, maar iedereen kan financieel onafhankelijk worden.

Financiële onafhankelijkheid betekent dat je niet meer afhankelijk bent van arbeid om in je levensbehoeften te voorzien. Vaak denken mensen dat financiële onafhankelijkheid onbereikbaar is. Dit is echter niet het geval. Door goed na te denken wanneer je financieel onafhankelijk wilt zijn en hoeveel geld je nodig hebt om financieel onafhankelijk te zijn, kun je inschatten hoeveel je maandelijks moet sparen om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Hieronder worden de effecten van de grootte van het spaarbedrag, de tijd die je hebt om te sparen, de rente en het passieve inkomen op het bereiken van financiële onafhankelijkheid beschreven. Op het einde worden handige tabellen getoond van het gecombineerde effect van alle factoren.

Hoeveel geld is nodig voor financiële onafhankelijkheid?
Mogelijk vraag je je af hoeveel geld nodig is voor financiële onafhankelijkheid en dat je niet meer hoeft te werken. Hier is geen eenduidig antwoord op mogelijk. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, is afhankelijk van je levensstandaard. Hieronder staan verschillende factoren die je financiële onafhankelijkheid beinvloeden:

 • Heb je veel behoefte aan luxe producten, zoals sieraden, dure horloge, nieuwste gadgets?
 • Wil je een nieuwe auto rijden, of is een tweedehandse auto ook goed?
 • Wil je meerdere keren per jaar op vakantie, of juist niet?
 • Heb je langlopende leningen, of juist niet?
 • Heb je kosten die doorlopen wanneer je financieel onafhankelijk wilt zijn? Is bijvoorbeeld je hypotheek grotendeels afgelost, of heb je een huurhuis waarvan de huurkosten alleen maar van zullen stijgen?

Breng dus goed in kaart wat je huidige levensstandaard is en op welke kosten je kunt besparen.
Vervolgens kun je op verschillende manieren financiële onafhankelijk zijn. We nemen even aan dat je financieel afhankelijk bent wanneer je maandelijks 2.500 euro hebt. Mogelijk ligt dit maandbedrag lager of juist hoger voor jouw persoonlijke situatie. Hieronder de verschillende manieren waarmee je financieel onafhankelijk kunt zijn:

Situatie 1: Rentenieren
Een groot vermogen opbouwen waar je vervolgens rente over krijgt. Wanneer je maandelijks 2500 euro nodig hebt, moet je een vermogen hebben van 1.500.000 euro en moet de rentestand 2% zijn (2% van 1.500.000 is 30.000; 30.000 gedeeld door 12 maanden is 2.500 euro).

Situatie 2: Vermogen opmaken
Een groot vermogen opbouwen en dit vervolgens opmaken. Stel je wilt op je 50ste financieel onafhankelijk zijn en je verwacht 80 jaar te worden. Ook heb je weer 2.500 per maand nodig. Jaarlijks is dat 30.000 euro. Voor 30 jaar heb je dan ongeveer 900.000 Euro nodig. Waarschijnlijk heb je minder nodig, omdat je over het opgebouwde bedrag ook rente krijgt.

Situatie 3: Passief inkomen ontvangen
Door blijvend een passief inkomen te ontvangen. Hoef je minder vermogen op te bouwen. Later in dit artikel wordt beschreven wat een passief inkomen is. Het bedrag wat je aan passief inkomen krijgt, kun je minderen op het bedrag wat je jaarlijks aan rente zou moeten ontvangen.

Wanneer je maandelijks in plaats van 2500 euro, maar 1.500 euro nodig hebt om financieel onafhankelijk te zijn, heb je om te rentenieren 900.000 euro nodig. Voor situatie 2 heb je 540.000 euro nodig.

Grootte van het spaarbedrag
De grootte van het spaarbedrag is een belangrijke factor in de route naar financiële onafhankelijkheid. Wanneer je 20 jaar lang maandelijks 100 euro spaart tegen 1,5% rente, heb je na 20 jaar een kleine 28.000 euro. Wanneer je 20 jaar lang maandelijks 150 euro spaart tegen 1,5%, heb je na 20 jaar een kleine 42.000 euro.

Het kan lastig zijn om in het begin van je loopbaan al veel te sparen. Vaak zijn de inkomsten in het begin van je loopbaan relatief laag en de uitgaven relatief hoog.  In het begin van je loopbaan moet je mogelijk specifiek gereedschap, een PC en software, een pak etc aanschaffen. Ook koop je vaak in het begin van je loopbaan een eerste huis, wat je met meubels moet inrichten. Ook moet je je uitzet aanschaffen. Probeer op deze uitgaven te anticiperen en mogelijk te verlagen door niet de duurste PC te kopen, mogelijk een tweedehands pak te kopen. Vaak wil de werkgever ook spullen (deels) vergoeden die je voor je werk nodig hebt. Het belangrijkste is dat je niets op afbetaling koopt. De rente op spullen die je op afbetaling aanschaft is erg hoog. Wanneer je spullen op afbetaling koopt, neemt je schuld en niet je vermogen toe!
Zo rond je 40-45ste levensjaar tot het einde van je loopbaan zijn je inkomsten doorgaans het hoogst. Probeer op dat moment je uitgaven ook te beperken. Ga bij jezelf na of alles wat je koopt echt nodig is!

Om de grootte van het spaarbedrag te vergroten kun je enerzijds je inkomsten vergroten en anderzijds je je uitgaven verkleinen. Vaak blijkt het makkelijk om te besparen op je uitgaven. Het kan helpen om wanneer het salaris is gestort al direct 10% van het inkomen op een vaste spaar- of beleggingsrekening te storten. Niet roken, 1 auto de deur uit doen, 1 keer per jaar op vakantie zijn andere acties waarmee je fors kunt besparen.

Tenslotte kun je mogelijk via je werkgever fiscaal aantrekkelijk sparen door mee te doen aan spaarloon. Helaas wordt het spaarloon per 2013 afgeschaft. De overdrachtsbelasting wordt echter ook verlaagd van 6 naar 2%.

Tijd om te sparen, wanneer heb je het geld nodig?
De tijd (jaren) die je hebt om financiële onafhankelijkheid te bereiken speelt een belangrijke rol. Stel je realiseert op je 35ste levensjaar dat je op je 55ste een bedrag van 1 miljoen euro wilt hebben. Je moet dan maandelijks 3575 euro sparen om dit te bereiken. Stel je realiseert al op je 25ste dat je op je 55ste een bedrag van 1 miljoen euro wilt hebben. Je moet dan maandelijks ruim 2200 euro sparen. Dat is nog steeds een maandsalaris wat je zou moeten sparen. Het geeft echter wel aan, dat wanneer je op jongere leeftijd veel geld kunt sparen, dit een belangrijke factor is in het bereiken van je eindvermogen.
Tevens is een rendement van 1,5% erg onrealistisch wanneer je voor langere tijd je geld kunt missen. Het effect van rente op rente (samengestelde interest) wordt hieronder beschreven.

Rendement, wat is de rente die je krijgt over je vermogen?
De rente die je over je vermogen krijgt speelt een zeer belangrijke rol in het bereiken van je eindvermogen. De huidige rentestand (jaar 2010-2011) op een gewone spaarrekening is ongeveer 1,5%. Uit het rekenvoorbeeld van het vorige stukje is pijnlijk duidelijk geworden dat je maandelijkse spaarbedrag erg hoog moet zijn om 1 miljoen euro bij elkaar te sparen. Wanneer je je geld vastzet op een spaardeposito kan de rente oplopen tot 2,5-4,5%.  Bij een rentepercentage van 2,5% moet je 30 jaar lang maandelijks ongeveer 1875 euro sparen. Dit is nog steeds geen rentepercentage waarmee je je eindvermogen van 1 miljoen euro bereikt. Beleggen kan mogelijk een uitkomst bieden. Goede beleggingen bieden doorgaans een rendement van 7-8%. Bij een rentepercentage van 7% moet je 30 jaar lang maandelijks  850 euro sparen. Wanneer het rentepercentage 8% is, is het maandelijkse spaarbedrag 705 euro. Een rentepercentage van 7-8% (inclusief dividend) is zeer goed mogelijk met beleggingen. Wanneer een beleggingsinstantie meer dan 7-8% voorschotelt, moet je zeer op je hoede zijn!

Probeer zo snel mogelijk een financiële buffer van 4 tot 6 maandsalarissen op een reguliere spaarrekening te sparen. Dit is je buffer in geval van nood. Dit spaargeld moet altijd opneembaar zijn. Geld wat je vervolgens elke maand overhoudt, kun je bij voorkeur beleggen. Probeer hier je beleggingen te spreiden. Dus zowel in aandelen, vastgoed, als obligaties etc beleggen. Beleg niet alleen in Nederlandse bedrijven, maar ook in buitenlandse. Verder is een vuistregel om het percentage van je beleggingsportefeuille wat je in obligaties moet beleggen gelijk moet zijn aan je leeftijd. Iemand van 30 jaar moet ongeveer 30% in obligaties beleggen. Obligaties kennen doorgaans minder risico. Let hier wel op staatsobligaties van noodlijdende Europese landen (Griekenland en Ierland) kennen wel degelijk een hoog risico.

Beleg ook alleen geld wat je lange tijd kunt missen en beleg nooit met geleend geld. Zorg ervoor dat je goed weet waar je in belegt. Wanneer je zelf niet de koersen wilt controleren en/of niet in staat bent om veel aandelen en/of obligaties aan te kopen, kun je ook beleggen in een beleggingsfonds. Bij bijna elke bank en verzekeraar kun je beleggen in een beleggingsfonds. Je maandelijkse inleg hoeft hierbij niet gigantisch te zijn. Beleggen in aandelen en obligaties is een van de vele beleggingsvormen. Ook het kopen van vastgoed, sieraden en kunst zijn beleggingsvormen. Zelfs de aankoop van een eigen huis is in zekere zin een belegging.

Zorg ervoor dat je jezelf goed laat informeren, voordat je gaat beleggen!

Kun je een passief inkomen ontwikkelen?
Een passief inkomen is een inkomen waarbij er geen directe relatie meer is tussen arbeid en inkomen. Je hoeft dus niet meer direct tijd en arbeid te verrichten om inkomen te verdienen. Mensen die een boek hebben geschreven of een CD hebben opgenomen, ontvangen over elk verkocht boek of CD inkomen. Het schrijven van een boek of het opnemen van een CD is mogelijk (of mogelijk niet) wat minder voor de hand liggend. Je kunt met het verhuren van een woning, of winkelpand ook passief inkomen genereren. Ook kun je passief inkomen vergaren door het verkopen van een woning of een webwinkel. Verder kun je met schrijven van artikelen voor websites een passief inkomen genereren.

Wanneer je zeker bent van een periodiek inkomen, kun je dat bedrag aftrekken van het bedrag wat je eigenlijk maandelijks nodig hebt bij financiële onafhankelijkheid. Vervolgens weet je hoe groot het eindbedrag voor financiële onafhankelijkheid moet zijn. Wanneer je de looptijd en het rentepercentage weet, kun je het maandbedrag berekenen. Klik hier om te berekenen hoeveel je moet maandelijks moet sparen om je gewenste eindbedrag te bereiken.

Tot slot
Wanneer je wilt weten na hoeveel tijd je spaarbedrag bij een gegeven rente is verdubbeld, moet je 72 delen door het betreffende rentepercentage. Wanneer je 2% rente krijgt, duurt het dus (72/2=)36 jaar wanneer je spaarbedrag is verdubbeld. Bij een rente van 6% duurt het twaalf jaar voordat je spaarbedrag is verdubbeld.

Het moge duidelijk zijn dat op tijd starten met sparen tegen een redelijke rente op den duur een behoorlijk eindbedrag kan opleveren. Daarbij is het belangrijk dat met name in het begin van de looptijd grote bedragen sparen en op het einde langer doorsparen een groot effect heeft op het uiteindelijke spaarbedrag.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Voordelen en nadelen versneld aflossen annuïteitenhypotheek

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

www.asnbank.nl
M Kanis (2008) Beleggen voor dummies, Pearson, Amsterdam

Externe link:

Bouw extra inkomen op door een beleggingsrekening te openen

Waarom gespreid beleggen? Het nut van gespreid beleggen

Beleggen is een goede methode om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Het advies bij beleggen is om gespreid te beleggen. Gespreid beleggen reduceert het risico op sterke waardevermindering van de beleggingsportefeuille. Gespreid beleggen betekent dat in verschillende beleggingssoorten wordt belegd. Gespreid beleggen betekent ook dat periodiek wordt belegd.

Beleggen wordt doorgaans niet gedaan om in korte tijd een groot vermogen op te bouwen. Beleggen wordt over een lange periode gedaan. Afhankelijk van het vermogen dat op den duur nodig is en de periode dat geld kan worden gemist kan meer, of minder risico worden genomen. Financiële onafhankelijkheid kan een doel van beleggen zijn. Doorgaans kan geld langere tijd worden gemist wanneer het doel financiële onafhankelijkheid is. Wanneer geld een lange tijd kan worden gemist, kan meer risico worden genomen.

Voordat wordt belegd is het essentieel dat het potentieel beleggingsinstrument waarin geïnvesteerd wordt, goed en grondig wordt bestudeerd. Verder kan het risico op waardevermindering van de beleggingsportefeuille sterk worden gedrukt door gespreid te beleggen. Waarom gespreid beleggen het risico van waardevermindering kan drukken wordt hieronder verder toegelicht.

Beleggingen spreiden door te beleggen in verschillende beleggingssoorten
Vaak wordt bij beleggen gedacht aan het aankopen en verkopen van aandelen. Aandelen aankopen en op den duur verkopen is een van de vele beleggingsvormen. Andere beleggingsvormen zijn het aankopen en verkopen van obligaties, edelmetalen (zoals bijvoorbeeld goud, zilver en platina), grondstoffen (bijvoorbeeld olie), kunst en vastgoed. Ook geld op een spaarrekening zetten en het aankopen van een huis zijn beleggingsvormen.

Wanneer wordt belegd, wordt geadviseerd om in verschillende beleggingssoorten te beleggen. Beleg dus niet in 1 aandeel, maar in verschillende aandelen. De belangrijkste 25 aandelen zijn bijvoorbeeld opgenomen in de AEX-index. Deze aandelen kun je aankopen via beleggingsrekening van een broker. Klik hier om een beleggingsrekening te openen bij een broker. Stel het gehele vermogen wordt geïnvesteerd in 1 of 2 aandelen van de AEX-index en de waarde daalt sterk van deze twee aandelen, dan daalt de waarde van de beleggingsportefeuille sterk.

Wanneer het vermogen over alle 25 aandelen van de AEX-index is gespreid, dan drukt het verlies van deze 2 aandelen minder op de waardevermindering van de beleggingsportefeuille.

Het risico wordt nog meer gespreid wanneer over zowel in Nederlandse als buitenlandse aandelen en obligaties wordt belegd.
Vaak is de particuliere belegger niet in staat om de waarde van elk individueel aandeel en obligatie na te gaan. Ook zijn de aankoopkosten hoog als de particuliere belegger van elk individueel aandeel en obligatie een aantal stuks wil kopen. Een beleggingsfonds biedt dan uitkomst. De aan- en verkoopkosten zijn doorgaans lager en tevens kan met een bescheiden bedrag al worden geparticipeerd in een beleggingsfonds. Verder scheelt het beleggen in een beleggingsfonds behoorlijk wat tijd. Op morningstar kan bekeken worden hoe een beleggingsfonds met de fondsmanager van dat fonds heeft gepresteerd.

Beleggingen spreiden door periodiek beleggen
Naast het gespreid beleggen in verschillende beleggingssoorten, wordt ook aangeraden om periodiek te beleggen om zo het risico te beperken.

Gespreid beleggen
Stel er is sprake van een vermogen van 5000 euro. Er wordt gekozen om jaarlijks voor 1000 euro te investeren in een beleggingsfonds. Na 5 jaar wordt de gehele portefeuille verkocht. In jaar 5 wordt de gehele beleggingsportefeuille verkocht. De gehele beleggingsportefeuille bestaat in jaar 5 uit 203,82 effecten, omdat in slechte jaren goedkoop aandelen zijn aangekocht. De waarde van 1 individueel effect is in jaar 5: 27 euro. De totale beleggingsportefeuille wordt dan verkocht voor 203,82 x 27 euro = 5503,14 euro.

Eenmalig beleggen
Stel er is wederom sprake van een vermogen van 5000 euro. Er wordt gekozen om eenmalig het gehele bedrag in jaar 1 te investeren. In totaal worden er dan 5000/25 = 200 effecten aangekocht. In jaar 5 wordt wederom de gehele beleggingsportefeuille verkocht. De waarde in jaar 5 van 1 individueel effect is 27 euro. De totale waarde van de beleggingsportefeuille is in jaar 5: 200 x 27 = 5400 euro.

Uit bovenstaand voorbeeld wordt duidelijk dat met periodiek beleggen het vermogen met 100 euro meer is gestegen, dan met eenmalig beleggen. Wanneer gekeken wordt met het geïnvesteerde bedrag, is met periodiek beleggen het vermogen over 5 jaren met ruim 10% gestegen. Met eenmalig beleggen is het vermogen over dezelfde tijd met 8% gestegen.

Algemene adviezen
Het moge duidelijk zijn dat gespreid beleggen in verschillende beleggingssoorten en over verschillende perioden het risico spreid en dus het risico op sterke waardevermindering sterk reduceert. Omwille van de tijd en de kosten kan geïnvesteerd worden in een beleggingsfonds. Ook hoeft de particuliere belegger niet elk individueel bedrijf wat aandelen en obligaties aanbiedt te bestuderen, maar een aantal beleggingsfondsen. Hieronder volgen nog een aantal adviezen:

 • Bestudeer het beleggingsfonds waar in wordt geïnvesteerd.
 • Zorg vantevoren dat duidelijk is tegen welke prijs effecten worden aangekocht en tegen welke prijs effecten worden verkocht en wijk hier niet van af! Zorg dus voor een plan!
 • Ook kan binnen een bepaalde periode worden belegd. Bijvoorbeeld 10 jaar, maandelijks 100 euro beleggen.
 • Aanvaard fluctuaties van de beleggingsportefeuille. Wanneer de waarde van de beleggingsportefeuille sterk afneemt, betekent dit ook dat tegen een lagere prijs effecten kunnen worden aangekocht.
 • Ga structureel na hoeveel geld is geïnvesteerd en wat de actuele waarde van de beleggingsportefeuille is.
 • Wanneer duidelijk wordt dat er echt geen herstel meer mogelijk is van de beleggingsportefeuille, neem dan het verlies!
 • Controleer of het beleggingsfonds onder controle staat bij het AFM.
 • Laat jezelf goed voorlichten door een onafhankelijk deskundige professional.
 • Beleg nooit met geleend geld!
 • Beleg alleen met geld wat lang kan worden gemist! Hoe langer de tijd dat kan worden belegd, des te meer risico er kan worden genomen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Wat zijn aandeleen? Voor- en nadelen van beleggen in aandelen

Wat is een obligatie? Voor- en nadelen van obligaties

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Bronnen:

M Kanis (2008) Beleggen voor dummies, Pearson, Amsterdam
www.zibb.nl

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen