Tag Archives: financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 2 vermijd slechte investeringen

Door tien procent van je inkomen te­­­­ besparen en dat goed te investeren, is financieel onafhankelijk worden zeer reëel. Dagelijks 1 euro sparen en investeren in een passief beheerd beleggingsfonds (indexfonds, of tracker) met 6% levert na 40 jaar ruim 57000 euro op. Dagelijks 10 euro te besparen en te investeren in hetzelfde beleggingsfonds levert je na 40 jaar net geen zes ton op. Een kleine constante besparing en investering levert je door het rente-op-rente effect een vermogen op. Hoe goed je ook bespaart, als je je zuurverdiende geld slecht investeert, lever je een groot deel van je rendement in. Actief beheerde beleggingsfondsen, investeringen met veel verborgen kosten, de valkuil van gemiddelde rente en producten verkocht door financieel planners kunnen tot wel 70% van je rendement wegsnoepen. Hierdoor haal je bijvoorbeeld geen rendement van 6%, maar nog maar van 2%, terwijl je wel al het risico voor waardedaling van je investering hebt.

Een slecht investeringsaanbod waar iedereen in trapt

Stel je krijgt het volgende aanbod: je moet maandelijks 300 euro geven aan je financieel planner (of vermogensbeheerder) in dienst van de bank. Je financieel planner investeert het geld in aandelen en obligaties die hij geschikt vindt. Als er een goed rendement wordt gemaakt, is 70% van het gemaakte rendement voor de financieel planner en als er verlies wordt gemaakt, is het verlies voor jou als investeerder. Zou je dit aanbod aannemen? Waarschijnlijk niet?

Toch zijn veel investeringsproducten zo geconstrueerd dat een groot deel van de gemaakte winst naar de vermogensbeheerder gaat en dat jij als investeerder opdraait voor het verlies. Door inzicht te krijgen in slechte investeringen weet je dat het belangrijkste effect van investeren het rente-op-rente-effect is. Alles wat in een investering je rente-op-rente-effect verkleint, maakt die investering minder geschikt.

Het effect van rente-op-rente (samengestelde rente)

Albert Einstein noemde rente-op-rente al de grootste kracht van het universum. Je hoeft geen groot startvermogen te hebben om financieel onafhankelijk te worden. Maandelijks een klein bedrag investeren in een product met een goed rendement levert op den duur een groot vermogen op. Alles dat echter ten koste gaat van het goede rendement gaat ten koste van je financiële onafhankelijkheid. Met onderstaand voorbeeld wordt toegelicht wat het effect is van een goed en slecht rendement op je investering.

Stel je kunt maandelijks voor 40 jaar lang 200 euro tegen 6%, of 2% rente investeren.

 • Bij 6% rente heb je na 40 jaar ruim 380.000 euro
 • Bij 2% rente heb je na 40 jaar net geen 147.000 euro

Door te investeren bij 6% heb je na 40 jaar ruim 158% meer geld. Door te investeren in slechte investeringen lever je een groot deel van je rendement in. Hieronder wordt uitgelegd wat mogelijk slechte investeringen zijn.

Niemand verslaat de markt, beleg dus niet in actief beheerde beleggingsfondsen

Veel investeerders kiezen ervoor om te beleggen in beleggingsfondsen. Er zijn grofweg twee soorten beleggingsfondsen:

 1. Actief beheerde beleggingsfondsen
 2. Passief beheerde beleggingsfondsen, oftewel trackers en indexfondsen

Actief beheerde beleggingsfondsen

Actief beheerde beleggingsfondsen zijn beleggingsfondsen die beheerd worden door een fondsmanager die actief handelt (aankoopt en verkoopt) in de hoop een beter rendement te halen dan de benchmark (gemiddelde rendement van een bepaalde markt). Echter 96% van de fondsmanagers van een actief beheerd fonds presteert slechter, tot veel slechter dan de benchmark. Daarnaast maakt een fondsmanager van een actief beheerd beleggingsfonds veel meer transacties die aan jou als investeerder worden doorberekend en ten koste gaan van je rendement. De fondsmanager moet dus een beter rendement halen als de benchmark, omdat de transacties die hij maakt ook ten koste gaan van het uiteindelijk rendement.

Passief beheerde beleggingsfondsen

Passief beheerde beleggingsfondsen zijn beleggingsfondsen die beheerd worden door een fondsmanager die zo precies mogelijk een investeringsmarkt probeert te volgen. Deze investeringsmarkt kan de AEX-index, S&P-500, of een andere investeringsmarkt zijn. Als de S&P-500 wordt gevolgd, koopt de fondsmanager exact dezelfde aandelen in dezelfde verhouding van de S&P-500 in. Alleen wanneer de S&P-500 verandert, volgt de fondsmanager deze verandering. Het doel van de fondsmanager is even goed presteren als de markt die hij volgt. Hij volgt de benchmark en wil een even goed rendement halen als de benchmark tegen zo laag mogelijke kosten. Omdat de fondsmanager weinig transacties doet, bespaart hij flink op de transactiekosten. Daarnaast hebben passief beheerde beleggingsfondsen geen verborgen kosten.

Let op verborgen kosten van een investering

Veel investeringsproducten hebben veel verborgen kosten. Vaak schermt de verkoper van het investeringsproduct met alleen de basisfee, of Expense Ratio. Deze kosten liggen vaak tussen de 0,5% en 1%, maar gaan wel ten koste van je rendement. Als je de dikke financiële bijsluiter leest van het product, vind je vaak nog een scala aan verborgen kosten. Deze verborgen kosten worden allemaal betaald uit je zuurverdiende rendement en daalt je rendement. Hieronder wordt een lijst gegeven van veelvoorkomende verborgen kosten. Deze lijst is echter niet uitputtend en het blijft altijd belangrijk om de financiële bijsluiter goed door te lezen.

 • Basisfee
 • Servicefee
 • Dividendbelasting
 • Transactiekosten
 • Administratiekosten
 • Marketingkosten
 • Accountantskosten
 • Bewaarkosten
 • Valutakosten
 • Spread
 • Managementfee
 • Distributievergoeding

Gemiddelde rente is niet hetzelfde als waardestijging van aandelen

Waardedaling, of –stijging van een investering over een bepaalde periode moet bekeken worden in harde euro’s, of daadwerkelijk rendement en niet in gemiddeld rendement. Het gemiddeld rendement over een bepaalde periode is namelijk heel anders dan het daadwerkelijk rendement. Het gemiddelde rendement waarmee in beleggingsproducten wordt geschermd, is ontzettend misleidend. Hieronder volgt een voorbeeld waarom gemiddeld rendement misleidend is:

 1. In jaar 1 schaft Jan voor 10000 Euro aandelen aan.
 2. In jaar 2 daalt de waarde van Jan zijn investering met 10%; waarde: 9000 Euro.
 3. In jaar 3 stijgt de waarde van Jan zijn investering met 10%. De waarde van Jan zijn investering is NIET weer 10000 euro zijn maar 9000 + 10% van 9000 Euro = 9900 Euro.

Over de drie investeringsjaren heeft Piet een gemiddeld rendement van (10%+10%/2)=0%. Echter de daadwerkelijk waarde van de aandelen is met 1% afgenomen. Het daadwerkelijke rendement is dus -1%. Kijk dus niet alleen naar gemiddeld rendement, maar juist naar daadwerkelijke waardestijging van de investering.

Onafhankelijk financieel planner, of niet

Er zijn twee soorten financieel planners (financieel adviseur).

 1. Onafhankelijk financieel planner
 2. Financieel planner in dienst van een verzekeraar, beleggingsfonds, bank etc…

De onafhankelijk financieel planner wordt betaald voor zijn investeringsadvies. Het advies kost een bepaald bedrag dat jij vervolgens aan de financieel planner betaalt. Het advies van de financieel planner is onafhankelijk en objectief. De onafhankelijk financieel planner zal advies geven dat het beste bij jouw wensen past. Daarnaast kan de onafhankelijk financieel planner ook de aan- en verkoop van investeringen voor je doen. De onafhankelijk heeft daarbij keuze uit ontzettend veel financiële producten en soorten investeringen. Het belang van jou als investeerder staat voor de onafhankelijk financieel planner altijd voorop. De onafhankelijk financieel planner wordt altijd betaald op basis van zijn diensten en niet uit de investeringen die hij voor je doet. De onafhankelijk financieel planner werkt dus niet op basis van commissies in tegenstelling tot de financieel planner in dienst van bijvoorbeeld een bank.

Een financieel planner in dienst van een bank is eigenlijk een veredelde vertegenwoordiger van de producten die door een bank worden aangeboden. Als de financieel planner in dienst van de bank producten van de bank verkoopt, krijgt hij een hogere commissie. Deze commissie wordt betaald uit jouw investering en gaat ten koste van je rendement. Daarnaast heeft de financieel planner in dienst van de bank (maar ook verzekeraar en beleggingsfonds) alleen maar producten in zijn portefeuille die zijn werkgever aanbiedt. De keuze van verschillende financiële producten is dus zeer beperkt.

Als je graag advies wil hebben van een financieel planner vraag dan altijd of deze onafhankelijk is!

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

Robbins, A (2014) Money Master the Game. SIMON & SCHUSTER ISBN13: 9781476757803

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen

Door maandelijks ongeveer 10% of meer van je inkomen te investeren in een indexfonds word je financieel onafhankelijk. Een indexfonds, of tracker is een passief beheerd beleggingsfonds die een bepaalde investeringsmarkt zo exact mogelijk volgt; bijvoorbeeld een AEX-tracker. De kosten van een indexfonds zijn laag, waardoor je als investeerder bijna geheel profiteert van het rendement dat rond de 7% per jaar ligt. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, hoef je niet meer te werken voor je geld, maar voorziet je opgebouwde vermogen je van een maandsalaris. De rente over je opgebouwde vermogen levert je namelijk een maandsalaris op. Je kunt echter alleen investeren wanneer je maandelijks minder uitgeeft, dan je verdient. Veel mensen denken dat ze absoluut niets kunnen sparen en al bijna te weinig hebben aan hun huidige salaris. Er zijn echter verschillende kostenposten waarop aanzienlijk bespaard kan worden.

Spaar maandelijks 10% van je inkomen en bouw een groot vermogen op

Door maandelijks 10% minder van je inkomen uit te geven en te investeren in een indexfonds, kun je over een periode van 40 jaar een fortuin opbouwen.

Sparen is geen straf, maar een investering in jezelf

Veel mensen zien moeten sparen als een straf en geven veel liever geld uit. Zie echter het spaarbedrag als een investering in jezelf voor de toekomst. Elke euro die je nu spaart is straks door samengestelde rente twee tot vier keer zo veel waard en zorgt straks voor een inkomen voor jou in plaats dat jijzelf op oudere leeftijd nog moet werken voor je inkomen.

Probeer geleidelijk aan steeds minder uit te geven

Veel mensen denken dat ze niet in staat zijn in een keer 10% van hun inkomen minder uit te geven. Wanneer je ook denkt dat het onmogelijk is om 10% van je inkomen minder uit te geven, begin dan met 1 euro per dag te besparen en voer dit bedrag geleidelijk aan op.

Een euro per dag besparen, wordt ruim 57.000 euro

Een euro per dag besparen en investeren in een indexfonds met een jaarlijks rendement van 6% levert over een periode van 40 jaar ruim 57.000 euro op! Bijna iedereen kan wel een euro per dag besparen, door bijvoorbeeld lunch en koffie van thuis mee te nemen in plaats van in de kantine te kopen. Wanneer je dagelijks 10 euro kunt besparen en investeren, heb je over 40 jaar ruim een half miljoen euro.

Tips om meer te besparen

Probeer het maandelijkse spaarbedrag op te voeren door goed te kijken of je in je huidige uitgavenpatroon kunt korten. Het blijkt dat veel mensen tot wel 30% op hun huidige uitgavenpatroon kunnen besparen. Door je huidige uitgavenpatroon goed te analyseren, vind je zelf vast ook wel kostenposten waar je op kunt besparen. Hieronder worden verschillende suggesties gedaan voor kostenposten waar je op kunt besparen.

Los (persoonlijke) schulden, leningen en kredieten af

De rente op persoonlijke leningen, schulden en kredieten kan wel 9, 10, 11% of zelfs meer zijn. Over een persoonlijke lening van 1000 euro betaal je over een jaar 100 euro aan rente! Door zo snel mogelijk af te lossen op deze leningen hou je geld in je zak dat je vervolgens kunt investeren.

Sluit je hypotheek over en/of los extra af op je hypotheek

In sommige periodes zijn rentestanden op de hypotheek ontzettend laag. Wanneer de rentevaste periode voorbij is, kun je zonder extra kosten naar een andere hypotheekverstrekker je hypotheek oversluiten. Wanneer de rentevaste periode nog niet is verlopen, dan moet je vaak een boete betalen als je de hypotheek bij een andere hypotheekverstrekker wil oversluiten. Zoek goed uit wat het je oplevert en kost om je hypotheek over te sluiten.

Extra aflossen op je hypotheek zorgt ervoor dat de nettorentelasten per maand direct dalen. Deze daling van de nettorentelasten geldt niet alleen voor de eerstvolgende maand dat je extra aflossing hebt gedaan, maar de gehele looptijd van de hypotheek. De financiële ruimte die ontstaat door de lagere nettorentelasten gebruik je om extra te sparen.

Bespaar op je verzekeringen

Veel mensen zijn oververzekerd, of zelfs dubbelverzekerd. Ook hebben veel mensen niet nuttige verzekeringen; zoals bijvoorbeeld een verzekering voor de mobiele telefoon. Deze verzekering keert uit wanneer er schade is aan je mobiele telefoon. Wanneer echter de schade aan je telefoon in huis is ontstaan, keert ook je inboedelverzekering uit. Vaak betaal je voor een verzekering voor je mobiele telefoon een fors bedrag. Dit bedrag kun je ook opzij zetten voor nieuwe telefoon.

Verder geldt, wanneer je een spaarbedrag van zes tot twaalf maandsalarissen hebt, kun je financiële tegenvallers zelf goed opvangen en is jezelf tegen alles verzekeren niet nodig. Investeer liever het bedrag dat je hierdoor overhoudt in een indexfonds.

Beperk de autokosten

Autorijden kost veel geld. Autorijden is niet alleen duur, omdat je een auto moet kopen en vervangen na verloop van tijd. Een auto heeft ook brandstof nodig. Hoe meer je rijdt des te meer brandstof heeft een auto nodig. Ook heeft een auto periodiek onderhoud nodig, moet een auto verzekerd en gekeurd worden en betaal je motorrijtuigenbelasting.

Je kunt besparen op je autokosten door een kleinere, zuinigere auto te kopen. Je betaalt dan minder brandstofkosten, minder motorrijtuigenbelasting en vaak zijn de verzekeringskosten ook lager. Als je dezelfde auto wil, of moet blijven rijden als je nu rijdt, bekijk dan of je kunt besparen door je All-Risk verzekering om te zetten naar alleen WA-verzekering. Beoordeel daarnaast of je de auto voor kleine stukjes vaker kunt laten staan en vaker kunt gaan lopen, of fietsen. Hiermee bespaar je op brandstofkosten en je wordt er fitter van.

Energiekosten beperken

De kosten voor gas, water en elektriciteit nemen vaak een behoorlijke hap uit de maandelijkse inkomsten. Er zijn verschillende manieren waarop je op energiekosten kan besparen. Hieronder worden een aantal suggesties gegeven:

 • Zet de verwarming een graad (of twee) lager en doe een warme trui aan
 • Zet de verwarming een uur voordat je naar bed gaat laag
 • Draai de verwarming laag in ruimtes waar je weinig komt
 • Zet lichten uit in ruimtes waar je niet bent
 • Vervang alle gloeilampen door LED-lampen
 • Vervang een conventionele verwarmingsketel door een HR++-ketel
 • Vervang enkelglas door HR+glas
 • Isoleer de spouwmuren
 • Gebruik tochtstrippen
 • Neem korte douchebeurten en gebruik een waterbesparende douchekop
 • Installeer zonnepanelen (krijg je vaak subsidie voor)

Zeg tijdschriftabonnementen en sportschoolabonnement op

Veel mensen zijn geabonneerd op een tijdschrift en hebben een abonnement bij een sportschool. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de tijdschriftabonnees niet eens de inhoudsopgave leest en alleen de titels scannen van de artikelen.

Ook van de mensen met een sportschoolabonnement blijkt 60% van de abonnees na drie maanden niet meer te sporten in de sportschool. Je kunt besparen op je tijdschriftabonnement door het per direct op te zeggen. Door voor de kosten van een sportschoolabonnement zelf sportspullen te kopen, kun je thuis een minisportschool inrichten. Je bespaart daarmee niet alleen kosten van het abonnement uit, maar ook reistijd, reiskosten en misschien zelfs wel geld voor een oppas.

Geef minder geld uit met boodschappen doen

Mensen geven veel geld uit aan de wekelijkse boodschappen. Er kan echter fors bespaard worden op de kosten voor de boodschappen. Hieronder wordt een opsomming gegeven van bespaartips voor de boodschappen:

 • Koop eigen merken, of basismerken in plaats van A-merken
 • Koop grotere verpakkingen van hetzelfde product
 • Koop minder vaak vlees en vervang vlees door bonen
 • Koop seizoensgroente en fruit
 • Koop diepvriesgroente
 • Koop groente, aardappelen en fruit direct bij de boer
 • Koop acties
 • Maak een boodschappenlijstje en hou jezelf hieraan. Hierdoor verminder je impulsinkopen

Maak verder altijd gebruik van het aanbod om koopzegels te kopen. Over het geïnvesteerde bedrag in koopzegels krijg je bij sommige supermarkten (Albert Heijn) 6% rente.

Neem lunch en koffie mee van huis

Veel mensen kopen lunch en koffie op het station, eigen kantine, het tankstation en Starbucks. Vaak wordt dan gekozen voor een ongezonde lunch. Niet alleen is een lunch van het station, eigen kantine en tankstation erg ongezond, vaak is deze vorm van lunchen ook nog eens duur en sta je altijd in de rij om af te rekenen. Voor de gemiddelde kosten van een lunch van het station, eigen kantine, of tankstation koop je brood en beleg voor een week. Voor de kop koffie van de Starbucks kun je met gemak een pak filterkoffie kopen waar je ruim een week koffie van kunt zetten.

Ga minder uit eten

Uit eten is erg leuk, fijn en bijzonder. Echter uit eten gaan, kan erg duur zijn. Voor de kosten van een gemiddeld etentje voor twee kan voor een week de boodschappen worden gedaan. Ga dus minder vaak uit eten.

Stop met roken, voor roken betaal je een hoge prijs

Roken is erg ongezond. Longkanker en COPD wordt in 90% van de gevallen veroorzaakt door roken. Ook stinken mensen die roken vaak naar sigarettenrook. Verder is roken erg duur. Iemand die een pakje sigaretten per dag rookt, rookt bij een modaal inkomen meer dan 6% van zijn maandsalaris op. Door te stoppen met roken, hoef je nog maar een paar kleine besparingen te doen om 10% van je maandsalaris te sparen.

Kijk op welke toeslagen je recht hebt

Naast dat je flink op je maandelijkse uitgaven kunt besparen, kun je ook bekijken hoe je je inkomen kunt verhogen. Een van de opties is analyseren of je nog recht hebt op belastingtoeslagen, of subsidies. Het is handig om dit samen met een deskundige te bekijken.

Aanvullend pensioen instellen

Veel mensen vinden het wegens het gebrek aan discipline moeilijk om te besparen op uitgaven en zouden liever automatisch willen sparen; waarbij direct van het bruto-inkomen wordt gespaard. Een van de mogelijkheden om automatisch te sparen is het aanvragen van een aanvullende pensioenvoorziening bij je huidige pensioenverstrekker. De premie voor het aanvullende pensioen wordt van het brutomaandsalaris afgehaald, waardoor het fiscaal ook aantrekkelijker is.

Spaar elke salarisverhoging

Als je bovenstaande tips en suggesties hebt gelezen en wellicht al hebt toegepast, maar er nog steeds geen ruimte is om meer te sparen, spreek dan met jezelf af dat je met de eerstvolgende salarisverhoging je meer gaat sparen. Je kunt nu immers rondkomen met je huidige maandsalaris. Een salarisverhoging zou je voor een deel (of eigenlijk volledig) kunnen sparen. Vaak lukt dit mensen niet, omdat ze ten prooi vallen aan de wet van Parkinson. Deze wet stelt dat uitgaven toenemen, naarmate loon toeneemt. Nu je dit echter weet, kun je daar rekening mee houden en direct met jezelf afspreken dat je minimaal 10% spaart van de eerstvolgende salarisverhoging.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine en wordt financieel onafhankelijk; stap 2 vermijd slechte investeringen

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Bronnen:

Robbins, A (2014) Money Master the Game. SIMON & SCHUSTER ISBN13: 9781476757803

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

De meest gedisciplineerde mensen denken dat ze niet gedisciplineerd zijn. Dat je dit artikel leest, betekent waarschijnlijk dat je geïnteresseerd bent in hoe je gedisciplineerder kunt worden en dat je waarschijnlijk ook al gedisciplineerder bent, dan de meeste mensen. Toch kan het opbouwen van nog meer discipline ervoor zorgen dat de kwaliteit van je leven nog meer toeneemt. De voordelen van meer discipline opbouwen, zorgt ervoor dat je succes garandeert, je efficiënter en effectiever werkt dan anderen, je inkomen sneller stijgt, je sneller wordt gepromoveerd, je meer zelfcontrole, zelfvertrouwen en lef opbouwt en net zo lang doorzet totdat je iets afhebt. Kort samengevat, is discipline, doen wat je moet, wanneer je het moet doen, of je er nu zin in hebt of niet. Discipline betekent opoffering, doen wat je moet doen, voordat je doet waar je zin in hebt. Discipline is het uitstellen van korte termijneffecten en voordelen, voor het bereiken van lange termijneffecten en voordelen. Gelukkig is meer discipline opbouwen aan te leren. Gedisciplineerd zijn kan een gewoonte worden. In dit artikel worden 9 deelgebieden beschreven waarin je meer discipline kunt opbouwen. Ook worden bij de meeste deelgebieden oefeningen beschreven, hoe je in het desbetreffende deelgebied meer discipline kunt opbouwen. Realiseer je dat discipline opbouwen in 1 deelgebied er voor zorgt dat je ook gedisciplineerder wordt in de andere deelgebieden.

Discipline deelgebied 1: zorg voor helderheid en duidelijkheid in je leven

Helderheid en duidelijkheid zorgt voor een hogere kwaliteit van leven. Helder denken, zorgt ervoor dat je goede keuzes maakt. Goede keuzes zorgen voor de juiste acties. De juiste acties zorgen voor de gewenste resultaten en de gewenste resultaten zorgen ervoor dat je kwaliteit van leven toeneemt.

Oefening 1: in de huidige maatschappij zijn er veel afleidingen (TV, radio, internet, tablet etc). Deze afleidingen zorgen ervoor dat het moeilijker wordt om helder te denken. Stilte en afzondering zorgen ervoor dat je wel helder kunt denken. Door alle afleidingen is er echter weinig ruimte voor stilte en afzondering. Je moet er dus zelf voor zorgen dat je stilte en afzondering opzoekt, als je met een moeilijk vraagstuk zit en/of een belangrijke beslissing moet nemen. Ga minimaal 30-60 minuten in stilte (dus ook geen muziek in de oren, computer in de buurt etc) zitten, of ga wandelen in een rustige omgeving wanneer je een belangrijke beslissing moet nemen en denk na over de kwestie. Het is nog beter als je tijdens dit proces alles opschrijft wat je te binnen schiet over de kwestie.   

Oefening 2: reflecteer minimaal 30 tot 60 minuten in stilte en afzondering over de ervaringen die je hebt opgedaan over een week. Denk na over wat je hebt geleerd, wat je leuk en vervelend vond, wat je goed hebt gedaan en wat je beter kon doen. Ook voor deze oefening geldt dat deze oefening het beste werkt als je alles opschrijft wat je te binnen schiet. Na afloop van deze oefening deel je je ervaringen met iemand die je vertrouwt en goed kent.

Discipline deelgebied 2: stel doelen

Wanneer het helder is over wat je wilt, kun je dit concreter maken in goede doelen. Goede doelen stellen zorgt voor een toename in vrije tijd en inkomen. Goede doelen stellen, zorgt ervoor dat je werkt aan hetgeen jij wilt bereiken en niet wat een ander wil bereiken.

Oefening: lees de volgende artikelen:

Bepaal je levensdoel

Haal je doelen!

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

Discipline deelgebied 3: ga beter met je tijd om, time management

Wanneer je doelen helder zijn, moet je plannen hoe je deze doelen gaat bereiken. Zorg ervoor dat je alle taken plant. Elke minuut dat je plant, zorgt namelijk voor 10 minuten besparing in de uitvoering van deze taken. Goed plannen vergroot je productiviteit met minimaal 25%. Je kunt taken verdelen met de ABCDE-methode van timemanagement. A-taken zijn taken die de grootste bijdrage leveren aan het behalen van je doelen. Deze taken hebben de grootste consequenties als je ze niet uitvoert. B-taken hebben minder effect voor het bereiken van je doelen, maar je moet ze wel uitvoeren. B-taken zijn bijvoorbeeld reageren op een mail. C-taken zijn leuke taken, maar ze zijn absoluut niet noodzakelijk. D-taken, zijn taken die je kunt delegeren. E-taken zijn taken die je moet elimineren.

Oefening: maak dagelijks een lijst van al je taken. Ken een letter toe (ABCDE) aan alle taken en. Begin vervolgens met de meest waardevolle A-taak en werk zo je lijst af. Doe de belangrijkste taak eerst.

Discipline deelgebied 4: word moedig

Er wordt wel eens gezegd: men lijdt het meest van het lijden dat men vreest. Dit lijden bestaat vaak uit de angst om te falen, om te mislukken, om uitgelachen te worden. Meestal is deze angst niet reëel en denk je zelf als enige dat je zult mislukken. Het is echter helemaal niet erg dat iets niet lukt, of niet meteen lukt. Het blijkt dat de meest succesvolle mensen, het vaakst hebben gefaald. Succesvolle mensen zien falen, niet als falen, maar als een ervaring waarvan ze hebben geleerd!

Oefening: de oefening die hoort bij het opbouwen van meer moed en je angst overwinnen is simpel, maar niet eenvoudig. Ga de situatie waarvoor je angst hebt te lijf. Wanneer je de situatie te lijf bent gegaan, schrijf daarna alles op wat er is gebeurd en wat je goed hebt gedaan en wat er niet goed is gegaan en wat je de volgende keer hetzelfde, of anders zou doen (zie de oefeningen bij deelgebied 1). Schrijf alles op, of het resultaat nu goed was, of juist niet.

Discipline deelgebied 5: zorg voor een goede gezondheid

Gezond leven zorgt ervoor dat je beter en sneller je doelen bereikt. Als je gezond leeft ben je namelijk beter belastbaar. Je houdt door gezonder te leven, niet alleen je spieren, gewrichten, hart en longen goed in conditie, maar ook je hersenen. Gezond leven kan erg moeilijk zijn je moet namelijk niet toegeven aan korte termijneffecten van ongezond leven die erg fijn zijn en doen waar je niet altijd zin hebt.

Oefening 1: Eet gezond. Gezond eten betekent minder onverantwoorde producten eten en meer verantwoorde producten eten. Eet dagelijks minimaal 4 stukken vers fruit, 8 opscheplepels verse groente. Eet mager vlees en magere vleeswaren en veel vette vis, noten en magere zuivel. Schrap suikerhoudende producten, zout, snoep, alcohol en snacks uit je voeding en drink veel water. Voor meer tips over een gezonde voeding zie: Afvallen? Zo doe je dat!

Oefening 2: sta elke ochtend 30 tot 60 minuten eerder op en beweeg elke ochtend 30 tot 60 minuten, voordat je naar je werk gaat. Je voelt jezelf hierdoor de hele dag goed door endorfines die vrijkomen en je werk gaat daardoor beter. Ook hoef je die dag niet meer te bewegen, als je het in de ochtend al hebt gedaan. Tenslotte blijf je de hele dag meer calorieën verbranden.

Discipline deelgebied 6: zorg voor financiële onafhankelijkheid

Nastreven van financiële onafhankelijkheid betekent dat je het korte termijneffect van het fijne gevoel van geld uitgeven, moet vervangen door het lange termijn effect van geld sparen.

Oefening: lees onderstaande artikelen:

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Verminderen van schulden

Discipline deelgebied 7: werk hard

Hard werken betekent niet lang werken. Hard werken, betekent niet dat je veel op je werk aanwezig bent, maar dat je ook echt werkt als je op je werk bent. Zorg dat je 8 uur per dag echt werkt. Het blijkt namelijk dat veel mensen de helft van de werktijd niet werken.

Oefening 1: Laat jezelf niet storen niet storen tijdens het werk. Spreek collega’s na het werk, als het niet over werk gaat.

Oefening 2: Begin een uur eerder als de meeste collega’s nog niet op het werk zijn. Ook kun je een uur langer doorwerken, wanneer de meeste collega’s al weg zijn. Het blijkt namelijk dat wanneer je ongestoord kunt werken, je 50 tot 100% productiever bent. Voor meer tips over een hogere productiviteit, zie: 45 snelle tips voor een hogere productiviteit

Discipline deelgebied 8: leer je leven lang (life long learning)

Wanneer je nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelt, zorg je ervoor dat je meer gaat verdienen. Deze nieuwe kennis en vaardigheden kun je opbouwen door je leven lang te leren. Dit leven lang leren kun je optimaliseren door te lezen, seminars en cursussen te volgen en audioboeken te beluisteren. Wanneer je je realiseert dat de meeste mensen nog geen hoofdstuk aan vakliteratuur per jaar leest, kun je een enorme voorsprong opbouwen als je dagelijks 1 uur vakliteratuur leest. Dagelijks 1 uur vakliteratuur lezen staat gelijk aan 15-20 bladzijden lezen. Dagelijks 15-20 bladzijden lezen, staat gelijk jaarlijks 5475-7300 bladzijden lezen, of ruim 365 wetenschappelijke artikelen per jaar lezen. Bij de meeste mensen die nog geen hoofdstuk vakliteratuur per jaar leest, stijgt het inkomen jaarlijks met 3%. Wanneer je jaarlijks vele boeken leest in plaats van een hoofdstuk per jaar, zal je inkomen op den duur flink gaan stijgen. Je kunt je voorsprong verder opbouwen door jaarlijks cursussen, seminars en opleidingen volgen. Tenslotte kun je je voorsprong nog verder opbouwen door in je auto dagelijks naar luisterboeken te luisteren. Veel mensen zitten dagelijks uren in de auto. Je kunt deze tijd opvullen door naar de radio te luisteren. Je kunt er echter ook voor kiezen om naar audioboeken te luisteren.

Oefening 1: plan dagelijks om op een vast tijdstip 1 uur te lezen. Is het moeilijk voor je om meteen dagelijks 1 uur te lezen, begin dan met 15 minuten en verhoog wekelijks met 1 minuut.

Oefening 2: bezoek jaarlijks een seminar en volg een cursus in je vakgebied. Plan jaarlijks een seminar en cursus die je wilt gaan volgen.

Oefening 3: bestel een relevant luisterboek en luister dagelijks in je auto naar dit luisterboek.

Discipline deelgebied 9: ontwikkel wilskracht

Wilskracht is een onderdeel van alle andere disciplines. Wilskracht heb je nodig als je moet doorzetten als het tegenzit, als je geen zin hebt, als anderen willen opgeven en jij eigenlijk ook. Wilskracht verbeteren, lukt pas als je weet wanneer je wilskracht nodig hebt.

Oefening: identificeer die situaties in je leven, waarin je wilt opgeven. Identificeer vervolgens wat de positieve lange termijneffecten zijn, als je doorzet. Probeer in minimaal 1 van de situaties door te zetten.

Lees en luister ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Verminderen van schulden

45 snelle tips voor een hogere productiviteit

Bronnen:

Brian Tracy, The Miracle of Self Discipline

 

 

Bescherming tegen financiële onzekerheid en tegenslagen, financieel onafhankelijk worden

Veel mensen denken onterecht dat zij beschermd zijn tegen financiële tegenslagen en dat zij een gegarandeerd pensioen hebben. Zo zou een behoorlijke beleggingsportefeuille op korte termijn het appeltje voor de dorst zijn en wanneer het rendement tegenvalt, is er altijd nog het zekere pensioen of het eigen huis wat opgegeten kan worden. Ook zou een vast contract zekerheid bieden tegen ontslag.

Verschillende financiële onzekerheden worden beschreven. Ook worden verschillende oplossingen geboden om de financiële zekerheid te vergroten. Mogelijke financiële onzekerheden zijn een mogelijk ontslag, het rendement op het pensioen en het uiteindelijke pensioen, waardestijging van het eigen huis en het rendement op aandelen.

Een vast contract biedt geen zekerheid tegen ontslag
Het economische klimaat is niet altijd even goed en zeker en een vast contract in loondienst biedt lang niet altijd zekerheid. Bij een slecht economisch klimaat kan niet elke sector financiële zekerheid blijven bieden. Zo lijdt de bouwnijverheidssector zwaar onder een economische crisis. De gezondheidszorg en onderwijs lijden minder onder een economische crisis. Maar ook in de gezondheidszorg en onderwijs kan bezuinigd worden en dit kan ontslag tot gevolg hebben. Zo gaan er geluiden op om de marktwerking in de gezondheidszorg te vergroten. Dit kan beperken van de loonkosten en dus ontslag tot gevolg hebben.

Hoe zeker is mijn pensioen?
Pensioenfondsen zijn grootbeleggers. Een economische crisis heeft dus fikse gevolgen voor pensioenen. Zo daalt de waarde van aandelen en neemt de rente toe. Beide gevolgen van een economische crisis laat de dekkingsgraad van het pensioenfonds afnemen. Een daling van de dekkingsgraad heeft minder grote gevolgen voor de mensen die nu pensioen krijgen, maar wel voor de werknemer die aan het begin of het midden van zijn carrière staat. Deze werknemer zal meer pensioenpremie moeten betalen, langer door moeten werken, of een kleiner pensioen en niet de vermeende 70% van het laatst verdiende loon krijgen. Je kunt jezelf hier mogelijk tegen beschermen door zelf te beleggen (nadat je goed geïnformeerd bent) wanneer juist de aandelenkoersen. Je kunt dan aandelen kopen tegen lage prijzen.

Hoe zeker is de waardestijging op mijn huis?
Een economische crisis kan enorme gevolgen hebben voor de waardestijging van een huis. De waarde van een eigen huis kan zelfs dalen. Er gaan geluiden op dat de hypotheekrente-aftrek tot op zekere hoogte op losse schroeven staat. Hierdoor stijgen de woonlasten, kunnen mensen een minder grote hypotheek krijgen en daalt de waarde van huizen. Ook gaan er geluiden op om de waarde van de woning minus de hypotheekschuld over te hevelen van Box 1 naar Box 3. Over de waarde van het huis minus de hypotheekschuld zou dan 1,2% vermogensrendementsheffing betaald moeten worden.

Hoe zeker is de waardestijging van mijn aandelen?
Waardestijging van aandelen moet bekeken worden in harde euro’s en niet in rendementen. Het rendement van aandelen wordt uitgedrukt in procenten. Dit kan misleidend zijn. Hieronder volgt een voorbeeld:

 • In jaar 1 koopt Piet voor 1000 Euro aandelen.
 • In jaar 2 daalt de waarde van Piet zijn aandelen met 10%. Piet zijn aandelen zijn nu 900 Euro waard.
 • In jaar 3 stijgt de waarde van Piet zijn aandelen met 10%. Piet zijn aandelen zijn nu NIET 1000 Euro waard, maar 900 + 10% van 900 Euro = 990 Euro.

Over drie jaren heeft Piet een gemiddeld negatief rendement! Beleggen met een korte beleggingshorizon is dus onverstandig. Zelfs een beleggingshorizon van 10 jaar kan te kort zijn. Bepaalde aandelen die bijvoorbeeld in het jaar 2000 zijn gekocht, zijn in het jaar 2010 minder waard dan in het jaar 2000. Hou de financiële markten goed in de gaten. Laat jezelf niet verleiden tot beleggen wanneer de koersen hoog zijn, maar beleg juist wanneer de koersen laag staan. Investeer ook alleen in aandelen(fondsen) die je goed kent.

Oplossingen tegen financiële onzekerheid
Er zijn verschillende oplossingen tegen financiële onzekerheid:

 • Start op tijd met sparen en spaar voor een deel zeker, bijvoorbeeld op een spaarrekening en spaardeposito of banksparen.
 • Zoek uit wat je krijgt aan ontslagvergoeding (gouden handdruk) bij een mogelijk ontslag.
 • Hou een beleggingshorizon van minimaal 20 jaar aan.
 • Probeer snel een passief inkomen te vergaren.
 • Spreid beleggingen over verschillende sectoren.
 • Beleg nooit in 1 keer het gehele vermogen.
 • Beleg alleen in bedrijven waarvan je iets vanaf weet.
 • Baseer de hypotheek op 1 inkomen. Bij ontslag kan in ieder geval de hypotheek worden betaald.
 • Kies een hypotheekvorm waarbij wordt afgelost.
 • Werk langer door. Elk jaar dat je langer doorwerkt, wordt pensioenpremie betaald en kan het pensioen toenemen. Ook wordt rente verkregen over het pensioen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

 

Wat is dividend? Aandelen en dividend

Aandeelhouders bezitten een deel van een bedrijf in de vorm van aandelen. Aandelen worden gekocht om onder andere dividend te krijgen. Vaak wordt de winst die bedrijven maken uitgekeerd in de vorm van dividend. Het dividend kan uitgekeerd worden in de vorm van geld, of in de vorm van aandelen van hetzelfde bedrijf.

Financiële redenen om aandelen te kopen
Geld kan op verschillende manieren geïnvesteerd worden. Sparen is een van de meest veilige methoden (minste kans om de investering te verliezen) om te investeren. Het rendement op geld wat op een spaarrekening staat is echter laag. Geld kan ook in obligaties worden geïnvesteerd. Een obligatie is een lening aan een bedrijf of staat (land). Met een obligatie wordt voor een periode geld geleend aan een bedrijf. Jaarlijks krijgt degene die het geld heeft uitgeleend hiervoor een vergoeding. Doorgaans is het rendement op obligaties hoger dan op een spaarrekening. Het risico om de investering kwijt te raken, is echter ook wat groter. Het rendement is echter het hoogst bij aandelen. Het risico om de investering kwijt te raken is echter ook het grootst. Maar wat zijn nu redenen om te investeren in aandelen?

Met een aandeel wordt eigenlijk een deel van een bedrijf gekocht. Maakt het bedrijf winst, dan neemt de waarde van het aandeel toe. Maakt het bedrijf verlies, dan neemt de waarde van het aandeel af. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven:

 • Stel er worden 5 aandelen van 20 euro gekocht; totaal 100 Euro geïnvesteerd.
 • Jaarlijks maakt het bedrijf waarin is geïnvesteerd winst
 • Na 5 jaren zijn de aandelen 25 Euro waard.
 • Na 5 jaren worden de aandelen voor 25 Euro verkocht; totaal 125 Euro; 25 Euro winst
 • Over een periode van 5 jaren is een rendement 25% behaald; jaarlijkse rendement is 5%.

Een reden om aandelen te kopen, is dus dat aandelen meer waard worden wanneer het bedrijf winst maakt. Wanneer het bedrijf winst maakt, keert het bedrijf ook een deel van de winst uit aan de aandeelhouders. Hoewel het risico op korte termijn groot is, wanneer men in aandelen investeert, is het risico op aandelen op lange termijn vaak laag. Het rendement op lange termijn ligt bij aandelen rond 7%.

Dividend                                                                                                                                                                  Aandeelhouders hebben geen recht op dividend! Maar waarom wordt er dan toch vaak dividend uitgekeerd? Hieronder wordt dat uitgelegd. Op het einde van een boekjaar worden de cijfers over winst en verlies opgemaakt. Deze cijfers komen in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt tijdens de jaarvergadering  goedgekeurd door de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist of er dividend wordt uitgekeerd en hoe groot het dividend is. Vaak wordt een bepaald deel van de winst die is gemaakt, uitgekeerd als dividend. Het dividend wordt vaak in het voorjaar uitgekeerd. Dit wordt slotdividend genoemd. Soms wordt dividend voor een deel vooruit betaald. Dat wordt interimdividend genoemd.

Dividend kan in de vorm van geld worden uitgekeerd (cashdividend), of in de vorm van aandelen van hetzelfde bedrijf (stockdividend). Wanneer er dividend wordt uitgekeerd, wordt dat ex-dividend genoemd. Sommige speculanten kopen aandelen vlak voordat de aandelen ex-dividend gaan. Zo willen deze speculanten nog snel profiteren van het dividend.
Waarom wordt nu niet de gehele winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd? Hiervoor zijn verschillende redenen:

 • Wanneer de gehele winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders kan het bedrijf niet meer investeren. Wil het bedrijf investeren, dan moet het geld lenen bij de bank. De bank rekent rente over geleend geld.
 • Vaak wordt een deel van de winst in de reserve gehouden. Zo kan er tijdens een minder winstgevend jaar toch dividend worden uitgekeerd.
 • Jaarlijks alle winst uitkeren, trekt speculanten aan die op dividend jagen.
 • Wanneer de winst wordt geïnvesteerd, kan het bedrijf meer groeien, waardoor meer winst wordt gemaakt, waardoor het aandeel ook weer meer waard wordt.

Vaak keert het bedrijf tijdens een jaar waarin verlies is gemaakt toch dividend uit. Dit wordt gedaan om de aandeelhouders tevreden te stellen.

Samenvatting
In aandelen beleggen is de meest risicovolle investering op korte termijn. Op lange termijn investeren in aandelen is vaak niet risicovol en wordt een gemiddeld rendement van 7% gehaald. Op twee manieren profiteren de aandeelhouders van de winst die een bedrijf maakt. Aan de ene kant wordt het aandeel meer waard aan de andere kant wordt dividend uitgekeerd.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Wat zijn aandeleen? Voor- en nadelen van beleggen in aandelen

Wat is een obligatie? Voor- en nadelen van obligaties

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Bronnen:
www.wat-betekent.nl
www.dividendpagina.nl

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

Waarom gespreid beleggen? Het nut van gespreid beleggen

Beleggen is een goede methode om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Het advies bij beleggen is om gespreid te beleggen. Gespreid beleggen reduceert het risico op sterke waardevermindering van de beleggingsportefeuille. Gespreid beleggen betekent dat in verschillende beleggingssoorten wordt belegd. Gespreid beleggen betekent ook dat periodiek wordt belegd.

Beleggen wordt doorgaans niet gedaan om in korte tijd een groot vermogen op te bouwen. Beleggen wordt over een lange periode gedaan. Afhankelijk van het vermogen dat op den duur nodig is en de periode dat geld kan worden gemist kan meer, of minder risico worden genomen. Financiële onafhankelijkheid kan een doel van beleggen zijn. Doorgaans kan geld langere tijd worden gemist wanneer het doel financiële onafhankelijkheid is. Wanneer geld een lange tijd kan worden gemist, kan meer risico worden genomen.

Voordat wordt belegd is het essentieel dat het potentieel beleggingsinstrument waarin geïnvesteerd wordt, goed en grondig wordt bestudeerd. Verder kan het risico op waardevermindering van de beleggingsportefeuille sterk worden gedrukt door gespreid te beleggen. Waarom gespreid beleggen het risico van waardevermindering kan drukken wordt hieronder verder toegelicht.

Beleggingen spreiden door te beleggen in verschillende beleggingssoorten
Vaak wordt bij beleggen gedacht aan het aankopen en verkopen van aandelen. Aandelen aankopen en op den duur verkopen is een van de vele beleggingsvormen. Andere beleggingsvormen zijn het aankopen en verkopen van obligaties, edelmetalen (zoals bijvoorbeeld goud, zilver en platina), grondstoffen (bijvoorbeeld olie), kunst en vastgoed. Ook geld op een spaarrekening zetten en het aankopen van een huis zijn beleggingsvormen.

Wanneer wordt belegd, wordt geadviseerd om in verschillende beleggingssoorten te beleggen. Beleg dus niet in 1 aandeel, maar in verschillende aandelen. De belangrijkste 25 aandelen zijn bijvoorbeeld opgenomen in de AEX-index. Deze aandelen kun je aankopen via beleggingsrekening van een broker. Klik hier om een beleggingsrekening te openen bij een broker. Stel het gehele vermogen wordt geïnvesteerd in 1 of 2 aandelen van de AEX-index en de waarde daalt sterk van deze twee aandelen, dan daalt de waarde van de beleggingsportefeuille sterk.

Wanneer het vermogen over alle 25 aandelen van de AEX-index is gespreid, dan drukt het verlies van deze 2 aandelen minder op de waardevermindering van de beleggingsportefeuille.

Het risico wordt nog meer gespreid wanneer over zowel in Nederlandse als buitenlandse aandelen en obligaties wordt belegd.
Vaak is de particuliere belegger niet in staat om de waarde van elk individueel aandeel en obligatie na te gaan. Ook zijn de aankoopkosten hoog als de particuliere belegger van elk individueel aandeel en obligatie een aantal stuks wil kopen. Een beleggingsfonds biedt dan uitkomst. De aan- en verkoopkosten zijn doorgaans lager en tevens kan met een bescheiden bedrag al worden geparticipeerd in een beleggingsfonds. Verder scheelt het beleggen in een beleggingsfonds behoorlijk wat tijd. Op morningstar kan bekeken worden hoe een beleggingsfonds met de fondsmanager van dat fonds heeft gepresteerd.

Beleggingen spreiden door periodiek beleggen
Naast het gespreid beleggen in verschillende beleggingssoorten, wordt ook aangeraden om periodiek te beleggen om zo het risico te beperken.

Gespreid beleggen
Stel er is sprake van een vermogen van 5000 euro. Er wordt gekozen om jaarlijks voor 1000 euro te investeren in een beleggingsfonds. Na 5 jaar wordt de gehele portefeuille verkocht. In jaar 5 wordt de gehele beleggingsportefeuille verkocht. De gehele beleggingsportefeuille bestaat in jaar 5 uit 203,82 effecten, omdat in slechte jaren goedkoop aandelen zijn aangekocht. De waarde van 1 individueel effect is in jaar 5: 27 euro. De totale beleggingsportefeuille wordt dan verkocht voor 203,82 x 27 euro = 5503,14 euro.

Eenmalig beleggen
Stel er is wederom sprake van een vermogen van 5000 euro. Er wordt gekozen om eenmalig het gehele bedrag in jaar 1 te investeren. In totaal worden er dan 5000/25 = 200 effecten aangekocht. In jaar 5 wordt wederom de gehele beleggingsportefeuille verkocht. De waarde in jaar 5 van 1 individueel effect is 27 euro. De totale waarde van de beleggingsportefeuille is in jaar 5: 200 x 27 = 5400 euro.

Uit bovenstaand voorbeeld wordt duidelijk dat met periodiek beleggen het vermogen met 100 euro meer is gestegen, dan met eenmalig beleggen. Wanneer gekeken wordt met het geïnvesteerde bedrag, is met periodiek beleggen het vermogen over 5 jaren met ruim 10% gestegen. Met eenmalig beleggen is het vermogen over dezelfde tijd met 8% gestegen.

Algemene adviezen
Het moge duidelijk zijn dat gespreid beleggen in verschillende beleggingssoorten en over verschillende perioden het risico spreid en dus het risico op sterke waardevermindering sterk reduceert. Omwille van de tijd en de kosten kan geïnvesteerd worden in een beleggingsfonds. Ook hoeft de particuliere belegger niet elk individueel bedrijf wat aandelen en obligaties aanbiedt te bestuderen, maar een aantal beleggingsfondsen. Hieronder volgen nog een aantal adviezen:

 • Bestudeer het beleggingsfonds waar in wordt geïnvesteerd.
 • Zorg vantevoren dat duidelijk is tegen welke prijs effecten worden aangekocht en tegen welke prijs effecten worden verkocht en wijk hier niet van af! Zorg dus voor een plan!
 • Ook kan binnen een bepaalde periode worden belegd. Bijvoorbeeld 10 jaar, maandelijks 100 euro beleggen.
 • Aanvaard fluctuaties van de beleggingsportefeuille. Wanneer de waarde van de beleggingsportefeuille sterk afneemt, betekent dit ook dat tegen een lagere prijs effecten kunnen worden aangekocht.
 • Ga structureel na hoeveel geld is geïnvesteerd en wat de actuele waarde van de beleggingsportefeuille is.
 • Wanneer duidelijk wordt dat er echt geen herstel meer mogelijk is van de beleggingsportefeuille, neem dan het verlies!
 • Controleer of het beleggingsfonds onder controle staat bij het AFM.
 • Laat jezelf goed voorlichten door een onafhankelijk deskundige professional.
 • Beleg nooit met geleend geld!
 • Beleg alleen met geld wat lang kan worden gemist! Hoe langer de tijd dat kan worden belegd, des te meer risico er kan worden genomen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Wat zijn aandeleen? Voor- en nadelen van beleggen in aandelen

Wat is een obligatie? Voor- en nadelen van obligaties

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Bronnen:

M Kanis (2008) Beleggen voor dummies, Pearson, Amsterdam
www.zibb.nl

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen