Tag Archives: financieel onafhankelijk worden

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Bij persoonlijke financiële planning wordt voor iedere belangrijke levensfase en levensgebeurtenis (life events) een financieel doel opgesteld. Daarnaast wordt het persoonlijk financieel plan beschreven en uitgevoerd. Belangrijke levensfasen en levensgebeurtenissen zijn bijvoorbeeld een (eerste) huis kopen, samenwonen en trouwen, kinderen krijgen en kinderen die gaan studeren en pensionering (eerder stoppen met werken). Met een gedegen financieel plan dat ook goed wordt uitgevoerd, is er voor elke levensfase genoeg geld om deze levensfase met vertrouwen tegemoet te zien.

Het opstellen van een financieel plan in vijf stappen
Het opstellen van een gedegen persoonlijk financieel plan bestaat uit vijf stappen. De eerste stap is het in kaart brengen van de huidige financiële situatie. De tweede stap is het bepalen van korte en lange termijn financiële doelen. De derde stap is het opstellen van een financieel plan om de gewenste doelen te bereiken. De vierde en vijfde stap zijn respectievelijk uitvoeren en regelmatig evalueren en bijstellen van het opgestelde persoonlijke financiële plan.

Breng de huidige financiële situatie in kaart
Bij het in kaart brengen van de huidige financiële situatie kunnen alle bezittingen die financiële waarde hebben, worden geïnventariseerd. Ook kunnen alle zaken in kaart worden gebracht die geld kosten. Bij bezittingen die financiële waarde hebben, kan gedacht worden aan een huis, auto, kleding, aandelen, obligaties, rekeningsaldo, eigen onderneming, sieraden etc. Alle zaken die geld kosten zijn bijvoorbeeld een hypotheek, vaste lasten, persoonlijke leningen en kredieten.

Het jaarlijks te besteden inkomen geeft beter zicht op de financiële situatie
Hoewel alle bezittingen minus alle zaken die geld kosten een indicatie kunnen geven van iemands vermogen, geeft dit weinig inzicht in de daadwerkelijke financiële situatie en wat iemand maandelijks, of jaarlijks aan geld te besteden heeft om financiële doelen te halen. Een huis en auto vertegenwoordigen bijvoorbeeld wel een bepaalde waarde, maar kosten ook veel geld. Voor een huis betaal je bijvoorbeeld vaak hypotheeklasten, energiekosten, verzekeringen en onderhoudskosten. Om daadwerkelijk te beoordelen wat iemand jaarlijks te besteden heeft, is het beter het totale inkomen minus de totale kosten in kaart te brengen. Het totale inkomen bestaat bijvoorbeeld uit het:

 • netto maandsalaris
 • winst uit onderneming
 • aanmerkelijk belang
 • groei van de waarde van een beleggingsportefeuille
 • dividenduitkeringen
 • belastingtoeslagen

Totale kosten bestaan bijvoorbeeld uit:

 • hypotheeklasten, of huur
 • persoonlijke leningen en persoonlijke kredieten
 • energiekosten
 • verzekeringen
 • boodschappen
 • onderhoudskosten
 • studiekosten
 • brandstofkosten

Door het verhogen van het totale inkomen en/of het verlagen van de totale kosten neemt het te besteden inkomen toe en verbetert de financiële situatie. Er blijft geld over om opzij te leggen, zodat de financiële doelen gehaald kunnen worden.

Het stellen van persoonlijke financiële doelen
In een persoonlijk financieel plan worden na het in kaart brengen van de huidige persoonlijke financiële situatie de persoonlijke financiële doelen bepaald. Vaak worden meerdere financiële doelen bepaald, zowel korte, als lange termijn financiële doelen. Een korte termijn-doel is bijvoorbeeld sparen voor een nieuwe fiets die iemand over een jaar willen hebben. Een lange termijn-doel is bijvoorbeeld met de 50 jaar 1 miljoen hebben, om te kunnen stoppen met werken. Belangrijke lange termijn financiële doelen zijn vaak:

 • geld sparen om te kunnen trouwen
 • studieschuld afbetalen
 • wereldreis maken
 • financiële buffer opbouwen om tijdelijke werkeloosheid op te vangen
 • geld sparen voor de studie van de kinderen
 • zo snel mogelijk de hypotheek aflossen
 • vermogen opbouwen om eerder te kunnen stoppen met werken

Opstellen van een persoonlijk financieel plan
Nadat de persoonlijke financiële situatie en doelen in kaart zijn gebracht, wordt een financieel plan opgesteld zodat de gewenste doelen bereikt kunnen worden. Bij het opstellen van een financieel plan wordt ook rekening gehouden met toekomstige financiële ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld salarisverhogingen, lagere hypotheeklasten, kinderen die gaan studeren en op kamers gaan, pensionering en nalatenschap.

Daarnaast wordt in een persoonlijk financieel plan bekeken waar kosten bespaard kunnen worden en hoe het inkomen vergroot kan worden. Mogelijke kostenbesparingen zijn mogelijk door bijvoorbeeld: minder belasting betalen, energierekening verlagen, verzekeringskosten verlagen.

Uitvoeren van een persoonlijk financieel plan
Er kan een prachtig persoonlijk financieel plan worden opgesteld, of een persoonlijk financieel plan succesvol is, ligt in de uitvoering ervan. Het uitvoeren van een persoonlijk financieel plan vraagt om discipline en doorzettingsvermogen van het hele gezin. Een budgetcoach, financieel adviseur, financieel planner, boekhouder en accountant kunnen hulp bieden bij het op koers blijven van het financieel plan.

Bijstellen van een persoonlijk financieel plan
Hoewel het opstellen en uitvoeren van een financieel plan belangrijk is om de financiële doelen te bereiken, is het belangrijk om het financiële plan regelmatig te evalueren en bij te stellen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat financiële doelen sneller, of juist langzamer bereikt kunnen worden. Het is dan belangrijk om niet star aan het plan vast te houden, maar het plan te beoordelen en bij te stellen. Ook kan het bijvoorbeeld voorkomen dat iemand een financiële meevaller heeft. Het is dan belangrijk om goed na te denken aan welke financiële doelen deze meevaller besteed kan worden.

Er wordt aangeraden om een financieel plan op vooraf geplande tijden te evalueren; bijvoorbeeld (half)jaarlijks. Een evaluatie en bijstelling van een financieel plan wordt vaak samen met budgetcoach, financieel adviseur, financieel planner, boekhouder en/of accountant gedaan.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Hogere hypotheek voor tweeverdieners in 2016

Huis en hypotheek in 2016

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen

Bronnen:

www.wikipedia.nl https://nl.wikipedia.org/wiki/Financi%C3%ABle_planning opgevraagd op 6-1-2016
www.wikipedia.nl https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_plan opgevraagd op 6-1-2016

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 2 vermijd slechte investeringen

Door tien procent van je inkomen te­­­­ besparen en dat goed te investeren, is financieel onafhankelijk worden zeer reëel. Dagelijks 1 euro sparen en investeren in een passief beheerd beleggingsfonds (indexfonds, of tracker) met 6% levert na 40 jaar ruim 57000 euro op. Dagelijks 10 euro te besparen en te investeren in hetzelfde beleggingsfonds levert je na 40 jaar net geen zes ton op. Een kleine constante besparing en investering levert je door het rente-op-rente effect een vermogen op. Hoe goed je ook bespaart, als je je zuurverdiende geld slecht investeert, lever je een groot deel van je rendement in. Actief beheerde beleggingsfondsen, investeringen met veel verborgen kosten, de valkuil van gemiddelde rente en producten verkocht door financieel planners kunnen tot wel 70% van je rendement wegsnoepen. Hierdoor haal je bijvoorbeeld geen rendement van 6%, maar nog maar van 2%, terwijl je wel al het risico voor waardedaling van je investering hebt.

Een slecht investeringsaanbod waar iedereen in trapt

Stel je krijgt het volgende aanbod: je moet maandelijks 300 euro geven aan je financieel planner (of vermogensbeheerder) in dienst van de bank. Je financieel planner investeert het geld in aandelen en obligaties die hij geschikt vindt. Als er een goed rendement wordt gemaakt, is 70% van het gemaakte rendement voor de financieel planner en als er verlies wordt gemaakt, is het verlies voor jou als investeerder. Zou je dit aanbod aannemen? Waarschijnlijk niet?

Toch zijn veel investeringsproducten zo geconstrueerd dat een groot deel van de gemaakte winst naar de vermogensbeheerder gaat en dat jij als investeerder opdraait voor het verlies. Door inzicht te krijgen in slechte investeringen weet je dat het belangrijkste effect van investeren het rente-op-rente-effect is. Alles wat in een investering je rente-op-rente-effect verkleint, maakt die investering minder geschikt.

Het effect van rente-op-rente (samengestelde rente)

Albert Einstein noemde rente-op-rente al de grootste kracht van het universum. Je hoeft geen groot startvermogen te hebben om financieel onafhankelijk te worden. Maandelijks een klein bedrag investeren in een product met een goed rendement levert op den duur een groot vermogen op. Alles dat echter ten koste gaat van het goede rendement gaat ten koste van je financiële onafhankelijkheid. Met onderstaand voorbeeld wordt toegelicht wat het effect is van een goed en slecht rendement op je investering.

Stel je kunt maandelijks voor 40 jaar lang 200 euro tegen 6%, of 2% rente investeren.

 • Bij 6% rente heb je na 40 jaar ruim 380.000 euro
 • Bij 2% rente heb je na 40 jaar net geen 147.000 euro

Door te investeren bij 6% heb je na 40 jaar ruim 158% meer geld. Door te investeren in slechte investeringen lever je een groot deel van je rendement in. Hieronder wordt uitgelegd wat mogelijk slechte investeringen zijn.

Niemand verslaat de markt, beleg dus niet in actief beheerde beleggingsfondsen

Veel investeerders kiezen ervoor om te beleggen in beleggingsfondsen. Er zijn grofweg twee soorten beleggingsfondsen:

 1. Actief beheerde beleggingsfondsen
 2. Passief beheerde beleggingsfondsen, oftewel trackers en indexfondsen

Actief beheerde beleggingsfondsen

Actief beheerde beleggingsfondsen zijn beleggingsfondsen die beheerd worden door een fondsmanager die actief handelt (aankoopt en verkoopt) in de hoop een beter rendement te halen dan de benchmark (gemiddelde rendement van een bepaalde markt). Echter 96% van de fondsmanagers van een actief beheerd fonds presteert slechter, tot veel slechter dan de benchmark. Daarnaast maakt een fondsmanager van een actief beheerd beleggingsfonds veel meer transacties die aan jou als investeerder worden doorberekend en ten koste gaan van je rendement. De fondsmanager moet dus een beter rendement halen als de benchmark, omdat de transacties die hij maakt ook ten koste gaan van het uiteindelijk rendement.

Passief beheerde beleggingsfondsen

Passief beheerde beleggingsfondsen zijn beleggingsfondsen die beheerd worden door een fondsmanager die zo precies mogelijk een investeringsmarkt probeert te volgen. Deze investeringsmarkt kan de AEX-index, S&P-500, of een andere investeringsmarkt zijn. Als de S&P-500 wordt gevolgd, koopt de fondsmanager exact dezelfde aandelen in dezelfde verhouding van de S&P-500 in. Alleen wanneer de S&P-500 verandert, volgt de fondsmanager deze verandering. Het doel van de fondsmanager is even goed presteren als de markt die hij volgt. Hij volgt de benchmark en wil een even goed rendement halen als de benchmark tegen zo laag mogelijke kosten. Omdat de fondsmanager weinig transacties doet, bespaart hij flink op de transactiekosten. Daarnaast hebben passief beheerde beleggingsfondsen geen verborgen kosten.

Let op verborgen kosten van een investering

Veel investeringsproducten hebben veel verborgen kosten. Vaak schermt de verkoper van het investeringsproduct met alleen de basisfee, of Expense Ratio. Deze kosten liggen vaak tussen de 0,5% en 1%, maar gaan wel ten koste van je rendement. Als je de dikke financiële bijsluiter leest van het product, vind je vaak nog een scala aan verborgen kosten. Deze verborgen kosten worden allemaal betaald uit je zuurverdiende rendement en daalt je rendement. Hieronder wordt een lijst gegeven van veelvoorkomende verborgen kosten. Deze lijst is echter niet uitputtend en het blijft altijd belangrijk om de financiële bijsluiter goed door te lezen.

 • Basisfee
 • Servicefee
 • Dividendbelasting
 • Transactiekosten
 • Administratiekosten
 • Marketingkosten
 • Accountantskosten
 • Bewaarkosten
 • Valutakosten
 • Spread
 • Managementfee
 • Distributievergoeding

Gemiddelde rente is niet hetzelfde als waardestijging van aandelen

Waardedaling, of –stijging van een investering over een bepaalde periode moet bekeken worden in harde euro’s, of daadwerkelijk rendement en niet in gemiddeld rendement. Het gemiddeld rendement over een bepaalde periode is namelijk heel anders dan het daadwerkelijk rendement. Het gemiddelde rendement waarmee in beleggingsproducten wordt geschermd, is ontzettend misleidend. Hieronder volgt een voorbeeld waarom gemiddeld rendement misleidend is:

 1. In jaar 1 schaft Jan voor 10000 Euro aandelen aan.
 2. In jaar 2 daalt de waarde van Jan zijn investering met 10%; waarde: 9000 Euro.
 3. In jaar 3 stijgt de waarde van Jan zijn investering met 10%. De waarde van Jan zijn investering is NIET weer 10000 euro zijn maar 9000 + 10% van 9000 Euro = 9900 Euro.

Over de drie investeringsjaren heeft Piet een gemiddeld rendement van (10%+10%/2)=0%. Echter de daadwerkelijk waarde van de aandelen is met 1% afgenomen. Het daadwerkelijke rendement is dus -1%. Kijk dus niet alleen naar gemiddeld rendement, maar juist naar daadwerkelijke waardestijging van de investering.

Onafhankelijk financieel planner, of niet

Er zijn twee soorten financieel planners (financieel adviseur).

 1. Onafhankelijk financieel planner
 2. Financieel planner in dienst van een verzekeraar, beleggingsfonds, bank etc…

De onafhankelijk financieel planner wordt betaald voor zijn investeringsadvies. Het advies kost een bepaald bedrag dat jij vervolgens aan de financieel planner betaalt. Het advies van de financieel planner is onafhankelijk en objectief. De onafhankelijk financieel planner zal advies geven dat het beste bij jouw wensen past. Daarnaast kan de onafhankelijk financieel planner ook de aan- en verkoop van investeringen voor je doen. De onafhankelijk heeft daarbij keuze uit ontzettend veel financiële producten en soorten investeringen. Het belang van jou als investeerder staat voor de onafhankelijk financieel planner altijd voorop. De onafhankelijk financieel planner wordt altijd betaald op basis van zijn diensten en niet uit de investeringen die hij voor je doet. De onafhankelijk financieel planner werkt dus niet op basis van commissies in tegenstelling tot de financieel planner in dienst van bijvoorbeeld een bank.

Een financieel planner in dienst van een bank is eigenlijk een veredelde vertegenwoordiger van de producten die door een bank worden aangeboden. Als de financieel planner in dienst van de bank producten van de bank verkoopt, krijgt hij een hogere commissie. Deze commissie wordt betaald uit jouw investering en gaat ten koste van je rendement. Daarnaast heeft de financieel planner in dienst van de bank (maar ook verzekeraar en beleggingsfonds) alleen maar producten in zijn portefeuille die zijn werkgever aanbiedt. De keuze van verschillende financiële producten is dus zeer beperkt.

Als je graag advies wil hebben van een financieel planner vraag dan altijd of deze onafhankelijk is!

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

Robbins, A (2014) Money Master the Game. SIMON & SCHUSTER ISBN13: 9781476757803

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Veel mensen dromen ervan om de loterij te winnen en daardoor nooit meer te hoeven te werken. De kans om de loterij te winnen is echter kleiner, dan getroffen worden door de bliksem. Financiële onafhankelijkheid is echter voor bijna iedereen bereikbaar. Er zijn maar twee zaken nodig om financieel onafhankelijk te worden. Deze twee zaken zijn voldoende tijd, maandelijks geld investeren in een indexfonds met lage kosten en een goed rendement. Door maandelijks geld te investeren in een indexfonds met lage kosten en lang genoeg te wachten, kun je een geldmachine bouwen die op een gegeven moment zoveel geld voor je oplevert, dat je kunt stoppen met werken. Financiële onafhankelijkheid bestaat uit drie niveaus. Deze drie niveaus zijn financiële zekerheid, financiële onafhankelijkheid en financiële vrijheid. De eerste stap naar een van deze drie niveaus van financiële onafhankelijkheid is meer geld overhouden, dan dat je uitgeeft.

Meer geld overhouden, beter kunnen sparen

Loterijwinnaars blijven vaak niet rijk

Om financieel onafhankelijk te worden, heb je absoluut geen grote som geld nodig door bijvoorbeeld de loterij te winnen. Het blijkt zelfs dat loterijwinnaars binnen enkele jaren hun geldprijs opmaken en zelfs vaak schulden hebben gemaakt. Dit komt omdat loterijwinnaars vaak niet hebben geleerd hoe zij met geld om moeten gaan.

Financieel onafhankelijk door maandelijks een vast bedrag te investeren

De meeste mensen die financieel onafhankelijk zijn geworden, hebben maandelijks een vast bedrag gespaard (ongeveer 10% van hun maandinkomen) en dat geïnvesteerd in een indexfonds met lage kosten en een goed jaarrendement van ongeveer 6 tot 7%.

Geef minder uit, dan je verdient

Je kunt alleen een geldmachine bouwen als je maandelijks meer geld overhoudt, dan je uitgeeft. Wellicht ben je in de veronderstelling dat je maandelijks al bijna niet kunt rondkomen, laat staan dat je kunt sparen. Als je denkt dat je niets kunt sparen, probeer dan te starten met sparen door dagelijks 1 euro (maandelijks 30 euro) te sparen. Vaak kun je wel dagelijks 1 euro sparen. Wanneer het lukt om 1 euro per dag te besparen, verhoog dan het bedrag naar 2 euro per dag. Probeer vervolgens weer het spaarbedrag te verhogen naar 3 euro per dag enzovoorts. Hieronder worden voorbeelden gegeven waarop je dagelijks geld kunt besparen:

 • Drink geen koffie van de Starbucks, maar neem koffie van thuis mee in een thermoskan
 • Neem een broodtrommel mee van thuis, in plaats van dagelijks lunch te kopen
 • Ga niet meer uit eten, maar kook dagelijks zelf
 • Bestel geen eten (pizza, Chinees, fastfood), maar kook dagelijks zelf
 • Neem voor korte stukjes rijden niet de auto, maar de fiets
 • Stop met roken
 • Kijk je verzekeringen na op dubbele kosten en schrap verzekeringen
 • Eet twee dagen in de week geen vlees, maar bonen
 • Koop groente en fruit in het seizoen en direct van de boer
 • Zet de verwarming een graad lager en doe een trui aan
 • Gebruik LED-lampen in plaats van spaarlampen en gloeilampen
 • Zeg je sportschoolabonnement op dat je toch niet gebruikt en ga dagelijks een half uur fietsen, of lopen
 • Ga op een goedkopere vakantie

Investeer en spaar je salarisverhoging, bonussen en eindejaarsuitkeringen

Wanneer je bovenstaande suggesties in bepaalde mate doorvoert in je huidige uitgavenpatroon moet het mogelijk zijn om 10%, of zelfs 20% van je inkomen te sparen. Wanneer het nog steeds niet lukt om je uitgavenpatroon te beperken, maak dan de belofte aan jezelf dat je de volgende salarisverhoging spaart, in plaats van je uitgavenpatroon weer aan te passen.

Naast je structurele salarisverhoging te investeren, kun je ook elke bonus en eindejaarsuitkering structureel investeren.

Bouw een financiële buffer op

Voordat je geld gaat investeren in je geldmachine, moet je een financiële buffer opbouwen. Geld dat namelijk in je geldmachine zit, mag je er heel lang niet uithalen (soms tot wel 40 jaar). Het kan namelijk voorkomen dat tijdelijk je vermogen een stuk in waarde daalt, omdat je hebt geïnvesteerd in aandelen waarvan de waarde tijdelijk is gedaald. Het is dan ongunstig om er geld uit te halen. Daarnaast is de belangrijkste kracht van je geldmachine het rente-op-rente effect. Zodra je geld uit je geldmachine haalt, gooi je zand in je geldmachine. Je rente-op-rente effect verdwijnt dan voor een deel.

Bouw dus eerst een financiële buffer op. Een financiële buffer bestaat uit een vermogen waarover je direct de beschikking hebt en waarover je geen kosten hoeft te betalen, zodra je er geld van nodig hebt. Een financiële buffer biedt bescherming tegen kleine en grote tegenslagen. Een kleine tegenslag is bijvoorbeeld een wasmachine die kapot is en vervangen moet worden. Een grote tegenslag is bijvoorbeeld werkeloosheid waardoor je in de WW komt en je inkomen drastisch daalt.

Afhankelijk van je eigen gevoel van zekerheid en het risico dat je wil nemen, wordt aangeraden om een financiële buffer op te bouwen ter grootte van zes tot twaalf maandsalarissen.

Bepaal je niveau van financiële onafhankelijkheid

Financiële onafhankelijkheid bestaat uit drie oplopende niveaus. Voor elk niveau van financiële onafhankelijkheid heb je meer geld nodig. Bepaal voor jezelf welk niveau van financiële onafhankelijkheid je wil bereiken. Het is de bedoeling dat je vervolgens een doelvermogen opbouwt dat past bij jouw niveau.

Vervolgens investeer je het uiteindelijke opgebouwde doelvermogen in een fonds dat jaarlijks een gegarandeerd rendement geeft. Je hebt dus op een gegeven moment financiële onafhankelijkheid en dus maandelijks een vast inkomen, doordat:

 1. aan de ene kant je maandelijks geld uit je doelvermogen haalt
 2. en aan de andere kant doordat je gegarandeerd rente krijgt over je doelvermogen

Vooral punt twee; het jaarlijks rente krijgen over je doelvermogen moet je voorzien in een vast maandinkomen.

Geen gigantisch vermogen nodig voor financiële onafhankelijkheid

Er wordt vaak gedacht dat je gigantische bedragen nodig hebt om een bepaald niveau van financiële onafhankelijkheid te bereiken. In de praktijk blijkt dat het benodigde vermogen veel lager is, dan gedacht. Hieronder worden de drie niveaus van financiële onafhankelijkheid toegelicht en wordt toegelicht hoeveel vermogen je ongeveer nodig hebt voor het betreffende niveau van financiële onafhankelijkheid.

Niveau 1: financiële zekerheid

Financiële zekerheid is dat niveau van financiële onafhankelijkheid waarbij je genoeg vermogen hebt opgebouwd om al je vaste lasten te kunnen betalen. Met vaste lasten wordt dan bedoeld:

 • Hypotheekkosten, hypotheekrente en aflossing van de hypotheek
 • Alle verzekeringen (waaronder autoverzekering en ziektekostenverzekering)
 • Gemeentelijke belastingen
 • Energiekosten (gas, water en elektriciteit)
 • Studiekosten voor kinderen (schoolgeld, collegegeld, kamerverhuur, boeken)
 • Boodschappen
 • Auto, benzinekosten, afschrijvingskosten en reparatiekosten
 • Onderhoudskosten voor een huis

Gemiddeld bedragen de vaste lasten ongeveer 80% van een maandinkomen. Wanneer je geen hypotheek meer hebt, liggen de vaste lasten zomaar 30% lager. Om financiële zekerheid te bereiken, moet je een vermogen opbouwen dat gelijk staat aan twintig keer 80% van je jaarsalaris. Stel je verdient jaarlijks 25.000 euro netto, dan moet je een doelvermogen opbouwen van 400.000 euro voor financiële zekerheid.

In dit bedrag wordt geen rekening gehouden dat je wellicht gedurende het opbouwen van het benodigde vermogen je hypotheek aflost en op een gegeven moment pensioen en AOW ontvangt. Ook wordt er geen rekening mee gehouden dat je rente krijgt over het opgebouwde vermogen. In werkelijkheid zal dus het benodigde vermogen voor financiële zekerheid lager zijn.

Niveau 2: financiële onafhankelijkheid

Financiële onafhankelijkheid is het niveau waarbij je kunt voorzien in alle vaste lasten, plus alle extra dingen die je nu ook hebt, zoals bijvoorbeeld vakanties, cadeautjes voor jezelf, partner en kinderen, abonnementen, uit eten gaan etc… Eigenlijk staat dit niveau van financiële onafhankelijkheid gelijk aan je huidige uitgavenpatroon. Stel je spendeert je gehele jaarsalaris, dan moet je voor financiële onafhankelijkheid een doelvermogen gelijk aan 20 keer je jaarsalaris opbouwen. Stel je verdient jaarlijks 25.000 euro, dan moet je een doelvermogen opbouwen van 500.000 euro.

Niveau 3: financiële vrijheid

Financiële vrijheid bestaat uit het vermogen nodig voor financiële onafhankelijkheid vermeerderd met de kosten voor alle extra dingen die je wil hebben. Wellicht wil je nog op wereldreis, een bepaalde auto, of horloge, of sieraad kopen, een vakantiehuis in Frankrijk kopen, etc… De kosten die hiermee gemoeid zijn, moet je bij het bedrag nodig voor financiële onafhankelijkheid optellen.

De kracht van rente-op-rente; samengestelde rente

De drijvende kracht van je geldmachine is rente-op-rente (samengestelde rente). Albert Einstein noemde rente-op-rente al de grootste kracht van het universum. Samengestelde rente zorgt ervoor dat jouw vermogen groeit zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen.

Investeer maandelijks een vast bedrag en begin vroeg met investeren

Door het gespaarde maandelijkse spaarbedrag te investeren, bouw je je geldmachine op. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met investeren. Waarom maandelijks investeren belangrijk is, wordt met een voorbeeld duidelijk gemaakt.

Jan en Piet gaan investeren

Stel er zijn twee broers; Jan en Piet. Jan en Piet hebben allebei ongeveer 360.000 euro nodig voor het tweede niveau van financiële onafhankelijkheid. Beide broers kunnen 300 euro per maand investeren tegen een jaarrendement van 6%.

Jan begint met investeren op zijn 25ste jaar en stopt op zijn 40ste jaar en laat dan het geld vaststaan tot zijn 65ste jaar. In totaal heeft Jan 54.000 euro geïnvesteerd.

Piet begint met investeren op zijn 45ste jaar en stopt op zijn 65ste jaar. In totaal heeft Piet 72.000 euro geïnvesteerd. Jan heeft met zijn investeringsstrategie in totaal 359.630 euro opgebouwd; bijna zijn doelvermogen. Terwijl Piet 132.428 euro heeft opgebouwd.

Jan heeft 18.000 euro minder geïnvesteerd en toch bijna drie keer zoveel vermogen opgebouwd als Piet! Door vroeg te beginnen met investeren, kan het rente-op-rente effect erg lang zijn werk doen en hoef je minder geld te investeren.

Neem geen geld tussendoor op en herinvesteer al je dividend

Om optimaal te profiteren van het rente-op-rente effect is het belangrijk om geen enkele euro tussentijds op te nemen en naast de rente-op-rente ook al het dividend dat je ontvangt te herinvesteren.

Passief versus actief beleggen

Er zijn zeer veel verschillende manieren om te investeren. Zo kun je in aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, kunst en cash investeren.

Voor de kleine particuliere investeerder rendeert het niet om in individuele aandelen, obligaties etc… te investeren. Er is namelijk aan de ene kant veel kennis van het investeringsproduct nodig, aan de ander kant zijn er met het instappen veel kosten gemoeid. Verder is er een groot bedrag nodig om te kunnen investeren. Zowel kennis en veel geld heb je als particuliere investeerder vaak niet. Onder andere om deze redenen zijn de beleggingsfondsen uitgevonden. Beleggingsfondsen zijn een verzameling van verschillende investeringsmogelijkheden, waarmee je met een klein investeringsbedrag al kunt investeren.

Een beleggingsfonds kan actief of passief beheerd worden. Hieronder wordt uitgelegd wat de verschillen zijn en wordt aangegeven welke van deze beleggingsfondsen gunstig voor je zijn.

Actieve beleggingsfondsen

Bij actieve beleggingsfondsen probeert de fondsbeheerder (fondsmanager) de markt te voorspellen en te verslaan en op basis daarvan transacties, aankopen, of juist verkopen te doen. Het is belangrijk om te weten dat elke transactie geld kost. Ook zijn de administratiekosten vaak een stuk hoger van een actief beheerd beleggingsfonds, omdat ook elke transactie geadministreerd moet worden. Vaak zijn dit verborgen kosten. Daarnaast krijgt de fondsmanager een fors salaris dat ook uit de beleggingen (lees jouw investering) wordt betaald.

Passieve beleggingsfondsen

Bij passieve beleggingsfondsen koopt de fondsbeheerder exact alle aandelen, of obligaties, of doet andere investeringen die een zo precies mogelijke afspiegeling van een markt zijn; bijvoorbeeld de AEX-index. Vervolgens worden alleen aandelen (of andere investeringsmogelijkheden) verkocht of gekocht wanneer de markt die wordt gevolgd verandert. De fondsbeheerder volgt dus de markt en er zijn dus ook weinig transacties (en dus weinig transactie- en administratiekosten). Passieve beleggingsfondsen staan bekend als indexfondsen, of trackers.

Markt is niet te voorspellen en niet te verslaan

Binnen actief beheerde beleggingsfondsen wordt gedacht dat de markt te voorspellen is en nog belangrijker te verslaan is. Dit is echter niet het geval! Er zijn onderzoeken bekend waarin apen beter de markt weten te voorspellen dan hoogopgeleide beleggingsexperts.

Uit onderzoek blijkt eveneens dat 96% van de actief beheerde beleggingsfondsen een slechter rendement heeft, dan een aandelenmarkt (bijvoorbeeld de AEX-index) en dus passief beheerde beleggingsfondsen over dezelfde periode.

Door de markt niet te willen voorspellen en te willen verslaan, maar gewoon te volgen en dus te beleggen in passief beheerde fondsen is het jaarlijkse gemiddelde actuele rendement ongeveer gelijk aan bijvoorbeeld de AEX en dus ongeveer 6,75%. Daarnaast zijn de kosten vaak ook nog een stuk lager van een passief beheerd beleggingsfonds, waardoor je nettorendement een stuk beter is. Je uiteindelijke rente-op-rente is dan ook een stuk groter!

Let op (verborgen) kosten

Beleggen in een beleggingsfonds brengt kosten met zich mee. Er moeten namelijk verschillende kosten worden gemaakt zoals transactiekosten, administratiekosten, beheerskosten etc…Deze kosten worden betaald uit je investering en drukken dus je nettorendement. Door de kosten dus laag te houden, wordt je nettorendement hoger. Passief beheerde beleggingsfondsen hebben vaak lage kosten, ongeveer 0,5 tot 1,0%. Je daadwerkelijke jaarlijkse nettorente wordt dus in plaats van 6,75%, ongeveer 6,0%. Bij een actief beheerd beleggingsfonds kunnen de kosten oplopen tot wel 3% en wordt je nettorendement in het gunstigste geval 3,75%, terwijl je als investeerder wel al het risico loopt.

Dus bij een actief beheerd beleggingsfonds betaal je als investeerder al de kosten. Als er al een goed rendement wordt gemaakt, gaat er een groot deel van de winst verloren aan kosten. Als het slecht gaat met de investering betaal je ook nog eens 3% kosten, waardoor je vermogen nog meer afneemt.

Warren Buffet adviseert om te beleggen in indexfondsen

Warren Buffet, de grootste en beste belegger adviseert aan zijn fondsmanagers te beleggen in indexfondsen (passief beheerde beleggingsfondsen), omdat hij er zeker van is dat die uiteindelijk beter presteren dan de actieve beleggingsstrategie van de fondsmanagers. Buffet heeft zelfs ooit zijn beste fondsmanagers uitgedaagd om over een periode van vijf jaar actief te beleggen en de prestaties af te zetten tegen een passief beheerd beleggingsfonds (indexfonds). Wat bleek? Geen enkele van zijn fondsmanagers presteerde beter dan het passief beheerde beleggingsfonds over dezelfde periode.

Gespreid beleggen is belangrijk

Het is nu duidelijk geworden dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk te beginnen met investeren, niet tussentijds geld op te nemen en te beleggen in indexfondsen, of trackers. Verder is het belangrijk om de investeringen te spreiden in aard en tijd.

Spreiding in verschillende soorten investeringen is belangrijk

Er zijn verschillende mogelijkheden in beleggen in indexfondsen. Zo zijn er indexfondsen die een specifieke aandelenmarkt volgen zoals bijvoorbeeld de AEX-index, DOW-jones, CAC-40 en DAX. Ook zijn er indexfondsen die bestaat uit investeringen in verschillende obligatiefondsen, grondstoffondsen etc…

Nu is het zo dat er zelfs indexfondsen zijn die in verschillende aandelenmarkten, obligatiefondsen en grondstoffondsen tegelijkertijd investeren. Deze fondsen hebben een maximale spreiding. Blackrockfondsen die in Nederland bijvoorbeeld door de Rabobank worden aangeboden, hebben zulke brede spreiding. Deze blackrockfondsen hebben lage kosten en worden in verschillende risicocategorieën aangeboden.

Spreiding in tijd is belangrijk

Naast spreiding in verschillende soorten beleggingen is het misschien nog wel belangrijker om je investeringen te spreiden in tijd. Investeer dus niet een groot bedrag in een keer, maar spreid dit bedrag over een grotere tijd uit. Het kan namelijk zijn dat je investering in een korte tijd erna in waarde halveert. Wanneer je dan een groot bedrag hebt geïnvesteerd ben je veel van je geld kwijt, of duurt het lang voordat de investering weer de beginwaarde heeft.

Wanneer je het grote bedrag dat je wil investeren, echter spreidt over bijvoorbeeld 12 maandelijkse termijnen compenseer je voor tijden dat een investering in waarde halveert. De ene maand koop je bijvoorbeeld voor 300 euro per maand 10 aandelen van 30 euro en de maand daarna 20 aandelen van 15 euro.

Risico, rendement en leeftijd

Bij investeringen is het goed om te realiseren dat elke investering een bepaald risico en rendement heeft. Hoe groter het risico des te groter kan ook het rendement zijn. Bij een laag risico, is het rendement ook lager. Het risico dat je veel geld kwijtraakt, hangt ook af van je beleggingshorizon.

Als je je vermogen niet binnen korte tijd nodig hebt; je beleggingshorizon ligt ver weg, wordt je risico ook kleiner. Eventuele tegenvallers kun je nog genoeg compenseren in de rest van de tijd. Als je dus jong bent en je beleggingshorizon ligt ver weg (minimaal 15 jaar), kun je wat meer risico nemen met beleggingen. Investeer echter nooit in alleen maar risicovolle beleggingen. Als je je vermogen binnen korte tijd nodig hebt, dus binnen 15 jaar, is het niet verstandig om in risicovolle beleggingen te investeren.

Indexfondsen die beleggen in stabiele aandelenmarkten en stabiele obligatiefondsen hebben een veel lager risico dan zogenaamde indexfondsen die beleggen in zogenaamde groeimarkten.

Gebruik geld uit je geldmachine wanneer je je doelvermogen hebt bereikt

Als je eenmaal je doelvermogen hebt opgebouwd, herinvesteer je het doelvermogen voor een deel naar een, of meerdere spaarrekeningen die vallen onder het depositogarantiestelsel. Een spaarrekening die valt onder het depositogarantiestelsel keert voor een bedrag van 100.000 euro altijd het geld uit dat je bij de desbetreffende bank hebt gestald.

Een ander deel van je vermogen herinvesteer je in een stabiel obligatiefonds die maandelijks geld uitkeert, en/of inkomensverzekeraar met lage kosten die maandelijks geld uitkeert. Maandelijks kun je nu geld opnemen van de spaarrekening en keren het obligatiefonds en inkomensverzekeraar geld uit.

Lees ook:

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Om een groot kapitaal op te bouwen en financiële onafhankelijkheid te ontwikkelen zul je geld opzij moeten zetten (sparen). De leeftijd dat je start met sparen, de tijd dat je kunt sparen, de grootte van het spaarbedrag en het rendement (rente) dat je ontvangt over je spaarbedrag zijn belangrijke factoren die bepalen of je financieel onafhankelijk kunt worden. Tenslotte kan het opbouwen van een passief inkomen een belangrijke factor tot financiële onafhankelijkheid zijn. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, hoef je nooit meer te werken voor geld, maar alleen omdat je werken leuk vindt. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, hou je meer vrije tijd over. Financiële onafhankelijkheid bereiken en nooit te meer te hoeven werken, lijkt een droombeeld dat nog onmogelijk lijkt, maar iedereen kan financieel onafhankelijk worden.

Financiële onafhankelijkheid betekent dat je niet meer afhankelijk bent van arbeid om in je levensbehoeften te voorzien. Vaak denken mensen dat financiële onafhankelijkheid onbereikbaar is. Dit is echter niet het geval. Door goed na te denken wanneer je financieel onafhankelijk wilt zijn en hoeveel geld je nodig hebt om financieel onafhankelijk te zijn, kun je inschatten hoeveel je maandelijks moet sparen om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Hieronder worden de effecten van de grootte van het spaarbedrag, de tijd die je hebt om te sparen, de rente en het passieve inkomen op het bereiken van financiële onafhankelijkheid beschreven. Op het einde worden handige tabellen getoond van het gecombineerde effect van alle factoren.

Hoeveel geld is nodig voor financiële onafhankelijkheid?
Mogelijk vraag je je af hoeveel geld nodig is voor financiële onafhankelijkheid en dat je niet meer hoeft te werken. Hier is geen eenduidig antwoord op mogelijk. Wanneer je financieel onafhankelijk bent, is afhankelijk van je levensstandaard. Hieronder staan verschillende factoren die je financiële onafhankelijkheid beinvloeden:

 • Heb je veel behoefte aan luxe producten, zoals sieraden, dure horloge, nieuwste gadgets?
 • Wil je een nieuwe auto rijden, of is een tweedehandse auto ook goed?
 • Wil je meerdere keren per jaar op vakantie, of juist niet?
 • Heb je langlopende leningen, of juist niet?
 • Heb je kosten die doorlopen wanneer je financieel onafhankelijk wilt zijn? Is bijvoorbeeld je hypotheek grotendeels afgelost, of heb je een huurhuis waarvan de huurkosten alleen maar van zullen stijgen?

Breng dus goed in kaart wat je huidige levensstandaard is en op welke kosten je kunt besparen.
Vervolgens kun je op verschillende manieren financiële onafhankelijk zijn. We nemen even aan dat je financieel afhankelijk bent wanneer je maandelijks 2.500 euro hebt. Mogelijk ligt dit maandbedrag lager of juist hoger voor jouw persoonlijke situatie. Hieronder de verschillende manieren waarmee je financieel onafhankelijk kunt zijn:

Situatie 1: Rentenieren
Een groot vermogen opbouwen waar je vervolgens rente over krijgt. Wanneer je maandelijks 2500 euro nodig hebt, moet je een vermogen hebben van 1.500.000 euro en moet de rentestand 2% zijn (2% van 1.500.000 is 30.000; 30.000 gedeeld door 12 maanden is 2.500 euro).

Situatie 2: Vermogen opmaken
Een groot vermogen opbouwen en dit vervolgens opmaken. Stel je wilt op je 50ste financieel onafhankelijk zijn en je verwacht 80 jaar te worden. Ook heb je weer 2.500 per maand nodig. Jaarlijks is dat 30.000 euro. Voor 30 jaar heb je dan ongeveer 900.000 Euro nodig. Waarschijnlijk heb je minder nodig, omdat je over het opgebouwde bedrag ook rente krijgt.

Situatie 3: Passief inkomen ontvangen
Door blijvend een passief inkomen te ontvangen. Hoef je minder vermogen op te bouwen. Later in dit artikel wordt beschreven wat een passief inkomen is. Het bedrag wat je aan passief inkomen krijgt, kun je minderen op het bedrag wat je jaarlijks aan rente zou moeten ontvangen.

Wanneer je maandelijks in plaats van 2500 euro, maar 1.500 euro nodig hebt om financieel onafhankelijk te zijn, heb je om te rentenieren 900.000 euro nodig. Voor situatie 2 heb je 540.000 euro nodig.

Grootte van het spaarbedrag
De grootte van het spaarbedrag is een belangrijke factor in de route naar financiële onafhankelijkheid. Wanneer je 20 jaar lang maandelijks 100 euro spaart tegen 1,5% rente, heb je na 20 jaar een kleine 28.000 euro. Wanneer je 20 jaar lang maandelijks 150 euro spaart tegen 1,5%, heb je na 20 jaar een kleine 42.000 euro.

Het kan lastig zijn om in het begin van je loopbaan al veel te sparen. Vaak zijn de inkomsten in het begin van je loopbaan relatief laag en de uitgaven relatief hoog.  In het begin van je loopbaan moet je mogelijk specifiek gereedschap, een PC en software, een pak etc aanschaffen. Ook koop je vaak in het begin van je loopbaan een eerste huis, wat je met meubels moet inrichten. Ook moet je je uitzet aanschaffen. Probeer op deze uitgaven te anticiperen en mogelijk te verlagen door niet de duurste PC te kopen, mogelijk een tweedehands pak te kopen. Vaak wil de werkgever ook spullen (deels) vergoeden die je voor je werk nodig hebt. Het belangrijkste is dat je niets op afbetaling koopt. De rente op spullen die je op afbetaling aanschaft is erg hoog. Wanneer je spullen op afbetaling koopt, neemt je schuld en niet je vermogen toe!
Zo rond je 40-45ste levensjaar tot het einde van je loopbaan zijn je inkomsten doorgaans het hoogst. Probeer op dat moment je uitgaven ook te beperken. Ga bij jezelf na of alles wat je koopt echt nodig is!

Om de grootte van het spaarbedrag te vergroten kun je enerzijds je inkomsten vergroten en anderzijds je je uitgaven verkleinen. Vaak blijkt het makkelijk om te besparen op je uitgaven. Het kan helpen om wanneer het salaris is gestort al direct 10% van het inkomen op een vaste spaar- of beleggingsrekening te storten. Niet roken, 1 auto de deur uit doen, 1 keer per jaar op vakantie zijn andere acties waarmee je fors kunt besparen.

Tenslotte kun je mogelijk via je werkgever fiscaal aantrekkelijk sparen door mee te doen aan spaarloon. Helaas wordt het spaarloon per 2013 afgeschaft. De overdrachtsbelasting wordt echter ook verlaagd van 6 naar 2%.

Tijd om te sparen, wanneer heb je het geld nodig?
De tijd (jaren) die je hebt om financiële onafhankelijkheid te bereiken speelt een belangrijke rol. Stel je realiseert op je 35ste levensjaar dat je op je 55ste een bedrag van 1 miljoen euro wilt hebben. Je moet dan maandelijks 3575 euro sparen om dit te bereiken. Stel je realiseert al op je 25ste dat je op je 55ste een bedrag van 1 miljoen euro wilt hebben. Je moet dan maandelijks ruim 2200 euro sparen. Dat is nog steeds een maandsalaris wat je zou moeten sparen. Het geeft echter wel aan, dat wanneer je op jongere leeftijd veel geld kunt sparen, dit een belangrijke factor is in het bereiken van je eindvermogen.
Tevens is een rendement van 1,5% erg onrealistisch wanneer je voor langere tijd je geld kunt missen. Het effect van rente op rente (samengestelde interest) wordt hieronder beschreven.

Rendement, wat is de rente die je krijgt over je vermogen?
De rente die je over je vermogen krijgt speelt een zeer belangrijke rol in het bereiken van je eindvermogen. De huidige rentestand (jaar 2010-2011) op een gewone spaarrekening is ongeveer 1,5%. Uit het rekenvoorbeeld van het vorige stukje is pijnlijk duidelijk geworden dat je maandelijkse spaarbedrag erg hoog moet zijn om 1 miljoen euro bij elkaar te sparen. Wanneer je je geld vastzet op een spaardeposito kan de rente oplopen tot 2,5-4,5%.  Bij een rentepercentage van 2,5% moet je 30 jaar lang maandelijks ongeveer 1875 euro sparen. Dit is nog steeds geen rentepercentage waarmee je je eindvermogen van 1 miljoen euro bereikt. Beleggen kan mogelijk een uitkomst bieden. Goede beleggingen bieden doorgaans een rendement van 7-8%. Bij een rentepercentage van 7% moet je 30 jaar lang maandelijks  850 euro sparen. Wanneer het rentepercentage 8% is, is het maandelijkse spaarbedrag 705 euro. Een rentepercentage van 7-8% (inclusief dividend) is zeer goed mogelijk met beleggingen. Wanneer een beleggingsinstantie meer dan 7-8% voorschotelt, moet je zeer op je hoede zijn!

Probeer zo snel mogelijk een financiële buffer van 4 tot 6 maandsalarissen op een reguliere spaarrekening te sparen. Dit is je buffer in geval van nood. Dit spaargeld moet altijd opneembaar zijn. Geld wat je vervolgens elke maand overhoudt, kun je bij voorkeur beleggen. Probeer hier je beleggingen te spreiden. Dus zowel in aandelen, vastgoed, als obligaties etc beleggen. Beleg niet alleen in Nederlandse bedrijven, maar ook in buitenlandse. Verder is een vuistregel om het percentage van je beleggingsportefeuille wat je in obligaties moet beleggen gelijk moet zijn aan je leeftijd. Iemand van 30 jaar moet ongeveer 30% in obligaties beleggen. Obligaties kennen doorgaans minder risico. Let hier wel op staatsobligaties van noodlijdende Europese landen (Griekenland en Ierland) kennen wel degelijk een hoog risico.

Beleg ook alleen geld wat je lange tijd kunt missen en beleg nooit met geleend geld. Zorg ervoor dat je goed weet waar je in belegt. Wanneer je zelf niet de koersen wilt controleren en/of niet in staat bent om veel aandelen en/of obligaties aan te kopen, kun je ook beleggen in een beleggingsfonds. Bij bijna elke bank en verzekeraar kun je beleggen in een beleggingsfonds. Je maandelijkse inleg hoeft hierbij niet gigantisch te zijn. Beleggen in aandelen en obligaties is een van de vele beleggingsvormen. Ook het kopen van vastgoed, sieraden en kunst zijn beleggingsvormen. Zelfs de aankoop van een eigen huis is in zekere zin een belegging.

Zorg ervoor dat je jezelf goed laat informeren, voordat je gaat beleggen!

Kun je een passief inkomen ontwikkelen?
Een passief inkomen is een inkomen waarbij er geen directe relatie meer is tussen arbeid en inkomen. Je hoeft dus niet meer direct tijd en arbeid te verrichten om inkomen te verdienen. Mensen die een boek hebben geschreven of een CD hebben opgenomen, ontvangen over elk verkocht boek of CD inkomen. Het schrijven van een boek of het opnemen van een CD is mogelijk (of mogelijk niet) wat minder voor de hand liggend. Je kunt met het verhuren van een woning, of winkelpand ook passief inkomen genereren. Ook kun je passief inkomen vergaren door het verkopen van een woning of een webwinkel. Verder kun je met schrijven van artikelen voor websites een passief inkomen genereren.

Wanneer je zeker bent van een periodiek inkomen, kun je dat bedrag aftrekken van het bedrag wat je eigenlijk maandelijks nodig hebt bij financiële onafhankelijkheid. Vervolgens weet je hoe groot het eindbedrag voor financiële onafhankelijkheid moet zijn. Wanneer je de looptijd en het rentepercentage weet, kun je het maandbedrag berekenen. Klik hier om te berekenen hoeveel je moet maandelijks moet sparen om je gewenste eindbedrag te bereiken.

Tot slot
Wanneer je wilt weten na hoeveel tijd je spaarbedrag bij een gegeven rente is verdubbeld, moet je 72 delen door het betreffende rentepercentage. Wanneer je 2% rente krijgt, duurt het dus (72/2=)36 jaar wanneer je spaarbedrag is verdubbeld. Bij een rente van 6% duurt het twaalf jaar voordat je spaarbedrag is verdubbeld.

Het moge duidelijk zijn dat op tijd starten met sparen tegen een redelijke rente op den duur een behoorlijk eindbedrag kan opleveren. Daarbij is het belangrijk dat met name in het begin van de looptijd grote bedragen sparen en op het einde langer doorsparen een groot effect heeft op het uiteindelijke spaarbedrag.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Voordelen en nadelen versneld aflossen annuïteitenhypotheek

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

www.asnbank.nl
M Kanis (2008) Beleggen voor dummies, Pearson, Amsterdam

Externe link:

Bouw extra inkomen op door een beleggingsrekening te openen

Wat is dividend? Aandelen en dividend

Aandeelhouders bezitten een deel van een bedrijf in de vorm van aandelen. Aandelen worden gekocht om onder andere dividend te krijgen. Vaak wordt de winst die bedrijven maken uitgekeerd in de vorm van dividend. Het dividend kan uitgekeerd worden in de vorm van geld, of in de vorm van aandelen van hetzelfde bedrijf.

Financiële redenen om aandelen te kopen
Geld kan op verschillende manieren geïnvesteerd worden. Sparen is een van de meest veilige methoden (minste kans om de investering te verliezen) om te investeren. Het rendement op geld wat op een spaarrekening staat is echter laag. Geld kan ook in obligaties worden geïnvesteerd. Een obligatie is een lening aan een bedrijf of staat (land). Met een obligatie wordt voor een periode geld geleend aan een bedrijf. Jaarlijks krijgt degene die het geld heeft uitgeleend hiervoor een vergoeding. Doorgaans is het rendement op obligaties hoger dan op een spaarrekening. Het risico om de investering kwijt te raken, is echter ook wat groter. Het rendement is echter het hoogst bij aandelen. Het risico om de investering kwijt te raken is echter ook het grootst. Maar wat zijn nu redenen om te investeren in aandelen?

Met een aandeel wordt eigenlijk een deel van een bedrijf gekocht. Maakt het bedrijf winst, dan neemt de waarde van het aandeel toe. Maakt het bedrijf verlies, dan neemt de waarde van het aandeel af. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven:

 • Stel er worden 5 aandelen van 20 euro gekocht; totaal 100 Euro geïnvesteerd.
 • Jaarlijks maakt het bedrijf waarin is geïnvesteerd winst
 • Na 5 jaren zijn de aandelen 25 Euro waard.
 • Na 5 jaren worden de aandelen voor 25 Euro verkocht; totaal 125 Euro; 25 Euro winst
 • Over een periode van 5 jaren is een rendement 25% behaald; jaarlijkse rendement is 5%.

Een reden om aandelen te kopen, is dus dat aandelen meer waard worden wanneer het bedrijf winst maakt. Wanneer het bedrijf winst maakt, keert het bedrijf ook een deel van de winst uit aan de aandeelhouders. Hoewel het risico op korte termijn groot is, wanneer men in aandelen investeert, is het risico op aandelen op lange termijn vaak laag. Het rendement op lange termijn ligt bij aandelen rond 7%.

Dividend                                                                                                                                                                  Aandeelhouders hebben geen recht op dividend! Maar waarom wordt er dan toch vaak dividend uitgekeerd? Hieronder wordt dat uitgelegd. Op het einde van een boekjaar worden de cijfers over winst en verlies opgemaakt. Deze cijfers komen in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt tijdens de jaarvergadering  goedgekeurd door de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist of er dividend wordt uitgekeerd en hoe groot het dividend is. Vaak wordt een bepaald deel van de winst die is gemaakt, uitgekeerd als dividend. Het dividend wordt vaak in het voorjaar uitgekeerd. Dit wordt slotdividend genoemd. Soms wordt dividend voor een deel vooruit betaald. Dat wordt interimdividend genoemd.

Dividend kan in de vorm van geld worden uitgekeerd (cashdividend), of in de vorm van aandelen van hetzelfde bedrijf (stockdividend). Wanneer er dividend wordt uitgekeerd, wordt dat ex-dividend genoemd. Sommige speculanten kopen aandelen vlak voordat de aandelen ex-dividend gaan. Zo willen deze speculanten nog snel profiteren van het dividend.
Waarom wordt nu niet de gehele winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd? Hiervoor zijn verschillende redenen:

 • Wanneer de gehele winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders kan het bedrijf niet meer investeren. Wil het bedrijf investeren, dan moet het geld lenen bij de bank. De bank rekent rente over geleend geld.
 • Vaak wordt een deel van de winst in de reserve gehouden. Zo kan er tijdens een minder winstgevend jaar toch dividend worden uitgekeerd.
 • Jaarlijks alle winst uitkeren, trekt speculanten aan die op dividend jagen.
 • Wanneer de winst wordt geïnvesteerd, kan het bedrijf meer groeien, waardoor meer winst wordt gemaakt, waardoor het aandeel ook weer meer waard wordt.

Vaak keert het bedrijf tijdens een jaar waarin verlies is gemaakt toch dividend uit. Dit wordt gedaan om de aandeelhouders tevreden te stellen.

Samenvatting
In aandelen beleggen is de meest risicovolle investering op korte termijn. Op lange termijn investeren in aandelen is vaak niet risicovol en wordt een gemiddeld rendement van 7% gehaald. Op twee manieren profiteren de aandeelhouders van de winst die een bedrijf maakt. Aan de ene kant wordt het aandeel meer waard aan de andere kant wordt dividend uitgekeerd.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Wat zijn aandeleen? Voor- en nadelen van beleggen in aandelen

Wat is een obligatie? Voor- en nadelen van obligaties

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Bronnen:
www.wat-betekent.nl
www.dividendpagina.nl

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

Waarom gespreid beleggen? Het nut van gespreid beleggen

Beleggen is een goede methode om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Het advies bij beleggen is om gespreid te beleggen. Gespreid beleggen reduceert het risico op sterke waardevermindering van de beleggingsportefeuille. Gespreid beleggen betekent dat in verschillende beleggingssoorten wordt belegd. Gespreid beleggen betekent ook dat periodiek wordt belegd.

Beleggen wordt doorgaans niet gedaan om in korte tijd een groot vermogen op te bouwen. Beleggen wordt over een lange periode gedaan. Afhankelijk van het vermogen dat op den duur nodig is en de periode dat geld kan worden gemist kan meer, of minder risico worden genomen. Financiële onafhankelijkheid kan een doel van beleggen zijn. Doorgaans kan geld langere tijd worden gemist wanneer het doel financiële onafhankelijkheid is. Wanneer geld een lange tijd kan worden gemist, kan meer risico worden genomen.

Voordat wordt belegd is het essentieel dat het potentieel beleggingsinstrument waarin geïnvesteerd wordt, goed en grondig wordt bestudeerd. Verder kan het risico op waardevermindering van de beleggingsportefeuille sterk worden gedrukt door gespreid te beleggen. Waarom gespreid beleggen het risico van waardevermindering kan drukken wordt hieronder verder toegelicht.

Beleggingen spreiden door te beleggen in verschillende beleggingssoorten
Vaak wordt bij beleggen gedacht aan het aankopen en verkopen van aandelen. Aandelen aankopen en op den duur verkopen is een van de vele beleggingsvormen. Andere beleggingsvormen zijn het aankopen en verkopen van obligaties, edelmetalen (zoals bijvoorbeeld goud, zilver en platina), grondstoffen (bijvoorbeeld olie), kunst en vastgoed. Ook geld op een spaarrekening zetten en het aankopen van een huis zijn beleggingsvormen.

Wanneer wordt belegd, wordt geadviseerd om in verschillende beleggingssoorten te beleggen. Beleg dus niet in 1 aandeel, maar in verschillende aandelen. De belangrijkste 25 aandelen zijn bijvoorbeeld opgenomen in de AEX-index. Deze aandelen kun je aankopen via beleggingsrekening van een broker. Klik hier om een beleggingsrekening te openen bij een broker. Stel het gehele vermogen wordt geïnvesteerd in 1 of 2 aandelen van de AEX-index en de waarde daalt sterk van deze twee aandelen, dan daalt de waarde van de beleggingsportefeuille sterk.

Wanneer het vermogen over alle 25 aandelen van de AEX-index is gespreid, dan drukt het verlies van deze 2 aandelen minder op de waardevermindering van de beleggingsportefeuille.

Het risico wordt nog meer gespreid wanneer over zowel in Nederlandse als buitenlandse aandelen en obligaties wordt belegd.
Vaak is de particuliere belegger niet in staat om de waarde van elk individueel aandeel en obligatie na te gaan. Ook zijn de aankoopkosten hoog als de particuliere belegger van elk individueel aandeel en obligatie een aantal stuks wil kopen. Een beleggingsfonds biedt dan uitkomst. De aan- en verkoopkosten zijn doorgaans lager en tevens kan met een bescheiden bedrag al worden geparticipeerd in een beleggingsfonds. Verder scheelt het beleggen in een beleggingsfonds behoorlijk wat tijd. Op morningstar kan bekeken worden hoe een beleggingsfonds met de fondsmanager van dat fonds heeft gepresteerd.

Beleggingen spreiden door periodiek beleggen
Naast het gespreid beleggen in verschillende beleggingssoorten, wordt ook aangeraden om periodiek te beleggen om zo het risico te beperken.

Gespreid beleggen
Stel er is sprake van een vermogen van 5000 euro. Er wordt gekozen om jaarlijks voor 1000 euro te investeren in een beleggingsfonds. Na 5 jaar wordt de gehele portefeuille verkocht. In jaar 5 wordt de gehele beleggingsportefeuille verkocht. De gehele beleggingsportefeuille bestaat in jaar 5 uit 203,82 effecten, omdat in slechte jaren goedkoop aandelen zijn aangekocht. De waarde van 1 individueel effect is in jaar 5: 27 euro. De totale beleggingsportefeuille wordt dan verkocht voor 203,82 x 27 euro = 5503,14 euro.

Eenmalig beleggen
Stel er is wederom sprake van een vermogen van 5000 euro. Er wordt gekozen om eenmalig het gehele bedrag in jaar 1 te investeren. In totaal worden er dan 5000/25 = 200 effecten aangekocht. In jaar 5 wordt wederom de gehele beleggingsportefeuille verkocht. De waarde in jaar 5 van 1 individueel effect is 27 euro. De totale waarde van de beleggingsportefeuille is in jaar 5: 200 x 27 = 5400 euro.

Uit bovenstaand voorbeeld wordt duidelijk dat met periodiek beleggen het vermogen met 100 euro meer is gestegen, dan met eenmalig beleggen. Wanneer gekeken wordt met het geïnvesteerde bedrag, is met periodiek beleggen het vermogen over 5 jaren met ruim 10% gestegen. Met eenmalig beleggen is het vermogen over dezelfde tijd met 8% gestegen.

Algemene adviezen
Het moge duidelijk zijn dat gespreid beleggen in verschillende beleggingssoorten en over verschillende perioden het risico spreid en dus het risico op sterke waardevermindering sterk reduceert. Omwille van de tijd en de kosten kan geïnvesteerd worden in een beleggingsfonds. Ook hoeft de particuliere belegger niet elk individueel bedrijf wat aandelen en obligaties aanbiedt te bestuderen, maar een aantal beleggingsfondsen. Hieronder volgen nog een aantal adviezen:

 • Bestudeer het beleggingsfonds waar in wordt geïnvesteerd.
 • Zorg vantevoren dat duidelijk is tegen welke prijs effecten worden aangekocht en tegen welke prijs effecten worden verkocht en wijk hier niet van af! Zorg dus voor een plan!
 • Ook kan binnen een bepaalde periode worden belegd. Bijvoorbeeld 10 jaar, maandelijks 100 euro beleggen.
 • Aanvaard fluctuaties van de beleggingsportefeuille. Wanneer de waarde van de beleggingsportefeuille sterk afneemt, betekent dit ook dat tegen een lagere prijs effecten kunnen worden aangekocht.
 • Ga structureel na hoeveel geld is geïnvesteerd en wat de actuele waarde van de beleggingsportefeuille is.
 • Wanneer duidelijk wordt dat er echt geen herstel meer mogelijk is van de beleggingsportefeuille, neem dan het verlies!
 • Controleer of het beleggingsfonds onder controle staat bij het AFM.
 • Laat jezelf goed voorlichten door een onafhankelijk deskundige professional.
 • Beleg nooit met geleend geld!
 • Beleg alleen met geld wat lang kan worden gemist! Hoe langer de tijd dat kan worden belegd, des te meer risico er kan worden genomen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Wat zijn aandeleen? Voor- en nadelen van beleggen in aandelen

Wat is een obligatie? Voor- en nadelen van obligaties

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Bronnen:

M Kanis (2008) Beleggen voor dummies, Pearson, Amsterdam
www.zibb.nl

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen