Tag Archives: doelstellingen

Geldzaken: breng orde in geldzaken

Orde brengen in geldzaken is belangrijk. Wanneer er orde is in de geldzaken, kan er geanticipeerd worden op belangrijke financiële gebeurtenissen. Ook het vaststellen van financiële doelstellingen kan pas starten wanneer er financiële orde is. Geldzaken bestaan uit een aantal onderdelen: energie, belasting, huis, auto, apparatuur, lidmaatschappen/abonnementen, (zorg)verzekeringen, bankzaken, pensioen en werk. Voordat orde aangebracht wordt in  geldzaken is het handig om een aantal mappen aan te schaffen. Schrijf op elke map een aspect van de geldzaken zoals hierboven genoemd. In de alinea’s hieronder wordt elk onderdeel kort besproken.

Energie en water (gas, water en electriciteit)
Bekijk welke contracten lopen bij elke aanbieder van energie. Belangrijke aspecten van contracten van energie-aanbieders is het soort contract; een vast contract met jaarlijks een vast tarief, waar ondanks hoge of lage energieprijzen het tarief hetzelfde blijft. Bekijk ook of gas, water en licht bij 1 aanbieder zijn ondergebracht, of bij meerdere aanbieders. Het kan wellicht goedkoper zijn om bij 1 aanbieder alles onder te brengen. Bekijk bij de energiekosten waar wellicht bespaard kan worden, door bijvoorbeeld tochtstrips, spaarlampen, apparatuur echt uit zetten, isolatieglas, een HR-ketel etc.

Belasting
Het belastingjaar eindigt op 31-12. Probeer gegevens voor de belasting al voor die tijd te verzamelen. Gegevens voor de belasting zijn:

  • Loonstrookjes
  • Bank-, spaar- en beleggingsrekeningtegoeden op 31-12 (einde van het jaar)
  • Bezittingen en schulden
  • Zorg-, huur-, en kindertoeslag
  • Betaalde dividendbelasting
  • WOZ-waarde
  • Betaalde hypotheekrente
  • Betaalde erfpacht
  • Andere aftrekposten

Breng elke belastingjaar onder een nieuw tabblad in de map.

Huis, hypotheek en onderhoud
Bij een eigen huis hoort vaak een hypotheek. Bekijk wat de hypotheekrente is en wanneer de rentevaste periode afloopt. Kijk voor die tijd al uit naar wellicht een lagere rente. Een ander aspect van een eigen huis is het onderhoud. Voor onderhoud moet geld worden gereserveerd. Anticipeer op grote klussen op tijd.

Auto, brandstof, onderhoud, verzekering en afschrijving
Een auto kost veel geld. Niet alleen het onderhoud en brandstof kosten veel geld. Ook voor de afschrijving moet geld worden gereserveerd. Start direct met sparen voor een nieuwe auto wanneer er een nieuwe auto is gekocht.

Apparatuur
Bij apparatuur valt te denken aan PC, wasmachine, magnetron, droger, vaatwasser, spelcomputer, televisie, DVD-speler. Ook apparatuur slijt. Het is dus aan te raden om ook voor apparatuur afschrijving te rekenen en geld op zij te zetten. Geld lenen om apparatuur aan te schaffen is sterk af te raden.

Lidmaatschappen en abonnementen
Bij lidmaatschappen en abonnementen is het aan te raden tot wanneer een abonnement loopt, tot wanneer de opzegtermijn loopt en of het abonnement stilzwijgend doorloopt. Bij abonnementen valt niet alleen te denken aan een abonnement op een tijdschrift, maar ook een abonnement bij een sportschool. Bekijk welke van de abonnementen echt nodig zijn. Een belangrijk abonnement is het mobiele telefoonabonnement en de abonnementen op televisie en internet. Bekijk wat hierin echt noodzakelijk is. Een SIM-only abonnement scheelt vaak al de helft in telefoonkosten.

Zorgverzekering en verzekeringen
Bekijk bij de zorgverzekering welke dekking echt nodig is. Wanneer er sprake is van een goede algemene gezondheid is wellicht extra verzekeren voor de fysiotherapeut niet nodig. Ook bij overige verzekeringen is het aan te raden deze kritisch te bekijken en te beoordelen welke verzekeringen echt nodig. Wellicht kan het geld dat anders aan premie wordt uitgegeven nu worden gespaard. Bekijk ook goed waartegen de verzekering verzekerd.

Bankzaken, lopende rekening, spaarrekening en beleggingen
Onder bankzaken vallen alle rekeningen, zoals lopende rekening, spaarrekening en beleggingsrekening. Stop alle bankafschriften in de map. Controleer de bankafschriften op vreemde afschrijvingen. Bekijk bij de spaarrekening wat het rentetarief is en of het rentetarief bij andere banken gunstiger is. Wanneer het geld langere tijd gemist kan worden, kan het geld ondergebracht worden op een spaardeposito. Op een spaardeposito is het rentetarief gunstiger.

Pensioen
Verzamel alle pensioenoverzichten. Bekijk of er sprake is van een pensioengat. Kijk wat de effecten zijn van eerder stoppen met werken of langer doorgaan met werken. Wanneer er de wens is om eerder te stoppen met werken moeten hiervoor tijdig maatregelen genomen worden.

Werk
Verzamel hier alle loonstrookjes, contracten en jaaroverzichten. Wellicht is er niet alleen een beloning in geld, maar ook in de vorm van een lease-auto, of telefoon en PC van de zaak. Verzamel ook hier informatie over.

Samengevat
Breng elk aspect van de geldzaken onder in een map. Bekijk waar wellicht waar bespaard kan worden, of met welke grote uitgaven rekening moet worden gehouden. Hou de mappen minimaal 1 keer per maand goed bij. Zet belangrijke data, zoals bijvoorbeeld het aflopen van een abonnement op of in de agenda.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Voordelen en nadelen versneld aflossen annuïteitenhypotheek

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

R. van der Heijden (2011), 101 slimme geldtips, Consumentenbond

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

10 studietips voor (aankomende) studenten

Je studententijd kan een zeer inspirerende, boeiende en leuke tijd zijn. In je studie word je klaargestoomd voor wellicht je latere carrière. Het is dus belangrijk om de juiste studie te kiezen en je studententijd zo goed mogelijk in te richten. Er zijn 10 tips voor het kiezen van de juiste studie en het optimaal inrichten van je studententijd.

Tip 1: beantwoord de vraag: waarom ga ik studeren?
Veel studenten kunnen niet duidelijk de vraag beantwoorden waarom ze studeren of gaan studeren. Vaak krijg je een antwoord in trant van: “Ik wil graag iets met mensen, cijfers, dieren of sport doen.” Dit zijn echter vage antwoorden, waaruit blijkt dat studenten geen duidelijk beeld hebben gevormd, waarom ze voor een bepaalde studie kiezen, of hebben gekozen. Studenten hebben vaak geen duidelijk beeld waarom ze voor een bepaalde studie kiezen. Heb jij wel een duidelijk beeld waarom je voor een bepaalde studie kiest, of hebt gekozen? Lijkt de inhoud van de studie je interessant? Denk je dat je kans hebt op een goede baan, die je leuk en interessant lijkt? Waarom ga jij studeren? Bezoek open dagen, lees brochures, ga in gesprek met de decaan en  met mensen die een beroep uitoefenen waarvoor jij misschien wilt gaan studeren. Zorg er in ieder geval voor dat je duidelijk hebt waarom je wilt gaan studeren. Als je nog niet weet wat en waarom je wilt gaan studeren, kies er dan voor om een jaar te gaan werken. Je verspilt dan in ieder geval geen waardevolle tijd als je voor een verkeerde studie hebt gekozen. Ook kun je in dat jaar werken goed oriënteren op wat je echt wil gaan studeren en kun je met het loon wat je voor je werk krijgt je eerste studiejaar bekostigen.

Tip 2: hoe ziet je ideale studententijd eruit?
Hoe ziet voor jou je ideale studietijd eruit? En met de ideale studietijd wordt niet de tijd in de studentenkroeg bedoeld. Wat zijn de ideale studieresultaten en wat moet je doen om die te bereiken? Met studieresultaten worden niet de cijfers bedoeld, maar juist de kennis, vaardigheden en competenties die je tijdens je studie wilt leren. Wat wil jij leren en hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Wie kunnen je helpen bij het behalen van je studieresultaten? Hoeveel tijd ga je besteden aan je studie en wanneer? Met welke medestudenten wil je een duurzame studierelatie aangaan? Probeer te visualiseren hoe je ideale studiedag en -tijd eruit ziet. Ook kun je opschrijven hoe je ideale studiedag en –tijd eruit ziet. Wanneer je niet duidelijk weet hoe je studietijd en –dagen eruit zien, heb je nog geen idee hoe je studietijd gaat inrichten en word je studietijd ook niet duidelijk. Zorg dat je weet hoe je ideale studietijd eruit ziet en ga dan pas studeren.

Tip 3: doe extra studie-activiteiten
Bestudeer niet alleen je normale studieprogramma. Binnen een normaal voltijds studieprogramma wordt verwacht dat je 40 uur aan je studie besteedt. Studeer jij sneller en hou je tijd over? Gebruik dan deze tijd aan het volgen van extra onderwijs. Misschien kun je zelfs een volgend studie-onderdeel al bestuderen. Misschien kun je een keuzevak volgen. De boodschap is om ook echt 40 uren aan studie-activiteiten te besteden, besteed dagelijks 8 uren aan je studie!

Tip 4: maak duidelijke doelstellingen binnen de verschillende studie-onderdelen
Vaak worden de studiedoelstellingen al duidelijk gemaakt in het blokboek, moduleboek, modulehandleiding, of studiehandleiding. Wellicht wil jij nog meer uit een bepaald studie-onderdeel halen. Wanneer je duidelijk hebt wat je nog meer uit een studie-onderdeel wilt halen, ga er dan voor en schrijf je doelstellingen op. Als je niet weet wat je nog meer uit een studie-onderdeel wilt halen, maar dat wel graag wilt, ga dan in gesprek met je docent en maak doelstellingen. Je docent kan je vaak haarfijn uitleggen wat je nog meer uit een studie-onderdeel kunt halen. Beschrijf per studie-onderdeel duidelijk je doelstellingen en evalueer wekelijks in hoeverre je je doelstellingen hebt gehaald en wat er nog moet gebeuren om ze te halen!

Tip 5: schrap wat je niet nodig hebt
Wanneer een studie-onderdeel niet past binnen hetgeen wat jij wilt bereiken met de studie die je hebt gekozen, kleedt het studie-onderdeel dan zo veel mogelijk uit. Doe wat nodig is om het onderdeel te halen, maar steek er niet teveel energie in. Maak dit wel duidelijk aan je docenten en medestudenten. Maak exact duidelijk wat mensen van je kunnen verwachten.

Tip 6: sta vroeg op
Juist in de ochtenden is het rustig op hogescholen en universiteiten Bijna elke student blijft liever op bed liggen, dan vroeg in de ochtend te gaan studeren. Hierdoor is het rustig in de bibliotheek, mediatheek en computerruimte, waardoor al het benodigde studiemateriaal beschikbaar is en medewerkers van bibliotheek en mediatheek je kunnen ondersteunen. Ook zijn alle printers vrij, waardoor je direct kunt printen. Verder beginnen veel docenten ook vaak ruim voor aanvang van het eerste lesuur met werken. Wanneer docenten je vroeg in de ochtend zien, wek je de indruk dat je serieus met je studie bezig bent en zijn docenten beschikbaar om vragen te stellen. Vroeg opstaan en starten met je studie, zorgt er uiteindelijk voor dat je je tijd efficiënter besteedt en uiteindelijk meer vrije tijd overhoudt.

Tip 7: ga niet naar nutteloze colleges
In colleges wordt vaak de rode draad van een bepaald stuk onderwijs uitgelegd. Ook worden moeilijke onderwerpen besproken. Ben jij prima in staat om zelf de rode draad te ontdekken en heb je geen moeite met moeilijke onderwerpen, ga dan niet naar college. Besteed de geroosterde collegetijd wel aan het bestuderen van de stof en ga geen nutteloze dingen doen!

Tip 8: bestudeer nieuwe stof direct (stel niets uit) en stel vragen over onduidelijkheden
Wanneer je nieuwe stof krijgt gepresenteerd tijdens een college, bestudeer deze stof dan direct na het college. Stel het bestuderen niet uit tot het laatste moment. Wanneer je direct de nieuwe stof bestudeert, leer je ten eerste sneller en ten tweede blijf je het beter onthouden. Wanneer je iets niet weet, of snapt, zorg ervoor dat je het dan zo snel mogelijk wel snapt. Zoek moeilijke woorden op, vraag je docent of deze het nog een keer wil uitleggen, maar stel niets uit! Uitstellen zorgt ervoor dat je uiteindelijk meer tijd kwijt bent aan het bestuderen, dan wanneer je niets had uitgesteld. Herhaal ook dagelijks 10 tot 20 minuten wat je dag ervoor hebt geleerd, nieuwe stof blijft zo veel beter beklijven. Ontwikkel de discipline om geen studie-activiteiten uit te stellen.

Tip 9: leer technieken om sneller te studeren
Er zijn verschillende geheugen- en leestechnieken om sneller en beter te studeren. Het uitleggen van deze technieken valt buiten het bestek van dit artikel,

Tip 10: heb plezier
Maak van je studietijd een waardevolle, leerzame, rijke, maar vooral ook leuke periode. Zorg ervoor dat je jezelf na elke vruchtbare studieperiode beloont met iets waar je echt naar uitkijkt. Maak van deze beloning een concrete beloning die je ook echt moet verdienen. Wanneer je gedurende een periode hard hebt gestudeerd en je doelstellingen hebt behaald, dan heb je recht op je beloning, anders niet. Een leuke studietijd hangt echter niet alleen af van de beloningen. Je studietijd is helemaal leuk als je met je medestudenten uitdagende activiteiten doet. Ga sporten met je medestudenten, bezoek een leuke stad, etc… Maak van je studententijd een tijd om nooit meer te vergeten!

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Scriptie: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

Scriptie: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Bronnen:

http://www.stevepavlina.com/blog/2006/05/10-tips-for-college-students/