Tag Archives: doelen halen

Verdien twee keer zo veel in de helft van de tijd

Als je doet wat succesvolle mensen doet en niet doet wat onsuccesvolle mensen doet, zul je sneller meer geld verdienen, gezonder zijn en meer vrije tijd overhouden. Door je tijd goed te gebruiken, word je nog gelukkiger. Succesvolle mensen gebruiken hun tijd zeer effectief en efficiënt. Dit betekent dat zij hun tijd besteden aan die zaken die het belangrijkste zijn. Belangrijk betekent in deze context die taken die op lange termijn het meeste invloed hebben op hun leven. Timemanagement is dus eigenlijk levensmanagement. Ook jij kunt leren om je tijd zo effectief en efficiënt mogelijk te besteden. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is discipline. Hieronder worden 12 tips gegeven waarmee je leert je tijd effectief en efficiënt te gebruiken. De eerste tip, is het formuleren van doelen. Verder wordt er aandacht besteed aan het Pareto-principe (80/20-regel), de wet van Parkinson en uitstellen tegengaan.

Tip 1: Stel doelen
Ongeveer drie procent van de bevolking heeft heldere, concrete doelen omschreven en hebben deze doelen bij zich. Deze drie procent van de bevolking blijkt dat succesvolle mensen te zijn. Succesvolle mensen schrijven en herschrijven regelmatig hun doelen en hebben deze doelen bij zich in bijvoorbeeld hun mobiele telefoon. Door zelf ook doelen heldere, concrete doelen te beschrijven in je mobiele telefoon, vergroot je aanzienlijk de kans om succesvoller te worden. Op vier gebieden is het aan te raden om doelen te beschrijven:

 1. Persoonlijke ontwikkeling
 2. Gezondheid
 3. Gezin en familie
 4. Loopbaan; carrière

Om de doelen in deze gebieden helder te krijgen, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 1. Persoonlijke ontwikkeling. Waarin wil je jezelf ontwikkelen? Waarin ben je goed en wil je nog beter worden?
 2. Gezondheid; hoe staat het met je gezondheid? Hoe fit ben je en wil je zijn? Eet je gezond en beweeg je dagelijks?
 3. Gezin en familie. Wat wil je bereiken voor je partner en kinderen en waarom? Wat willen je dat je partner en kinderen bereiken en hoe kun je hen daarbij helpen?
 4. Loopbaan; carrière. Wat wil je bereiken in je loopbaan? Welke functie wil je gaan bekleden? Hoeveel geld wil je gaan verdienen?

Uiteindelijk heb je drie hoofddoelen geformuleerd. Wanneer je je vier doelen hebt opgeschreven, bekijk ze dan een week lang dagelijks en probeer de doelen dagelijks bij te stellen. Verder is het belangrijk dat je per doel aangeeft wanneer je het doel bereikt wil hebben. Tenslotte is het aan te raden om per hoofddoel, subdoelen te maken. Per subdoel geef je ook weer aan wanneer je dit subdoel bereikt wil hebben. Door het beschrijven van subdoelen, hak je als het ware je hoofddoel in stukken. Wanneer je een subdoel hebt bereikt, geeft je dit een goed gevoel.

Tip 2: maak een plan van aanpak
Nu het duidelijk is wat je hoofddoelen en subdoelen zijn, is het belangrijk dat je per subdoel beschrijft welke acties je moet ondernemen en wanneer je deze acties moet ondernemen. Probeer deze acties zo concreet mogelijk te beschrijven. Wanneer je de acties hebt beschreven, moet je de acties in volgorde van belangrijkheid categoriseren. Daarna zet je de acties in je agenda en reserveer je ruim de tijd voor deze acties. Deze acties gelden niet alleen voor je werk. Je moet ook je acties voor het realiseren van je gezin-, familiedoelen, gezondheidsdoelen en persoonlijke ontwikkeldoelen plannen! Plan hierbij ver genoeg vooruit. Ver genoeg vooruit plannen betekent minimaal een week vooruit plannen, maar liever twee weken. Bekijk vervolgens dagelijks elke avond welke acties je de volgende dag moet uitvoeren; hiermee bereid je je brein al voor om met deze acties aan de slag te gaan. Verder is het belangrijk om wanneer je een actie hebt uitgevoerd om deze als voldaan aan te geven. Dit geeft je namelijk veel voldoening, waardoor je zin blijft houden om aan je doelen te blijven werken.

Tip 3: Pareto-principe; 80/20-regel
Het is belangrijk dat je bijna alleen aan je acties en dus doelen werkt. Het blijkt namelijk dat de meeste mensen 80% van hun tijd werkt aan de minst belangrijke taken en acties en maar 20% van hun tijd werkt aan de belangrijkste taken en acties. Wanneer jij het grootste deel van je tijd werkt (bijvoorbeeld 80% van je tijd) werkt aan je belangrijkste taken en acties, voer je vier keer zoveel belangrijk werk uit als de meeste mensen. Dit principe wordt het Pareto-principe genoemd en is een van de basisprincipes van succes. De meeste mensen besteden maar 20% van hun tijd aan de belangrijkste taken. Wanneer jij vier keer zoveel tijd besteedt aan, doe je vier keer zoveel belangrijk werk.

Tip 4: Concentreer je op de belangrijkste taken
Concentreren op je belangrijkste taken betekent in de praktijk dat je start met de belangrijkste taken en pas begint met de volgende taak, als je de belangrijkste taken af hebt. Wellicht denk je dat je op deze manier er een heleboel taken blijven liggen. De taken die blijven liggen zijn echter niet zo belangrijk als de belangrijkste taak.
Concentreren betekent ook dat je jezelf niet laat afleiden. In onze maatschappij word je makkelijk afgeleid door bijvoorbeeld andere collega’s, radio, tablet, tv, mail en smartphone. Collega’s, radio, tablet, tv, mail en smartphone vragen allemaal aandacht van je. Als je jezelf echt goed wil concentreren, moet je al je aandacht focussen op je belangrijkste taken. Dit betekent dat je jezelf voor moet afzonderen van collega’s en tv, tablet en smartphone moet uitzetten om jezelf 100% op je belangrijkste taak te richten.
Wanneer je buiten kantoortijden werkt; dus bijvoorbeeld van 6:00 tot 9:00 en van 17:00 tot 20:00 kun je drie keer zo effectief en efficiënt werken, dan tijdens kantoortijden. Je wordt dan namelijk niet gestoord door collega’s. Daarnaast bespaar je veel reistijd, je reist namelijk buiten de spits om.

Tip 5: Hou je aan deadlines
Zoals bij stappen 1 en 2 impliciet is aangegeven, is het belangrijk om voor elk hoofddoel en subdoel aan te geven, wanneer je deze doelen bereikt wil hebben. Door een concrete deadline te stellen, voel je jezelf veel meer verplicht om een actie uit te voeren en je doelen te bereiken. Het blijkt dat je jezelf beter aan je deadlines houdt, als je doelen en de deadlines daarvoor aan belangrijke mensen in je omgeving vertelt. Je voelt je dan als het ware verplicht richting hen om een doel te halen voor de deadline.
Een belangrijke wet waar je je tegen moet verzetten is de wet van Parkinson. De wet van Parkinson stelt dat je die hoeveelheid tijd aan een taak besteedt die ervoor beschikbaar is. Als er veel tijd beschikbaar is, besteed je alle tijd die beschikbaar is, terwijl je ook sneller de taak had af kunnen ronden. Bekijk dus vantevoren hoeveel tijd je nodig hebt voor een bepaald doel en/of taak en reserveer deze tijd.

Tip 6: Krijg inzicht in je tijd
Om zoveel mogelijk tijd te besteden aan je hoofddoelen en subdoelen is het belangrijk om constant bij te houden waar je nu je tijd aan besteedt. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat je op je werk heel erg veel tijd besteedt aan mail en surfen op het internet en thuis bijvoorbeeld veel met je tablet bezig bent en veel tv kijkt. Wanneer je hier inzicht in hebt, kun je je tijd effectiever en efficiënter besteden.
Het blijkt overigens ook dat wanneer je vantevoren een concrete weekagenda maakt je jezelf hier beter aan houdt. Je agenda is namelijk al gevuld met die taken waar jij tijd aan wil besteden.

Tip 7: Krijg inzicht in uitstelgedrag
Er zijn twee vormen van uitstellen:

 1. Positief uitstellen
 2. Negatief uitstellen

Positief uitstellen is het uitstellen van taken die niet belangrijk zijn. Deze taken dragen niet bij aan het realiseren van je doelen. Het is goed om deze taken uit te stellen. Nog beter zou het zijn om deze taken helemaal niet meer te doen, maar over te dragen aan iemand anders. Door onbelangrijke taken te delegeren, hou je meer tijd over voor je belangrijke taken.
Negatief uitstellen is het uitstellen van taken die wel belangrijk zijn en bijdragen aan het realiseren van je doelen. Je kunt negatief uitstellen tegengaan door deze taken als eerste in je agenda te zetten en pas te stoppen met deze taken wanneer ze zijn afgerond.

Tip 8: Vergader effectief
Je ontkomt bijna niet aan vergaderingen. Vergaderingen kunnen ook zeer belangrijk zijn en bijdragen aan je doelen. Vergaderingen kunnen echter ook vaak nutteloos voor je zijn. Zorg ervoor dat je altijd weet wat het doel is van de vergadering; als er geen doel is, zorg er dan voor dat er doelen worden geformuleerd, met andere woorden zorg ervoor dat er een agenda is. Breng zelf ook punten in voor de agenda. Wanneer jouw punten besproken zijn, vraag dan of je de vergadering mag verlaten.

Tip 9: Doe dezelfde taken achter elkaar
Verschillende soorten taken vragen vaak andere denkwijzes, andere materialen en overleg met verschillende mensen van je. Door taken die zo veel mogelijk op elkaar lijken achter elkaar af te ronden, werk je op korte termijn tot wel 50% effectiever en efficiënter. Op lange termijn word je nog effectiever en efficiënter, omdat je veel sneller leert als je dezelfde taken achter elkaar afwerkt. Probeer daarom zoveel mogelijk dezelfde taken achter elkaar te plannen.

Tip 10: Werk netjes
Het hebben van een schone, logisch ingerichte, opgeruimde werkplek en computer zorgt ervoor dat je effectief en efficiënt kunt werken. Een rommelige werkplek leidt namelijk ontzettend veel. Je aandacht wordt steeds naar de rotzooi getrokken. Verder zorgt een logisch ingerichte, opgeruimde werkplek ervoor dat je veel beter spullen kunt terugvinden. Je bent daardoor veel minder tijd kwijt met zoeken en je houdt daardoor veel meer tijd over aan het werken aan je belangrijke doelen.

Tip 11: Blijf leren!
Probeer dagelijks minimaal twee uur te besteden aan het beter worden in het realiseren van je doelen. Als je jezelf afvraagt waar je de tijd vandaan moet halen, vraag jezelf dan eens af hoeveel tijd je tv kijkt per dag. Het is simpel, maar niet eenvoudig om beter te worden in het realiseren van je doelen. Het eerste wat je moet doen, is dagelijks minimaal een uur lezen in relevante literatuur. Lees literatuur die aansluit bij het realiseren van je doelen. Vaak daarnaast wekelijks feedback aan de meest ervaren en beste collega, je partner en kinderen hoe je dingen beter kunt doen. Het is belangrijk om niet in discussie te gaan en jezelf te gaan verantwoorden aan degene van wie je feedback vraagt. Diegene zal namelijk niet erg genegen zijn om weer feedback te geven als je in discussie gaat. Bezoek verder trainingen, congressen, workshops en seminars die aansluiten bij je doelen. Vraag tenslotte regelmatig om raad en advies.

Tip 12: Leer NEE zeggen
Wanneer je je doelen wil bereiken, moet je vooral tijd besteden aan acties die bijdragen aan het bereiken van je doelen. Dit betekent dat je nee moet zeggen tegen een heleboel activiteiten die niet bijdragen aan het bereiken van je doelen. Vaak betekent dit je nee moet zeggen tegen collega’s als zij vragen of je werk voor hen wil doen. Wanneer je het moeilijk vindt om nee te zeggen, koop dan voor jezelf tijd, door bedenktijd te vragen; bijvoorbeeld een week. Na deze week kun je alsnog nee zeggen. Het is wel belangrijk dat je degene die vroeg of je werk wilde overnemen bedankt voor zijn verzoek en dat diegene aan jou heeft gedacht.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

Brian Tracy Personal Time Management

Tien stappen om miljonair te worden

Misschien denk je dat het onmogelijk is om miljonair te worden. Iedereen kan echter met de juiste inzet en mentaliteit miljonair worden. Miljonair worden is simpel, maar zeker niet eenvoudig. Vergeet dus de snelrijk-ideeën en denk-jezelf-rijk-concepten. Miljonair worden is een langdurig, soms moeizaam proces, waarvoor je hard moet werken. Succesvol worden, is echter voorspelbaar. Door bepaalde acties uit te voeren, is succes een logisch gevolg. Om ‘self made miljonair’ te worden, moet je dus dezelfde vergelijkbare acties verrichten als andere ‘self made miljonairs’. Dit principe is gebaseerd op de wet van oorzaak en gevolg. Miljonair worden is het gevolg van de juiste stappen uitvoeren. De onderstaande 10 stappen hebben de meeste miljonairs ook gevolgd in hun weg naar rijkdom. Als jij deze 10 stappen ook uitvoert, word je op termijn ook miljonair.

Stap 1: Betaal eerst jezelf uit
Door vanaf je allereerste werkdag maandelijks 150 euro te sparen en te investeren in een beleggingsfonds met gemiddeld 10% gedurende je gehele werkzame leven, zorg je ervoor dat je miljonair bent, zodra je met pensioen gaat. Dit betekent dat iedereen miljonair kan worden!
Het blijkt echter dat wanneer mensen meer geld verdienen, zij ook meer geld uitgeven. Dit wordt de wet van Parkinson genoemd.
De grootte van het inkomen heeft een minder grote invloed op hoeveel mensen kunnen sparen, dan het vermogen van mensen om te besparen op de uitgaven die zij doen. Mensen die besparen op hun uitgaven, betalen eerst zichzelf uit. Met eerst jezelf uit betalen wordt bedoeld dat je eerst geld moet sparen en beleggen, voordat je nutteloze en niet noodzakelijke spullen koopt. Je kunt echter alleen sparen en beleggen, als je meer geld overhoudt, dan dat je uitgeeft. Het is dus belangrijk dat je kritisch kijkt naar alle uitgaven die je doet en welke uitgaven echt noodzakelijk zijn. Schrap vervolgens alle uitgaven die niet nodig zijn. Kijk vervolgens ook naar alle verzekeringen en abonnementen die je hebt en ga op onderzoek uit, of er geen goedkopere, maar even goede alternatieven zijn. Lees: 18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen voor handige bespaartips,
Als je moeite hebt met sparen begin dan met 1% van je netto-inkomen maandelijks te sparen. Stel je verdient 1500 euro per maand spaar dan maandelijks 15 euro, oftewel 50 eurocent per dag. Als dit je goed afgaat, verhoog dan het spaarbedrag naar 2% van je netto-inkomen. Als je dit goed afgaat, verhoog dan het spaar bedrag naar 3% van je netto-inkomen etc. Je zult merken dat sparen je steeds makkelijker afgaat en dat je binnen vijf jaar 10% van je netto-inkomen spaart.

Stap 2: Dream big
Door grote dromen te hebben, maak je krachten in jezelf los die je niet voor mogelijk hield. Door grote dromen te hebben en deze in praktijk te willen brengen, stel je belangrijke doelen op die je leven in een grotere versnelling zetten. Door positieve grote dromen te hebben, is het eenvoudiger om te weten wat je wil en krijg je meer zelfvertrouwen. En: door te weten wat je wil, kun je beter in kaart brengen wat je moet doen om deze dromen te bereiken.
Stel jezelf dus eens de volgende vragen:

 • Als er geen rem op je mogelijkheden en het soort leven wat je wil hebben zat, wat zou je dan willen?
 • Wat zou je zeker willen hebben, als je zeker zou weten dat je niet zou falen?
 • Hoe zou je leven er in het ideale geval over vijf jaar eruit zien?
 • Wie zijn belangrijke mensen in je leven en waarom?
 • Welke opleidingen en trainingen heb je afgerond?
 • Welke boeken heb je gelezen?
 • Waar ben je ontzettend goed in?
 • Welke hobby’s heb je?
 • Hoe zou je ideale baan eruit zien?
 • Hoe ziet je ideale huis eruit?
 • Welke acties zou je hebben ondernomen om bovenstaande dromen te realiseren?

Beschrijf op alle bovenstaande vragen een antwoord en denk nog niet of iets wel, of niet kan.

Stap 3: Stel heldere doelen op
Het blijkt dat succesvolle mensen zeer doel- en resultaatgericht zijn. Je kunt echter alleen doel- en resultaatgericht zijn als duidelijk is wat je doelen zijn. Bij stap 2 is duidelijk geworden wat je heel erg graag wil en bij de laatste vraag bij stap 2 duidelijk is geworden welke acties je moet ondernemen.
Beschrijf nu tien heldere voor jou belangrijke doelen die je binnen vijf jaar wil bereiken. Bij het opstellen van goede doelen is het belangrijk dat je exact beschrijft wat je wil bereiken en voor welke datum je het doel bereikt wil hebben. Op basis van de doelen die je hebt beschreven, beschrijf je bij elk doel ook subdoelen. Een subdoel kun je beschouwen als een mijlpaal. Beschrijf bij elk doel minimaal vijf subdoelen, waarbij je het eerste subdoel van elk doel binnen een jaar vanaf vandaag moet liggen.
Nu je je doelen en subdoelen hebt beschreven, is het belangrijk dat je dagelijks aan je doelen herinnert wordt. Het beste kun je dit doen door je doelen op een A4-tje te schrijven en bij je te bewaren en dagelijks voordat je dag begint aandachtig te lezen.

Stap 4: Neem verantwoordelijkheid
Je had het misschien al door; maar alleen jijzelf bent verantwoordelijk voor het geluk en succes in je leven. Deze verantwoordelijkheid heb je gelukkig al genomen door bij stap 3 belangrijke doelen en subdoelen op te schrijven. Je hebt echter nog niet beschreven op wat voor manier je verantwoordelijkheid neemt voor het bereiken van deze (sub)doelen. Om je doelen te bereiken moet je namelijk actie ondernemen. Het is dus belangrijk dat je nu bij elk subdoel de acties beschrijft die je moet ondernemen om het desbetreffende subdoel te bereiken.
Nu je de acties hebt beschreven, moet je bij elk subdoel zo snel mogelijk beginnen om de eerste actie die je hebt beschreven uit te gaan voeren.

Stap 5: Word de beste
De toppers binnen een onderneming, bepaald vakgebied en/of topondernemers ontvangen een groter inkomen, dan de middelmaat. Probeer dus de top van je vakgebied te bereiken. Om de top van je vakgebied te bereiken worden hieronder een aantal tips gegeven:

 • De top van je vakgebied bereiken is een stuk makkelijker als je weet wat je leuk vindt. Probeer er dus in de eerste plaats achter te komen wat je leuk vindt
 • Neem geen genoegen met werk van gemiddelde kwaliteit van jezelf, maar probeer de belangrijkste taken van je werk beter te doen, dan hoe je het nu doet
 • Probeer de belangrijkste vaardigheid waarmee jij je inkomen verdient te verbeteren
 • Werk harder. Mensen die hard werken, werken niet per definitie langer. Mensen die hard werken, werken juist aan die taken die het belangrijkste zijn. Stel dus prioriteiten en besteedt je tijd aan die taken die het belangrijkste zijn. Zorg ervoor dat je je deadlines haalt. Werk ook de gehele tijd dat je geacht wordt om aan het werk te zijn
 • Blijf jezelf ontwikkelen; oftewel life long learning! Besteed dagelijks tijd aan jezelf ontwikkelen en onthoud: hoe meer je leert, des te makkelijker je leert. Leren zorgt voor leiden. Lees dagelijks minimaal drie kwartier vakliteratuur. Drie kwartier lezen staat gelijk aan ongeveer 20 bladzijden per dag lezen. Op jaarbasis lees je dus 7300 bladzijden. Dit zijn jaarlijks tot wel 20 boeken binnen je vakgebied
 • Leer van de beste collega’s. Vraag aan collega’s die al ontzettend goed zijn, of zij jou willen coachen

Stap 6: Denk altijd aan je klanten
Tevreden klanten komen graag bij je terug. Probeer dus de klantentevredenheid te verbeteren. In de eerste plaats moet je echter weten wie je klanten zijn. Als je in kaart hebt gebracht wie je klanten zijn, moet je weten hoe je de klantentevredenheid kunt verbeteren.

Stap 7: Doe het belangrijkste eerst
Bij stap 5 is al beschreven dat je moet prioriteren. Prioriteren betekent dat je datgene het eerste en beste doet wat het belangrijkste is om je doelen te bereiken. Concentreer je dus op de belangrijkste zaken en doe niets anders dan werken aan belangrijke zaken. Door onderstaande vier acties uit te voeren, wordt het eenvoudiger om het belangrijkste als eerste te doen:

 1. Maak een lijst van alle activiteiten die je doet
 2. Breng in kaart welke activiteiten bijdragen aan het bereiken van je doelen
 3. Breng in kaart welke van deze activiteiten de belangrijkste activiteit is voor het bereiken van je doel, of doelen
 4. Begin met de belangrijkste activiteiten van je lijst

In onze huidige maatschappij is het moeilijk om jezelf niet te laten afleiden door, internet, smartphone, MP3-speler, televisie, vrienden en collega’s. Het vraagt karakter, discipline en  wilskracht om niet te toe te geven aan korte termijn bevrediging en aan je doelen te werken. Probeer daarom op de momenten dat het moeilijk is te denken aan je dromen en lees je doelen nog een keer.
Nu is duidelijk geworden wat je belangrijkste activiteiten zijn. Probeer deze belangrijke activiteiten zo snel mogelijk af te ronden. Lever echter wel de grootste kwaliteit. Als de  belangrijke activiteiten die je uitvoert voor je werk sta je bekend als een medewerker die snel een hoge kwaliteit levert. Doordat je snel hoge kwaliteit levert, val je bij je leidinggevende op en maak je sneller promotie en verdien je sneller een hoger salaris.

Stap 8: Hou rekening met tegenslagen
Breng naast alle activiteiten die je moet uitvoeren ook alle mogelijke moeilijkheden en hordes in kaart. Wanneer je alle moeilijkheden en hordes in kaart hebt gebracht, bedenk dan vervolgens meerdere strategieën hoe je deze moeilijkheden kunt oplossen. Als je vantevoren al mogelijke oplossingen voor moeilijkheden in kaart brengt, zet je namelijk makkelijker door als je geconfronteerd wordt met een tegenslag. Ook laat je jezelf niet meevoeren door de waan van de dag, maar blijf je aandacht houden voor de doelen die je wil bereiken. En tenslotte lijd je niet voor het lijden wat je vreest en heb je geen faalangst meer. Je hebt namelijk al in kaart gebracht waar de moeilijkheden zitten om je doelen te bereiken en je hebt al oplossingen voor deze moeilijkheden bedacht.

Stap 9: Werk aan je gezondheid
Wanneer je gezond en fit bent, kun je harder werken en daardoor sneller je doel om miljonair te worden, bereiken. Verder geniet je meer van je vermogen als je gezond en fit bent. Werk dus even hard aan het bereiken van je doelen als aan je gezondheid.
Door gezond te eten en veel te bewegen vergroot je de kans om gezond en fit te worden, of te blijven. Om gezond te eten moet je voedingsmiddelen met zout, suiker en witte bloem vermijden en het aandeel groente, fruit, noten, magere zuivelproducten, vette vis en magere vleessoorten vergroten. Eet dagelijks minimaal vijf opscheplepels groente en vier stuks fruit. Eet verder een klein handje ongezouten noten per dag. Drink, of eet een halve liter magere melkproducten per dag en eet wekelijks 300 gram vette vis.
Beweeg verder dagelijks minimaal 60 minuten, waarbij je 30 minuten minimaal matig intensieve duurinspanning en 30 minuten intensieve krachttraining verricht.

Stap 10: Ontwikkel je discipline, wilskracht en doorzettingsvermogen
Gedisciplineerd zijn, is de belangrijkste eigenschap die je moet ontwikkelen om je doelen te bereiken. Door gedisciplineerd te zijn, bereik je al je doelen. Zonder discipline bereik je geen enkel doel. Gedisciplineerd zijn, betekent dat je doet wat je moet doen, wanneer je het moet doen, of je er nu zin in hebt of niet. Gedisciplineerd zijn, is het uitstellen van korte termijn bevrediging, om te werken aan je doelen en dromen.

Lees en luister ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Verminderen van schulden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

21 Success Secrets of Self Made Millionaires

Hoe haal je deadlines en kom je afspraken na?

Het is belangrijk om afspraken na te komen. Het is ontzettend vervelend als iemand zijn afspraken niet nakomt, vooral wanneer directe collega’s afhankelijk zijn van het nakomen van deze afspraken. Toch worden afspraken vaak niet nagekomen. Er zijn echter manieren om het nakomen van je afspraken eenvoudiger te maken. Zeg vaker ‘nee’ en zeg direct ‘nee’, zeg alleen ‘ja’ tegen taken die je leuk vindt om te doen, zeg alleen ‘ja’ tegen duidelijke afgebakende taken en stel een ruime deadline.

Zeg vaker en direct ‘nee’
Wanneer je wordt gevraagd om een bepaalde taak te doen, of klus op te knappen en je weet bij voorbaat al dat je er of geen tijd voor hebt, het niet past binnen je andere taken, of je er simpelweg geen zin in hebt, zeg dan direct ‘nee’. Licht je ‘nee’ niet toe, tenzij daar om gevraagd wordt. Vraag geen bedenktijd als je eigenlijk al weet dat je de taak niet gaat doen. Hiermee verspil je niet alleen je eigen tijd, maar nog belangrijker de tijd van degene die het verzoek aan je heeft gedaan om een taak te doen. Hiermee breng je diegene in een lastige positie, want de deadline wordt steeds krapper. Zeg verder alleen ‘ja’ tegen leuke en belangrijke taken die passen bij je ontwikkeldoelen.

Zeg alleen ‘ja’ tegen leuke en belangrijke taken die passen bij je ontwikkeldoelen
Zeg alleen toe op taken die je leuk vindt, tegemoetkomen aan je ontwikkeldoelen en die belangrijk zijn voor de organisatie. Wanneer je toezegt op taken die je leuk vindt en tegemoetkomen aan je ontwikkeldoelen, is het veel makkelijker om aan deze taken te werken. Het is eenvoudiger om aan leuke taken te werken, dan aan taken die niet leuk zijn. Wanneer deze taken ook nog eens tegemoetkomen aan je ontwikkeldoelen sla je twee vliegen in 1 klap.

Baken de taak/vraag af
Net zoals met het opstellen van ontwikkeldoelen is het belangrijk om een taak specifiek te maken en goed af te bakenen. Probeer dus de taak zo duidelijk mogelijk te krijgen. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:

 • Wanneer moet de taak afgerond zijn?
 • Wie zijn er nog meer betrokken bij deze taak?
 • Welke ondersteuning krijg ik voor deze taak?
 • Wat is het budget voor deze taak?
 • Wie heeft er nog meer gewerkt aan deze taak?
 • Zijn er collega’s die met een soortgelijke taak bezig zijn?
 • Wat moet het eindproduct zijn?
 • Hoe moet het tussenproduct eruitzien?
 • Hoeveel tijd krijg ik voor deze taak?
 • In hoeverre past deze taak bij mijn ontwikkeldoelen?

Deze vragen maken niet alleen de taak voor jezelf duidelijk, maar zorgt er ook voor dat de opdrachtgever duidelijk krijgt wat hij vraagt. Wanneer het voor de opdrachtgever nog niet duidelijk is wat de taak is, kun je daar samen over praten.

Stel een ruime deadline
Afspraken worden vaak niet nagekomen, omdat de deadline te krap is genomen. Wanneer je dus een afspraak gaat maken, neem dan een ruime deadline. Wanneer je denkt 5 dagen nodig te hebben, neem dan bijvoorbeeld als deadline 8 dagen. In het geval je de taak oplevert in 6 dagen is je opdrachtgever blij. Stel dat je je de deadline op 5 dagen had gezet en de oplevering was na 6 dagen, dan was je opdrachtgever teleurgesteld geweest. Een ruimere deadline reduceert ook de stress en maakt het mogelijk om nog een keer naar je eindproduct te kijken.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Leer nee zeggen

Multitasken is onzin, zeven tips om efficiënter te werken

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

 

Haal je doelen!

Iedereen heeft bepaalde dromen en doelen in zijn leven. Wellicht heb jij ook een bepaald groot doel, of grote doelen in je leven. Vaak blijven je grote doelen dromen en worden ze geen realiteit. Waarom zou je je doelen niet najagen en je dromen realiteit maken? Door de volgende 13 stappen op te volgen kun je je dromen realiteit maken.

Stap 1. Wees helder
De eerste stap om je doel te bereiken is om precies te weten wat je wilt bereiken. Wat is exact je doel? Zie je doel als een vakantiebestemming. Als je op vakantie gaat, moet je ook een exacte bestemming hebben, anders kom je nergens. Zo is het ook met doelen. Als je niet exact weet wat je wilt, zul je ook nooit bereiken wat je wilt. Simpelweg omdat je nog niet duidelijk hebt wat je wilt. Begin dus direct met het opschrijven van je doel. Kijk of je je doel steeds meer kunt specificeren. Maak bijvoorbeeld van het doel “meer verdienen” het specifiekere doel “2000 euro per maand verdienen”. Wanneer je doel niet meer verder te specificeren is, kijk dan wat je situatie nu is. Als je weet wat je situatie nu is en wat voor doel je wilt bereiken, kun je een plan opstellen omdat doel te bereiken. Je plan om je doel te bereiken is als het ware je vluchtplan naar je bestemming. Bekijk wekelijks of je je doel moet bijstellen.

Stap 2. Wees flexibel
Er is een belangrijk verschil in precies je doel kennen en de manier waarop je je doel wilt bereiken. Net zoals met het reizen naar je vakantiebestemming, ken je exact je bestemming. De manier waarop je je bestemming bereikt, kan steeds veranderen. Zo rijd je misschien om een file heen, of zijn er wegwerkzaamheden, waardoor je moet omrijden, misschien rijd je door een leuke stad en maak je daar een lange stop, is je vlucht vertraagd. Net zoals je flexibel moet zijn op weg naar je vakantiebestemming, moet je ook flexibel zijn in het bereiken van je doel. Zie de planning waarop je je doel wilt bereiken als 1 van de vele manieren van het bereiken van je doel. Wijk van je planning af, als je op een andere en betere manier je doel kunt bereiken.

Stap 3. Hou het simpel
Hou je doel en je planning simpel. Steek niet teveel tijd in het maken van een geniale planning, maar steek de meeste tijd in het bereiken van je doel. Je tijd kun je maar 1 keer besteden. Het is beter om je tijd te besteden aan het bereiken van je doel, dan aan het verzinnen van een geniaal plan, zonder je doel na te streven. Hou ook je doel simpel. Schrijf je doel zo op dat jezelf exact weet wat je ermee bedoelt! Probeer niet teveel doelen gelijktijdig na te streven. Probeer niet meer dan 3 grote doelen gelijktijdig na te streven.

Stap 4. Faal veel
Veel mensen zijn bang om te falen en komen daardoor niet in actie. Wees echter niet bang om te falen. Falen is een grote vriend van je als je je doelen wilt bereiken. Falen, betekent dat je actie hebt ondernomen om je doelen te bereiken. Mensen die erg succesvol zijn, hebben in hun leven ook vaak gefaald. De snelste manier om te kijken of iets werkt, is om het direct toe te passen. Nadat je iets hebt toegepast, heb je namelijk informatie, of je nog iets moet bijstellen. Falen is niet het tegenovergestelde van succes. Falen is juist een essentieel onderdeel van succes. Falen levert je een leerervaring op. Wanneer je enthousiast bent over een bepaald doel, waag een poging om je doel te bereiken. Wanneer je poging faalt, leer je tenminste waarom je hebt gefaald en word je volgende poging beter.

Stap 5. Direct doen!
In het bereiken van je doel zijn plannen en vooruitdenken belangrijke aspecten. Het belangrijkste aspect in het bereiken van je doel is echter om actie te ondernemen. Je plannen zorgen niet voor resultaten, maar juist je acties, het uitvoeren van je plan. Verspil ook niet teveel tijd met twijfelen over hoe je iets moet doen, maar kies een manier en ga ervoor. Het uitstellen van beslissingen betekent dat je geen actie onderneemt. Maak dus een beslissing, zelfs wanneer je onvolledige informatie hebt en kom in actie.

Stap 6. Schrap meedogenloos
Schrap alle taken in je agenda die niet bijdragen aan het bereiken van je doel. Wanneer je twijfelt of iets bijdraagt aan het bereiken van je doel, schrap het dan. Realiseer je dat niets gratis is, als het je tijd kost. Je tijd is namelijk je meest kostbare bezit. Tijd krijg je nooit meer terug. Realiseer je ook dat tegen alles waar je “ja” tegen zegt, automatisch betekent dat je ergens anders “nee” tegen zegt. Vraag je bij alles wat je wordt gevraagd wat het je oplevert, hoeveel tijd het je kost en of het bijdraagt aan het bereiken van je doel!

Stap 7. Verspil geen tijd
Stap 7 ligt in het verlangde van stap 6. Kijk dagelijks waar je tijd besteedt aan zaken die niets bijdragen aan het bereiken van je doel. Bekijk bijvoorbeeld hoeveel tijd je dagelijks besteedt aan tv-kijken en of je het belangrijk genoeg vindt om zoveel tv te kijken. Beoordeel welke activiteiten nodig zijn om je doel te bereiken, je relatie goed en vriendschappen goed houden en welke activiteiten de broodnodige ontspanning  leveren. Probeer alle andere activiteiten zoveel mogelijk te schrappen.

Stap 8. Pareto (de 80-20 regel)
De Pareto-regel wordt ook wel de 80-20 regel genoemd. Deze regel betekent dat 20% van de tijd en moeite die je in een taak investeert, ongeveer 80% van de totale waarde van die taak oplevert. Het kan ook betekenen dat 20% van je totale beschikbare tijd maar wordt besteed aan de belangrijkste aspecten en doelen van je leven. Door meer tijd te besteden aan die aspecten en doelen die je belangrijk vindt, bereik je doelen veel sneller.

Stap 9. Werk ook echt aan je doel
Als je beslist om aan je doel te werken, ga dan ook echt aan je doel werken. Laat niets en/of niemand tussen jouw en je doel komen. Om effectief aan je doelen te kunnen werken, moet je aaneengesloten blokken van tijd reserveren waarin je ook daadwerkelijk aan je doel kunt werken. Zorg dat je tijdens deze blokken niet gestoord wordt. Ga van het internet af, zet je email en mobiele telefoon uit  en zorg dat je niet gestoord kunt worden. Na ongeveer 15 minuten aaneengesloten werken aan je doelen kom je in een Flow terecht. Wanneer je telkens gestoord wordt, kom je nooit in een staat van Flow terecht. Zorg er dus voor dat je niet wordt gestoord. Wanneer je pauze of rust nodig hebt, neem dan ook echt pauze of rust. Ga niet je email doornemen, of toch nog wat telefoontjes plegen.

Stap 10. Experimenteer
Iedereen is verschillend. Probeer er dus achter te komen wat jou het beste helpt om je doelen te bereiken. Wellicht ben je echt een ochtendmens en kun je het beste in de ochtend aan je doel werken. Misschien werk je beter en harder met muziek op de achtergrond. Experimenteer wat jou het beste helpt om je doel te bereiken.

Tip 11. Kanaliseer enthousiasme
Iedereen kan zichzelf zo nu en dan enthousiast krijgen over zijn/haar doelen. Het is echter de kunst om enthousiast te blijven. Dagelijks je doel en hetgeen wat het bereiken van je doel oplevert bekijken, kan ervoor zorgen dat je enthousiast blijft. Zorg er dus voor dat je op veel plaatsen wordt herinnerd aan je doel. Maak een terugkerende notitie van je doel in je agenda, maak een screensaver van je doel, spreek dagelijks met mensen over de vorderingen op je doel. Doe wat nodig is om enthousiast te blijven.

Tip 12. Leef gezond
Een gezond lijf zorgt ervoor dat je je langdurig kunt concentreren en daardoor je doel kunt bereiken. Zorg er dus voor dat je gezond eet, voldoende beweegt, niet rookt en niet teveel alcohol drinkt.

Tip 13. Hou balans
Zonder een goede balans in je leven is het onmogelijk om je doel te bereiken. Wanneer je je doel wilt bereiken, moet dat met de intentie zijn om je totale leven te verbeteren. Je doel bereiken heeft niets te maken met opoffering, ontkenning en dingen doen die je niet leuk vindt. Werken aan je doel en je doel bereiken, betekent meer doen van hetgeen je al leuk, boeiend en interessant vindt om te doen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

http://www.stevepavlina.com/articles/do-it-now.htm

Gedisciplineerd worden: hard work (uitdagingen zoeken)

Uitdagende doelen stellen, zorgt ervoor dat je discipline verder wordt opgebouwd en niet terugzakt naar een lager niveau. Moeilijke uitdagende doelen stellen, zorgen ervoor dat je je ultieme best moet doen om je doelen te behalen. Discipline bestaat uit vijf pijlers: Acceptation (Acceptatie), Willpower (Wilskracht), Hard work (Doe uitdagend werk), Industry (Produceer, werk veel) en Persistence (Doorzettingsvermogen). Samen maakt de eerste letter van elke pijler het Engelse woord A WHIP. A WHIP betekent vrij vertaald in het Nederlands zeer toepasselijk met de zweep er over. Voordat wordt ingegaan waarom je uitdagingen moet aangaan, wordt eerst beschreven wat uitdagende doelen zijn en er wort afgesloten met wat uitdagingen voor jou kunnen zijn.

Wat zijn uitdagende doelen?
Het is erg lastig om voor je te bepalen wat uitdagende doelen zijn. Wat voor jou een makkelijk doel kan zijn, is voor de ander wellicht een onmogelijk doel. Zo is 10 kilometer lopen voor een marathonloper een eitje, terwijl het voor een ander onmogelijk kan zijn. Uitdagende doelen zijn die doelen die nog net binnen je kunnen liggen, maar waarvoor je wel je best moet doen om ze te behalen. Met uitdagende doelen wordt geen vervelend werk bedoeld, maar juist die doelen die je heel erg graag wilt bereiken en waarvoor je je best moet doen, om ze te behalen.

Waarom moeilijke uitdagende doelen stellen?
Veel mensen doen vaak wat makkelijk en eenvoudig is en gaan juist de uitdagingen uit de weg. Dat is juist de reden dat je het tegenovergestelde moet doen. De makkelijke eenvoudige weg in het leven wordt namelijk door iedereen genomen. Wanneer je juist de moeilijke uitdagingen aanneemt, is de concurrentie kleiner en val je sneller op. Verder is de beloning ook groter als je uitdagingen aanneemt die niemand anders wil aannemen en die je maar net kunt volbrengen. Deze beloning kan een financiële beloning zijn, maar vaak is de beloning te vinden in meer opgebouwde kennis en vaardigheden. Wellicht ben je doordat je een bepaalde uitdaging bent aangegaan en succesvol hebt volbracht beter in staat, om nieuwe klussen te doen, die niemand anders kan. Verder val je misschien positief op bij je baas, als jij als enige wel kiest om een uitdagende klussen aan te nemen. Ook kun je uitdagingen zoeken binnen een sport die je beoefent. Door een uitdaging te kiezen die je lijf net aankan, dwing je je lijf tijdens training om sterker te worden. Uitdagingen zijn ook niet vervelend of pijnlijk. Uitdagingen zorgen er juist voor dat je veel leert en jezelf dwingt om in een bepaald gebied jezelf te ontwikkelen. Waak er wel voor dat je niet in teveel gebieden van je leven uitdagingen aangaat. Twee uitdagingen kunnen mensen vaak wel aan.

Wat zijn doelen die me uitdagen?
Uit de voorgaande tekst heb je kunnen lezen wat uitdagende doelen zijn en waarom je ze moet nastreven, maar hoe weet je nu wat een uitdaging voor je is? Dat heeft alles te maken met je huidige niveau op een bepaald gebied. Om te weten wat uitdagingen zijn, moet je je huidige niveau op de uitdaging accepteren. Door je huidige niveau te accepteren, weet je wat buiten je comfortzone ligt, maar wat je nog wel net kunt.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Gedisciplineerd worden: willpower (wilskracht)

Gedisciplineerd worden: industry, werk hard, stop er tijd in

Gedisciplineerd worden: discipline kweken

Gedisciplineerd worden: acceptatie

Bronnen:

www.stevepavlina.com

7 tips om gemotiveerd te blijven; motivatie verbeteren

Heb je belangrijke doelen? Hoe toegewijd ben je aan je doelen? Wanneer geef je je doelen op? Wat zou er gebeuren als je altijd zo gemotiveerd zou zijn om je doelen te bereiken? Wat zou er met jou en je leven gebeuren als je nooit zou opgeven? Wanneer je iets echt wilt, dan is opgeven geen mogelijkheid. Je zorgt dat er een weg is om je doelen te bereiken en anders maak je een weg. Mensen met een enorme motivatie worden ook wel gedreven genoemd. Deze mensen bereiken ondanks tegenslagen hun doelen. Iedereen kan echter gedreven worden. Iedereen kan zoveel motivatie ontwikkelen dat het bereiken van doelen een zekerheid is. Met de volgende 7 tips kun je zo gemotiveerd worden, dat ook jij je doelen bereikt.

Tip 1. Zorg dat je moet
Als je doelen echt belangrijk voor je zijn, of levensdoel echt belangrijk voor je is, dan moet je ervoor zorgen dat je je doelen wel moet bereiken. Zorg dat er geen uitweg is, als het bereiken van je doel even moeilijk is en je je doelen wilt opgeven. Stel je wilt een eigen bedrijf beginnen, neem dan voor een deel ontslag en start met je bedrijf. In het klassieke boek The Art of War. Geeft de auteur, generaal Sun Tzu aan dat soldaten het hardste vechten, wanneer er geen uitweg, of mogelijkheid tot overgeven is. Wanneer er een vluchtroute is, of mogelijkheid om op te geven vechten soldaten minder hard. Geef jezelf dus ook geen uitweg, maar zorg dat je je doelen wel MOET halen. Een uitweg zorgt ervoor dat je een kans hebt om op te geven. Geef jezelf geen kans om op te geven.

Tip 2. Zorg dat je omgeving je herinnert aan je doel
Een motiverende omgeving die je constant herinnert aan je doel, zorgt ervoor dat je niet opgeeft. Stel dat afvallen je doel is. Hang in je huis post-its op waarop je ideale gewicht staat. Verdeel je koelkast en kasten in rode en groene gebieden. Waar in de groene gebieden gezonde producten en in de rode gebieden ongezonde producten staan. Stel in de screensaver van je computer je ideale gewicht in. Koop tijdschriften met gezonde recepten en trainingsprogramma’s. Zorg ervoor dat je constant wordt herinnerd aan je doel.

Tip 3. Omring je met gemotiveerde mensen
Zorg dat je contact onderhoudt met die mensen die je motiveren en ondersteunen om je doelen te bereiken en die weten hoe het is om een doel na te streven en te bereiken. Deel je doelen niet met mensen die reageren met onverschilligheid en cynisme, maar juist met die mensen die je willen helpen en blijven motiveren. Motivatie blijkt besmettelijk te zijn. Wanneer je met gemotiveerde mensen omgaat, word je besmet met een deel van hun motivatie. Wanneer je bijvoorbeeld een eigen bedrijf wilt beginnen, schrijf je dan in bij de kamer van koophandel en bezoek een van de regionale bijeenkomsten. Zo kom je in contact met gemotiveerde mensen die weten hoe het is om een eigen bedrijf te starten en door te zetten wanneer het even moeilijk is.

Tip 4. Inspireer je geest dagelijks
Motivatie kun je vergelijken met eb en vloed. Soms is er veel motivatie, soms is er weinig motivatie. Je kunt je motivatie echter constant hoog houden, door dagelijks iets te doen wat je motiveert. Lees bijvoorbeeld dagelijks een boek wat je motivatie aanwakkert. Kijk dagelijks (een deel van) een film die je motiveert. Niet alleen boeken, maar artikelen en luisterboeken kunnen ook enorm motiveren. Luister, kijk en lees altijd dat materiaal waarin je gemotiveerd wil blijven. Wil je meer blijven sporten, luister bijvoorbeeld naar “Eye of the Tiger” van Survivor. Zorg dat je dat doet wat je motivatie aanwakkert.

Tip 5. Vervang negativiteit door positiviteit
Negativiteit kan je enorm demotiveren, terwijl positiviteit je enorm kan motiveren. Probeer negativiteit in je leven te vervangen door positiviteit. Kijk in plaats van het nieuws waar alleen ellende op te zien is een leuke comedyserie. Lees in plaats van de krant, educatieve artikelen, boeken, of tijdschriften. Kijk in plaats van een horror of dramafilm een goede comedy, of feelgoodfilm.

Tip 6. Visualiseer
Visualiseren is een enorm krachtige techniek om je motivatie hoog te houden. Bij visualiseren stel je jezelf zo levendig mogelijk voor dat je je doel al bereikt hebt. Zorg dat je in een comfortabele stoel gaat zitten, of op bed gaat liggen, met rustige muziek op de achtergrond als je gaat visualiseren. Doe je ogen dicht en visualiseer hoe je leven eruit ziet als je je doel hebt bereikt. Visualiseer hoe een hele dag eruit ziet, als je je doel hebt bereikt. Visualiseer wat je doet op het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je weer naar bed gaat. Visualiseer in het begin 5 minuten en breidt dit uit naar 15 minuten per dag. Op het moment dat je je tijd voorbij is, beantwoord je de volgende vragen:

 • Welke kleren had je aan?
 • Wat was je aan het doen?
 • Met wie was je dat aan het doen?
 • Wat had je voor je ontbijt, lunch, avondeten?
 • Hoe was het weer?
 • Hoe ging je naar je werk?
 • Wat deed je op je werk?
 • Wat deed je in de avond?
 • Etc…

Tip 7. Onderneem actie!
Wanneer je eenmaal een doel en een plan hebt opgesteld om dat doel te bereiken, moet je actie ondernemen om je doel te bereiken. Je plan hoeft overigens niet perfect te zijn. Het gaat erom dat je actie onderneemt! Actie kun je ondernemen op een perfect plan, maar een goed plan is al goed genoeg. De valkuil van een perfect plan proberen te maken, is dat je vastloopt in het analyseren en plannen, in plaats van actie te ondernemen en je plan uit te voeren. Onderneem liever actie. Bijstellen van je plan kan altijd nog. Actie ondernemen is namelijk brandstof voor je motivatie. Wanneer je dus actie blijft ondernemen, blijft ook je motivatie hoog, terwijl uitstellen je motivatie laat doodslaan als bier een vet glas. Als je actie blijft ondernemen, blijf je je motivatie voeden. Uiteindelijk bereik je het punt dat je niet meer te stoppen bent en het bereiken van je doel alleen nog maar een kwestie van tijd is.

Tenslotte
Wanneer je de bovenstaande 7 tips toepast, zal je motivatie nooit verdwijnen. Je zult je doelen bereiken als een geleide raket. Ook zul je van de weg genieten om die naar het bereiken van je doelen zal leiden. Uiteindelijk zullen mensen jou gedreven noemen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Multitasken is onzin, zeven tips om efficiënter te werken

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Hoe haal je deadlines en kom je afspraken na?

Bronnen:

www.stevepavlina.com