Tag Archives: beleggen

Geldzaken: breng orde in geldzaken

Orde brengen in geldzaken is belangrijk. Wanneer er orde is in de geldzaken, kan er geanticipeerd worden op belangrijke financiële gebeurtenissen. Ook het vaststellen van financiële doelstellingen kan pas starten wanneer er financiële orde is. Geldzaken bestaan uit een aantal onderdelen: energie, belasting, huis, auto, apparatuur, lidmaatschappen/abonnementen, (zorg)verzekeringen, bankzaken, pensioen en werk. Voordat orde aangebracht wordt in  geldzaken is het handig om een aantal mappen aan te schaffen. Schrijf op elke map een aspect van de geldzaken zoals hierboven genoemd. In de alinea’s hieronder wordt elk onderdeel kort besproken.

Energie en water (gas, water en electriciteit)
Bekijk welke contracten lopen bij elke aanbieder van energie. Belangrijke aspecten van contracten van energie-aanbieders is het soort contract; een vast contract met jaarlijks een vast tarief, waar ondanks hoge of lage energieprijzen het tarief hetzelfde blijft. Bekijk ook of gas, water en licht bij 1 aanbieder zijn ondergebracht, of bij meerdere aanbieders. Het kan wellicht goedkoper zijn om bij 1 aanbieder alles onder te brengen. Bekijk bij de energiekosten waar wellicht bespaard kan worden, door bijvoorbeeld tochtstrips, spaarlampen, apparatuur echt uit zetten, isolatieglas, een HR-ketel etc.

Belasting
Het belastingjaar eindigt op 31-12. Probeer gegevens voor de belasting al voor die tijd te verzamelen. Gegevens voor de belasting zijn:

 • Loonstrookjes
 • Bank-, spaar- en beleggingsrekeningtegoeden op 31-12 (einde van het jaar)
 • Bezittingen en schulden
 • Zorg-, huur-, en kindertoeslag
 • Betaalde dividendbelasting
 • WOZ-waarde
 • Betaalde hypotheekrente
 • Betaalde erfpacht
 • Andere aftrekposten

Breng elke belastingjaar onder een nieuw tabblad in de map.

Huis, hypotheek en onderhoud
Bij een eigen huis hoort vaak een hypotheek. Bekijk wat de hypotheekrente is en wanneer de rentevaste periode afloopt. Kijk voor die tijd al uit naar wellicht een lagere rente. Een ander aspect van een eigen huis is het onderhoud. Voor onderhoud moet geld worden gereserveerd. Anticipeer op grote klussen op tijd.

Auto, brandstof, onderhoud, verzekering en afschrijving
Een auto kost veel geld. Niet alleen het onderhoud en brandstof kosten veel geld. Ook voor de afschrijving moet geld worden gereserveerd. Start direct met sparen voor een nieuwe auto wanneer er een nieuwe auto is gekocht.

Apparatuur
Bij apparatuur valt te denken aan PC, wasmachine, magnetron, droger, vaatwasser, spelcomputer, televisie, DVD-speler. Ook apparatuur slijt. Het is dus aan te raden om ook voor apparatuur afschrijving te rekenen en geld op zij te zetten. Geld lenen om apparatuur aan te schaffen is sterk af te raden.

Lidmaatschappen en abonnementen
Bij lidmaatschappen en abonnementen is het aan te raden tot wanneer een abonnement loopt, tot wanneer de opzegtermijn loopt en of het abonnement stilzwijgend doorloopt. Bij abonnementen valt niet alleen te denken aan een abonnement op een tijdschrift, maar ook een abonnement bij een sportschool. Bekijk welke van de abonnementen echt nodig zijn. Een belangrijk abonnement is het mobiele telefoonabonnement en de abonnementen op televisie en internet. Bekijk wat hierin echt noodzakelijk is. Een SIM-only abonnement scheelt vaak al de helft in telefoonkosten.

Zorgverzekering en verzekeringen
Bekijk bij de zorgverzekering welke dekking echt nodig is. Wanneer er sprake is van een goede algemene gezondheid is wellicht extra verzekeren voor de fysiotherapeut niet nodig. Ook bij overige verzekeringen is het aan te raden deze kritisch te bekijken en te beoordelen welke verzekeringen echt nodig. Wellicht kan het geld dat anders aan premie wordt uitgegeven nu worden gespaard. Bekijk ook goed waartegen de verzekering verzekerd.

Bankzaken, lopende rekening, spaarrekening en beleggingen
Onder bankzaken vallen alle rekeningen, zoals lopende rekening, spaarrekening en beleggingsrekening. Stop alle bankafschriften in de map. Controleer de bankafschriften op vreemde afschrijvingen. Bekijk bij de spaarrekening wat het rentetarief is en of het rentetarief bij andere banken gunstiger is. Wanneer het geld langere tijd gemist kan worden, kan het geld ondergebracht worden op een spaardeposito. Op een spaardeposito is het rentetarief gunstiger.

Pensioen
Verzamel alle pensioenoverzichten. Bekijk of er sprake is van een pensioengat. Kijk wat de effecten zijn van eerder stoppen met werken of langer doorgaan met werken. Wanneer er de wens is om eerder te stoppen met werken moeten hiervoor tijdig maatregelen genomen worden.

Werk
Verzamel hier alle loonstrookjes, contracten en jaaroverzichten. Wellicht is er niet alleen een beloning in geld, maar ook in de vorm van een lease-auto, of telefoon en PC van de zaak. Verzamel ook hier informatie over.

Samengevat
Breng elk aspect van de geldzaken onder in een map. Bekijk waar wellicht waar bespaard kan worden, of met welke grote uitgaven rekening moet worden gehouden. Hou de mappen minimaal 1 keer per maand goed bij. Zet belangrijke data, zoals bijvoorbeeld het aflopen van een abonnement op of in de agenda.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Voordelen en nadelen versneld aflossen annuïteitenhypotheek

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

R. van der Heijden (2011), 101 slimme geldtips, Consumentenbond

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Het is opvallend dat gedurende onze carrière we steeds meer gaan verdienen, maar dat we even veel (of weinig) geld aan het einde van de maand over houden om te kunnen sparen. In dit artikel leest u tips hoe u kunt besparen op de boodschappen, wat voor invloed stoppen met roken op uw portemonnee heeft, wat budgetteren met uw spaarrekening doet. Ook wordt beschreven wat beleggen en sparen met vermogensopbouw doet. Tenslotte wordt aangegeven hoe u een passief inkomen kunt opbouwen. Als u enkele tips uitvoert, heeft dat al een grote invloed op uw vermogensopbouw. Wanneer u alle tips uitvoert, is het een zekerheid dat u miljonair wordt.

Er worden 18 tips gegeven hoe u op verschillende vlakken geld kunt besparen en meer vermogen (kapitaal) en wellicht financiële onafhankelijkheid en een passief inkomen kunt opbouwen. Sommige tips liggen wat meer voor de hand dan andere tips.

Tip 1: Budgetteer
Breng in kaart wat elke maand nodig is om rond te komen. Maak hierbij onderscheid in wat NODIG is en wat leuk is om te hebben. Breng alle uitgaven in kaart. Ook kosten voor abonnementen, vakanties, verjaardagen etc. Geef in een maand niet meer uit, dan wat het budget toelaat. Op verschillende websites kunt u een huishoudboekje downloaden. Hiermee kunt u precies in kaart brengen wat per maand aan financiën nodig is. Op het nibud kunt u een huishoudboekje downloaden.

Zorg ervoor dat u minimaal 1 dag per week met uw persoonlijke financiën bezig bent. De meeste mensen vinden het plannen van de vakantie belangrijker dan de eigen financiën. Benader echter uw financiën met dezelfde gedrevenheid waarmee u uw vakantie plant. Zorg ervoor dat u weet hoeveel u in een week kunt uitgeven en probeer zo min mogelijk “rood” te staan. Begin ook eens te inventariseren welke verzekeringen u allemaal heeft en of deze wel echt allemaal nodig zijn. Kijk ook na of u geen dubbele verzekeringen heeft!

Tip 2: Spaar meteen als het salaris is gestort
Om te bepalen wanneer uw spaargeld bij een bepaald rentepercentage is verdubbeld, moet u het getal 72 delen door het rentepercentage wat u krijgt. Stel u krijgt 3% rente, dan is uw spaargeld na 72/3= 24 jaar verdubbeld. Stel u krijgt 1,5% rente, dan is uw spaargeld na 48 jaar verdubbeld.
Spaar meteen 10% van het salaris, wanneer het salaris is gestort. U zult zien dat u nog steeds even goed (of slecht) de maand doorkomt. Wanneer u een salarisverhoging krijgt, spaar dan direct structureel 50% van de salarisverhoging. Wanneer u dit niet doet, blijkt dat u na enige tijd al meer uitgaven “NODIG” vindt, terwijl dat voorheen niet het geval was.

Tip 3: Spaar meer wanneer u gaat samen wonen
Wanneer u besluit samen te wonen, kunt u een groter deel sparen van uw inkomen. Het is aanlokkelijk om het breder te laten hangen wanneer u samenwoont, realiseer echter wel dat elke 100 Euro die u nu spaart over 40 jaar bij 5% ruim 700 Euro bedraagt. Elke maand 100 Euro sparen (bij 5%), levert over 40 jaar € 148.856 op!!
Maak met uw partner duidelijke afspraken hoeveel u elke maand kunt sparen en met welk doel u wilt sparen. Een doel kan zijn; eerder stoppen met werken, of het maken van een wereldreis, of het kopen van een groter huis.

Tip 4: Los persoonlijke leningen af
De rente over persoonlijke leningen is vaak hoog (vaak hoger dan 10%). Het loont wanneer u persoonlijke leningen aflost. Wanneer u persoonlijke leningen heeft, start dan gelijktijdig met het aflossen van de lening, ook met sparen. Spaar 50% van het inkomen wat u niet nodig heeft en los 50% af. Zorg wel dat u dat ook overeenkomt met de verstrekker van de persoonlijke lening. Over de aflossing van een persoonlijke lening ontvangt u geen rente. Lees meer over het aflossen van schulden in Financien: Verminderen van schulden.

Tip 5: probeer een groter inkomen te genereren
U kunt proberen bij uw baas een groter inkomen te krijgen. Ook kunt u proberen uw kwaliteiten in te zetten om meer te verdienen. Misschien kunt u heel erg goed artikelen schrijven, bijles geven, klussen, of tuinieren. Misschien bent u bekwaam in het opzetten van websites. Hier nog een aantal tips om op uw werk meer geld te verdienen.

 • Probeer uw eigen kwaliteit te zoeken en te verkopen! Zorg dat u met passie werkt aan deze kwaliteit en blijf aan jezelf werken; uzelf ontwikkelen stopt nooit!
 • Concentreer uzelf op het werk en blijf altijd doorzetten. Ook als het werk tegenzit.
 • Probeer uw klant en baas te dienen. Dit betekent niet dat u door het stof moet, maar wel dat u veel voor uw klant en baas over heeft.
 • Zorg ervoor dat u ideeën en oplossingen aandraagt op het werk; inspireer anderen!
 • Probeer op een bepaald gebied in uw werk heel erg goed te worden en blijf dit taakgebied bijhouden/up-to-date houden. Zorg ervoor dat iedereen weet dat u goed bent op een bepaald gebied.
 • Gedraag uzelf alsof u een eigenaar bent van een bepaald deel van de werkzaamheden. Voel uzelf zo verantwoordelijk dat het werk zo goed moet gebeuren, alsof u er zelf de eigenaar van bent.
 • Probeer uw werk zo goed te doen alsof het uw grootste hobby is!
 • Hou op het werk ook goed bij welke (extra) taken u allemaal heeft uitgevoerd en waar u nog geen uren voor heeft gekregen. Met een beoordelingsgesprek kunt u deze taken nog onder de aandacht brengen en mogelijk krijgt u overuren uitbetaald! Doe dit echter alleen als u de extra werkzaamheden ook echt goed hebt gedaan!

Wanneer u maandelijks 200 Euro meer verdient, levert dat u over 40 jaar ongeveer 300.000 Euro op.

Tip 6: Gooi uw creditcards weg en pin zo min mogelijk geld
Statistische tests tonen aan dat mensen vier keer zo makkelijk geld uitgeven met een creditcard, dan wanneer zij contant zouden moeten betalen. Alleen met contant geld betalen, loont dus!

Tip 7: Het magische briefje
Maak een klein briefje in uw portemonnee met de volgende tekst: “Is dit werkelijk nodig?”. Wanneer u bij een snoep-, of frisdrankautomaat staat en uw portemonnee trekt, glimlacht deze zin u tegemoet.

Tip 8: Stel een spaardag in
Stel een dag per week (niet de zondag) een spaardag in. De andere dagen kunt u “normaal” geld uitgeven. Deze ene spaardag slaat al snel over op de andere dagen. U bent dan op andere dagen spaarzamer.

Tip 9: Let op de boodschappen
Maak altijd een boodschappenlijstje en doe altijd boodschappen wanneer u gegeten heeft. Koop dan ook niet meer, dan u nodig heeft. Genoemde strategie is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor de lijn. Onderzoek toont namelijk aan dat mensen met een volle maag minder snoep en snacks in de supermarkt kopen. Vergelijk ook prijzen van verschillende merken en koop niet altijd het A-merk. Dit kan u zo 10 tot 20% op de totale kosten besparen. Neem ook geen kinderen mee wanneer u boodschappen gaat doen. Kinderen kunnen ervoor zorgen dat u aankopen doet, die u liever niet had gedaan. Verder kunt u bij een aantal supermarkten spaarzegels kopen. Wanneer u een vol boekje spaarzegels heeft, krijgt u een bedrag terug. Het bedrag wat u krijgt, is groter dan het geïnvesteerde bedrag. U krijgt dus rente. Deze rente kan oplopen tot 6% afhankelijk van de supermarkt. Probeer verder eenmaal per week boodschappen te doen, dit kan ook de kosten drukken. Meer tips om te besparen op uw boodschappen leest u in Bespaartips in de supermarkt.

Tip 10: Wanneer u rookt, stop met roken
Roken is ongezond. Stoppen met roken is niet alleen goed voor uw gezondheid, het levert ook geld op. Iemand die een pakje sigaretten per dag rookt, geeft op jaarbasis 1460 Euro uit (hierbij is de rente nog niet meegerekend). Als u niet rookt, probeer een uitgave in uw dagbudget te zoeken, waar u nog 4 Euro kunt besparen. Het niet roken levert u over 40 jaar ook ruim 150.000 Euro op.

Tip 11: Verminder uw telefoonkosten
Schrijf voor elk telefoongesprek het doel van het gesprek op. U zult zien dat u vaak zonder reden belt. Wanneer er wel een reden bestaat om te bellen, beëindig het telefoongesprek zo snel mogelijk wanneer u het doel heeft bereikt.
Als uw mobiele telefoon nog goed functioneert en uw abonnement loopt af, overweeg dan om een SIM-only-abonnement te nemen. Hiermee kunt u een stevige duit in het spaarzakje doen.

Tip 12: Ga vaker met de fiets of carpool
Probeer vaker met de fiets te gaan. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor uw gezondheid en natuurlijk het milieu. Veel werkgevers stimuleren fietsgebruik, waardoor uw goedkoop een degelijke fiets kunt aanschaffen. Wanneer u ver van het werk af woont, probeer iemand te vinden waarmee u kunt carpoolen. Dit kan de benzinekosten met 50% reduceren. Het bedrag van twee volle tanks besparen, kan u al gauw 150 Euro per maand op leveren. Dit bedrag sparen levert u over 40 jaar ruim 200.000 Euro op.

Tip 13: Probeer uw omgeving mee te krijgen
Wanneer uw omgeving achter uw staat om te meer vermogen op te bouwen, zult u zien dat dat makkelijk gaat. Zoek iemand op tegen wie u op kijkt en al een flink vermogen heeft opgebouwd. Deze persoon kan u helpen als persoonlijke coach om meer te sparen en deze persoon is strenger voor u, dan u zelf bent. Mogelijk kan deze persoon u ook tips en adviezen geven.

Tip 14: Belastingtips
In het nieuwe jaar moet u de belastingaangifte doen van het afgelopen jaar. U kunt geld besparen op de inkomstenbelasting. Dit kan direct via de aangifte, maar bijvoorbeeld ook door via de belasting te sparen. Lees onderstaande tips door en probeer er uw voordeel mee te doen.

 • Kijk welke ziektekosten u kunt aftrekken. In 2009 is dit wel veranderd en zijn niet meer alle ziektekosten aftrekbaar.
 • Heeft u een lijfrente kijk goed in welke box(en) (mogelijk 1 en 3) de lijfrente valt. Premies boven de ongeveer 2300 euro zijn mogelijk niet aftrekbaar.
 • Zorgt u voor kinderen jonger dan 30 jaar, dan kom je in aanmerking voor aftrek van kosten die hier gemoeid mee zijn. De belastingdienst controleert hier wel extra op!
 • Doe zelf de aangifte. Dit kan kosten besparen. Wilt de aangifte door een belastingadviseur laten invullen, zorg dan dat u alle administratie op volgorde heeft liggen. Een belastingadviseur wordt per uur betaald. Tijd die de belastingadviseur met het uitzoeken bezig is, is duur betaalde tijd!
 • Na 1 maart vult de belastingdienst al bepaalde gegevens in, zoals loon, personalia, bsn en WOZ-waarde. Controleer deze gegevens goed.
 • Verzoek middeling van uw inkomen, wanneer u een variërend salaris hebt. Middeling van salaris kan over 3 loonjaren.
 • Word fiscaal partner.
 • Afhankelijk van de rentestand is het gunstig om bij de belastingdienst te sparen, of om juist voorlopige teruggave te vragen. Kijk jaarlijks wat het meest gunstige is. Voorheen kreeg u rente 1 juli van het jaar waarover u belasting terug krijgt. Tegenwoordig krijgt u rente na afloop van het jaar waar u belasting terug krijgt.
 • Ga banksparen. De belastingdienst staat het toe om jaarlijks een belastingvrij bedrag te sparen ter grootte van uw pensioengat. Dit geld moet u wel sparen voor uw pensioen (de derde pijler). Als dit geld vrij komt, moet u wel belasting betalen. De belastingtarieven zijn op de pensioengerechtigde leeftijd veel gunstiger. Ook is de rentestand veel gunstiger van banksparen.

Laat u zelf wel goed informeren over de verschillende mogelijkheden!

Tip 15: Ga beleggen!
Wanneer u uw geld niet direct nodig heeft en lange tijd kunt missen, levert beleggen een groter rendement op dan sparen. Het gemiddelde rendement over een belegging ligt rond de 7%. Beleg echter nooit een groot bedrag in een keer, maar spreid uw beleggingen over meerdere maanden en jaren. Reserveer een vast bedrag wat u maandelijks gaat beleggen. Om veiliger te beleggen is het handig om de volgende zaken duidelijk te krijgen:

 • Wat is uw beleggingshorizon? Wilt u 5, 10 of 20 jaren beleggen? Op welke datum wilt u een bepaald bedrag hebben? Dit heeft gevolgen voor het risico wat u kunt nemen. Wanneer uw beleggingshorizon ver weg ligt, kunt u wat meer risico nemen.
 • Voor wat voor doel wilt u beleggen? Een aanvulling op uw pensioen of een verbouwing?
 • Wilt u veel of weinig risico lopen? Meer risico levert een hoger rendement, maar ook een grotere kans om verlies te lijden. Wanneer u uw vermogen lange tijd kunt missen, wordt het risico echter lager. De koersdalingen van het betreffende aandeel worden dan door de koersstijgingen opgevangen.
 • Weet u waar u in gaat beleggen? Zorg ervoor dat u kennis hebt van het product waarin u gaat beleggen.

Wanneer u uw beleggingsstrategie helder hebt, wijk dan niet van uw plan af. Probeer uw handelsdrift te beperken en raak niet in paniek wanneer het tijdelijk slechter gaat. Dit is eigenlijk een kans. Wanneer u namelijk gespreid aandelen of obligaties aankoopt, kunt u voor hetzelfde geld meer aandelen of obligaties aankopen wanneer de prijs van aandelen of obligaties laag staat!
Tegenwoordig hoeft u zelf niet aandelen of obligaties aan te kopen en hierover na te denken, maar kunt u beleggen in een beleggingsfonds. Afhankelijk van uw beleggingshorizon en -strategie kunt u zeer defensief, of zeer offensief beleggen. U kunt met een klein bedrag starten. Ook kunt u ervoor kiezen om maandelijks een bedrag over te schrijven. U kunt op deze manier al met een klein bedrag per maand beleggen. Informeer uzelf wel goed hoeveel van het bedrag u daadwerkelijk belegt.
Wanneer u uw geld binnen korte tijd weer nodig heeft, is het verstandiger om dit geld op een spaarrekening te zetten. Beleg alleen geld wat u lange tijd kunt missen. Beleg ook nooit met geleend geld! Klik hier om een beleggingsrekening te openen.

Tip 16: Koop een huis
Het kopen van een huis is eigenlijk een belegging. Het kopen van een eigen huis is zelfs een van de beste beleggingen die u kunt doen. Een huis koopt u niet alleen als investering, maar ook omdat u er direct van kunt genieten. Stel u koopt een huis van 200.000 euro met een hypotheek van hetzelfde bedrag en met een hypotheekrente van 4%. Dat betekent dat u jaarlijks 8000 euro aan hypotheekrente moet betalen. U krijgt echter 30 jaar lang (zoals het er nu voor staat) rond de 40% terug van deze betaalde rente terug van de belastingdienst. Dat betekent dat jaarlijks de belastingdienst 3200 euro meebetaalt aan uw woning. Naast het betalen van uw hypotheekrente, moet u ook aflossen op je hypotheek. Er bestaan hiervoor verschillende hypotheekvormen. Het eerste voordeel van een eigen huis is dus dat de belastingdienst meebetaalt aan uw huis. Het tweede voordeel is dat over de lange termijn een huis meer waard (overwaarde) wordt. Deze overwaarde komt ten goede aan de huiseigenaar aan u dus. De investering die u doet levert u dus woongenot op, de belasting betaalt mee en uw investering wordt mee waard. Een derde voordeel is dat het bedrag wat u maandelijks moet betalen (afhankelijk van je hypotheekvorm) gelijk zal blijven. Het maandelijkse bedrag zal echter een kleiner aandeel van uw totale inkomen zijn, omdat uw inkomen zal stijgen. Uw inkomen stijgt omdat het gecorrigeerd wordt voor de inflatie en u waarschijnlijk regelmatig een loonstijging krijgt. Wanneer u huurt, zal de huur alleen maar stijgen. Zelfs wanneer u uw huis tegen een lager bedrag verkoopt dan aankoopt, heeft u relatief goedkoper gewoond en eigen vermogen opgebouwd. Het kopen van een huis brengt wel bepaalde kosten met zich mee. Laat uzelf hierover goed voorlichten.

Tip 17: Bespaar op uw energiekosten
In het artikel Mogelijkheden om je huis te isoleren worden handige tips en suggesties gedaan om op uw energiekosten te besparen.

Tip 18: Bouw een passief inkomen op
Een van de beste manieren om extra geld te verdienen en dus ook te kunnen sparen, is het opbouwen van een passief inkomen. Een passief inkomen is een vorm van inkomen, waar u maar eenmalig tijd en/of geld hoeft te investeren en daarna geld voor u blijft verdienen. In het traditionele inkomen ruilt u uw tijd in voor inkomen. U krijgt alleen (geld) betaald voor de uren dat u werkt. Wanneer u niet werkt, krijgt u ook geen geld. Bij een passief inkomen hoeft u maar eenmalig tijd (of geld) te investeren, terwijl daarna de inkomsten doorlopen met geen, of een minimale tijdsinvestering. Er zijn mensen die een volledig maandinkomen verdienen met passieve inkomsten. Hoe bouwt u nu een passief inkomen op? Er zijn verschillende manieren om een passief inkomen op te bouwen. Deze mensen verdienen inkomen zonder baan. Zo is een goede belegging, of goed gevulde spaarrekening een vorm van een passief inkomen. Een goede belegging, of goed gevulde spaarrekening levert rente op. Ook het aankopen van onroerend goed, het verhuren van een appartement, schuur, auto of kamer zijn allemaal vormen van passief inkomen. Om op deze manieren passief inkomen te krijgen, moet u echter al veel geld hebben en investeren. Er zijn echter ook vormen van passief inkomen waar u (bijna) geen geld hoeft te investeren. Een van de vormen om een passief inkomen te verdienen is het schrijven van artikelen. Wanneer u een goed bezochte website heeft, kunt u veel geld verdienen zonder baan. Wanneer u een goed bezochte website heeft, kunt u advertenties op uw website zetten met behulp van GoogleAdsense. Ook kunt u affiliates zoeken. Affiliates zijn bedrijven die via uw website producten verkopen. Elk product wat via uw website wordt verkocht, daar krijgt u een percentage van de verkoopprijs van. Verder kunt u van uw website een webwinkel maken. Andere manieren van een passief inkomen zijn royalties, eigen kunstwerk verhuren, een uitvinding doen etc…

Wanneer u alle tips uitvoert, kunt u miljonair worden, of meer pensioen opbouwen! Maar 1 tip serieus uitvoeren, kan u al veel opleveren!
Lees bovenstaande tips nog eens vluchtig door. Welke van bovenstaande tips is u het meeste bijgebleven? Schrijf op een vel papier: “de volgende tip is mij het meeste bijgebleven.”
Voer de tip binnen een dag uit en herinner uzelf regelmatig aan bovenstaande tips. Plak het artikel bijvoorbeeld op de koelkast. Ik verneem graag van u welke tip u het meest nuttig vindt. Welke tip u het meest nuttig vindt, kunt u onder het artikel aangeven.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bespaartips in de supermarkt

Sparen, of extra aflossen op de hypotheek

Geld verdienen zonder baan? Passief inkomen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

Schaefer, B (1999). Financiele tips. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K UItgevers

Externe link:

Bouw extra inkomen op door een beleggingsrekening te openen