Tag Archives: bankspaarhypotheek

Wat is banksparen? Waarom banksparen?

Sinds januari 2008 kunnen consumenten banksparen. Bij banksparen spaart u fiscaal aantrekkelijk op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Naast dat banksparen fiscaal aantrekkelijk is, wordt er ook een hogere rente gegeven over het bedrag wat u spaart. Banksparen is niet alleen geschikt om later het pensioen mee aan te vullen, maar is ook een zeer goed middel om de hypotheek mee af te lossen. Verder kan banksparen worden ingezet bij een ontslagvergoeding en om te sparen voor een uitvaart. Wanneer er sprake is van een pensioengat (pensioentekort), dan mag u dit pensioentekort belastingvrij aanzuiveren met banksparen. Ook kan banksparen worden aangewend om vermogen op te bouwen voor de aflossing van de hypotheek. Verder kan banksparen wordt gebruikt bij een ontslagvergoeding (gouden handdruk) en fiscaal aantrekkelijk sparen voor een uitvaart.

Wat is banksparen?

Bij banksparen spaart u fiscaal aantrekkelijk op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Naast dat banksparen fiscaal aantrekkelijk is, wordt er ook een hogere rente gegeven over het bedrag wat u spaart. Banksparen is niet alleen geschikt om later het pensioen mee aan te vullen, maar is ook een zeer goed middel om de hypotheek mee af te lossen. Verder kan banksparen worden ingezet bij een ontslagvergoeding en om te sparen voor een uitvaart. Alle toepassingen van banksparen worden toegelicht. Banksparen lijkt erg veel op verzekeringslijfrente. Bij een verzekeringslijfrente bestaat echter de kans dat er een groot gedeelte van de inleg niet gespaard wordt, maar wordt besteed aan vage kosten. Hierdoor kan er relatief weinig worden gespaard. Bij banksparen wordt de hele inleg gespaard. Op banksparen is ook het depositogarantiestelsel van kracht.

Banksparen voor pensioen (lijfrentevoorziening)

Wanneer er sprake is van een pensioengat (pensioentekort), dan mag u dit pensioentekort belastingvrij aanzuiveren met banksparen. Het jaarlijkse pensioentekort wordt jaarruimte genoemd. Ook betaalt u over het opgebouwde kapitaal geen vermogensrendementsheffing (1,2%). Op het moment dat u gepensioneerd bent, kan ervoor gekozen worden om jaarlijks, of maandelijks een deel van het opgebouwde spaarbedrag uit te laten keren. Wanneer u gepensioneerd bent, moet u echter wel belasting betalen over het uitgekeerde spaarbedrag. Het belastingtarief waarin u valt, wanneer u gepensioneerd bent, is echter een stuk lager, dan het belastingtarief voor de pensioengerechtigde leeftijd.

Spaarrekening eigen woning (SEW)

Sinds januari 2008 kunnen consumenten banksparen. Vaak wordt banksparen ingezet om een pensioengat te dichten. Ook kan banksparen worden aangewend om vermogen op te bouwen voor de aflossing van de hypotheek. De bankspaarhypotheek lijkt op de spaarhypotheek. Bij een bankspaarhypotheek hoeft echter geen overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten. Er wordt echter wel aangeraden om een overlijdensriscoverzekering bij een verzekeraar af te sluiten.

Bij een bankspaarhypotheek (SEW) kan gebruik worden gemaakt van belastingvoordeel in de vorm van een fiscale vrijstelling. Deze vrijstelling betekent dat minimaal 15 tot 20 jaren belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Dit betekent dat over het opgebouwde vermogen geen belasting betaald hoeft te worden. Over het vermogen hoeft geen 1,2% vermogensrendementsheffing betaald te worden. Ook hoeft deels over de aflossing van de hypotheekschuld geen belasting betaald worden. Voor een looptijd van 15 jaar geldt in 2010 een aflossingsvrij eindkapitaal van 34.100 Euro (2011 34.300 Euro). Voor een looptijd van 20 jaar geldt een eindkapitaal van 150.500 Euro (2011 151.000 Euro). Een belangrijke voorwaarde is wel dat degene die aflost de woning bezit. Verder mag de hoogste inleg niet tien keer zo groot zijn als de kleinste inleg.

Gouden handdruk (ontslagvergoeding) en banksparen

Er zijn verschillende manieren om een ontslagvergoeding uit te laten keren. Zo kunt u ervoor kiezen om een gouden handdruk direct uit te laten keren, uitgesteld uit laten keren, of onderbrengen in een stamrecht. Sinds 2010 is het echter ook mogelijk om banksparen aan te wenden om uw ontslagvergoeding onder te brengen. Wanneer u uw ontslagvergoeding onderbrengt op een bankspaarrekening kunt u ook direct uit laten keren, of het uitgesteld laten uitkeren. Een gouden handdruk onderbrengen op een bankspaarrekening heeft een aantal voordelen. Zo spaart u tegen een aantrekkelijke rente. U bent verder geen vermogenrendementsheffing verschuldigd. De gehele ontslagvergoeding wordt bruto overgemaakt en u krijgt dus ook rente over het gehele bruto bedrag. U betaalt pas belasting wanneer u laat keren. Tenslotte blijft u uw recht behouden op hypotheekrenteaftrek.

Uitvaart en banksparen

Banksparen voor een uitvaart wordt nog niet veel aangeboden. Net als voor uw hypotheek en pensioen kunt u ook banksparen voor uw uitvaart. U spaart dan eveneens op een geblokkeerde rekening die uitkeert op het moment dat u overlijdt. De eerste € 6589,- die u spaart, zijn vrijgesteld van belasting in box 3.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De voordelen en nadelen van de hypotheek aflossen: een rekenvoorbeeld

Waarom en hoe beleggen in vastgoed?

 

 

Wat is een spaarrekening eigen woning (SEW)?

Sinds januari 2008 bestaat de mogelijkheid om te banksparen. Voorheen was het recht om fiscaal gunstig te sparen alleen aan verzekeraars voorbehouden. Verzekeraars rekenen echter forse premies, waardoor het uiteindelijke rendement nog niet groot is. Banksparen kan ingezet worden ter financiering van de eigen woning, of als aanvulling voor het pensioen. Hieronder wordt de bankspaarhypotheek beschreven.

Spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning
Sinds januari 2008 kunnen consumenten banksparen. Vaak wordt banksparen ingezet om een pensioengat te dichten. Ook kan banksparen worden aangewend om vermogen op te bouwen voor de aflossing van de hypotheek. De bankspaarhypotheek lijkt op de spaarhypotheek. Bij een bankspaarhypotheek hoeft echter geen overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten. Er wordt echter wel aangeraden om een overlijdensriscoverzekering bij een verzekeraar af te sluiten.

Een bankspaarhypotheek is een combinatie van een hypotheeklening en een geblokkeerde rekening. Op deze rekening wordt periodiek geld gestort. Een belangrijke regel is dat degene die periodiek stort ook een eigen woningschuld heeft. Het rendement bij een spaarrekening eigen woning is gelijk aan de verschuldigde hypotheekrente. Uiteindelijk wordt met het opgebouwde rendement (een deel) van de hypotheekschuld afgelost.

Voor het beleggingsrecht eigen woning (BEW) moet ook een losse overlijdensrisicoverzekering bij een verzekeraar worden afgesloten. Een belangrijk verschil tussen spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning is dat het rendement bij beleggingsrecht eigen woning niet gegarandeerd is. Dit kan betekenen dat er niet genoeg vermogen is opgebouwd om de hypotheekschuld af te lossen, of dat er meer vermogen is opgebouwd wat weer fiscale gevolgen kan hebben. Er moet dan meer belasting worden betaald.

De belasting en banksparen
Bij een bankspaarhypotheek (SEW) kan gebruik worden gemaakt van belastingvoordeel in de vorm van een fiscale vrijstelling. Deze vrijstelling betekent dat minimaal 15 tot 20 jaren belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Dit betekent dat over het opgebouwde vermogen geen belasting betaald hoeft te worden. Over het vermogen hoeft geen 1,2% vermogensrendementsheffing betaald te worden. Ook hoeft deels over de aflossing van de hypotheekschuld geen belasting betaald worden. Voor een looptijd van 15 jaar geldt in 2010 een aflossingsvrij eindkapitaal van 34.100 Euro (2011 34.300 Euro). Voor een looptijd van 20 jaar geldt een eindkapitaal van 150.500 Euro (2011 151.000 Euro). Een belangrijke voorwaarde is wel dat degene die aflost de woning bezit. Verder mag de hoogste inleg niet tien keer zo groot zijn als de kleinste inleg.

Voordelen en nadelen van een bankspaarhypotheek
Zoals elke hypotheekvorm kent ook de bankspaarhypotheek enkele voordelen en nadelen. De voordelen en nadelen van de bankspaarhypotheek worden hieronder beschreven.

Voordelen van de bankspaarhypotheek (SEW)

  • Een bankspaarhypotheek kan fiscaal aantrekkelijk vermogen worden opgebouwd.
  • Doordat er geen verzekeringen verplicht gekoppeld hoeven te worden aan de bankspaarhypotheek zijn de kosten lager.
  • Er is een ruime keuze aan beleggingsvormen. Hierdoor kan het rendement hoog zijn.
  • Tijdens de looptijd van de bankspaarhypotheek is er geen aflossing. Doordat er geen aflossing is tijdens de looptijd, is er tijdens de looptijd maximale hypotheekrente-aftrek.
  • Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten is niet verplicht. Dit is voordelig voor alleenstaanden en singles.

Nadelen van de bankspaarrekeninghypotheek (SEW)

  • De bankspaarrekeninghypotheek is niet flexibel.
  • Niet elke hypotheekverstrekker biedt de bankspaarhypotheek aan.
  • Binnen beleggingsrecht eigen woning (BEW) is er een beleggingsrisico. Hierdoor is er geen gegarandeerd vermogen.
  • Een overlijdensrisicoverzekering moet buiten de bankspaarhypotheek worden afgesloten.
Lees ook:

Bronnen:

www.hypotheker.nl
www.hypotheek-weetjes.nl