Tag Archives: afvallen

Waarom zijn dikke mensen dik en dunne mensen dun?

De oorzaak van overgewicht is een disbalans tussen energie-inname (calorie-inname; eten) en energiegebruik (door onder andere bewegen). Door meer calorieën te eten, dan te verbranden, ontstaat een positieve energiebalans en worden mensen dik. Overgewicht kan ontstaan door bepaalde medicijnen en een traag werkende schildklier. Meestal is overgewicht een gevolg van leefstijl en genen. Dunne mensen blijken aan de ene kant minder aanleg te hebben om dik te worden. Dunne mensen zitten sneller vol en bewegen meer. Ook verhogen dunne mensen hun ruststofwisseling meer en vergroten hun spiermassa meer bij een te grote calorie-inname. Tenslotte zetten dunne mensen extra calorieën minder snel om in vet en maken dunne mensen onbewust gezondere voedingskeuzes. Dikke mensen kunnen afvallen door die dingen bewust te doen die dunne mensen meer onbewust doen. Minder eten, meer bewegen, minder eten bij stress en krachttraining doen, zijn strategieën die dikke mensen kunnen oppakken om af te vallen.

Mensen met aanleg om dik te worden, overleven langer

Heel erg lang geleden waren er tijden van overvloed en tijden van schaarste. In tijden van overvloed was het handig om veel te kunnen eten en veel vet te kunnen opslaan om zo een vetvoorraad te hebben. In tijden van schaarste leverde de grote vetvoorraad extra energie om zo de kans op overleven te vergroten. Mensen die een grote aanleg hadden om veel te kunnen eten en veel vet te kunnen opslaan, hadden een grotere kans om te overleven. Deze mensen met de aanleg (de juiste genen) om dik te worden, overleefden de tijden van schaarste, terwijl de mensen zonder aanleg om dik te worden stierven.

Survivor of the fattest

De mensen met de meeste aanleg om dik te worden, kregen nakomelingen (kinderen) die ook weer een grotere aanleg hadden om dik te worden. Uiteindelijk is de huidige moderne mens ontzettend goed om veel calorieën te eten in korte tijd; tot wel 1500 calorieën in een kwartier en het overschot aan calorieën goed in vet op te slaan (1500 calorieën is ongeveer driekwart van de dagelijkse caloriebehoefte van de mens). Mensen met de beste aanleg om dik te worden, kunnen het beste perioden met schaarste overleven.

Evolutie keert zich tegen de mens

Vanuit evolutionair oogpunt levert de aanleg om dik te worden een groot voordeel op om te overleven. Echter gaat de maatschappelijke ontwikkeling veel sneller dan de evolutionaire ontwikkeling van de mens en keren de goed aangepaste genen zich tegen ons. In onze huidige maatschappij is er veel calorierijk voedsel in overvloed aanwezig tegen een zeer lage prijs. Het wordt de mens dus erg makkelijk gemaakt om in korte tijd veel te eten en moeilijk gemaakt om veel te bewegen.

Over het algemeen zullen veel mensen ten prooi vallen aan hun extreem goed aangepaste genen en dik worden. Sommige mensen hebben zulke sterk aangepaste genen en worden nog sneller dik wanneer ze te veel eten. Er zijn echter uitzonderingen op de algemeen zeer goed aangepaste mens. Sommige mensen zijn niet goed in veel eten in korte tijd en zitten sneller vol na eten, eten minder calorierijk voedsel, vinden calorierijk voedsel minder lekker en slaan minder efficiënt vet op.

Het FTO-gen en meer kunnen eten

Een van de genen die zeer sterk is aangepast gedurende onze evolutie, is het FTO-gen (Fat mass and Obesity associated gene). Het FTO-gen reguleert in belangrijke mate honger en verzadiging. Een aanpassing (mutatie) in het FTO-gen zorgt ervoor dat mensen sneller weer gaan eten na een maaltijd. Mensen met de mutatie in het FTO-gen zijn minder verzadigd na een maaltijd en hebben sneller weer honger, dan mensen die de mutatie in het FTO-gen niet hebben.

Dikke mensen hebben vaker een mutatie in het FTO-gen, dunne mensen niet

Mensen met een mutatie in het FTO-gen blijken vaker ernstig overgewicht te hebben, dan dunne mensen. Dunne mensen blijken bijna niet in staat om te veel te eten. Zelfs wanneer dunne mensen verplicht meer calorieën moeten eten, blijkt dat bijna onmogelijk voor hen te zijn. Dunne mensen zitten sneller vol en hebben minder snel honger.

Dunne mensen kiezen gezondere en verantwoorde voeding

Dunne mensen zijn minder gevoelig voor hun omgeving in het maken van voedingskeuzes en zijn zich bewuster van hun voedingskeuzes.

Obesogene omgeving; veel vet eten en niet bewegen

In onze huidige omgeving is het zeer makkelijk om veel calorierijk (chips, snacks, chocolade) te eten en niet te bewegen. Zulke omgeving wordt een obesogene omgeving genoemd. Mensen met overgewicht blijken veel gevoeliger te zijn voor hun obesogene omgeving, dan dunne mensen. Mensen die zich door hun omgeving sneller laten verleiden tot het eten van calorierijk voedsel en inactiviteit worden sneller dik, dan mensen die hun obesogene omgeving kunnen weerstaan. Dunne mensen blijken de bewuste keuze te maken om de obesogene omgeving te weerstaan en de keuze maken om veel groente, fruit, volkoren producten, magere zuivel en vlees en vis te eten en veel te bewegen.

Dunne mensen kunnen niet stilzitten en willen bewegen en sporten

Dunne mensen blijken vaak de genetische aanleg te hebben om veel te willen bewegen. De drang om veel te willen bewegen blijkt voor een groot deel erfelijk te zijn en dus in de genen vast te liggen. Naast de mutatie in het FTO-gen dat vaak leidt tot te veel eten, blijkt de drang om veel, of juist weinig te bewegen ook erfelijk te zijn. Mensen die dus veel willen bewegen en de drang hebben om veel te bewegen (sporten), hebben dat voor een groot deel te danken aan hun genen. Echter de drang om veel te willen bewegen is niet genoeg. Er moet ook gehoor worden gegeven aan de drang om veel te willen bewegen. Mensen met de drang om veel te bewegen, bewegen echter vaak veel meer, verbranden meer calorieën en worden niet snel te dik.

Dunne mensen maken meer onwillekeurige bewegingen

Naast dat dunne mensen vaak de drang hebben om veel te bewegen, blijken dunne mensen ook meer onwillekeurige bewegingen (fidgetting in het Engels) te maken. Onwillekeurige bewegingen zijn bijvoorbeeld het niet stil kunnen zitten met een been, of steeds tikken met een vinger.

Dunne mensen maken meer onwillekeurige bewegingen. Ook maken dunne mensen meer onwillekeurige bewegingen wanneer ze te veel calorieën hebben gegeten en voeren ze zelfs energiegebruik door onwillekeurige bewegingen nog meer op. Mensen die niet meer onwillekeurige bewegingen maken, zodra ze te veel calorieën hebben gegeten, hebben een grotere kans om dik te worden, omdat ze het overschot aan gegeten calorieën niet verbranden.

Dunne mensen hebben een inefficiëntere verbranding

Het totale energiegebruik is te verdelen in ruststofwisseling, specifiek dynamische werking en energiegebruik door fysieke activiteit.

Ruststofwisseling

Ruststofwisseling wordt bepaald door alle calorieën die worden verbrand om het lichaam in rust te laten functioneren.

Specifieke dynamische werking

Specifieke dynamische werking is de hoeveelheid calorieën die wordt verbrand bij het verteren, opnemen en vervoeren van voedingsstoffen in het lichaam. Wanneer mensen te veel calorieën eten, dan zij nodig hebben, heeft het lichaam twee keuzes; of zoveel mogelijk calorieën proberen te verbranden, of het overschot aan calorieën omzetten in vet.

Mensen met weinig aanleg om dik te worden, verbranden tot wel 30% van het overschot aan gegeten calorieën, terwijl mensen met veel aanleg om dik te worden, maar 5% verbranden van het overschot aan gegeten calorieën. Dunne mensen slaan dus maar 70% van te veel gegeten calorieën op als vet, terwijl dikke mensen 95% van te veel gegeten calorieën opslaan als vet.

Het is echter ook zo dat een overschot aan calorieën in de vorm van eiwitten makkelijker wordt verbrand en minder snel wordt opgeslagen als vetvoorraad. Een overschot aan calorieën in de vorm van vet wordt bijna direct in de vetvoorraad opgeslagen. Dunne mensen blijken vaker eiwitrijk te eten, waardoor de extra gegeten calorieën sneller worden verbrand. Dikke mensen blijken vaker vetrijk te eten, waardoor de extra gegeten calorieën sneller als vet wordt opgeslagen.

Dunne mensen zetten te veel gegeten calorieën om in spieren

Wanneer dunne mensen te veel calorieën eten, blijken zij de eiwitten in de voeding makkelijker om te zetten in extra spieren (spiermassa), waar dikke mensen het overschot aan calorieën omzetten in vet. Wanneer de eiwitten worden omgezet in spiermassa bij dunne mensen heeft dat dubbel voordeel. Aan de ene kant kost het omzetten van eiwitten in spieren meer energie. Hierdoor wordt de stofwisseling verhoogd. Aan de andere kant verhoogt de extra hoeveelheid spiermassa de ruststofwisseling, waardoor de verbranding van calorieën toeneemt.

Dunne mensen worden dun door stress, dikke mensen worden dik door stress

Wanneer de mens stress heeft, ziet men vaak twee tegengestelde reacties op de voedingsinname.

Meer eten door stress

Sommige mensen met veel stress gaan juist meer eten en vaak ook de ongezonde calorierijke voedingsmiddelen meer eten.

Minder eten door stress

Andere mensen met veel stress eten juist veel minder. Wanneer mensen met stress tot de tweede groep behoren, zullen zij juist afvallen, in tegenstelling tot mensen van de eerste groep die juist dik zal worden door stress.

Verkoudheid en dik worden

Er is een speciaal soort verkoudheidsvirus, het adenovirus 36 dat vaker wordt gevonden bij dikke mensen, dan bij dunne mensen. Er wordt gedacht dat dit virus de vetcellen stimuleert om meer vet op te slaan en sneller te delen, waardoor nog meer vet kan worden opgeslagen.

Verkoudheid oorzaak, of gevolg van dik worden

Het is echter onduidelijk of er een oorzakelijk verband is tussen het adenovirus 36 en dik worden. Het is niet duidelijk of het virus echt tot overgewicht leidt. Dikke mensen zijn namelijk ook vaker ziek en raken daardoor misschien besmet door het specifieke virus en is het virus niet de oorzaak van hun dik zijn.

Wat kunnen dikke mensen leren van dunne mensen om af te vallen?

Niet alleen aanleg en gedrag leiden tot overgewicht

Naast de erfelijke en gedragsfactoren kunnen ook bepaalde aandoeningen aan de schildklier en medicijnen tot overgewicht leiden. Zo leidt een traag werkende schildklier (hypothyreoïdie) tot een trage stofwisseling en dus een laag energiegebruik. Mensen met een laag energiegebruik worden sneller dik bij een bepaalde calorie-inname, dan mensen met een normaal energiegebruik. Ook bepaalde medicijnen, zoals bepaalde soorten antidepressiva (Lithium) en Beta-blokkers kunnen, of de calorie-inname vergroten, of het energiegebruik verlagen. De kans om te zwaar te worden, neemt dan toe.

Erfelijkheid is van invloed op gedrag bij het ontwikkelen van overgewicht

Zoals hierboven is beschreven zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat dunne mensen dun zijn erfelijk. Zo is het verzadigingsgevoel, hongergevoel en de drang om te bewegen erfelijk. Deze factoren beïnvloeden echter sterk het gedrag van iemand. Iemand kiest er dus uiteindelijk zelf voor om meer te gaan eten en de slechte calorierijke dingen te eten. Mensen kunnen zich bewuster worden van hoeveel zij eten en bewegen en dit bewust proberen te beïnvloeden.

Ook kunnen mensen ervoor kiezen om meer aan krachtsport te doen om zo meer spiermassa op te bouwen en zo de stofwisseling te verhogen. Verder kan op een andere manier met stress worden omgegaan in plaats van de stress weg te eten. Bijvoorbeeld meer bewegen is een goede manier om met stress om te gaan. Door meer te bewegen in plaats van de stress weg te eten, snijdt het mes aan twee kanten.

Tenslotte kan iemand wel meer vatbaar of gevoelig zijn om dik te worden. Mensen maken uiteindelijk wel zelf te keus in wat zij eten en hoeveel zij bewegen. Door de juiste verstandige bewuste keuze dag in, dag uit te maken en geen snelle resultaten te verwachten van een gezond verantwoord voedingspatroon en nieuw trainingsschema zal afvallen en een gezond gewicht bijna onvermijdelijk zijn.

Lees ook:

Gratis boek over de bouw en werking van het menselijk lichaam

Calorische restrictie (minder eten) verlengt je leven

Geen tv-kijken verlengt je leven

10 kilo afvallen door geen suiker te eten

Stappenplan voor een gezonder, slanker en sterker lichaam. Afvallen en sterker worden

Bronnen:

www.youtube.nl https://www.youtube.com/watch?v=dAQr77QMJiw opgevraagd op 28-11-2015
Reuter CP, Rosane De Moura Valim A, Gaya AR, Borges TS, Klinger EI, Possuelo LG, Franke SI, Kmetzsch L, Vainstein MH, Prá D, Burgos MS (2015), FTO polymorphism, cardiorespiratory fitness, and obesity in Brazilian youth. American Journal of Human Biology
Marra M, Pasanisi F, Montagnese C, De Filippo E, De Caprio C, de Magistris L, Contaldo F. (2007) BMR variability in women of different weight. Clinical Nutrition
Bray GA, Redman LM, de Jonge L, Covington J, Rood J, Brock C, Mancuso S1, Martin CK, Smith SR. (2015) Effect of protein overfeeding on energy expenditure measured in a metabolic chamber. American Journal of Clinical Nutrition
www.scientias.nl http://www.scientias.nl/verband-tussen-overgewicht-en-virus-gevonden/ opgevraagd op 28-11-2015

10 kilo afvallen door geen suiker te eten

Suiker bevat 4 calorieën per gram (17 kilojoules). De wetenschappelijke naam van het koolhydraat suiker is sacharose, of sucrose. Suiker is echter onder zeer veel namen bekend en het wordt aan veel voedingsmiddelen toegevoegd, omdat het goedkoop en zeer lekker is. Suiker lijkt echter verslavende eigenschappen te hebben, waardoor de mens er makkelijk te veel van eet. Een grote hoeveelheid suiker eten, gooit de normale stofwisseling van de mens in de war. Hierdoor neemt de kans om te dik te worden aanzienlijk toe. Ook zorgt suiker eten ervoor dat mensen moeilijk afvallen en de kans op suikerziekte (diabetes mellitus), Alzheimer en hart- en vaatziekten aanzienlijk toeneemt. Door suiker uit de voeding te schrappen, door geraffineerde producten niet meer te eten en zelf geen suiker toe te voegen, wordt afvallen makkelijker.

Vertering en stofwisseling van suiker

Vertering van suiker

Suiker bekend onder de wetenschappelijke naam (of sucrose) is een disacharide. Disachariden zijn eenvoudige suikers die door het spijsverteringsstelsel makkelijk worden afgebroken door de enzymen disacharidasen.

Sacharose bestaat uit de monosachariden glucose en fructose. Het spijsverteringsstelsel breekt het sacharose af met het enzym sacharase tot de opneembare monosachariden glucose en fructose.

Stofwisseling van suiker

De dunne darmcellen nemen het glucose en fructose op en geven het af aan het bloed van de poortader. Via de poortader komen het glucose en fructose aan bij de lever. De lever kan met behulp van hormoon insuline glucose omzetten in glycogeen en vervolgens opslaan. Het glucose kan ook worden afgegeven aan het bloed door de lever, vanwaar het naar alle cellen, maar met name de spiercellen, hersencellen en vetcellen stroomt. De spiercellen kunnen het glucose verbranden, of omzetten in glycogeen. Voor deze processen is wel insuline nodig.

De vetcellen verbranden het glucose, of zetten het om in vet en slaan het op. De hersencellen verbranden glucose.

Fructose moet door de lever worden omgezet in glucose, voordat de andere lichaamscellen er iets mee kunnen. Wanneer er echter een overmaat aan glucose in het bloed is, zal de lever het fructose niet omzetten in glucose, maar juist omzetten in vet. Fructose kan namelijk zeer eenvoudig worden omgezet in vet.

Fructose wordt makkelijk omgezet in vet

Zoals al is beschreven kan fructose makkelijk worden omgezet in vet. Ook geeft fructose geen verzadigingssignaal af aan het lichaam. Waar stijgende bloedglucosespiegels een signaal afgeven aan de hersenen dat het lichaam verzadigd is en geen voedsel meer nodig heeft, zorgt fructose hier niet voor. Hierdoor blijft het lichaam in de waan dat het honger heeft en wordt er teveel gegeten.

Suiker laat insulinespiegel snel stijgen, insuline maakt dik

Het glucose van suiker laat de bloedglucosespiegel snel stijgen. Als reactie hierop maakt de alvleesklier (pancreas) insuline aan. Insuline stimuleert de snelle glucose-opname van cellen uit het bloed, stimuleert de omzetting van glucose in glycogeen en stimuleert de omzetting van glucose en fructose in vet.

Een snelle opname van glucose vanuit het bloed zorgt voor een snelle bloedglucosedaling wat weer een stimulus is om weer te gaan eten. Een lage bloedglucosespiegel geeft namelijk een hongersignaal af in de hersenen, waardoor de drang om te eten weer toeneemt.

Daarnaast is insuline een anabool hormoon dat er ook voor zorgt dat vetopbouw wordt gestimuleerd en vetafbraak wordt geremd. Al deze effecten samen zorgen ervoor dat suiker dik maakt.

Daarnaast zorgen de snelle bloedglucosewisselingen ervoor dat mensen zich snel moe voelen en geen energie hebben. De bloedglucose stijgt namelijk snel, maar door de grote hoeveelheid insuline daalt de bloedglucose snel. De hersenen hebben te weinig tijd gehad om glucose op te nemen en reageren hierop met vermoeidheid.

Suiker smaakt heel erg goed en is goedkoop

Naast dat suiker de stofwisselingsroutes stimuleert om dik te worden, is suiker een zeer lekkere (smakelijke) voedingsstof. Omdat suiker zo smakelijk is, wordt er makkelijk teveel van gegeten. Producten die veel suiker en vet bevatten, zoals bijvoorbeeld chocolade, chocoladepinda’s, donuts en roomijs zijn helemaal producten die zeer smakelijk zijn.

Suiker is hypersmakelijk

Zeer smakelijke producten worden hypersmakelijke producten genoemd. Hypersmakelijke producten stimuleren oude hersengebieden die gericht zijn op beloning en overleving. Hypersmakelijke producten stimuleren de hersenen om van het product te blijven eten. Dit leverde vroeger een evolutionair voordeel op, omdat de mens dan in korte tijd veel energie kon tanken. Hierdoor kon de mens een vetvoorraad opbouwen die in tijden van schaarste de overlevingskansen vergrootte.

Suiker is verslavend en is een gif

Producten met suiker zou men bijna verslavend kunnen noemen, omdat de inname van een kleine hoeveelheid suiker zorgt voor het vrijkomen van de neurotransmitter dopamine in de hersenen. Dopamine is een neurotransmitter die het gevoel van beloning geeft. Dopamine komt ook in grote hoeveelheden vrij, bij het gebruik van alcohol, cocaïne, heroïne en andere drugs. Er moet echter steeds meer suiker worden gegeten om dezelfde hoeveelheid dopamine vrij te maken in het brein. Suiker zorgt zelfs voor een grotere aanmaak van dopamine dan cocaïne en lijkt verslavender te zijn dan cocaïne.

Suiker is lekker en goedkoop

Omdat suiker lekker en goedkoop is, wordt het aan veel voedingsmiddelen toegevoegd, zoals bijvoorbeeld jam (conserveermiddel), vlees(waren), zoutjes, chips, snoep, gebak, taart en zelfs brood. Een kleine hoeveelheid suiker in producten wordt door de hersenen al waargenomen en zorgt ervoor dat de mens al snel te veel eet van het voedingsmiddel.

Schrap (toegevoegd) suiker uit de voeding en val een halve tot twee kilo per week af

Door suiker uit het voedingspatroon te schrappen, worden de kansen om af te vallen en op gewicht te blijven veel beter.

In een gemiddelde Nederlandse wordt ruim 25% van de energie geleverd door het eten van suiker. Er zijn in het verleden adviezen gegeven aan de overheden om de hoeveelheid suiker niet meer dan 10% van de totale energie-inname te laten bedragen. De levensmiddelenlobby was echter zo sterk dat dit advies niet werd overgenomen. Nu ligt dus de verantwoordelijkheid bij de mens zelf om suiker uit het dieet te schrappen.

Wanneer suikerrijke producten worden vervangen door onbewerkte groente, fruit, volkoren producten, magere zuivelproducten (zonder toegevoegd suiker), wordt de calorie-inname makkelijk met 20 tot 25% verminderd.

Aangezien een gemiddelde Nederlandse voeding 2000-2500 calorieën bevat, zorgt dat voor een caloriereductie van ruim 500 calorieën. Dagelijks 500 calorieën minder eten zorgt voor een gemiddeld gewichtsverlies van een halve kilo per week.

Mensen die veel suiker eten, kunnen zelfs twee kilo per week afvallen.

Door geraffineerde producten zoals snoep, chocolade, gebak, witbrood, taart etc…uit de voeding te schrappen en te vervangen door verse groente, vers fruit, verse vlees(waren), verse vis en noten vergroot men de kans om af te vallen. Om suiker uit de voeding te schrappen, moet men goed etiketten lezen.

Lees etiketten en let op suiker

Om suiker uit de voeding te schrappen moet men goed etiketten lezen, omdat aan veel producten suiker is toegevoegd. De fabrikant voegt echter suiker onder veel verschillende namen toe aan producten. Hieronder wordt een korte lijst gegeven van andere namen voor suiker:

 • Rietsuiker
 • Bietensuiker
 • Vruchtensuiker
 • Sacharose
 • Sucrose
 • Kandijsuiker
 • Basterdsuiker
 • High Fructose Corn Syrup (HFCS)
 • Kaneelsuiker
 • Invertsuiker
 • Natuurlijke suiker
 • Glucose-fructosestroop
 • Kristalsuiker

Deze lijst is echter niet uitputtend. Er zijn nog veel meer namen waaronder suiker aan producten wordt toegevoegd. Kijk dus goed naar de ingrediëntendeclaratie op het etiket.

Frisdrank en vruchtensap bevatten evenveel suiker en zijn dus even slecht

Vaak wordt gedacht dat (versgeperst) vruchtensap gezond is. Dat is echter niet zo. Vruchtensap bevat evenveel suiker (ongeveer 9 klontjes suiker) als dezelfde hoeveelheid frisdrank per glas en evenveel calorieën per glas (90 calorieën per 200 milliliter).

Daarnaast vullen vruchtensap en frisdrank helemaal niet, waardoor er ongemerkt veel van wordt gedronken. Ook zijn alle vezels uit het vruchtensap gehaald. Vezels geven langdurig een vol gevoel en zorgen ervoor dat bloedglucosespiegel ongeveer gelijk blijft, waardoor er minder insuline vrijkomt.

Door alle vruchtensap en frisdrank uit de voeding te schrappen, kan men makkelijk 12 kilo afvallen per jaar.

Mag ik ook geen fruit?

Fruit bevat chemisch gezien dezelfde suikers als vruchtensap en frisdrank. Echter vers fruit bevat ook veel vezels en bevat weinig calorieën in een groot volume. Hierdoor eet men niet makkelijk teveel fruit.

Het is namelijk moeilijk om veel calorieën te eten door veel fruit te eten. Een appel van gemiddelde grootte bevat bijvoorbeeld ongeveer 80 calorieën, tegen 550 calorieën per reep (100 gram) chocolade. Om dezelfde hoeveelheid energie binnen te krijgen aan appels in plaats van een reep chocolade zou men zeven appels moeten eten. Waar het eten van een reep chocolade eenvoudig zal gaan, zullen de meeste mensen na de tweede, of misschien derde appel vol genoeg zitten.

Lees ook:

Gratis boek over de bouw en werking van het menselijk lichaam

Calorische restrictie (minder eten) verlengt je leven

Geen tv-kijken verlengt je leven

Schrijf ook voor de grootste online bibliotheek en verdien een extra inkomen

Stappenplan voor een gezonder, slanker en sterker lichaam. Afvallen en sterker worden

Bronnen:

www.youtube.nl https://www.youtube.com/watch?v=-8eQ_8Jogcw opgevraagd op 21-11-2015 

Diabetes mellitus type 2 (ouderdomssuiker) is te genezen

Insuline is een belangrijk hormoon voor de glucosestofwisseling van het lichaam. Insuline wordt geproduceerd door de β-cellen van de eilandjes van Langerhans van de pancreas (alvleesklier). Bij diabetes mellitus type 2 wordt er onvoldoende insuline door de pancreas geproduceerd en/of zijn de spier-, lever- en vetcellen ongevoelig (insulineresistent) voor de werking van insuline. Vaak treedt deze insulineresistentie op door overgewicht, weinig bewegen (inactiviteit) en ongezond eten. Wanneer de pancreas bij diabetes mellitus type 2 nog voldoende insuline produceert, maar er met name sprake is van insulineresistentie, dan is diabetes mellitus type 2 nog goed te genezen en kunnen type 2-diabeten volledig van hun diabetes afkomen. Dit vraagt echter wel een grote verandering van leefstijl. Een gezonde leefstijl bij diabetes bestaat uit duurtraining, krachttraining, afvallen en gezond eten.

Oorzaken van diabetes mellitus (suikerziekte)
Diabetes mellitus ontstaat wanneer glucose vanuit het bloed niet de spiercellen, levercellen en vetcellen in kan. Insuline, het hormoon geproduceerd door de β-cellen van de eilandjes van Langerhans is verantwoordelijk voor de opname van glucose door de spier-, lever- en vetcellen. Door deze glucose-opname daalt de bloedglucosespiegel. Naast de opname van glucose uit het bloed is insuline verantwoordelijk voor de omzetting van glucose in glycogeen, de omzetting van aminozuren (bouwstenen van eiwitten) tot eiwitten en de omzetting van vetzuren in vet. Diabetes mellitus kan op verschillende manieren ontstaan en heeft dus verschillende oorzaken. Het ontstaan van diabetes mellitus kan ontstaan door een combinatie van onderstaande factoren:

 • Afname van het aantal β-cellen van de eilandjes van Langerhans, waardoor er minder insuline wordt geproduceerd.
 • De insuline die wordt geproduceerd is anders van structuur waardoor de insuline niet goed werkt.
 • Insulinereceptoren op het celoppervlak reageren niet goed op insuline, of er zijn minder insulinereceptoren. Bepaalde receptoren op de spier-, lever- en vetcellen binden insuline en zetten een celreactie in gang die ervoor zorgt dat glucose wordt opgenomen.
 • Insulineresistentie door bepaalde ontstekingsfactoren die door de vetcellen worden geproduceerd.
 • Verminderde insulineproductie door de β-cellen van de eilandjes van Langerhans.
 • Abnormale glucosestofwisseling.

Hoe ontstaat diabetes mellitus type 2
Negentig procent van alle diabeten heeft diabetes mellitus type 2. Diabetes mellitus type 2 ontstaat met name bij mensen ouder dan 40 jaar, die inactief zijn, veel overgewicht (met name door stapeling van veel buikvet) en een ongezond eetpatroon hebben. De ongezonde leefstijl gekenmerkt door inactiviteit, ongezond eten en overgewicht, zorgt ervoor dat de reservecapaciteit van de alvleesklier wordt uitgeput en de alvleesklier op den duur minder insuline produceert. Daarnaast zorgt de ongezonde leefstijl in een eerder stadium voor insulineresistentie. Het ontstaan van diabetes mellitus type 2 is vaak een combinatie van beide factoren.

Diabetes mellitus type 2 is te genezen!
Wanneer in een vroeg stadium van het ontstaan van diabetes mellitus type 2 de leefstijl radicaal wordt veranderd, is diabetes mellitus type 2 goed te genezen. Het genezen van diabetes mellitus type 2 betekent voor de diabeet dat hij/zij geen orale bloedglucoseverlagende medicatie hoeft te gebruiken.

Het vroege stadium van diabetes mellitus type 2 is het moment dat alvleesklier nog veel insuline produceert, maar de spier-, vet- en levercellen ongevoelig zijn voor insuline. Wanneer echter in een laat stadium van diabetes mellitus (wanneer de pancreas minder insuline produceert) type 2 de leefstijl wordt aangepast, kan dit ook betekenen dat de diabeet minder orale bloedglucoseverlagende medicijnen nodig heeft en/of minder insuline hoeft te spuiten.

Zowel in een vroeg als laat stadium van diabetes mellitus de leefstijl verbeteren, zorgt voor een kleinere kans op micro- (retinopathie, nefropathie, neuropathie) en macrovasculaire aandoeningen (hartinfarct, herseninfarct, claudicatio intermittens).

Nu duidelijk is geworden dat een gezonde leefstijl bij diabetes mellitus type 2 voor een gunstiger ziekteverloop zorgt en diabetes mellitus type 2 zelfs kan genezen, is het belangrijk om te weten uit welke componenten een gezonde leefstijl bestaat. Hieronder wordt beschreven uit welke componenten een gezonde leefstijl bestaat.

Beweeg dagelijks, doe duur- en krachttraining
Veel bewegen zorgt ervoor dat het lichaam meer glucose verbrandt er meer spiermassa wordt opgebouwd en de doorbloeding van de spieren toeneemt. Doordat er meer glucose en glycogeen wordt verbrand door de spieren, worden de spieren gevoeliger voor insuline en nemen ze daardoor beter glucose uit het bloed op en zetten het sneller om in glycogeen. Meer spiermassa zorgt ervoor dat er meer glucose als glycogeen in de spieren kan worden opgeslagen. De betere doorbloeding tijdens en na het bewegen zorgt ervoor dat glucose beter de spieren kan bereiken en daardoor beter door de spieren kan worden opgenomen.

Om diabetes mellitus type 2 in een vroeg stadium te genezen, is het belangrijk om dagelijks minimaal een uur aan duurtraining (lopen, wandelen, fietsen, zwemmen) te doen en drie keer per week zware krachttraining te doen, waarbij het hele lichaam wordt getraind.

Afvallen geneest diabetes mellitus type 2
Door af te vallen en met name buikvet af te vallen, verbetert de insulinegevoeligheid. Hierdoor is minder insuline nodig om meer glucose in de cellen te krijgen. Afvallen gebeurt door meer energie te verbranden (door veel te bewegen), dan wordt ingenomen (door minder te eten). Door gezond te eten en weinig te snoepen, wordt afvallen zeer makkelijk. Door producten met suiker, zout, verzadigd vet en zelf nergens suiker en zout aan te voegen, wordt afvallen eenvoudig. Vervang ongezonde producten voor vers fruit, groente en volkoren producten. Eet daarnaast voldoende eiwitrijke magere melkproducten, vlees en vleeswaren en kies voor producten met veel onverzadigd vet, zoals vette vis en bak- en braadolie in plaats van margarine en boter.

Lees ook:

Gratis boek over de bouw en werking van het menselijk lichaam

Schrijf ook voor de grootste online bibliotheek en verdien een extra inkomen

Genezende werking van sporten bij diabetes mellitus type 2

Oorzaak, gevolgen en behandeling diabetes mellitus (suikerziekte)

Stappenplan voor een gezonder, slanker en sterker lichaam. Afvallen en sterker worden

Bronnen:

William D. McArdle, Victor L. Katch, & Frank I. Katch (2014) Exercise Physiology, Nutrition, Energy, and Human Performance, LWW Philadelphia

Afvallen door sporten en gezond eten

Afvallen is op lange termijn alleen mogelijk door gezond te eten en te sporten. Wellicht sport je echter niet vanwege de hoge kosten van een sportschoolabonnement. Een sportschoolabonnement kost al snel 15 tot 80 euro per maand; wat neerkomt op 180 tot bijna 1000 euro aan abonnementskosten per jaar. Andere redenen om niet te sporten bij een sportschool zijn mogelijk dat je aparte kleding moet aanschaffen, geconfronteerd wordt met fitte mensen, je steeds moet wachten voordat apparaten vrij zijn, je oppas moet regelen voor je kinderen, het teveel reistijd kost. Sporten en bewegen kun je echter prima thuis doen. Wanneer je thuis sport, heeft dat vele grote voordelen en kun je ook een gezond, fit en slank lichaam ontwikkelen. Met onderstaand halfuurfitprogramma en zekerafvallendieet is een gewichtsverlies van een kilo per week zeker mogelijk. Ook val je door het volgen van het trainingsschema en dieet op een gezonde manier af, omdat je gezond eet en verantwoord sport.

De vele grote voordelen van thuis sporten
Thuis sporten en bewegen heeft vele grote voordelen, waardoor je jezelf wellicht afvraagt waarom je niet eerder bent begonnen om thuis te sporten. Hieronder staan de zes grote voordelen van thuis sporten:

 1. Wanneer je thuis sport zijn er geen wachttijden. Je kunt beginnen met sporten wanneer je wilt. Ook hoef je op niemand te wachten wanneer je wil gaan douchen
 2. Wanneer je thuis sport hoef je geen flitsende sportkleding aan. Je kunt gewoon een oud t-shirt aandoen en starten met sporten
 3. Wanneer je wil gaan sporten, hoef je geen oppas te regelen voor je kinderen. Je bent bij je kinderen wanneer je aan het sporten bent
 4. Wanneer je thuis sport, heb je geen reistijd van en naar de sportschool. In de reistijd die je anders kwijt bent naar de sportschool kun je nu al sporten
 5. Wanneer je thuis sport, kun je sporten tijdens je favoriete televisieprogramma. Sporten tijdens je favoriete televisieprogramma maakt het sporten nog leuker
 6. Wanneer je thuis sport, spaar je heel erg veel geld uit. Je kunt wel 1000 euro per jaar aan abonnementsgeld uitsparen. Daarnaast spaar je misschien nog benzinekosten uit, hoef je geen nieuwe sportkleding te kopen etc…

Thuis sporten kan echter ook nadelen hebben. Deze nadelen zijn echter eenvoudig te ondervangen. Het eerste nadeel is dat je thuis geen begeleiding krijgt en dus niet weet of je verstandig sport. Dit nadeel kun je ondervangen door voordat je gaat sporten eerst trainingsadvies te vragen bij een sportarts, of sportfysiotherapeut. Vaak wordt een consult bij een sportarts, of sportfysiotherapeut vergoed door de zorgverzekering. Het is sowieso aan te raden om jezelf eerst sportmedisch te keuren als je wil gaan sporten; zeker als je ouder dan 35 jaar bent en al lange tijd niet hebt gesport. Kijk echter goed na in je polis of een consult bij de sportarts, of sportfysiotherapeut vergoed wordt.
Een tweede nadeel is dat je thuis niet de apparatuur hebt van een sportschool. Wanneer je echter onderstaand trainingsschema volgt, heb je helemaal geen apparatuur nodig en leer je om overal te kunnen sporten.

Stel een duidelijk doel als je wil gaan sporten en afvallen
Wanneer je wil gaan sporten en afvallen, is het aan te bevelen om een duidelijk doel te stellen. Vervolgens moet je je doel duidelijk opschrijven en ergens neerhangen zodat je het dagelijks ziet. Zo word je er aan herinnerd wat je wil bereiken. Beantwoord de volgende drie vragen bij het opstellen van je doel:

 1. Wat wil je bereiken?
 2. Voor welke datum wil je je doel bereiken?
 3. Hoe wil je je doel bereiken?

Je kunt je doel wellicht bereiken met het halfuurfitprogramma en het zekerafvallendieet

Het halfuurfitprogramma (het 30 minuten trainingsprogramma)
Het halfuurfitprogramma bestaat zoals de naam al zegt uit dagelijks een half uur sporten (trainen, bewegen). Het halfuurfitprogramma bestaat uit zware trainingsdagen die worden afgewisseld met lichte trainingsdagen. Ben je niet zeker van je gezondheid en/of conditie dan is het noodzakelijk om eerst jezelf sportmedisch te laten keuren! Hieronder wordt uitgelegd wat je tijdens de zware trainingsdagen moet doen en wat je tijdens de lichte trainingsdagen moet doen.

Zware trainingsdag van het halfuurfitprogramma
De zware trainingsdag van het halfuurfitprogramma bestaat uit een kwartier zoveel mogelijk opdrukken en een kwartier zo snel mogelijk traplopen.
Hieronder wordt uitgelegd hoe je moet opdrukken en traplopen en wat de variatiemogelijkheden zijn als het opdrukken, of traplopen te zwaar of juist te licht voor je is.

Opdrukken
Met opdrukken train je de kracht en conditie al je grote spieren van je bovenlichaam, je buik en onderrug (core) en je benen. Wanneer je gaat opdrukken doen, moet je het opdrukken correct uitvoeren. De uitgangspositie bij opdrukken is:

 • Zet je handen iets breder, dan schouderbreedte op de grond met de vingers recht naar voren
 • Strek de benen naar achteren met de benen naast elkaar en met de tenen op de grond
 • Span buik- en rugspieren aan

Wanneer de uitgangspositie goed is, kun je met het opdrukken beginnen. Bij het opdrukken moet je je bovenlichaam laten zakken tot het moment dat je ellebogen een hoek van 90 graden vormen. Daarna strek je je armen weer. Wanneer het niet lukt om op handen en tenen op te drukken, mag je op handen en knieën steunen. Druk jezelf zo vaak mogelijk op in een kwartier. Wanneer je spieren in het kwartier zijn uitgeput, neem je maximaal een halve minuut rust en ga je weer verder met opdrukken. Wanneer het opdrukken te licht voor je wordt dan kun je een rugzak gevuld met boeken of flessen water op je rug doen.

Traplopen
Met traplopen train je de kracht en conditie van al je spieren van je onderlichaam. Kies bij het traplopen een veilige trap. Het trap op lopen, neem je twee treden tegelijk. Trap af doe je trede voor trede. Probeer het gehele kwartier zo snel mogelijk trap te lopen Wanneer je tijdens het kwartier traplopen vermoeid raakt, neem dan maximaal een halve minuut rust. Wanneer je merkt dat je makkelijk een kwartier kunt traplopen, kun je gaan traplopen met een rugzak gevuld met boeken of flessen water op je rug doen.

Lichte dag van het halfuurfitprogramma
Doe nooit twee zware dagen achter elkaar. Je spieren, gewrichten en je cardiorespiratoire systeem (hart en longen) hebben rust nodig om te herstellen en sterker te worden. Daarom doe je na een zware trainingsdag altijd een lichte trainingsdag. De lichte trainingsdag bestaat uit een half uur stevig wandelen. Tijdens dit wandelen mag je niet de grenzen van je belastbaarheid opzoeken. Dit half uur stevig wandelen, kun je tijdens de lunch doen, in de huiskamer, of waar je ook maar wil doen.

Het zekerafvallendieet
Het zekerafvallendieet bestaat uit tien belangrijke regels. Voordat de regels worden uitgelegd, is het goed om te weten dat je vier uur dieetbegeleiding van een diëtist vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Het is jammer om deze dieetbegeleiding niet te gebruiken. Wanneer je de tien regels van het zekerafvallendieet opvolgt, kun je wel een kilo per week afvallen. Hieronder volgen de tien regels van zekerafvallendieet:

Regel 1: drink minimaal 2,5 liter water per dag
Veel water drinken zorgt voor het afdrijven van afvalstoffen en het zorgt voor een vol gevoel.

Regel 2: drink geen alcohol en frisdrank
Alcohol bevat ontzettend veel calorieën. Alcohol bevat bijna evenveel calorieën als vet. Ook zorgt alcohol voor meer eetlust, waardoor je veel meer eet dan je nodig hebt. Drink ook geen frisdrank en vruchtensappen. In frisdrank en vruchtensappen zit veel calorieën. In een glas frisdrank of vruchtensap zitten evenveel calorieën als in een halve kroket.

Regel 3: eet 4 stuks fruit
Fruit leveren veel vezels en vitamines. Vezels zorgen voor een vol gevoel en zorgen ervoor dat je niet snel weer gaat eten. De vitamines zijn nodig om belangrijke lichaamsprocessen goed te laten verlopen.

Regel 4: eet minimaal 5 grote opscheplepels groente
Groente leveren ook veel vezels en vitamines en bevatten weinig calorieën. Hierdoor krijg je niet snel weer honger. Verder zijn groente ideaal om honger te verdrijven. Neem dus wortels, tomaatjes, komkommer mee naar je werk, die je kunt opeten als je trek krijgt.

Regel 5: voeg nergens zout aan toe en eet geen producten met toegevoegd zout
Door zout uit je voeding te schrappen, val je in korte tijd veel af. Hoewel dit met name vocht is, kan dit gewichtsverlies je wel enorm motiveren. Verder zijn producten waar zout aan toegevoegd is ook vaak vet en bevatten dus onnodige calorieën. Kijk goed op de ingrediëntenlijst of er zout aan een product is toegevoegd. Geen toegevoegd zout eten, betekent geen zoute pinda’s, chips, snacks, kaas etc… eten.

Regel 6: voeg nergens suiker aan toe en eet geen producten met toegevoegd suiker
Suiker bevat stoffen die helemaal niets goeds voor je lichaam doen. Schrap alle suiker uit je voeding. Dit betekent zelf nergens suiker aan toevoegen en geen producten eten waar suiker aan toegevoegd is. Kijk goed op de ingrediëntenlijst of er suiker aan een product is toegevoegd. Geen suiker eten, betekent geen koekjes, gebak, chocolade, snoep etc…eten.

Regel 7: eet geen producten met witte bloem
Voor witte bloem kunnen we hetzelfde zeggen als voor suiker. Witte bloem bevat totaal geen nuttige stoffen voor je lichaam. Schrap alle producten met witte bloem uit je voeding. Eet alleen producten met volkorenmeel. Geen witte bloem eten betekent geen taart, gebak, witbrood, etc… eten

Regel 8: eet veel magere eiwitten
Producten met magere eiwitten zorgen voor een vol gevoel en zorgen ervoor dat je spiermassa goed op peil blijft. Eet dagelijks 100 gram mager vlees, of vis, of vleesvervanger en 40 gram magere vleeswaren, of vervanger. Daarnaast bevatten magere melkproducten (zonder toegevoegde suiker) veel magere eiwitten.

Regel 9: eet veel magere melkproducten
Eet dagelijks minimaal 3 grote glazen (600ml) magere melkproducten zoals magere kwark, magere yoghurt, of magere melk. Naast de goede eiwitten die magere melkproducten bevatten, bevatten magere melkproducten ook calcium. Calcium is nodig voor sterke botten en laten je spieren beter werken. Doordat je spieren beter werken, val je makkelijker af. Daarnaast lijkt calcium vet in het spijsverteringsstelsel te binden, waardoor je minder vet opneemt en makkelijker afvalt.

Regel 10: Hou vol!
Het volgen van bovenstaande regels kan ontzettend zwaar zijn. Het is belangrijk om echter vol te houden; ook wanneer je je streefgewicht hebt bereikt. Volhouden wordt makkelijker als je gesteund wordt door belangrijke mensen om je heen. Vraag dus steun van je vrienden, familie, collega’s, of volg het zekerfavallendieet en halfuurfitprogramma samen met hen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Gratis boek over de bouw en werking van het menselijk lichaam

Stappenplan voor een gezonder, slanker en sterker lichaam. Afvallen en sterker worden

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Afvallen? Zo doe je dat! Afvaltips

Je bent niet de enige met overgewicht. In Nederland heeft ruim 55% van de volwassen bevolking overgewicht. Dit is echter geen excuus om hier niets aan te doen. Je valt af wanneer je minder eet, dan je nodig hebt. Dit kan door meer energie te gebruiken, door bijvoorbeeld meer te bewegen of te sporten. Afvallen kan ook door minder te eten. Sommige medicijnen zoals Alli en Obesimed kunnen hier mogelijk bij helpen.

Wat is een reële gewichtsafname?
Verslik u niet in dieten die u snelle gewichtsafname beloven. Dit is niet reëel en niet veilig! U bent toch ook niet van de ene op de andere dag te zwaar geworden. Dieten (meestal dure poeders en pillen) die snelle gewichtsafname beloven, zijn meestal niet in te passen in een normaal voedingspatroon. Daarnaast zijn ze ook nog eens duur! Gun uzelf de tijd om in gewicht te verminderen. Dit heeft twee voordelen:

 • ten eerste behoudt u uw spiermassa; die u hard nodig heeft om het overtollige vet te verbranden en
 • ten tweede zit u niet de hele dag met een knagende maag en kunt u normaal voedsel blijven nuttigen!

Een gewichtsafname van een halve tot 1 kilogram per week is reeel en veilig. Valt u sneller af dan moet u eens achter uw oren gaan krabben, want dit is vaak geen vet wat u kwijt raakt, maar spiermassa. Pin u echter niet vast op wat de weegschaal aangeeft, maar meet ook uw buik- en bovenbeenomvang.

Oorzaken voor uw overgewicht (waarom ben ik te dik?)
Om succesvol af te vallen is het zinnig om eerst te achterhalen wat de reden is van uw overgewicht. Als u weet waarom u te dik bent, dan weet u wat uw valkuilen zijn om weer in uw oude slechte en destructieve gedrag te vervallen! Mogelijke redenen voor uw overgewicht kunnen zijn:

 • smoesjes om te veel en te vet te eten. Veel gehoorde smoesjes zijn; “ik mag mezelf toch ook wel eens iets gunnen”, “ik heb de hele week toch hard gewerkt”, “het is tenslotte ook weekend”
 • verveling;
 • u zoekt troost in eten;
 • u beweegt te weinig (sport is vaak het eerste wat u afzegt).

Er zijn mogelijk veel meer en andere redenen waarom u te zwaar bent. Nogmaals probeer deze redenen doeltreffend te achterhalen. Uw omgeving kan u hierbij mogelijk helpen. Komt u niet achter de oorzaak van uw overgewicht dan kunt u bij gespecialiseerde psychologen en diëtisten prima terecht! Als u eenmaal beslist om iets aan uw gewicht te gaan doen en echt uw gedrag te veranderen, stel dan reële en haalbare doelen.

Effectieve voedingsstrategieën
Als u er eenmaal achter bent wat de reden(en) voor uw overgewicht is/zijn, dan is de tijd gekomen om een goede voeding samen te stellen. Hieronder is kort opgesomd wat een volwassen persoon minimaal nodig heeft op een dag om te voorzien in de behoefte van alle essentiële voedingsstoffen:

 • 5 tot 7 sneden volkoren brood
 • 3 tot 5 aardappelen of vervanging
 • 75g mager vlees of vervanging
 • 1 tot 2 plakken kaas
 • 1 tot 2 plakken magere vleeswaren
 • 5 tot 7 besmeringen halvarine
 • 1 tot 2 eetlepels olijfolie
 • 2 stuks fruit
 • 5 groentelepels groente
 • 2 glazen melkproducten
 • anderhalve liter vocht (geen alcoholische consumpties)

Doorgaans heeft de gemiddelde Nederlandse man 2500kcal nodig. Een gemiddelde Nederlandse vrouw heeft 2000kcal nodig. Heeft u een zwaar lichamelijk beroep dan heeft u meer nodig om op hetzelfde gewicht te blijven. Wilt u echter afvallen, dan is het raadzaam om bovenstaande voeding te gebruiken. Eet u dit, maar bent u toch te zwaar, dan is het tijd om meer te gaan bewegen. Probeert uzelf eens een week strikt aan bovenstaande voeding te houden. Valt u meer dan 1 kg per week af, voer dan gestaag de hoeveelheid voedsel op. Nuttig zoveel voedsel dat u tussen de halve en 1 kg per week afvalt. Als u minder dan ‘n halve kg per week afvalt, dat is alleen maar goed. U heeft dan wel wat meer geduld nodig.  Het is ook zeer belangrijk om nooit het ontbijten en andere maaltijden over te slaan. Het gevolg hiervan is dat u later op de dag lekkere trek krijgt en gaat snaaien.

Effectieve bewegingsstrategieën
Om uw spiermassa te behouden en het afvallen te vergemakkelijken is het verstandig om naast uw voedingspatroon ook uw bewegingspatroon te veranderen. Als uw conditie nog niet goed is, start dan voorzichtig en win ALTIJD advies in van een arts of fysiotherapeut!! Als uw conditie al beter is, dan is het het verstandigst om minimaal op alle dagen van de week minimaal 60 minuten rustig te bewegen. Dit kunnen bijvoorbeeld wandelen en fietsen zijn. Regen en koude zijn geen excuus om niet te bewegen!! Daarnaast is het verstandig om naast het rustig bewegen op minimaal 3 dagen per week zeer intensief te bewegen. Dit heeft een aantal voordelen:

 • uw spiermassa wordt groter en u kunt dus meer vet verbranden in rust;
 • u verbrandt meer calorieën tijdens intensieve inspanning, dan tijdens matige inspanning en raakt dus sneller meer vet kwijt (daarom zijn topsporters zo afgetraind. Zij doen het niet vaak rustig aan, maar leveren prestaties die op de grens van hun kunnen liggen).
 • Door training gaat op een gegeven moment het rustige bewegen met een hogere snelheid, zodat u hiermee in dezelfde tijd meer kunt verbranden.

Het belangrijkste is echter dat u een sport/activiteit kiest die u leuk vindt. Als u gaat sporten draag er altijd zorg voor dat u veilige en adequate sportspullen gebruikt. Mogelijk kunt u ook weer een oude hobby oppakken; 0rganiseer een wandelgroep. Vergeet echter niet de kleine hoeveelheid beweging die u nu zo makkelijk links laat liggen, zoals:

 • met de fiets naar het werk en sportschool;
 • met de trap in plaats van de lift;
 • in reclameblokken trap op- en aflopen;
 • wandelend naar de supermarkt
 • etc..etc

Alli, XLS-medical en Obesimed
Alli, XLS-medical en Obesimed zijn drie medicijnen die zonder recept van de huisarts te verkrijgen zijn.
Per dag worden ongeveer 6 tabletten geadviseerd. Obesimed en XLS-medical wordt met water ingenomen. Wanneer de tabletten in de maag terecht komen, binden ze vocht aan zich. Hierdoor krijg je een vol gevoel.
Alli is ook een middel wat in tabletvorm wordt ingenomen. In de dunne darm remt Alli de vertering van vet in de voeding. Wanneer het vet niet wordt verteerd, kan het ook niet worden opgenomen. Vet wat niet wordt opgenomen, levert ook geen energie in het lichaam. Van elke 15 gram die je eet, wordt 4 gram niet opgenomen. Dat is ongeveer 36 kcal die niet wordt opgenomen. Een normale voeding bevat ongeveer 2000 kcal. 35% daarvan is vet. Dat zijn ongeveer 700 kcal en dus 80 gram vet. Hiervan wordt rond de 26 gram niet opgenomen. Bijwerking van Alli kan een vetdiarree zijn en winderigheid. Ook kan de opname van vetoplosbare vitamines (A, D, E, en K) verminderd zijn.
Carnitine is ook een supplement wat veel wordt gepropageerd. Echter geheel ten onrechte. In geen enkele wetenschappelijke studie is er een effect gevonden van Carnitine op de vetverbranding. Logisch, Carnitine bestaat uit aminozuren die in het maagdarmkanaal worden gesplitst en dus hun werking niet uit kunnen oefenen.

Een aantal tips

 • Als u beslist om te gaan sporten, win altijd advies in van een arts of fysiotherapeut
 • Wees streng voor u zelf, maar blijf wel reëel. Gun uzelf eenmaal per week ook iets!
 • Weeg u zelf altijd op hetzelfde tijdstip en wees niet ontmoedigd als uw gewicht niet is afgenomen
 • Fixeer niet niet alleen op lichaamsgewicht, maar kijk ook naar middelomtrek (bij het www.voedingscentrum.nl kunt u gratis meetlinten bestellen)
 • Stel kleine doelen, dus geen 20 kilo afvallen in een half jaar, maar bijvoorbeeld 1 kilo per maand. Of een broek weer aankunnen die iets te klein is.
 • Probeer samen met een goede vriend, vriendin, collega, partner af te vallen. Samen sta je doorgaans sterker. Maak dan ook realistische afspraken met elkaar!!
 • Begin enthousiast, maar ook gematigd

Twijfelt u of u het wel goed doet. U kunt altijd advies inwinnen van een dietist. Ook zit dieetadvisering vaak in uw verzekering. Let wel op of dieetadvisering in uw verzekering zit. Sinds 2012 zijn hier namelijk de regels in aangepast.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

7 tips om je kind beter te laten eten

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor success

Hoe snel na de bevalling ben ik weer fit en slank?

Wat moet ik wel en niet eten om af te vallen?

Bronnen:

www.voedingscentrum.nl
www.zowerkthetlichaam.nl

Aandachtspunten in de voeding voor vegetariërs

Doorgaans is de voeding van vegetariërs een gezonde verantwoorde voeding. Vegetariërs eten doorgaans veel groente, volkoren producten en noten. Hierdoor krijgen vegetariërs veel goede voedingsstoffen zoals vezels en goede vetzuren binnen. Er kunnen echter een aantal voedingsstoffen zijn waaraan de vegetariër met een slecht uitgebalanceerde voeding een tekort aan kan krijgen. Deze voedingsstoffen zijn zink, calcium, vitamine D, ijzer, vitamine B12 en linoleenzuur. Voor elk van deze voedingsstoffen wordt kort het belang van de voedingsstof voor het functioneren van het gegeven. Vervolgens worden tips gegeven gegeven om de inname van deze voedingsstoffen te optimaliseren en het risico op een tekort te beperken. Lees meer…

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Wat zijn vetten? Functies van vetten

Wat zijn koolhydraten? Functies van koolhydraten

Wat zijn eiwitten? Functies van eiwitten

Sparen, of extra aflossen op de hypotheek

 

7 tips om je goede voornemen een succes te laten worden!

Misschien heb je een goed voornemen voor het nieuwe jaar (afvallen, meer sparen, stoppen met roken, meer bewegen). Een goede voorbereiding van je voornemen zorgt ervoor dat je de kans van slagen van je voornemen vergroot. Een goede voorbereiding bestaat onder andere uit het formuleren van een concrete doelstelling, het instellen van mijlpalen, het kiezen van een geschikte methode, het creëren van een geschikte omgeving, het in kaart brengen van je sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van je omgeving en voor goede nazorg. Hieronder staan 7 tips om je goede voornemen een succes te laten worden.

Tip 1: start met een concrete doelstelling
Het eerste wat je moet om je goede voornemen te halen, is een concrete doelstelling van je voornemen te maken. Stel dat je wilt afvallen. Voordat je je doelstelling formuleert, moet je weten waar je nu staat ten opzichte van die doelstelling. Vervolgens zou je de volgende vragen kunnen beantwoorden:

 • Hoeveel wil je dan afvallen en wat weeg je nu?
 • Binnen welke termijn wil je een bepaald gewicht kwijtraken?
 • Is het gewicht wat je wil afvallen over een bepaalde termijn realistisch?
 • Waarom wil je veel afvallen?
 • Wat zijn de redenen dat je wilt afvallen?

In plaats van afvallen kun je natuurlijk ook een ander voornemen in de plaats van afvallen schrijven, zoals meer bewegen/sporten, meer voor jezelf opkomen, meer tijd voor jezelf reserveren, meer sparen, stoppen met roken etc.

Tip 2: stel heldere mijlpalen in
Nu je een concrete doelstelling hebt, knip je die doelstelling in kleinere doelstellingen. Deze kleinere doelstellingen worden mijlpalen genoemd. Het is handig om veel mijlpalen in te stellen. Het behalen van je mijlpalen motiveert namelijk enorm om door te zetten. Zet je eerste mijlpaal bijvoorbeeld al na 1 week in. Je tweede mijlpaal na 2 weken. Naarmate je steeds meer gewend bent aan je nieuwe gedrag ten opzichte van je goede voornemen, dan kun je de mijlpalen op een wat langere termijn zetten. Het kan je erg motiveren, als een ander controleert in hoeverre je een mijlpaal hebt gehaald. Dit is je spreekwoordelijke stok achter de deur.

Tip 3: kies een geschikte methode
Als je weet wat je doelstelling is en wanneer je je mijlpalen hebt gezet, kies dan een geschikte methode. Om te weten wat een geschikte methode is om je doelstelling te behalen, is het aan te raden om naar verschillende methoden te kennen. Zorg dat je van alle methoden de voor- en nadelen in kaart brengt.

Tip 4: creëer een geschikte omgeving
Wanneer je weet hoe je je doelstelling wilt gaan bereiken, moet je voor een geschikte omgeving zorgen. Schrijf bijvoorbeeld alle redenen op dat je wilt gaan werken aan je doelstelling. Maak hiervan kopieën en hang de kopieën door je hele huis. Verwijder ook alle objecten uit je omgeving die falen vergroten Als je bijvoorbeeld wilt stoppen met roken, is het handig om alle asbakken en pakjes sigaretten weg te gooien. Haal juist die objecten in huis die stimuleren dat je aan je doelstelling wilt werken. Als je gezonder wilt gaan eten, is het bijvoorbeeld handig om op een prominente plek in huis een gevulde fruitschaal te zetten.

Tip 5: breng de kansen en bedreigingen in kaart
Om je doelstelling te halen is het noodzakelijk om alle kansen die het halen van je doelstelling stimuleren in kaart te brengen. Ook moet je de bedreigingen (factoren die het behalen van je doelstelling kunnen belemmeren) in kaart brengen. Als je de kansen en bedreigingen weet, moet je handig gebruik maken van de kansen en een aanvalsplan hebben om de bedreigingen niet de overhand te laten krijgen. Als je weet dat op de hoek van de straat een snackbar staat, dan is het niet handig om na je werk de route kiezen, waarbij je de snackbar passeert. Wel is het handig om in het weekend gezonde maaltijden te koken en deze in te vriezen. Informeer verder je vrienden, collega’s, familie van je goede voornemen en vraag steun aan hen. Als je weet dat meer mensen hetzelfde goede voornemen hebben als jij, kan het goed zijn om met hen op te trekken. Ook kun je contact zoeken met mensen die het gedrag vertonen, wat jij wilt gaan vertonen. Niets motiveert meer dan mensen die helemaal gewend zijn aan gewenst gedrag en eigenlijk niet anders weten.

Tip 6: breng je sterke en zwakke punten in kaart
Je sterke punten zijn die aspecten in je karakter die maken dat het behalen van je doelstelling makkelijker wordt. Je zwakke punten zijn die aspecten in je karakter die maken dat het behalen je doelstelling moeilijker wordt. Breng je sterke en zwakke punten in kaart. Maak optimaal gebruik van je sterke punten en zorg voor een strategie om je zwakke punten te tackelen.

Tip 7: zorg voor goede nazorg
Wanneer je eenmaal je doelstelling hebt gehaald, ben je er nog niet. Nu moet je nog steeds wennen aan je nieuwe gedrag. Hoe zorg je ervoor dat jij je nieuwe gedrag blijft vertonen? Wie kunnen je hierbij helpen? Welke hulpgroepen, of vriendengroepen kun je hierbij inschakelen? Wat kan je eraan herinneren om je goede gedrag door te blijven zetten? Zorg ervoor dat je voordat aan je voornemen je een duidelijk plan van nazorg hebt.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Stappenplan voor een gezonder, slanker en sterker lichaam. Afvallen en sterker worden

Een doel hebben verlengt je leven

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

 

Voordelen van het stoppen met tv-kijken

Realiseer je jezelf wel eens hoeveel tijd je per dag je aan tv-kijken besteedt? Ondanks dat we vaak klagen dat er niets op tv komt, keken we in 2009 gemiddeld 3 uur en 12 minuten tv per dag. Het stoppen met tv-kijken heeft als grote voordeel dat je meer tijd over houdt om nuttige dingen te doen. Het stoppen met tv-kijken heeft echter nog een aantal andere belangrijke voordelen.

Je houdt meer tijd over voor nuttige dingen
Het belangrijkste voordeel van minder tv-kijken, is dat je veel meer tijd over houdt voor nuttige dingen. Wanneer je helemaal geen tv meer kijkt, hou je dagelijks 3 uren en 12 minuten over. Dat is ruim 22 uren per week. 22 uren dat is meer dan een halve werkweek. Je zou deze uren kunnen besteden aan het oppakken van een nieuwe hobby, of meer tijd besteden aan je huidige hobby, sporten, je kunt een eigen bedrijfje opzetten, je passieve inkomensstroom opzetten en vergroten, langer doorwerken, goed kijken naar je financiën en verzekeringen, klussen aan je huis, je huiswerk eindelijk eens goed maken, meer echte rust nemen. Wat zou jij allemaal voor nuttige dingen kunnen doen als je geen tv meer zou kijken?

Je zoekt  vermaak van betere kwaliteit
Wanneer je geen tv-kijkt, moet je andere manieren van vermaak zoeken. Vaak heeft een andere vorm van vermaak een betere kwaliteit, dan tv-kijken. Met een betere kwaliteit vermaak wordt bedoeld dat je moet nadenken en actief moet zijn in jezelf vermaken. Bij tv-kijken, hoef je alleen achterover te leunen en te kijken naar de beelden. Bij tv-kijken hoef je zelf weinig actie te ondernemen en je hoeft geen enkele visuele voorstelling meer te doen. Je brein wordt totaal niet geprikkeld. Vermaak van een betere kwaliteit is bijvoorbeeld het lezen van een boek, het doen van een gezelschapsspel, het maken van een puzzel, het actief luisteren naar muziek. Bij het lezen van een boek, moet jezelf actie ondernemen. Je moet jezelf een visuele voorstelling maken van het geschreven woord, je moet de woorden begrijpen. Bij het doen van een gezelschapsspel moet je opletten als de andere spelers aan de beurt zijn, want de acties van anderen hebben effect op jouw keuzes. Bij het maken van een kruiswoordpuzzel wordt een beroep gedaan op je woordenschat en concentratie. Bij het maken van een legpuzzel wordt een beroep op je concentratie en ruimtelijk inzicht gedaan. Het doen van vermaak van een betere kwaliteit prikkelt je brein, waardoor je brein jong en vitaal blijft.

Je maakt meer contact met mensen
Een ander belangrijk voordeel van het stoppen met tv-kijken, is dat je echt contact maakt met mensen. Hoeveel avonden in de week zit je niet met je vriend, of vriendin in de bank tv te kijken zonder een woord te wisselen? Wanneer je de tv uitzet, word je bijna wel gedwongen om interesse in je partner te tonen. Verder hou je meer tijd over om goede vrienden en familie te bezoeken en te spreken als je geen tv meer kijkt.

Je bespaart
Wanneer je stopt met tv-kijken kun je enorm besparen op een aantal kosten. Zo heb je geen abonnement voor de kabel, of digitale meer nodig, wat je al snel 10 euro per maand en 120 euro per jaar bespaart. Ook hoeft je geen stroomkosten meer te betalen. De gemiddelde tv-kijker betaalt jaarlijks tussen de 25 en 65 euro aan stroomkosten. Verder is de aanschafprijs van een televisie al snel 400 euro en een digitale ontvanger 200 euro. Een tv heeft een levensduur van rond 15 jaar. Per jaar kost een tv dus aan afschrijving al snel 25 euro. Exclusief de afschrijvingskosten van een digitale ontvanger, kost tv-kijken je gemiddeld 200 euro per jaar.

Je slaappatroon wordt beter
Tot laat op de avond tv-kijken kan je slaappatroon fors verstoren. Het licht wat de televisie af geeft, interpreteert je brein als daglicht, waardoor je brein weer actiever wordt en slaap wordt verdrongen. Wanneer je stopt met tv-kijken voel je beter aan wanneer je moe bent en zal je slaappatroon beter worden.

Tips om minder tv te kijken
Stoppen met tv-kijken heeft dus een aantal belangrijke voordelen voor je. Stoppen met tv-kijken kan echter lastig zijn. Met onderstaande tips, wordt het makkelijker om het tv-kijken te minderen:

Kijk geen tv tijdens het eten
Door geen tv te kijken, tijdens het eten, knoop je sneller een gesprek aan met je partner en/of je gezin, geniet je meer van het eten en eet je niet teveel. Hierdoor val je makkelijker af en blijf je makkelijker op een goed gewicht. Mensen die te dik zijn, kijken vaak ook erg veel tv.

Neem je favoriete programma’s op
Neem je favoriete programma’s op. Bekijk deze programma’s op het einde van de week. Je hoeft dan in ieder geval niet meer naar alle commercials te kijken. Ook kun je op het einde van de week beslissen of je het nog wel nodig vindt om de programma’s te kijken. Ook kun je favoriete programma’s op je computer via internet bekijken. Het nieuws kun je lezen op je computer.

Zoek vervanging voor tv-kijken
Denk voordat je gaat minderen met tv-kijken, wat je in plaats van tv-kijken kunt doen.

Krijg je omgeving mee
Probeer ook je hele omgeving mee te krijgen. Stel eens een maand tv-vasten in. Kijk samen met je vriend, vriendin, man, vrouw of gezin een maand lang geen tv, maar probeer dagelijks samen iets te doen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Geen tv-kijken verlengt je leven

Vergeven verlengt je leven

Hoe oud word ik en hoe oud kan ik worden

Afvallen, vetverbranding en bewegen

Bronnen:

tijdtips.com
www.stevepavlina.com
www.praktischduurzaam.nl

20 manieren om je leven te verbeteren

Een simpele maar toch krachtige manier om jezelf en je leven te verbeteren, is een pen en stuk papier pakken en 20 ideeën opschrijven. Je neemt eerst volledige rust en daarna schrijf je de eerste 20 verbeterideeën die in je opkomen op het stuk papier. Je kunt op elk aspect van je leven verbeterideeën opschrijven; manieren om meer geld te verdienen, je gezondheid (afvallen, meer sporten, stoppen met roken) te verbeteren, je relatie te verbeteren etc… Daarna pik je het beste idee eruit en dit idee werk je helemaal uit.

Stap 1: neem 10 minuten volledige rust
Voordat je begint met het opschrijven van je ideeën, neem je 10 minuten volledige rust. Met volledige rust wordt ook echt volledige rust bedoeld. Ga in een makkelijke stoel zitten, of ga op bed liggen. Zet je radio en televisie uit, doe je ogen dicht en probeer je hoofd leeg te maken. Probeer je gedachten en ideeën die je hebt nog even te parkeren.

Stap 2: schrijf voor 30 minuten lang al je ideeën op
Nadat je hebt gerust, pak je een pen en een stuk papier. Je schrijft boven aan het blad: 20 manieren om mijn leven te verbeteren. Wanneer je een specifiek gebied van je leven wil verbeteren, dan schrijf je dat boven aan het blad, bijvoorbeeld: 20 manieren om meer inkomen te krijgen. Wanneer je duidelijk hebt welk aspect van je leven je wilt verbeteren. Schrijf je gedurende 30 minuten alle ideeën en manieren op om je leven te verbeteren. De eerste 10 ideeën komen vaak erg snel. De volgende 5 ideeën zijn lastiger om te bedenken en de laatste 5 ideeën zijn helemaal lastig om te bedenken. Ga wel net zo lang door, totdat je 20 ideeën hebt. Heb je meer dan 20 ideeën, prima! Ga gewoon door. De ideeën die je opschrijft mogen overigens wel op elkaar lijken. Vaak is dat juist goed, want je idee wordt dan steeds concreter en beter.

Stap 3: pik je beste idee eruit en werk dit 30 minuten uit
Nadat je 20 ideeën hebt opgeschreven, pik je je beste idee eruit. Dit idee probeer je gedurende 30 minuten zo goed mogelijk uit te werken. Maak van je idee een SMART-doelstelling of MAGIE-doelstelling. Vaak zorgen alleen concrete doelstellingen zorgen ervoor dat ideeën goed kunnen worden uitgevoerd. Denk na binnen hoeveel tijd je idee moet uitvoeren, welke investering in tijd, geld en moeite je moet doen, wie je allemaal bij de uitvoering kunnen helpen. Denk ook na wat de eerste twee stappen zijn om je idee ten uitvoer te brengen. Soms zijn ideeën echter zo simpel dat ze helemaal geen stappenplan nodig hebben en moet je ze gewoon gaan doen. Denk ook nog niet na over bedreigingen, want deze zullen je alleen verlammen.

Stap 4: ga aan de slag met je idee
De laatste stap is het zetten van de eerste stap om je idee ten uitvoer te brengen. Vaak werkt het ook om de mensen die je goed kunnen helpen al te betrekken bij je idee, of in ieder geval al te informeren.

Tenslotte
Het kan goed werken om dagelijks of wekelijks ruim 70 minuten van je tijd vrij te maken om 20 ideeën op te schrijven. Schrijf je ideeën op in een ideeënboek, of ideeënschrift. Gooi de oude ideeën niet weg. Het kan je helpen om je oude ideeën terug te lezen, zo weer nieuwe en betere ideeën op te schrijven. Deze methode kun je zowel op je werk, als in je privéleven gebruiken.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

http://www.stevepavlina.com/blog/2005/04/20-ways-to-improve/