Succesvol worden, begin met goede doelstellingen

Succesvol worden begint met het formuleren van goede doelstellingen. Het opstellen van goede doelstellingen bestaat uit 7 stappen. Het formuleren van goede doelstellingen begint vaak met de toekomstvisie en -missie. Vervolgens worden hieruit lange termijn doelstellingen gedestilleerd. Hierna worden deze doelstellingen in kleinere doelstellingen geknipt en SMART geformuleerd.

Stap 1: the big picture op de lange termijn
Het opstellen van goede doelstellingen werkt het beste als je deze doelstellingen hetzelfde benadert als een bedrijf zou doen. Formuleer dus doelstellingen in de vorm van een toekomstvisie en –missie. Het is vaak ook eenvoudiger om een toekomstvisie en –missie te formuleren, dan voor jezelf direct op de korte termijn te weten wat je wil bereiken. Denk na waar je over 5 of 10 jaar wilt staan. Wat wil je in je werk bereikt hebben? Wil je kinderen en hoe zie je de zorg voor je kinderen voor je? Wil je bijvoorbeeld parttime gaan werken, of toch fulltime? Wil je getrouwd zijn of gaan samenwonen? Wat zou je het liefste doen op je werk? Hoe moeten mensen over 5 of 10 jaar jou zien? Waar wil je heel erg goed in worden? Wil je een bepaald vermogen opgebouwd hebben? Probeer de situatie op de lange termijn zo goed mogelijk op papier te zetten. Het is aan te raden om het echt met pen je toekomstmissie en –visie op papier te zetten. Nog beter zou het zijn om je toekomstvisie en –missie in te spreken. Probeer tenslotte deze toekomstmissie en –visie in 1 zin samen te vatten. Herinner je zelf regelmatig aan je deze toekomstvisie en –missie door deze regelmatig terug te lezen, of te luisteren.

Stap 2: verdeel de toekomstvisie in verschillende doelstellingen
Verdeel de toekomstvisie die je hebt geformuleerd in verschillende kleinere doelstellingen op een deelgebied. Deze kleinere doelstellingen op verschillende deelgebieden kunnen bijvoorbeeld werk en privé zijn. Wellicht kun je onder deze deelgebieden nog verdere onderverdelingen maken.

Stap 3: verdeel de doelstelling op lange termijn in kleinere doelstellingen op kortere termijn
Gebruik de verschillende doelstellingen die bij stap 2 zijn geformuleerd om doelstellingen op kortere termijn te formuleren. Een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn om over 10 jaar 10.000 euro spaargeld te hebben. Wat betekent deze doelstelling voor het komende jaar? Hoeveel moet je het komende jaar sparen? Als je weet hoeveel je per jaar moet sparen, wat betekent dat voor je spaargedrag op maandbasis? Hoeveel moet je dan nu meer sparen per maand, dan je nu doet? Probeer in stap 3 de situatie en doelstellingen op korte termijn zo duidelijk mogelijk te krijgen.

Stap 4: maak niet teveel doelstellingen
Een valkuil is om heel erg veel doelstellingen te maken. Probeer juist een beperkt aantal doelstellingen te formuleren. Een beperkt aantal doelstellingen zorgt ervoor dat je jezelf beter kunt concentreren. Zorg er verder voor dat doelstellingen in elkaars verlengde liggen. Een hoger inkomen bij een meer uitdagende functie, zorgt er wellicht voor dat je je werk uitdagender en leuker vindt en dat je meer kunt sparen. Hiermee vang je wellicht twee doelstellingen in 1 klap. Enerzijds de doelstelling om leuker werk te doen en anderzijds je doelstelling om meer geld per maand te sparen

Stap 5: maak de doelstellingen SMART of gebruik wat MAGIE
Wanneer je een globaal beeld hebt van de doelstellingen op lange en korte termijn, maak dan je doelstellingen SMART of gebruik wat MAGIE. Zowel de SMART- als MAGIE-methode zijn bewezen methoden om je doelstellingen zeer helder te formuleren. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Toetsbaar. ‘Ik wil afvallen is bijvoorbeeld’ is een doelstelling die niet SMART is geformuleerd. ‘Ik wil voor het einde van het jaar 6 kilo zijn afgevallen.’ is een heel stuk SMARTER. MAGIE staat voor Meetbaar, Acceptabel, Gecommuniceerd, Inspirerend en Engagerend. Meetbaar betekent dat je doel duidelijk kunt meten, 6 kilo afvallen is duidelijk meetbaar. Acceptabel betekent dat mensen in je directe omgeving (en jijzelf) zich kunnen vinden in je doelstelling. Als je in het buitenland meer inkomen kunt krijgen, maar je hele gezin moet hiervoor verhuizen, is de doelstelling niet acceptabel. Gecommuniceerd betekent dat de mensen in je directe omgeving van je doelstelling afweten. Inspirerend en Engagerend betekent dat jij en je omgeving zich helemaal kunnen vinden en je mee willen helpen in het behalen van je doelstellingen.

Stap 6: maak de doelstellingen positief
Probeer de doelstellingen op een positieve manier op te schrijven. Minder geld uitgeven is een doelstelling die niet positief is geformuleerd. Maandelijks 10 euro meer sparen is een doelstelling die positiever is geformuleerd. ‘Geen chocolade eten.’ is ook een negatief geformuleerde doelstelling. ‘In plaats van chocolade gezonde en lekkere alternatieven eten.’ is een positief geformuleerde doelstelling. ‘Geen aankopen doen, die ik me niet kan veroorloven.’ is ook een negatief geformuleerde doelstelling. ‘Een spaarplan opzetten voor spullen die ik graag wil hebben.’ is een positief geformuleerde doelstelling.

Stap 7: begin met de eerste stap

Nu je je doelstellingen helder hebt, is het noodzakelijk om een actieplan te maken. In het actieplan moet je de verschillende acties voor ogen krijgen die nodig zijn om je doelstellingen te halen. Neem in je actieplan ook op hoe je omgaat met teleurstellingen, want teleurstellingen zullen onherroepelijk je pad kruisen in het bereiken van je doelstellingen. Verdeel je actieplan in kleine behapbare acties. Maak deze acties ook specifiek mogelijk en maak ze een vast onderdeel van je weekplanning. Reflecteer regelmatig op deze acties en in hoeverre deze acties ervoor hebben gezorgd dat je een doelstelling hebt gehaald. Nu je duidelijkheid hebt over je doelen en de acties die je moet gaan nemen, moet je ook daadwerkelijk de eerste stap gaan zetten!

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Verminderen van schulden

Bronnen:

Robert Doyen, M Schneider (2009) Rijker worden voor dummies, Pearson, Amsterdam
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/magie
http://www.leren.nl/cursus/management/motiveren/motiverende-doelen.html