Wat is een spaarrekening eigen woning (SEW)?

Sinds januari 2008 bestaat de mogelijkheid om te banksparen. Voorheen was het recht om fiscaal gunstig te sparen alleen aan verzekeraars voorbehouden. Verzekeraars rekenen echter forse premies, waardoor het uiteindelijke rendement nog niet groot is. Banksparen kan ingezet worden ter financiering van de eigen woning, of als aanvulling voor het pensioen. Hieronder wordt de bankspaarhypotheek beschreven.

Spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning
Sinds januari 2008 kunnen consumenten banksparen. Vaak wordt banksparen ingezet om een pensioengat te dichten. Ook kan banksparen worden aangewend om vermogen op te bouwen voor de aflossing van de hypotheek. De bankspaarhypotheek lijkt op de spaarhypotheek. Bij een bankspaarhypotheek hoeft echter geen overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten. Er wordt echter wel aangeraden om een overlijdensriscoverzekering bij een verzekeraar af te sluiten.

Een bankspaarhypotheek is een combinatie van een hypotheeklening en een geblokkeerde rekening. Op deze rekening wordt periodiek geld gestort. Een belangrijke regel is dat degene die periodiek stort ook een eigen woningschuld heeft. Het rendement bij een spaarrekening eigen woning is gelijk aan de verschuldigde hypotheekrente. Uiteindelijk wordt met het opgebouwde rendement (een deel) van de hypotheekschuld afgelost.

Voor het beleggingsrecht eigen woning (BEW) moet ook een losse overlijdensrisicoverzekering bij een verzekeraar worden afgesloten. Een belangrijk verschil tussen spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning is dat het rendement bij beleggingsrecht eigen woning niet gegarandeerd is. Dit kan betekenen dat er niet genoeg vermogen is opgebouwd om de hypotheekschuld af te lossen, of dat er meer vermogen is opgebouwd wat weer fiscale gevolgen kan hebben. Er moet dan meer belasting worden betaald.

De belasting en banksparen
Bij een bankspaarhypotheek (SEW) kan gebruik worden gemaakt van belastingvoordeel in de vorm van een fiscale vrijstelling. Deze vrijstelling betekent dat minimaal 15 tot 20 jaren belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Dit betekent dat over het opgebouwde vermogen geen belasting betaald hoeft te worden. Over het vermogen hoeft geen 1,2% vermogensrendementsheffing betaald te worden. Ook hoeft deels over de aflossing van de hypotheekschuld geen belasting betaald worden. Voor een looptijd van 15 jaar geldt in 2010 een aflossingsvrij eindkapitaal van 34.100 Euro (2011 34.300 Euro). Voor een looptijd van 20 jaar geldt een eindkapitaal van 150.500 Euro (2011 151.000 Euro). Een belangrijke voorwaarde is wel dat degene die aflost de woning bezit. Verder mag de hoogste inleg niet tien keer zo groot zijn als de kleinste inleg.

Voordelen en nadelen van een bankspaarhypotheek
Zoals elke hypotheekvorm kent ook de bankspaarhypotheek enkele voordelen en nadelen. De voordelen en nadelen van de bankspaarhypotheek worden hieronder beschreven.

Voordelen van de bankspaarhypotheek (SEW)

  • Een bankspaarhypotheek kan fiscaal aantrekkelijk vermogen worden opgebouwd.
  • Doordat er geen verzekeringen verplicht gekoppeld hoeven te worden aan de bankspaarhypotheek zijn de kosten lager.
  • Er is een ruime keuze aan beleggingsvormen. Hierdoor kan het rendement hoog zijn.
  • Tijdens de looptijd van de bankspaarhypotheek is er geen aflossing. Doordat er geen aflossing is tijdens de looptijd, is er tijdens de looptijd maximale hypotheekrente-aftrek.
  • Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten is niet verplicht. Dit is voordelig voor alleenstaanden en singles.

Nadelen van de bankspaarrekeninghypotheek (SEW)

  • De bankspaarrekeninghypotheek is niet flexibel.
  • Niet elke hypotheekverstrekker biedt de bankspaarhypotheek aan.
  • Binnen beleggingsrecht eigen woning (BEW) is er een beleggingsrisico. Hierdoor is er geen gegarandeerd vermogen.
  • Een overlijdensrisicoverzekering moet buiten de bankspaarhypotheek worden afgesloten.
Lees ook:

Bronnen:

www.hypotheker.nl
www.hypotheek-weetjes.nl