De spaarhypotheek, voordelen en nadelen

Bij een spaarhypotheek lost u gedurende de looptijd niets af op de hypotheek. Sinds 2012 mag echter 50% van de hypotheek bestaan uit de aflossingsvrije hypotheek. Op het einde van de looptijd heeft u precies genoeg kapitaal om de hypotheek te betalen. Over de hypotheek betaalt u gedurende de looptijd alleen rente. U kunt er wel voor kiezen om tussentijds af te lossen.

Opbouw spaarhypotheek
Bij een spaarhypotheek betaalt u een bedrag aan hypotheekrente en u betaalt kapitaalpremie. Met de kapitaalpremie bouwt u kapitaal op in de kapitaalverzekering. In de kapitaalverzekering bouwt u kapitaal op, maar ook verzekert u het overlijdensrisico. Het kapitaal in de kapitaalverzekering wordt uitgekeerd aan het einde van de looptijd, of bij overlijden. U kunt kapitaalpremie per maand, kwartaal, half jaar of per jaar betalen. De rente van de hypotheek en kapitaalverzekering zijn aan elkaar gekoppeld. Als de hypotheekrente daalt, daalt ook de rente over de kapitaalverzekering. Dit betekent dat bij dalende rente u meer kapitaalpremie (en lagere hypotheekrentebedrag) moet betalen om het eindkapitaal te garanderen. De betaalde hypotheekrente kunt u gedurende de gehele looptijd (maximaal 30 jaar) aftrekken, mits u de hypotheek besteedt aan aankoop, verbetering of onderhoud van uw woning.

Rente en spaarhypotheek
Rente over hypothecaire lening is gelijk aan de rente aan van spaarkapitaal. Wanneer de rente stijgt, neemt het bedrag wat aan je aan rente moet betalen toe, terwijl de premie voor de kapitaalverzekering afneemt. Dit komt dus omdat de rente over uw kapitaalverzekering toeneemt. Het omgekeerde is ook het geval.

Voordelen van de spaarhypotheek

  • Altijd zeker van een dekkend eindbedrag.
  • Maximale hypotheekrente-aftrek, omdat de hypotheek niet afneemt.
  • Maandlasten fluctueren weinig.
  • Bruto- en nettolasten blijven gelijk, omdat hypotheek niet afneemt.
  • Eindkapitaal kan belastingvrij zijn, mits u de spaarhypotheek aan laat merken als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Hierdoor hoeft u geen vermogenrendementsheffing gedurende de looptijd over het opgebouwde kapitaal te betalen.

Nadelen van de spaarhypotheek

  • Vaak is de hypotheekrente hoger bij een spaarhypotheek. De rente voor de kapitaalpremie staat hier echter aan gelijk.
  • Oversluiten van de hypotheek is vaak nadelig.
  • Vaak is er bij een spaarhypotheek sprake van een overlijdensrisicoverzekering; dit is voor alleenstaanden ongunstig.

Schenkingen en een huis kopen
De belastingdienst heeft de regels voor belastingvrij schenken aangepast. Ouders kunnen eenmalig 50.000 euro schenken, wanneer kinderen het geld gebruiken voor de aankoop van een woning of voor een studie. Kinderen kunnen op deze manier geld uitsparen om de hypotheeksom te beperken. Deze schenking geldt voor kinderen van 18 tot 34 jaar. De schenking moet wel bij de notaris worden vastgelegd. Wanneer een schenking niet gebruik wordt voor huis of studie, dan mogen ouders 24.000 euro belastingvrij schenken. Ouders kunnen bij de notaris tevens vastleggen dat de schenking alleen aan het eigen kind toekomt. Dit wordt het uitsluitingsclausule genoemd. Verder mogen ouders jaarlijks 5.000 euro schenken aan hun kinderen. Wanneer kinderen meer geschonken krijgen betalen zij 10% tot het bedrag van 118.000 euro. Boven de 118.000 geldt een belastingtarief van 20%.

Deze hypotheekvorm is geschikt voor stellen die zeker willen zijn van een dekkend eindbedrag en die mogelijk niet meer van plan zijn om te verhuizen naar een andere woning. Er zijn echter ook nog andere hypotheekvormen. De annuïteiten- en lineaire hypotheek, de beleggingshypotheek, en de hybride hypotheek kennen allemaal specifieke voor- en nadelen.

Lees ook:

Bronnen:

www.abnamro.nl
www.moneymagazine.nl
www.homefinance.nl