Scriptie schrijven: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Afstuderen is meestal de laatste en zwaarste horde die je in een studie moet nemen. Meestal wordt een onderzoek gedaan, waarop wordt afgestudeerd. Onderzoek doen en daarover een scriptie schrijven is een hele opgave. Het schrijven en maken van een goed plan van aanpak (PvA) ook wel projectplan genoemd, zorgt ervoor dat een afstudeerperiode vlekkeloos verloopt. In dit artikel wordt kort beschreven waaraan een plan van aanpak (projectplan) moet voldoen.

Onderdelen van een plan van aanpak (projectplan)
Met een goed plan van aanpak (op basis van een goed plan van aanpak) moet het mogelijk zijn het onderzoek uit te kunnen voeren, zonder extreem veel van het onderzoek af te weten. Het plan van aanpak is als het ware een navigatiesysteem dat je helpt om je doel (het doen van goed onderzoek en een goede scriptie schrijven) te bereiken.
Een plan van aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Aanleiding en relevantie
  • Doelstelling
  • Probleemstelling
  • Onderzoeksvragen (dit kunnen theoretische, empirische en analytische vraagstellingen zijn)
  • Betrokken partijen
  • Werkwijze
  • Activiteitenplanning
  • Kosten
  • SWOT-analyse
  • Evaluatie

In de volgende paragrafen wordt ingegaan wat in elk deel van het plan van aanpak moet terugkomen.

Aanleiding en relevantie
Beschrijf in de aanleiding waarom je onderzoek wilt gaan doen naar het desbetreffende onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld persoonlijke interesse zijn. Zoek je echter een opdrachtgever die je onderzoek moet gaan financieren, dan zal deze niet onder de indruk zijn van persoonlijke motieven. Een opdrachtgever kan wel gevoelig zijn voor de sociale, maatschappelijke en/of economische relevantie van je onderzoek. In een plan van aanpak is het gebruikelijk om de relevantie van je onderzoek te beschrijven.

Doelstelling
In de doelstelling beschrijf je wat je met het onderzoek wilt gaan bereiken. Hierin verwijs je weer terug naar je aanleiding. Binnen een fundamenteel onderzoek is de doelstelling vaak het beter begrijpen van een bepaald mechanisme. Binnen toegepast onderzoek uitgevoerd voor een opdrachtgever is je doelstelling vaak het doen van aanbevelingen.

Probleemstelling
De probleemstelling is het hart van je onderzoek. De probleemstelling tracht je te bevestigen of te ontkrachten, dit ligt aan je eigen visie en de beschikbare wetenschappelijke literatuur. Je probleemstelling is altijd een stelling die met “waar” of “niet waar” is te beantwoorden. Je probleemstelling operationaliseer (splits je uit) je met een aantal onderzoeksvragen.

Onderzoeksvragen
Met je onderzoeksvragen operationaliseer en concretiseer je de probleemstelling. Elke onderzoeksvraag moet antwoord geven op hoe, waarom, wanneer, hoeveel etc? Binnen je hoofdvraagstelling kun je een verdeling maken van een theoretische vraagstellingempirische vraagstelling en analytische vraagstelling.

Betrokken partijen
Beschrijf in dit deel van je plan van aanpak wie allemaal belangrijke partijen zijn in je afstudeerfase. Beschrijf in wat voor organisatie deze personen werkzaam zijn, wat de mailadressen en telefoonnummers zijn van deze personen. Beschrijf ook het soort organisatie waar deze personen werkzaam zijn.

Werkwijze
In het hoofdstuk werkwijze beschrijf je hoe je gaat onderzoeken. Welke meetmethoden ga je aanwenden om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden? Met welke mensen ga je praten? Welke literatuur ga je zoeken en in welke zoekmachines (pubmed, medline, cochrane)? Beschrijf in je plan van aanpak duidelijk welke activiteiten je gaat verrichten en hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Beschrijf dit per week.
Als je in een duo afstudeert, verdeel dan de activiteiten ook in je plan van aanpak. Ook vermeld je met wie je wanneer gaat praten voor je onderwerp.

Activiteitenplanning
In je activiteitenplanning beschrijf je niet alleen wat je gaat doen, maar ook wanneer en met wie. Met behulp van je activiteitenplanning kun je zien of je onderzoek op schema ligt.

Kosten
In het onderdeel kosten van je plan van aanpak neem je op wat je totale onderzoek gaat kosten. De kosten kun je uitdrukken in geld, maar ook materialen, mankracht, uren etc…

SWOT-analyse
In de SWOT-analyse beschrijf je je sterktes (S van SWOT), zwaktes (Weakness, W van SWOT). Ook beschrijf je de externe kansen (Oppurtunities, O van SWOT) en bedreigingen (Threats, T van SWOT). Ook beschrijf je voor de sterktes en kansen hoe deze bijdragen aan het goed afronden van je onderzoek. Ook beschrijf je welke maatregelen je neemt om de zwaktes en bedreigingen tegen te gaan, om zo je onderzoek goed af te ronden.

Evaluatie
In je evaluatie beschrijf je hoe je gaat evalueren. Beperk je niet tot de evaluatie van je product alleen, maar tracht ook het proces te evalueren en als je in een duo afstudeert, evalueer elkaar dan ook.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Scriptie: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag