Stop met doemdenken en piekeren

De belangrijkste stap in het stoppen met doemdenken en piekeren is om de ongewenste gedachten te ontkoppelen van je identiteit (persoonlijkheid). Doemdenkers en piekeraars maken vaak de fout om zichzelf te identificeren met hun negatieve gedachten. Een doemdenker en /of piekeraar kan denken dat hij/zij verantwoordelijk is voor zijn/haar gedachten. Dit is in principe een stap in de goede richting. Het is echter ook een valkuil.

Verantwoordelijkheid voor negatieve gedachten

Het is goed om verantwoordelijkheid te nemen voor aanwezige (negatieve) gedachten, maar  je wil jezelf niet identificeren met je negatieve gedachten, hierdoor ga je jezelf alleen slecht(er) voelen. Je bent namelijk niet je negatieve gedachten.

Het is beter om te denken: “ik erken dat er negatieve gedachten door mijn hoofd gaan. Ik ben echter niet deze gedachten. Wanneer ik me bewust ben van deze gedachten, kan ik deze gedachten vervangen door positieve gedachten.” Iedereen heeft namelijk het vermogen om zijn gedachten te conditioneren en negatieve gedachten te vervangen, door positieve gedachten. Voordat wordt ingegaan hoe je positief kunt denken, wordt eerst beschreven hoe negatieve gedachten via mentale conditionering blijven ontstaan.

Mentale conditionering
Wanneer je constant dezelfde gedachten door je hoofd laat gaan ongeacht of deze gedachten positief, of negatief zijn, dan zullen deze gedachten je brein conditioneren. Een gedachte (positief of negatief) lokt op een gegeven moment een bepaalde gedachte uit. Zo kom je in een patroon van negatieve gedachten terecht, want de ene negatieve gedachte is een trigger, stimulus voor een volgende negatieve gedachten. De neuronen (zenuwcellen) van je brein leggen als het ware een patroon van negatieve gedachten. Negatieve gedachten activeren als het ware een heel patroon van negatieve gedachten in je brein. De negatieve gedachten, lokken wederom negatieve gebeurtenissen uit, die vervolgens ook weer negatieve verwachtingen en gebeurtenissen uitlokken. Zo voltrekt zich niet alleen in je brein een patroon van negatieve gedachten, maar trekken deze gedachten ook negatieve gebeurtenissen aan, wat weer negatieve gedachten uitlokt. Op twee manieren worden negatieve gedachten uitgelokt. Enerzijds worden door negatieve gedachten en anderzijds door negatieve gebeurtenissen een vicieuze spiraal van negatieve gedachten uitgelokt.

De val van je negatieve gedachten
Iedereen die negatieve gedachten heeft, zal erkennen dat bovenstaande situatie lastig is om te doorbreken, omdat de spiraal van negatieve gedachten zich in stand houdt. Je negatieve gedachten voeden negatieve verwachtingen en vervolgens negatieve gebeurtenissen. Wanneer je je vervolgens ook nog schuldig voelt over en identificeert met je negatieve gedachten, verwachtingen en gebeurtenissen, ontstaan er nog meer negatieve gedachten, verwachtingen en gebeurtenissen.

Hoe ga je negatieve gedachten te lijf en ga je positief denken?
Het willen hebben van minder negatieve gedachten bestaat uit 4 stappen:

  1. De eerste stap om minder negatieve gedachten te hebben, is om te accepteren dat je negatieve gedachten hebt. Je gaat dus niet de negatieve gedachten te lijf, zoals de titel van dit kopje suggereert, maar je accepteert de negatieve gedachten. Door je negatieve gedachten te accepteren, word je jezelf meer bewust van de situatie.
  2. De tweede stap is om jezelf niet te identificeren met je negatieve gedachten.
  3. De derde stap is om te beoordelen of je invloed hebt op de situatie die de negatieve gedachten oproept. Als je de situatie positief kunt beïnvloeden, hebben je negatieve gedachten weinig zin en kun je de energie die het kost om negatieve gedachten te maken beter gebruiken om de situatie te beïnvloeden. Als je de situatie niet kunt beïnvloeden, dan hebben je negatieve gedachten ook weinig zin.
  4. De vierde stap is jezelf realiseren dat jijzelf gedachten maakt en dus ook bewust positieve gedachten kunt maken. Probeer dagelijks een half uur bewust positief te denken. Door bewust positief te denken, zullen positieve gedachten ook een patroon binnen je brein gaan vormen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

7 tips om minder zorgen te maken; stop met zorgen maken

Omgaan met moeilijke mensen

Omgaan met moeilijke (schoon)familieleden

Gedisciplineerd worden: willpower (wilskracht)

Bronnen:

www.goedgevoel.be
www.stevepavlina.com