Pensioen, eindloonregeling

De eindloonregeling is een zuivere salaris/diensttijdregeling. Een andere naam voor de eindloonregeling is de final payregeling. Het uiteindelijke pensioen wat wordt uitbetaald wanneer u met pensioen gaat is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het salarisverloop.

Eventuele salarisverhogingen kunnen bij de middelloonregeling tot een pensioentekort leiden. Op mijnpensioenoverzicht kunt u bekijken hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Bij een eindloonregeling wordt een eventueel pensioentekort aangezuiverd. Dit betekent wel dat dit de kosten voor uw werkgever of pensioenuitvoerder sterk kunnen stijgen. Ook draagt de werkgever of pensioenuitvoerder het risico voor eventueel tegenvallende beleggingsresultaten.

Eindloonregeling en het laatst verdiende loon
Het pensioen wat u krijgt volgens de eindloonregeling is gebaseerd op het laatst verdiende loon. U pensioenuitkering bestaat uit 70% van het laatst verdiende loon. Wanneer de beleggingsresultaten tegenvallen, moet de werkgever of pensioenuitvoerder uw pensioenuitkering aanzuiveren tot 70% van het laatst verdiende loon. Door de kredietcrisissen (2009 en 2012) en de tegenvallende beleggingsresultaten van een aantal jaren geleden (2000-2003) schakelen veel werkgevers en pensioenuitvoerders over op een middelloonregeling.

Voordeel en nadeel eindloonregeling
Het voordeel van een eindloonregeling is dat u altijd gegarandeerd bent van een pensioenuitkering die 70% van het laatstverdiende loon bedraagt. Wanneer u tijdens de laatste jaren flinke carrièresprongen maakt, krijgt u een goed pensioen. Aan de andere kant; wanneer u ervoor kiest om de laatste jaren van uw carrière besluit om het rustiger aan te doen en een lichtere functie uitvoert, krijgt u waarschijnlijk ook minder salaris. Het laatst verdiende salaris en logischerwijs de pensioenuitkering zullen daarom ook lager zijn. Ook blijkt gezien de financiële situatie van de periode 2002-2012 de eindloonregeling kostbaar te zijn en stappen vele werkgevers en pensioenuitvoerders over op de middelloonregling.

Oorzaken pensioentekort en aanvullen pensioentekort
U bouwt per arbeidsjaar 1,75% pensioen op. Wanneer u 40 jaar werkt, bouwt u dus 40 x 1,75 = 70% op. Bij 40 arbeidsjaren bouwt u dus zoveel pensioen op dat u 70% van het laatstverdiende loon ontvangt. Wanneer u in deeltijd heeft gewerkt, een aantal keren van werkgever bent overgestapt, minder dan 40 arbeidsjaren heeft, u heeft een auto van de zaak gehad is het bijna zeker dat u een pensioentekort heeft. Door te participeren banksparen, beleggen in indexfondsen, lijfrenteregeling en/of koopsompolis kunt u (deels) uw pensioentekort aanzuiveren. Ook kunt u de overwaarde van uw woning gebruiken om uw pensioentekort aan te zuiveren. Tevens kunt u de ontbrekende dienstjaren inkopen. Controleer echter tijdig of u geen pensioentekort heeft.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Hoe kan ik meer pensioen opbouwen? Pensioen opbouwen

Financiële onafhankelijkheid en een kapitaal opbouwen

Bronnen:

www.homefinance.nl
www.pensioendesk.nl