Vergeven verlengt je leven

Het vergeven van mensen verlengt je leven. Ook het geloof in iemand die jouw misstappen vergeeft, verlengt je leven. Mensen vergeven, verbetert de gezondheid van hart en bloedvaten en aangezien hart- en vaatziekten een van de belangrijkste doodsoorzaken zijn, beschermt vergeven tegen de ontwikkeling van deze ziekten. Het verlengen van je leven door anderen te vergeven, is echter alleen effectief als degene die jegens jouw een misstap heeft begaan duidelijk spijt heeft en ook op zoek is naar vergiffenis. Iemand vergeven betekent niet automatisch dat de relatie weer goed is.

Mensen vergeven verlengt je leven
Vergeven verbetert de gezondheid van hart- en bloedvaten
Anderen vergeven heeft duidelijke positieve gezondheidseffecten. Het tegenovergestelde is echter ook waar; gevoelens van wrok heeft duidelijke negatieve gezondheidseffecten. Anderen kunnen vergeven, verlaagt de hoeveelheid stresshormonen zoals adrenaline en noradrenaline in het bloed. Doordat de hoeveelheid stresshormonen verlaagt, ontspannen de bloedvaten en hoeft het hart minder hart te werken, daardoor daalt de bloeddruk en hoeft het hart minder hart te werken. Door te vergeven, neemt het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten met ruim 10% af.

Conditioneel en onconditioneel vergeven
De beschermende werking van vergeven op hart- en bloedvatgezondheid is echter alleen effectief als degene die je vergeeft ook duidelijk spijt heeft van zijn daden. Deze vorm van vergeven wordt conditioneel vergeven genoemd. Mensen vergeven die geen spijt hebben van hun daden heeft geen levensverlengend effect. Deze vorm van vergeven wordt onconditioneel vergeven genoemd.

Mensen die geloven leven gemiddeld langer
Ook mensen die geloven dat zij worden vergeven voor hun daden leven gemiddeld langer. Dit is goed nieuws voor mensen die religieus zijn en geloven in een entiteit die heb vergeeft voor al hun daden. Geloven in een entiteit die onvoorwaardelijk vergeeft, verlaagt het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten ook met ongeveer 10%.

Hoe kan ik mensen vergeven?
Nu duidelijk is geworden dat conditioneel vergeven je leven verlengt, is het wellicht een idee om mensen die spijt hebben van hun daden jegens je te vergeven. Mensen vergeven kan echter lastig zijn. Voor dat wordt in gegaan op hoe je mensen kunt vergeven, wordt beschreven wat vergeven is.

Wat is vergeven?
Bij vergeven is het belangrijk om het doel duidelijk te hebben. Bij vergeven draait het om jezelf. Je vergeeft alleen om jezelf beter te voelen! Vergeven betekent dat hetgeen de ander je heeft aangedaan niet langer persoonlijk te nemen en niet langer de ander verantwoordelijk te stellen voor jouw negatieve gevoelens. Door steeds aan de rotstreken te denken die een ander je heeft aangedaan, geef je de ander macht over jou en je gevoelens. Vergeven betekent absoluut niet dat je het verleden vergeet, of dat de relatie met de ander weer goed moet worden. Vergeven hoeft niet tot verzoening te leiden. Je hoeft zelfs geen contact te zoeken met de ander om diegene te vergeven.

Hoe kun je vergeven?
Om goed te kunnen vergeven, moet eerst het doel van vergeven helder zijn. In de vorige alinea is duidelijk beschreven wat het doel van vergeven is. Vervolgens schrijf je al die misstappen op die iemand jegens jou heeft begaan. Daarna schrijf je op wat dat met je heeft gedaan, met andere woorden hoe voel(de) je hierbij? Wanneer je dit allemaal hebt opgeschreven, kun je uiteindelijk degene die de misstappen heeft begaan vergeven. Om de ander te vergeven is het niet noodzakelijk om daadwerkelijk mondeling, of schriftelijk contact te zoeken met deze persoon. Je kunt ook hardop zeggen dat je deze persoon vergeeft, of het opschrijven. Tenslotte is het belangrijk om ook jezelf te vergeven.

Lees en luister ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Hoe oud word ik en hoe oud kan ik worden

Geen tv-kijken verlengt je leven

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

Bronnen:

J Behav Med. 2011 Jun 25.
www.psychologiemagazine.nl