Freelancer en een offerte maken

Als freelancer zult u moeten onderhandelen met uw opdrachtgever. Vaak starten de onderhandelingen mondeling. Op een gegeven moment moet u echter een schriftelijke prijsindicatie overleggen; de offerte. De offerte kan rechtsgeldig zijn, wanneer het een vaste offerte betreft. Een offerte bestaat uit verschillende onderdelen.

Mogelijkheden
Wanneer je mogelijk door een goede marketingstrategie een opdrachtgever hebt binnengehaald, is het zaak een offerte op te maken. Laat in een offerte zien wat uw mogelijkheden en werkzaamheden zijn en splits deze zoveel mogelijk uit. De opdrachtgever kan dan kiezen wat hij/zij wel door u wil laten doen en wat niet. Laat de prijs en tarieven van de afzonderlijke werkzaamheden geen punt van discussie zijn. U kunt wel onderhandelen over de werkzaamheden die u gaat doen. U moet echter wel zorgen dat de kwaliteitseisen zie zijn overeengekomen worden behaald! Het tarief moet nooit een punt van discussie zijn. Voor zeer grote opdrachten en goede opdrachtgevers kunt u echter wel korting geven. Deze korting maakt u echter wel inzichtelijk op de offerte!

Onderdelen van de offerte
In uw offerte beschrijft u de volgende onderdelen:

  • Aanbod
  • Prijs
  • Leveringstijd/deadline
  • Voorwaarden
  • Betalingsmodaliteit
  • Geldigheidsduur
  • Vaste of vrijblijvende offerte
  • Eisen opdrachtgever

Aanbod
U moet in de offerte duidelijk omschrijven wat uw werkzaamheden zijn. Splits de werkzaamheden ook goed uit. De opdrachtgever kan dan goed zien wat u doet en mogelijk werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren.

Prijs en tarief van de dienst
Geef bij de prijsindicatie ook aan wat u allemaal voor de prijs. Bijvoorbeeld: overleg met experts, reistijd, marktverkenning, schrijven, reiskosten, kopieerkosten etc…Bij verschillende brancheverenigingen kunt u bekijken wat normale tarieven zijn.

Levertijd
Met name bij grote opdrachten is het lastig een leveringstijd aan te geven. Het is dan belangrijk om in de offerte mijlpalen aan te geven waarin een deelproduct, deeldienst wordt afgeleverd. De opdrachtgever heeft dan de mogelijkheid om commentaar te leveren. Hierdoor worden eventuele problemen voorkomen.

Voorwaarden
Voor het bepalen van de voorwaarden kunt u de algemeen geldenden voorwaarden van uw branche-organisatie overnemen. Deze voorwaarden kunt u vervolgens naar eigen wensen aanpassen. In de “GA Bosman (1993), De freelance gids, Perspact Media Produkties” kunt u meer informatie vinden over het opstellen van de voorwaarden.

Betalingsmodaliteit
Vaak vinden betaling en levering (bijna) gelijktijdig plaats. Bij grote opdrachten worden voorschotten gegeven. Dit moet u echter wel in uw offerte opnemen. De voorschotten maken het mogelijk dat u door kunt werken en niet de opdracht moet staken, omdat er geen geld meer is. Verder kunt u ook na elke vantevoren vastgestelde termijn een factuur sturen.

Eisen opdrachtgever
U moet in de offerte duidelijk aangeven wat de eisen aan de opdrachtgever zijn. Moet de opdrachtgever bijvoorbeeld een laptop en beamer, of zijn gereedschap ter beschikking stellen.

Offerte en contract
Een goede, duidelijke offerte is een goede basis voor een contract. Eventueel overeengekomen wijzigingen in de offerte kunt opnemen in het contract. Verder kunt u in het contract verwijzen naar de offerte. Wanneer de offerte akkoord is bevonden, kunt u na gedane werkzaamheden gaan factureren. Factureren is een onderdeel van een boekhouding bijhouden.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Geld verdienen zonder baan? Passief inkomen

Wat moet je kunnen als freelancer/ZZP’er?

Boekhouding voor de freelancer en ZZP’er

Wanneer je uurtarief verhogen? Goede en slechte redenen om je uurtarief te verhogen

Bronnen:

GA Bosman (1993), De freelance gids, Perspact Media Produkties