Mogelijkheden om ontslagvergoeding (gouden handdruk) uit te laten keren

Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding van de werkgever aan de werknemer die ontslagen wordt. Er kunnen verschillende redenen zijn om een werknemer te ontslaan. Wanneer een werknemer op staande voet ontslagen wordt, wordt er geen gouden handdruk gegeven. De ontslagvergoeding wordt vaak met de kantonrechterformule (ABC-formule) berekend. Er zijn verschillende mogelijkheden om de ontslagvergoeding uit te laten keren.

De mogelijkheden om een ontslagvergoeding uit te laten keren zijn de ontslagvergoeding direct uit laten keren, de ontslagvergoeding uitgesteld uit te laten keren en het oprichten van een stamrecht B.V. Elk van deze mogelijkheden om de ontslagvergoeding uit te laten keren kent voordelen en nadelen. Elke mogelijkheid van het uitkeren van een ontslagvergoeding wordt beschreven. Ook de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden worden beschreven.

Ontslagvergoeding direct uit laten keren
Bij het direct uit laten keren van de ontslagvergoeding wordt de ontslagvergoeding direct op de bankrekening gestort. De belasting wordt direct van de ontslagvergoeding afgetrokken. Het tarief van de belastingdienst komt overeen met het tarief in box 1. Wel heeft de ontslagen werknemer direct de beschikking over de gouden handdruk.

Voordeel ontslagvergoeding direct uit laten keren

 • De ontslagen werknemer heeft direct de beschikking over het geld.
 • Met name interessant bij een ontslagvergoeding tot 20.000 euro.

Nadelen ontslagvergoeding direct uit laten keren

 • Het vermogen wat boven de vermogenrendementsheffing uitkomt, wordt door de belastingdienst belast met 1,2% rente.
 • Het uitgekeerde vermogen valt meestal in een hogere belastingschaal en er wordt dus relatief veel belasting betaald.
 • Het recht op hypotheekrente-aftrek vervalt.

Ontslagvergoeding uitgesteld uit laten keren; stamrecht
Bij het uitgesteld uit laten keren van de ontslagvergoeding wordt de ontslagvergoeding ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij (stamrecht). De verzekeringsmaatschappij geeft een bepaalde rente. De werknemer kan zelf voor zijn 65ste beslissen hoeveel geld hij periodiek uit willen laten. Deze periodieke uitkering kan het inkomen aanvullen, maar er kan ook gekozen worden om eerder te stoppen met werken, of het pensioen aanvullen.

Voordelen ontslagvergoeding uitgesteld uit laten keren

 • Er hoeft niet direct belasting uitgekeerd te worden.
 • Er wordt rente gekregen over de ontslagvergoeding.
 • Uitkeren vanaf het 65ste levensjaar geeft groot belastingvoordeel.
 • Recht op hypotheekrente-aftrek vervalt niet.

Nadelen ontslagvergoeding uitgesteld uit laten keren

 • De rente over de ontslagvergoeding is vaak lager, dan de rente over de hypotheek.
 • Minder zeggenschap over de ontslagvergoeding.

Ontslagvergoeding onderbrengen in een stamrecht B.V.
Een B.V. staat voor Besloten Vennootschap. Een stamrecht B.V. wordt door de ex-werknemer opgericht. Een stamrecht B.V. wordt door de ex-werknemer opgericht om het betalen van belasting uit te stellen en de verschuldigde belasting te beperken. Een stamrecht B.V geeft meer vrijheid dan het stamrecht onderbrengen bij een verzekeraar. Sinds 2010 bestaat er ook een variant waarin binnen het stamrecht B.V. gebruik kan worden gemaakt van banksparen.

Voordelen ontslagvergoeding in stamrecht B.V.

 • Het stamrecht is flexibel.
 • Niet direct belastingheffing verschuldigd.
 • Lagere belastingheffing verschuldigd.
 • Mogelijkheid om een eigen bedrijf op te kunnen richten.
 • Rente op hypotheekrente-aftrek blijft bestaan.
 • De hele bruto stamrecht kan gebruikt worden voor aflossing van de hypotheek.
 • Het gehele rendement over de ontslagvergoeding wordt uitgekeerd.

Nadelen ontslagvergoeding in stamrecht B.V.

 • Pas vanaf een ontslagvergoeding groter dan 70.000 euro fiscaal interessant.
 • Er zijn kosten verbonden aan de boekhouding van het stamrecht.
 • Er zijn kosten verbonden aan de oprichting van het stamrecht.
 • Veel regelwerk.

De ontslagvergoeding kan op verschillende manieren worden uitgekeerd. Welke manier het meest geschikt is, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Voorlichting en advisering is aan te bevelen bij oriëntatie op de verschillende mogelijkheden voor het uitkeren van de ontslagvergoeding.

Sinds 1-1-2014 is de maximale ontslagvergoeding echter nog maar 75.000 euro. Ook wordt niet per dienstjaar 1 maand brutosalaris  uitgekeerd, maar een kwart brutomaandsalaris.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Maak je eigen geldmachine en wordt financieel onafhankelijk; stap 2 vermijd slechte investeringen

Bronnen:

http://juridisch-platform.nl/ontslag/werknemer/financiele-gevolgen/opties-ontslagvergoeding/
http://www.homefinance.nl/goudenhanddruk/informatie/direct_uitkeren.asp
http://www.judex.nl/rechtsgebied/werk_%26_ontslag/ontslagvergoeding/artikelen/210/de-stamrechtverzekering-.htm
http://www.goudenhanddrukconsultancy.nl/Werknemer/VraagAntwoordGoudenHanddruk/Kanikmetmijngoudenhanddrukmijnhypotheek/tabid/67/Default.aspx