Wat kost een auto, huis, trouwen, kind en een studie?

Door minder geld uit te geven dan er wordt verdiend, kan een kapitaal worden opgebouwd. Vaak lopen inkomsten en uitgaven uit de pas. In de loop van een carrière wordt steeds meer verdiend, terwijl grote uitgaven zoals een auto, huis en trouwen vaak in het begin van een carrière worden gedaan. Door echter tijdig geld te sparen en te beleggen en grote uitgaven goed te plannen, is het opbouwen van een kapitaal goed mogelijk. Het is verstandig om op grote uitgaven te anticiperen. Grote uitgaven zijn bijvoorbeeld een auto en huis.

Wat kost een auto?
Autorijden is een dure aangelegenheid. De kosten voor autorijden bestaan niet alleen uit de aanschaf van de auto en brandstofkosten. Andere autokosten zijn verzekeringskosten, onderhoudskosten, jaarlijkse APK, afschrijving en motorrijtuigenbelasting. Gemiddeld kost een auto de eerste  5 jaar na aanschaf met een gemiddelde reisafstand van 16.000 kilometer per jaar tussen de 0,29 en 0,52 cent per kilometer. Een kleine auto kost 0,29 cent per kilometer een middenklasser kost 0,52 cent per kilometer. Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de kosten. Er kan fors bespaard worden op de autokosten door een zuinige auto aan te schaffen. Niet alleen de brandstofkosten nemen hierdoor af, ook kan de motorrijtuigenbelasting lager zijn. Ook kan flink bespaard worden op de autoverzekering. Op goedkoopsteautoverzekering kunt u verschillende autoverzekeringen met elkaar vergelijken. Tenslotte kan bespaard worden door wat vaker de fiets te pakken.

Wat kost een een baan?
Een baan levert niet alleen inkomsten op, maar kan ook een kostenpost zijn. Typische kosten die een baan met zich meebrengen zijn bijvoorbeeld lunchkosten, de aanschaf van laptop met internetverbinding voor thuis, een mobiele telefoon, specifieke werkkleding of een pak en/of specifiek gereedschap. Mogelijk wil de werkgever deze kosten opvangen. Wanneer het voor werk nodig is dat met zakenrelaties buiten de deur wordt gegeten, dan kunnen mogelijk de lunchkosten worden gedeclareerd. Wanneer de werkgever graag wil dat de werknemer zowel via email, als telefonisch goed bereikbaar is, dan wil de werkgever mogelijk (deels) deze kosten vergoeden. Als dat niet mogelijk is, kunnen mogelijk laptop, mobiele telefoon etc in natura als deel van het inkomen worden uitbetaald. Dit reduceert de aanschafkosten aanzienlijk. Ten eerste wordt geen inkomstenbelasting over de aanschafkosten betaald. Ten tweede wordt geen BTW betaald. Deze regeling kan wel tot 40% kostenbesparing oplopen.

Wat kost een eerste huis?
De kosten van een huis bestaan niet alleen uit de aflossing en hypotheekrente. Ook makelaarskosten zijn kosten die de aankoop van een huis met zich meebrengen. Verder moet een huis goed onderhouden worden. Onderhoud brengt ook kosten met zich mee. Een huis is echter niet alleen een kostenpost, maar ook een goede investering. Ten eerste omdat geïnvesteerd wordt in eigen bezit. Bij huren wordt geen bezit opgebouwd. Ten tweede betaalt de fiscus mee aan een eigen huis.

Wat kost trouwen?
Trouwen kan erg duur zijn. De kosten voor trouwen bestaan niet alleen uit het aanschaffen van een trouwjurk, trouwpak en het huren van trouwzaal. Trouwen brengt ook notariskosten, aanschaf van ringen, kosten van het gemeentehuis, kosten van de fotograaf etc met zich mee. Trouwen kan al snel 10.000 euro kosten.

Wat kosten kinderen?
Kinderen kosten veel geld. Deze kosten bestaan niet alleen uit het levensonderhoud. Ook kinderopvang en onderwijs zijn aanzienlijke kostenposten. Kinderopvang (bij 3-4 dagen opvang) kost al snel 5.000 euro per jaar per kind. Onderwijs kost al snel 1.000 euro per jaar. Een kind kost gemiddeld ongeveer 19% van het netto-inkomen (modaal inkomen). Twee kinderen kosten ongeveer 27% van het netto-inkomen. Voor elk kind wordt echter ook kinderbijslag ontvangen en is er recht op belastingaftrek. Klik hier voor een volledig kostenoverzicht en tegemoetkoming voor het hebben van kinderen.

Wat kost een gemiddelde studie?
Gemiddeld zijn de studiekosten 8000 euro per jaar. Deze kosten bestaan uit collegegeld, boeken en kamerhuur. Het collegegeld is in 2010-2011 1672 euro. De gemiddelde kosten voor boeken zijn gemiddeld 500 euro per jaar. De kosten voor het huren van een studentenkamer liggen tussen de 300 en 400 euro per maand. Studenten hebben maandelijks recht op studiebeurs. De hoogte van de studiebeurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Hoe hoger het inkomen van de ouders, des te lager is de studiebeurs. Ouders hoeven niet alle studiekosten op te vangen. Het studerende kind kan de studiebeurs inzetten om studiekosten op te vangen. Ook kan de student een bijbaan nemen om studiekosten op te vangen. Het blijkt dat wanneer kinderen (deels) zelf in studie moeten investeren en andere kosten moeten opvangen, dit zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel stimuleert. Kinderen gaan dan in hun latere leeftijd ook beter met geld om.

Wat is een modaal inkomen?
Een modaal inkomen is het inkomen wat het meeste voorkomt in Nederland. Het modale inkomen is dus niet hetzelfde als het gemiddelde inkomen. Het modale inkomen, bestaat uit inkomen wat vergaard is door arbeid. Het modale inkomen is het brutojaarsalaris exclusief 8% vakantietoeslag. Het modale inkomen ligt rond de 32.500 euro bruto per jaar.
Het inkomen is te vergroten door een passief inkomen te vergaren. Dat kan bijvoorbeeld door een kamer te verhuren, artikelen te schrijven en te publiceren op een website, een hit te scoren etc. Het modale inkomen kan aangevuld worden door kinderbijslag, voorlopige belastingteruggave etc. Probeer het inkomsten- en uitgavenpatroon duidelijk in kaart te brengen. Op deze manier wordt duidelijk hoeveel per maand geïnvesteerd kan worden. Ook wordt duidelijk wat onvoorziene kostenposten zijn en/of kosten zijn, die helemaal niet gemaakt hadden hoeven te worden.

Tot slot
Uit bovenstaande informatie is duidelijk geworden dat de grootste kosten in het begin van een carrière worden gemaakt. Door echter tijdig geld te sparen, hoeft geen geld geleend te worden om de meeste van bovenstaande kosten (exclusief kosten van een huis) op te vangen. Verder kan tijdig sparen en gespreid beleggen in aandelen, obligaties of vastgoed later voor financiële onafhankelijkheid zorgen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Maak je eigen geldmachine en wordt financieel onafhankelijk; stap 2 vermijd slechte investeringen

Sparen, of extra aflossen op de hypotheek

Bronnen:

www.judex.nl
www.hypotheker.nl
www.hypotheker.nl
www.nibud.nl/uitgaven/wat-kost/auto.html
www.trouwen-bruiloft.nl
nl.wikipedia.org