Kalm blijven verlengt je leven

De mate waarin je kalm kunt blijven, is een maat voor emotionele stabiliteit. Kalmte kan ook worden uitgedrukt in de neiging tot neuroticisme. Neuroticisme, of emotionele labiliteit/stabiliteit is een van de vijf persoonlijkheidskenmerken van de ‘Big Five’. De andere persoonlijkheidskenmerken zijn autonomie, extraversie/introversie, mildheid en consciëntieusheid (zorgvuldigheid, ordelijkheid). Het blijkt dat kalme mensen doorgaans langer leven, doordat waarschijnlijk het parasympatisch zenuwstelsel doorgaans actiever is, dan het sympatische zenuwstelsel. Het parasympatisch zenuwstelsel zet het lichaam in een rust- en herstelstand. Het sympatische zenuwstelsel zet het lichaam in een actiestand. Ook gaan kalme mensen gezonder met stress om.

Wat is kalmte?
Kalmte wordt ook wel emotionele stabiliteit genoemd. Het tegenovergestelde van kalmte is neuroticisme, oftewel emotionele labiliteit. Kalmte, of neuroticisme is een van de persoonlijkheidskenmerken van de ‘Big Five’.
Mensen die emotioneel instabiel zijn en dus hoog scoren op neuroticisme ervaren sneller en meer stress. Ook ervaren emotioneel instabiele mensen sneller schuld- en angstgevoelens en gaan slechter om met tegenslagen.
Mensen die emotioneel stabiel zijn, zijn doorgaans kalm en voelen zich ook kalm en evenwichtig. Ook hebben zij minder snel stress en ervaren stress minder heftig. Ook gaan emotioneel stabiele mensen gezonder om met stress. De manier van omgaan met stress wordt een Copingstijl genoemd.
De mate waarin mensen kalm zijn, kan gemeten worden met de ABV, NEO-PI-R en EPQ.

Hoe kan kalmte het leven verlengen?
Mensen die kalm zijn leven doorgaans langer. Dit komt enerzijds omdat mensen die kalm zijn minder snel stress ervaren en anderzijds omdat kalme mensen gezonder met stress omgaan. Zodra wij worden blootgesteld aan prikkels kan het lichaam hierop reageren door het aanmaken van stresshormonen. Stresshormonen zetten het lichaam in een grotere versnelling; de hartslag en bloeddruk gaat omhoog, we gaan sneller ademen. Veel stresshormonen zorgen ervoor dat het lichaam sneller veroudert. Verder gaan kalme mensen beter met stress om. Kalme mensen proberen naar oplossingen te zoeken en kiezen vaak gezonde strategieën om de stressgevoelens te verlagen. Kalme mensen gaan bijvoorbeeld sneller een stuk wandelen, hardlopen, fietsen of een andere sport beoefenen, terwijl emotioneel instabiele mensen stressgevoelens verlagen met ongezond gedrag, zoals roken, ongezond eten en alcohol drinken.
Verder lijken emotioneel instabiele mensen situaties ook eerder negatief te bekijken, terwijl emotioneel stabiele mensen situaties eerder positief bekijken.

Hoe kun je kalmer worden?
Je kunt kalmer worden door te doen zoals kalme mensen doen dus minder snel stress ervaren en gezond met stress omgaan. Stress kun je verminderen en tegengaan door regelmatig rust te nemen en goed te slapen. Realiseer je verder dat de stress tijdelijk is en zeker niet het einde van de wereld. Zoek ook naar oplossingen wanneer je stress ervaart. Het zoeken naar oplossingen verlaagt stress. Het zoeken naar oplossingen kun je doen door onderstaande stappen te doorlopen:

  • Maak een lijst van alle taken die je op een dag doet
  • Schat voor elke taak in hoeveel stress deze veroorzaakt, door elke taak een label hoog, gemiddeld, laag stresstaak te geven
  • Geef bij die taken die veel stress veroorzaken aan waarom dat is
  • Probeer de oorzaak van de stress weg te nemen, of te verminderen

Verder wanneer je stress ervaart, is het aan te raden om hier op een gezonde manier mee om te gaan. Hieronder staan enkele gezonde suggesties voor het beter omgaan met stress:

  • Ga met je fiets naar het werk
  • Neem een gezonde lunch mee naar je werk
  • Loop tijdens je lunchpauze een flink stuk
  • Ga na je werk nog sporten
  • Drink geen alcohol
  • Ga wat eerder naar bed

Lees en luister ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Vergeven verlengt je leven

Hoe oud word ik en hoe oud kan ik worden

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

Bronnen:

longevity.about.com
Psychosom Med. 2009 May;71(4):385-94.