Hoe hoog ontslagvergoeding? Gouden handdruk berekenen

Bij ontslag wordt soms een ontslagvergoeding (gouden handdruk) uitgekeerd aan de werknemer. Wanneer er sprake is van een terecht ontslag op staande voet, faillissement van de werkgever, aflopen van het contract van bepaalde tijd en beëindiging van de proeftijd is er geen sprake van een ontslagvergoeding. Wanneer er wel sprake is van een ontslagvergoeding wordt vaak de kantonrechtersformule gebruikt.

Kantonrechtersformule bij de ontslagvergoeding
Bij berekening van de gouden handdruk wordt vaak de kantonrechtersformule gehanteerd. De kantonrechtersformule wordt ook wel de ABC-formule genoemd. Elke letter staat voor een bepaalde factor waarmee uiteindelijk de ontslagvergoeding wordt mee berekend. De “A” staat voor het aantal dienstjaren. De “B” staat voor brutomaandsalaris vermeerderd met vaste toeslagen. De “C” staat voor de correctiefactor en geeft aan in hoeverre de werkgever in zijn recht staat om een werknemer te ontslaan. Wanneer de formule wordt uitgeschreven:

  • (A) Aantal dienstjaren X (B) Brutomaandsalaris X (C) correctiefactor = ontslagvergoeding

Elke factor wordt in de volgende onderdelen van dit artikel kort beschreven.

A in ABC-formule voor het aantal dienstjaren
De “A” in de ABC-formule staat voor het aantal dienstjaren. De dienstjaren tellen echter niet allemaal even zwaar mee. De dienstjaren gemaakt voor het 35ste levensjaar tellen voor 0,5 mee. Het aantal dienstjaren gemaakt van 35ste tot en met het 45ste levensjaar tellen voor 1,0 mee. Het aantal dienstjaren gemaakt van het 45ste tot en met 55ste levensjaar tellen voor 1,5 mee en het aantal dienstjaren gemaakt na het 55ste levensjaar tellen voor 2 mee. Hier volgt een voorbeeld. Een werknemer heeft van zijn 22ste tot en met zijn 62ste bij dezelfde werkgever gewerkt en wordt ontslagen.

  • Het aantal dienstjaren voor zijn 35ste tellen voor 0,5 mee, dus 0,5 X 13 = 6,5
  • Het aantal dienstjaren tussen zijn 35ste en 45ste tellen voor 1,0 mee, dus 1,0 X 10 = 10
  • Het aantal dienstjaren tussen zijn 45ste en 55ste tellen voor 1,5 mee, dus 1,5 X 10 = 15
  • Het aantal dienstjaren vanaf zijn 55ste tellen voor 2,0 mee, dus 2,0 X 7 = 14

In totaal krijgt deze werknemer (6,5 + 10 + 15 + 14 =) 45,5 maanden.

B in ABC-formule voor het brutomaandsalaris vermeerderd met vaste toeslagen
De letter “B” in de ABC-formule staat voor het brutomaandsalaris vermeerderd met vaste toeslagen. Maar wat zijn nu precies vaste toeslagen? De vaste toeslagen die opgeteld mogen worden bij het brutomaandsalaris zijn:

  • Lease-auto
  • Zorgtoeslag
  • Pensioenpremies
  • Levensloop en spaarloon
  • Onkostenveroedingen

In enkele gevallen worden ook structurele bonussen bij het brutomaandsalaris opgeteld. Hier volgt weer een voorbeeld. We nemen weer de 62-jarige werkgever.
Het brutomaandsalaris van deze werknemer is 3000 euro; vaste onkostenvergoeding is 100 euro per maand en spaarloon is 51 euro. Totaal komt deze werknemer op 3151 euro. Wanneer we het aantal maanden vermenigvuldigen met het brutomaandsalaris vermeerderd met vaste toeslagen komen we op:
(45,5 maanden X 3151 euro =) 143.370,50 euro.

Sinds 1-1-2014 is de maximale ontslagvergoeding echter nog maar 75.000 euro. Ook wordt niet per dienstjaar 1 maand brutosalaris  uitgekeerd, maar een kwart brutomaandsalaris.

C in ABC-formule voor correctiefactor
De letter “C” in de ABC-formule staat voor de correctiefactor. In neutrale situaties is de correctiefactor vaak 1,0. Een neutrale situatie kan het noodgedwongen ontslaan van mensen zijn, doordat bepaalde afdelingen niet meer nodig zijn. Wanneer de beslissing voor het uitkeren van de ontslagvergoeding door een kantonrechter wordt beslist, kan de kantonrechter in de correctiefactor laten doorklinken wie schuld heeft aan het ontslag. De laagste correctiefactor is 0,5. De hoogste correctiefactor is 2,0. Hier volgt weer een voorbeeld. We nemen wederom de 62-jarige werknemer.
Stel de werknemer wordt buiten zijn schuld ontslagen en de kantonrechter stelt de correctiefactor op 1,5. We kunnen nu de letter “C” invullen in de formule. We vermenigvuldigen 143.370,50 met 1,5. Het totale bedrag komt op 215.055,75 euro.

Samengevat
De totale ontslagvergoeding wordt berekend op het totaal aantal dienstjaren het totale brutomaandsalaris vermeerderd met vaste toeslagen en de correctiefactor. De ontslagvergoeding kan op verschillende manieren worden uitgekeerd. Win professioneel advies in welke methode het meest geschikt is.

Sinds 1-1-2014 is de maximale ontslagvergoeding echter nog maar 75.000 euro. Ook wordt niet per dienstjaar 1 maand brutosalaris  uitgekeerd, maar een kwart brutomaandsalaris.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Tien stappen om miljonair te worden

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk; stap 1 meer sparen en besparen 

Maak je eigen geldmachine en wordt financieel onafhankelijk; stap 2 vermijd slechte investeringen

Bronnen:

www.judex.nl