Hogere hypotheek voor tweeverdieners in 2016

Per 1 januari 2016 is het voor tweeverdieners mogelijk om meer geld te lenen voor de aankoop van een eigen huis. De kloof voor een maximaal hypotheekbedrag voor hypotheken gebaseerd op een, of twee inkomens wordt hierdoor kleiner. Over het algemeen blijven de hypotheeknormen in 2016 echter hetzelfde als in 2015. Tweeverdieners kunnen in 2016 een hogere hypotheek afsluiten dan het jaar ervoor. Het hypotheekbedrag gebaseerd op 1 inkomen lager dan 40.000 euro bruto per jaar, zou echter omlaag moeten volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) aan. Bij een luxe levensstijl is het onverstandig om het maximale hypotheekbedrag te willen lenen.

NIBUD berekent het maximale hypotheekbedrag per inkomensgroep

Het NIBUD calculeert jaarlijks het maximale hypotheekbedrag dat verschillende soorten huishoudens met hun brutojaarinkomen kunnen dragen zonder dat zij daarmee in financiële malheur komen. In 2016 zijn er geen grote veranderingen in het advies dat het NIBUD geeft omtrent het maximaal te lenen hypotheekbedrag. Dat komt omdat huishoudens bij benadering dezelfde financiële ruimte voor de hypotheeklast hebben als in 2015.

NIBUD gaat uit van een gemiddelde loonstijging van 1,4% in 2016

Met een gemiddelde loonstijging van 1,4% in 2016 kunnen gemiddeld genomen huishoudens hetzelfde maximale hypotheekbedrag, of net iets meer lenen, als in 2015. Eenverdieners met een inkomen onder de 40.000 euro bruto per jaar kunnen echter minder hypotheek krijgen. Dit komt omdat eenverdieners met een inkomen onder de 40.000 bruto per jaar in 2016 minder toeslagen krijgen dan in 2015. Met name mensen met een inkomen tussen de dertig- en vijftigduizend euro bruto per jaar krijgen fors minder zorgtoeslag, Hierdoor houden lagere inkomens minder geld over om de hypotheeklasten te kunnen betalen.

Tweeverdieners kunnen meer hypotheek krijgen in 2016

Het NIBUD adviseert om vanaf 2016 bij tweeverdieners het laagste inkomen voor de helft mee te nemen in het bepalen van het financieringslastpercentage (het deel van het inkomen dat gereserveerd wordt voor het betalen van de hypotheek). In 2015 telt het laagste inkomen maar voor eenderde mee in het bepalen van het financieringslastpercentage. Dit heeft tot gevolg dat in 2016 een groter deel van het brutoloon aan hypotheeklasten besteed mag worden.

Het NIBUD raadt deze verruiming van het financieringslastpercentage aan voor tweeverdieners, omdat tweeverdieners netto meer geld te besteden hebben dan eenverdieners. Bij eenverdieners gaat er relatief gezien een groter deel van het inkomen op aan het betalen van de hypotheek. Ook verwacht het NIBUD dat dit verschil alleen maar zal toenemen in de toekomst. Dit komt omdat de aanrechtsubsidie voor de niet-verdienende partner alleen maar zal worden versoberd. De aanrechtsubsidie is de algemene heffingskorting voor de partner die weinig tot geen inkomen heeft. De algemene heffingskorting zorgt ervoor dat er een minder groot deel van het inkomen belast wordt. Wanneer de algemene heffingskorting afneemt, telt een groter deel van het inkomen mee met het belastbaar inkomen. Hierdoor moeten eenverdieners meer belasting betalen en blijft er minder geld over voor het betalen van de hypotheek.

Denk goed na hoeveel over het maximale hypotheekbedrag

Het NIBUD geeft advies over het maximaal te lenen hypotheekbedrag. Banken nemen dit advies vaak regelrecht over in het vaststellen van de te verstrekken hypotheek. Er wordt vervolgens weinig vanaf geweken bij het verstrekken van hypotheken aan consumenten. Soms wil echter de bank meer hypotheek verstrekken als de hypotheekaanvrager goede argumenten heeft en kan aantonen dat hij, of zij een groter hypotheekbedrag kan dragen.

Verder is het ook niet verstandig om altijd het maximale hypotheekbedrag te willen lenen. Bij het dragen van het maximale hypotheekbedrag gaat het NIBUD uit van gemiddelde maanduitgaven. Als een huishouden echter een luxe levensstijl heeft, is het niet raadzaam om het maximale hypotheekbedrag te lenen, omdat hiermee huishoudens in de financiële problemen kunnen komen.

Lees ook: