Tips voor een goede elevator pitch

Een goede elevator pitch kunnen houden is belangrijk. Een elevator pitch is nodig om mensen van wie je iets nodig hebt, je te ondersteunen. Dit ondersteunen kan het verkopen van een product, maar ook het leveren van een dienst zijn. Tevens zegt een goede elevator pitch te houden veel over je vaardigheden om bij de kern van de zaak te blijven en om je boodschap aan te passen aan je doelgroep. Een goede elevator pitch heeft de volgende kenmerken: hou het bij de feiten, herhaal niet teveel, geef een direct en bondig antwoord, overdrijf niet en hou het kort.

Hou het bij de feiten
Een belangrijk aandachtspunt van een goede elevator pitch is dat je pitch alleen op feiten gebaseerd mag zijn. Degene aan wie je pitched vroeg of laat doorkrijgt dat je onzin aan het verkopen bent, trekt automatisch je betrouwbaarheid. Doe dus geen claims die je niet kunt ondersteunen en doe geen beloftes die je niet kunt nakomen. Probeer je pitch wel met een prikkelende boodschap te starten.

Herhaal niet (teveel)
Maak je boodschap en/of vraag in 1 keer duidelijk. Herhaal je boodschap en/of vraag dus niet (teveel). Wanneer je boodschap helder is en belangrijk is voor diegene die je pitched, is herhalen niet nodig. Herhalen zorgt er alleen voor dat je luisteraar zich aan je ergert en je boodschap steeds minder belangrijk gaat vinden. Het is wel belangrijk om je boodschap met goede argumenten te kunnen onderbouwen.

Geef een direct en bondig antwoord op vragen
Ten eerste moet er de mogelijkheid zijn om vragen te stellen. Wanneer er de mogelijkheid is om vragen te stellen, laat je weten dat je de mening en visie van je luisteraar belangrijk vindt. Probeer vragen direct en bondig te beantwoorden. Draai bij het beantwoorden niet om de hete brij heen. Probeer je antwoorden ook met feiten te onderbouwen. Wanneer je geen antwoord hebt op vragen, wees hier dan eerlijk in en geef toe dat je geen antwoord hebt. Het is dan wel aan te raden om een antwoord te zoeken en wanneer je vraagsteller daar behoefte aan heeft op terug te komen.

Overdrijf niet
Overdrijf niet tijdens je elevator pitch. Probeer wel het belang van je vraag in je pitch voor de organisatie duidelijk te maken. Leef je dus in in het belang van diegene die je pitched en geef hierin praktische voorbeelden. Probeer hierin wel groot te denken. Blijf dus bescheiden in je pitch, maar maak wel het belang voor de organisatie duidelijk. Verder is het belangrijk om gepassioneerd te zijn over je product en/of dienst.

Hou je elevator pitch kort
Het kenmerk van een elevator pitch is dat deze kort moet zijn. Een elevator pitch mag niet langer dan een minuut duren. Laat in je pitch niet alles horen wat je weet, maar noem de belangrijkste boodschap. Laat in je boodschap duidelijk doorklinken wat belangrijk is voor diegene die je pitched. Het is aan te raden om een aantal keren je pitch te oefenen. Probeer bij het oefenen je in te leven in je toehoorder en dus de vragen die hij/zij kan stellen. Probeer ook altijd een vervolg te hebben voor je pitch, dus doe de belofte om nog te mailen, of te bellen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

7 tips voor het houden van een goede presentatie

10 studietips voor (aankomende) studenten

Scriptie: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven