Gevolgen van een BKR-registratie

Het BKR te Tiel registreert welke kredieten iemand heeft, of de laatste 5 jaren heeft gehad. Iedereen met een persoonlijke lening en/of doorlopend krediet staat geregistreerd. Ook mensen met een abonnement voor een GSM staan geregistreerd. Een registratie is dus niet per definitie negatief! Maar wat zijn nu precies de gevolgen van een BKR-registratie en kun je nog wel een hypotheek krijgen?

Doel BKR
Het BKR voorkomt dat mensen te veel lenen. Het BKR zorgt er dus voor dat mensen hun aflossing voor hun lening kunnen betalen en niet in de penarie komen. Bij BKR aangesloten organisaties kunnen informatie inwinnen over de leningen van een persoon die iemand heeft of de laatste 5 jaar heeft beëindigd. De betreffende organisatie kan op basis hiervan beslissen of het de persoon in kwestie wel of geen krediet verstrekt. Kredietverleners (bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers) zijn verplicht te informeren naar de financiële situatie, voordat over wordt gegaan tot het verstrekken van een lening. Iemand staat bij het BKR geregistreerd wanneer men een krediet tussen de 500 en 125000 Euro heeft. Dit is dus vrijwel iedereen. Wanneer men bijvoorbeeld meer dan 500 Euro negatief saldo op je bankrekening mag hebben, sta je geregistreerd. Het zijn dus niet alleen mensen die betalingsproblemen hebben die geregistreerd staan. Een hypotheek staat pas bij het BKR geregistreerd wanneer een hypothecaire termijn meer dan 120 dagen niet is geregistreerd, of wanneer andere betalingsverplichtingen niet worden nagekomen.

Hypotheek en BKR
Het BKR kent verschillende coderingen van betalingsachterstanden:

  • BKR-A1: de A1-registratie betekent dat er een betalingsachterstand is geweest, maar dat hiervoor een betalingsregeling is getroffen. Sommige banken zijn huiverig om in deze gevallen een hypotheek te verstrekken. Het is echter mogelijk om een kredietlening in uw hypotheek op te nemen, waardoor er een gunstiger rentetarief over de kredietlening ontstaat.
  • BKR-A2: de A2-registratie betekent dat de schuldeiser beslag kan leggen op uw bezittingen, omdat betalingsverplichtingen niet nagekomen zijn. Zelfs bij deze registratie kunt u nog een hypotheek krijgen.
  • BKR-A3: bij deze registratie is er 250Euro of meer van de schuld kwijtgescholden, omdat betalingsverplichtingen niet nagekomen konden worden.
  • BKR-A4: bij deze registratie is de persoon in kwestie niet te vinden. Het moge duidelijk zijn dat er dan geen hypotheek wordt verstrekt.

Een BKR-registratie kan buiten iemands schuld ontstaan zijn. Bijvoorbeeld wanneer uw partner buiten uw weten meer uitgeeft en er hierdoor betalingsachterstand ontstaat. Of wanneer u door een reorganisatie ontslagen bent en u tijdelijk niet aan uw betalingsverplichtingen kon voldoen. Als u een hypotheek wilt, is belangrijk om de mogelijk hypotheekverstrekker volledig inzicht te geven in uw situatie.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Hogere hypotheek voor tweeverdieners in 2016

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De voordelen en nadelen van de hypotheek aflossen: een rekenvoorbeeld

Bronnen:

www.jurofoon.nl
www.registratie-hypotheek.nl