Hoe doe je als freelancer aan marketing?

Is marketing belangrijk voor u als freelancer belangrijk? Het antwoord hierop is ja! Maar wat is marketing? Marketing is het proces gericht op van het creëren en leveren van waarde. Als freelancer is het goed een marketingplan te maken. In het marketingplan worden onder de bedrijfsfilosofie, de doelgroep en concurrenten beschreven. Ook worden de 5 p’s van de marketingmix beschreven.

Bedrijfsfilosofie
Marketing start met het bepalen van uw bedrijfsfilosofie. Bedrijfsfilosofie is een duur woord wat niets meer betekent dan waar u als freelancer voor staat. Sfeer, identiteit en normen en waarden zijn hier onderdelen van. Belangrijk is om te bepalen wat u naar uw klanten wilt uitdragen. Hoe moet de markt tegen u aan kijken?

Doelgroep
Vervolgens is het belangrijk om te bepalen hoe uw doelgroep eruit ziet. Uw doelgroep is niet de gehele wereldbevolking maar een bepaald deel daarvan. De volgende vragen kunnen helpen om te bepalen wie u doelgroep is:

 • Wat is de leeftijd van uw doelgroep?
 • Wat is het besteedbaar inkomen van uw doelgroep?
 • Uit welk(e) land, provincie, gemeente, dorp komt uw doelgroep?
 • Wat zijn de wensen en eisen van uw doelgroep?
 • Wat is de leefstijl van uw doelgroep?
 • Hoeveel tijd heeft uw doelgroep?
 • Etc

Gelukkig kunt u veel van deze informatie op www.cbs.nl en www.kvk.nl vinden.

Wie zijn uw concurrenten?
Nadat u de doelgroep heeft bepaald, moet u bepalen wie de concurrentie is. U vist namelijk niet alleen in de vijver. U als freelancer moet iets extra te bieden aan de doelgroep in vergelijking met de concurrentie. Hiervoor moet u de concurrentie goed kennen! “Keep your friends close and your enemies even closer!!”

De 5 P’s van de marketingmix
De 5 P’s zijn geen nieuwe zanggroep, maar wordt de marketingmix genoemd. McArthy is een belangrijke grondlegger van de 4 P’s. Hier is later de vijfde P van personeel aan toegevoegd. De andere P’s zijn:

 1. Product of dienst
 2. Prijs
 3. Promotie of Publiciteit
 4. Plaats
 5. Personeel

Als freelancer moeten de 5 P’s van de marketingmix met elkaar in balans zijn. De 5 P’s worden kort beschreven.

Product of dienst
Product of dienst is hetgeen wat u aan de man wil brengen. Sluit de dienst aan bij de wensen van de klant. Hier moet u als freelancer goed over nadenken. De manier waarop u uw dienst aanbiedt, is ook zeer belangrijk. Hiervoor moet u antwoord geven op de vraag: “Wat is mijn manier van werken?”. Een workshop aan horlogemakers geven en een uur te laat komen is niet de juiste manier.

Prijs
Het bepalen van de juiste prijs is zeer belangrijk. Een zeer goede kwaliteit tegen een lage prijs aanbieden, wekt argwaan op. Ook aanbiedingen vallen onder prijs. De prijs is altijd een vast gegeven!!

Promotie
Hier moet u denken aan reclame en publiciteit. Presentatie maakt hier een belangrijk deel van uit. Hoe wilt u uw dienst aan de markt kenbaar maken?

Plaats en personeel
Vaak heeft een freelancer geen personeel en speelt dus geen belangrijke rol. Bij plaats moet u wel denken aan waar uw klant zich bevindt. Hoe kunt u uw klant het beste bereiken? Oudere klanten hebben mogelijk meer behoefte aan papieren communicatie, terwijl jonge klanten mogelijk meer behoefte hebben aan digitale communicatie.

Andere factoren
Kennis oftewel deskundigheid zijn zeer belangrijk. U kunt echter niet alles weten. Daarom is het belangrijk uzelf te positioneren als expert/specialist op een bepaald gebied. Opdrachten weigeren, omdat u te weinig van het onderwerp weet, geven alleen aan dat u serieus bent! Aandacht voor de klant is ook extreem belangrijk. Reageer snel en adequaat op uw klant en laat merken dat hij zeer belangrijk voor u is!

Met een ondernemingsplan (businessplan) kunt u alle factoren duidelijk in kaart brengen. Op https://www.rabobankstartproof.nl/ kunt u een start maken met het maken van een ondernemingsplan.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Veel voorkomende fouten bij de start van een webwinkel (webshop)

Hoe start ik mijn parttime bedrijf vanuit huis?

Geld verdienen zonder baan? Passief inkomen

Wat moet je kunnen als freelancer/ZZP’er?

Bronnen:

nl.wikipedia.org/marketingmix
GA Bosman (1993), De freelance gids, Perspact Media Produkties