Freelancer/ZZP’er en kwaliteit leveren

Voor zowel u als freelancer als de opdrachtgever is het van belang om de kwaliteit van de freelancer vast te stellen. Omdat freelancers vaak in de dienstverlenende sector werkzaam zijn, is het lastig om concreet de kwaliteit vast te stellen. Zowel de kwaliteit van het eindproduct/einddienst als de kwaliteit van het proces zijn voor de freelancer van belang om te evalueren en te verbeteren.

Om de kwaliteit van dienstverlening te beoordelen heeft V Zeithalm het Servqual ontwikkeld. Kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin in de behoefte van de klant wordt voorzien. Hier spelen dus de wensen van de klant een belangrijke rol. Het product verschilt dus per verschillende opdracht en opdrachtgever. Kwaliteit kan worden verdeeld in outputkwaliteit (kwaliteit van de uiteindelijke dienst) en proceskwaliteit.

Proceskwaliteit van de freelancer
De mate van kwaliteit tijdens de levering van de dienst wordt de proceskwaliteit genoemd. Hier is het dus zeer belangrijk hoe u als freelancer op de dienstverlener overkomt. Reageert u snel en adequaat op mail en telefoon? Ziet u er verzorgd uit als een lezing geeft? Wanneer de klant zijn twijfels heeft bij de proceskwaliteit, zal hij uiteindelijk ook twijfelen aan de uiteindelijke dienst. Proceskwaliteit kunt u zeer eenvoudig verbeteren! Wees nauwkeurig, zorgvuldig, reageer snel, kom afspraken na etc. Meer informatie over proceskwaliteit kunt u lezen in: GA Bosman (1993), De freelance gids, Perspact Media Produkties. Wellicht geeft een latere druk van dit nuttige boek u nog meer bruikbare informatie.

Output-kwaliteit van de freelancer
Voordat de uiteindelijke dienst is geleverd, heeft de opdrachtgever al lang een oordeel over uw dienst gevormd (denk er aan vertrouwen komt te voet en gaat te paard!!). Vaak is de uiteindelijke output subjectief te beoordelen. De output kan alleen goed zijn, wanneer de wensen van de klant vantevoren door u goed in kaart zijn gebracht en wanneer frequent met de opdrachtgever wordt overlegd over de tussenproducten. Hierin is het dus belangrijk dat je weet wat je kunt leveren.

Kwaliteit beoordelen van de freelancer
Eerder is beschreven uit welke onderdelen kwaliteit bestaat. In deze paragraaf worden beschreven hoe u uw kwaliteit kunt beoordelen. Er zijn een aantal factoren die de kwaliteit van uw dienst bepalen:

  • Betrouwbaarheid: bent u als freelancer betrouwbaar? Reageert u snel op mail en telefoon? Komt u uw afspraken na? Bent u op tijd op afspraken?
  • Kennis en vaardigheden: beschikt u als freelancer over de juiste kennis en vaardigheden en kunt u deze aantonen met diploma’s en/of eerder verleende diensten? Bent u ook in staat om de kennis en vaardigheden goed in de praktijk te brengen?
  • Aandacht: besteedt u genoeg aandacht aan uw klant? Koppelt u voldoende terug naar uw klant? Vraagt u na levering van de dienst of alles naar wens was etc?
  • Bereikbaarheid: hier moet u bereikbaarheid in de breedste zin van het woord zien. Bent u goed bereikbaar per mail, telefoon, fax, auto, openbaar vervoer?
  • Presentatie: hoe komen u en uw apparatuur, correspondentie etc op de klant over?
  • Geloofwaardigheid: bent u eerlijk en open naar uw klant?
  • Veiligheid: kan de klant alles aan uw vragen?
  • Communicatie: luistert u goed naar uw klant? Sluit u goed aan bij het niveau van de klant?
  • Respect: bent u vriendelijk, beleefd, eerlijk, open etc naar uw klant?

Evalueren van de kwaliteit
De makkelijkste manier om uw dienst te evalueren is de klant te vragen hoe hij de dienst ervaren heeft. Dit kan eenvoudig door een vooraf opgestelde vragenlijst met uw klant door te lopen. Het is de bedoeling dat u ook echt luistert naar de klant. Mogelijk komen een aantal minpunten in dit gesprek naar voren. Schiet dan echter niet in de verdediging, maar probeer eerder om deze minpunten alsnog aan te pakken (en niet in rekening te brengen!!).

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Veel voorkomende fouten bij de start van een webwinkel (webshop)

Geld verdienen zonder baan? Passief inkomen

Een uitkering en freelance werken

Wat moet je kunnen als freelancer/ZZP’er?

7 redenen om niet in loondienst te werken

Bronnen:

GA Bosman (1993), De freelance gids, Perspact Media Produkties