Te koop staande huis verhuren

De financiële crisis en de kredietcrisis heeft forse invloed op de huizenmarkt. Hierdoor is het voor huizenbezitters lastig om het eigen huis te verkopen. Het eigen huis verhuren kan uitkomst bieden. Op 31 maart 2010 heeft de eerste kamer de crisis- en herstelwet aangenomen. Hierdoor is het eenvoudiger om de eigen woning te verhuren. Hiervoor moet u zich echter wel aan een aantal regels en wetten houden.

Waarom tijdelijk uw te koop staande huis tijdelijk verhuren?
Wanneer u al een woning hebt gekocht, maar de oude nog te koop staat, heeft u dubbele woonlasten. U betaalt zowel voor de oude als nieuwe woning hypotheeklasten en andere vaste lasten. Met de huurinkomsten kunt u de kosten voor de oude woning gedeeltelijk of geheel dekken. Wellicht maakt u winst op het verhuren van de oude woning.

Welke regelingen moet u treffen voor het verhuren van de eigen woning?
Voordat u de eigen woning kunt verhuren moet u een aantal regelingen treffen. Ten eerste moet u de geldverstrekker (instantie waar u de hypotheek heeft lopen) om toestemming vragen. De geldverstrekker is meestal een bank. Het is daarbij belangrijk dat u bij de geldverstrekker aangeeft dat het om tijdelijke verhuur op basis van de leegstandswet gaat.
Ten tweede heeft u toestemming nodig van de gemeente. Hiervoor moet u een vergunning vragen aan de gemeente. De gemeente is verplicht voor de tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet een huurvergunning afgeven. Deze vergunning is echter maar twee jaar geldig.
Ten derde moet u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Er gelden namelijk andere regels omtrent woonhuis- en aansprakelijkheidsverzekering.

Wat is een realistische huurprijs bij tijdelijke verhuur?
Bij het verhuren van uw eigen woning moet u een huurprijs vaststellen. In het kader hiervan is het handig dat u de huurprijs kunt vaststellen. Hieronder volgt een uitleg hoe u de huurprijs voor verhuur van de oude woning kunt vaststellen.
De huurprijs die u maximaal kunt vragen aan de huurder wordt ten eerste op basis van een puntenstelsel (woonwaarderingsstelsel) vastgesteld door de gemeente. Tegen deze maximale huurprijs kan niet in beroep worden gegaan. Wanneer uw woning minder dan 143 punten op basis van het puntenstelsel heeft, kunt u de maximale huurprijs vragen. Op basis van huurprijscheck kunt u de huurprijs vaststellen. Klik hier om de huurprijs vaststellen.

Heeft het verhuren van de woning fiscale gevolgen? Huis verhuren en vermogensrendementsheffing
Het verhuren van de eigen woning heeft zeker fiscale gevolgen. Deze gevolgen kunnen ingrijpend voor u zijn. Bij leegstand zonder verhuur valt de oude woning in box 1. Dit betekent dat u recht heeft op hypotheekrente-aftrek. Wanneer u uw woning verhuurt, valt de oude woning in box 3, waardoor u juist belasting moet betalen over de eigen oude woning. In box 3 betaalt u 1,2% vermogenrendementsheffing over de eigen woning en de hypotheekschuld. In 2017 is de vermogensrendementsheffing aangepast. Er geldt vanaf 2017 een variabel tarief voor de vermogensrendementsheffing. De huurinkomsten zijn echter onbelast. Laat uzelf goed voorlichten en reken beide scenario’s goed door!

Voordelen en nadelen verhuren oude woning
Voordelen verhuren oude woning
Het verhuren van de oude woning heeft een aantal voordelen voor u:

  • Verhuren levert geld op. Leegstand niet.
  • Verhuren overbrugt het herstel van de woningmarkt.
  • Een fatsoenlijke huurder levert geen stress op. Dubbele lasten wel.
  • Er is minder onderhoud nodig. Mits u met de huurder afspreekt dat hij de woning in dezelfde staat moet verlaten.
  • Verhuren kan voordelige fiscale gevolgen hebben.
  • Verhuren kan kraken van de eigen oude woning voorkomen.
  • Kosten van de vaste lasten (hypotheek, verwarming, onderhoud, OZB, gas, electriciteit) worden beperkt.

Het verhuren van de eigen woning kent echter ook een nadelen voor u:

  • De huurder wordt beschermd. Dit betekent dat u in principe niet tijdelijk kunt verhuren.
  • Er moeten regelingen getroffen worden met gemeente, uw geldverstrekker en uw verzekeringsmaatschappij.
  • Verhuren kan nadelige fiscale gevolgen hebben.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Kosten besparen op het kopen van een huis en de hypotheek

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De voordelen en nadelen van de hypotheek aflossen: een rekenvoorbeeld

Waarom en hoe beleggen in vastgoed?

Bronnen:

www.eigenhuis.nl/actueel/Dossiers/Dossier-tijdelijke-verhuur/
www.eigenhuis.nl/actueel/Dossiers/Dossier-tijdelijke-verhuur/recessie-Toestemming-geldverstrekker/
www.eigenhuis.nl/actueel/Dossiers/Dossier-tijdelijke-verhuur/recessie-Tijdelijk-verhuur-gebaseerd-op-Leegstandwet/
www.eigenhuis.nl/actueel/Dossiers/Dossier-tijdelijke-verhuur/recessie-fiscale-gevolgen-tijdelijke-verhuur/