Controle over je leven verlengt je leven

Controle hebben over je leven hebben, betekent dat je zelf de koers van je leven uitzet. Je kunt alleen een duidelijke koers voor je leven uitzetten, als je weet wat je doel is. Het blijkt dat mensen die controle over hun leven ervaren en doelen hebben, langer leven. Over een periode van 14 jaar kan de mate waarin je controle over je leven ervaart de kans op sterfte met minimaal 10% verlagen. Controle hebben over je leven zorgt ervoor dat je minder angst en stress ervaart. Het hebben van duidelijke doelen en het uitvoeren van vooropgestelde acties vergroot de ervaren mate van controle over je leven.

De ervaren mate van controle over je leven verlengt je leven
Duidelijke doelen vergroten de mate van controle
Controle hebben over je leven betekent dat je zelf controle hebt over de richting van je leven. Mensen die controle hebben over hun leven, hebben duidelijke doelen in leven. Vervolgens kiezen de mensen met duidelijke doelen de manier waarop ze aan hun doelen werken; zij kiezen de acties die nodig zijn en voeren deze acties uit om aan hun doelen te werken.

Mensen zonder controle ervaren angst en stress
Mensen die controle hebben over hun leven ervaren minder angst, dan mensen die geen controle hebben over hun leven. Angst zorgt voor een extra aanmaak van stresshormonen. Constant verhoogde bloedspiegels van stresshormonen vergroten de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten, veroorzaken celveroudering en verzwakken het immuunsysteem waardoor de kans op het krijgen van bepaalde vormen van kanker wordt vergroot.

Mensen die controle hebben over hun leven ervaren minder angst en stress, omdat zij zelf duidelijke doelen en acties hebben geformuleerd. Zij weten daardoor waar ze aan moeten werken en wat zij kunnen verwachten. Mensen met controle bepalen in zekere zin hun toekomst en zijn niet uitgeleverd aan de goden.

Hoe krijg je controle over je leven?
Nu duidelijk is geworden wat voor invloed controle over je leven kan hebben, wil je wellicht ook meer controle over je leven hebben. Om meer controle te krijgen over je leven moet je doen wat mensen doen die al veel controle hebben over hun leven. Hieronder wordt aangegeven hoe je meer controle over je leven kan krijgen.

Begin met duidelijke doelen
Om meer controle over je leven te krijgen, moet je in vier deelgebieden van je leven doelen opstellen. Deze vier deelgebieden van je leven zijn:

  1. Gezondheid
  2. Werk en financiën
  3. Familie
  4. Vrienden

Per gebied moet je een doel opschrijven wat je over 10 jaar bereikt wil hebben. Het doel wat je opschrijft moet meetbaar en realistisch zijn. Ook moet je doel specifiek zijn. Probeer dus per gebied duidelijk aan te geven wat je exact wil.

Verdeel je doelen in kleinere doelen
Nu je per deelgebied een doel hebt geformuleerd, moet je voor elk doel subdoelen formuleren. Formuleer voor elk doel een subdoel wat je binnen een maand, een jaar, drie jaar en vijf jaar bereikt wil hebben. Deze kleinere doelen dienen als mijlpalen. Deze mijlpalen zorgen ervoor dat je je doelen kleiner maakt, waardoor ze eenvoudiger te bereiken zijn en je eerder aan je doelen gaat werken.

Formuleer per subdoel acties
Nu je subdoelen hebt geformuleerd, formuleer je voor de subdoelen die je binnen een maand bereikt moeten hebben alle acties die je moet uitvoeren. Als je je subdoel hebt bereikt, formuleer je alle nieuwe acties voor de subdoelen die je over een jaar bereikt moet hebben. Hetzelfde doe je op termijn met je subdoelen van drie, vijf en tien jaar.

Begin met je eerste acties en zet door
Nu je alle acties hebt opgeschreven om je eerste subdoel te bereiken, hoef je alleen maar je eerste acties uit te voeren. Voer dus de eerste acties uit en zet door als het moeilijk wordt.

Tot slot
Het is belangrijk dat je al je doelen, subdoelen en acties opschrijft. Hierdoor is duidelijk waar je controle over wil krijgen in je leven. Het is nog mooier als je ook de gevolgen van je acties opschrijft, zodat je nog meer inzicht krijgt in wat effectief en minder effectief is gebleken. Hierdoor kun je betere toekomstige acties bedenken en wederom opschrijven.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Vergeven verlengt je leven

Hoe oud word ik en hoe oud kan ik worden

Kalm blijven verlengt je leven

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

Psychol Aging. 2011 Sep;26(3):559-75.
managejezelf.nl/Levensdoel bepalen