Category Archives: Persoonlijke ontwikkeling

Waarom ben ik arm en hoe word ik rijk?

Ondanks dat Nederland een rijk en welvarend land is, zijn er in Nederland rond de miljoen mensen die onder, of rond de armoedegrens leven. Deze mensen kunnen niet dagelijks een warme maaltijd eten, hun kinderen kunnen vanwege het hoge abonnementsgeld niet bij een sportclub en er is onvoldoende geld om het huis te verwarmen en om een keer per jaar op vakantie te gaan. Helaas helpt de overheid deze groep mensen steeds minder en zijn deze mensen steeds meer op zichzelf aangewezen. Wellicht leef je zelf ook in armoede en ben je arm en wil je weten hoe je wat meer geld kunt overhouden en meer geld kunt verdienen. Hieronder worden vijf verschillende persoonlijke redenen gegeven waarom mensen arm zijn en wat je kunt doen om niet meer arm te zijn en rijker te worden.

Reden 1 waarom ik arm ben; je realiseert je niet dat je niet arm hoeft te zijn
Arme mensen groeien vaak op in een omgeving met arme mensen. De grootouders, ouders, broers, zussen, ooms, tantes, vrienden, vriendinnen, klasgenoten en collega’s van arme mensen zijn ook vaak arm. Dit betekent dat de omgeving waarin je opgroeit geen rolmodellen kent die niet arm zijn en juist rijk zijn. Hierdoor heb je geen voorbeeld dat je niet arm hoeft te zijn. Hierdoor realiseer je je niet dat je niet arm hoeft te zijn. Wanneer de gehele omgeving waarin je opgroeit arm is, denk je dat het normaal is om arm te zijn. Tevens heb je misschien in een omgeving die doorgaans arm is niet:

 • De vaardigheden geleerd hoe je voor promotie in je baan kunt zorgen, zodat je meer geld verdient
 • Heb je niet geleerd hoe je het beste op een baan kunt solliciteren
 • Heb je niet geleerd hoe je verstandig met geld om kunt gaan, zodat je meer geld kunt sparen
 • Weet je niet op welke subsidies je recht hebt etc…

Om jezelf te realiseren dat je niet arm hoeft te zijn, is het belangrijk om op zoek te gaan naar geschikte rolmodellen die niet arm zijn. Deze rolmodellen hoeven niet ontzettend rijk te zijn, maar het is wel belangrijk om rolmodellen op te zoeken die bijvoorbeeld:

 • Niet meer arm zijn en bezig zijn om een hogere opleiding volgen, of al hebben afgerond dan jij
 • Een baan hebben die meer salaris oplevert, dan jouw baan, of dezelfde baan hebben als jij, maar toch meer kunnen sparen dan jij
 • De weg kennen om subsidies aan te vragen

Iedereen kent zulke mensen wel in hun directe omgeving. Probeer met deze mensen in gesprek te gaan. Wanneer je het eng, of spannend vindt om met deze mensen in gesprek te gaan, lees dan inspirerende biografieën van mensen (bijvoorbeeld van Steve Jobs en Arnold Schwarzenegger) die succesvol zijn geworden, of zoek ondersteuning bij de gemeente, of UWV.

Reden 2 waarom ik arm ben; je beslist niet dat je niet arm hoeft te zijn
Wanneer je je realiseert dat je niet arm hoeven te zijn, betekent dat nog niet dat je beslist om niet arm te willen zijn. Wanneer je niet beslist dat je niet meer arm wil zijn, zul je nooit de stappen nemen om meer geld te verdienen en over te houden.
Neem dus de beslissing om niet arm te zijn en beslis voor jezelf hoeveel geld je wil verdienen en wil overhouden aan het einde van het jaar. Beslis eveneens hoeveel geld je over 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar wil hebben. Wanneer je hebt beslist hoeveel geld je over 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar wil hebben, denk dan niet dat het je nooit zal lukken om een bepaalde hoeveelheid geld te hebben, want wat andere mensen lukt, kan jou ook lukken. Schrijf wel doelstellingen op voor wat je over 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar wil hebben bereikt. Wanneer duidelijk is wat je doelstellingen zijn, denk dan aan alle taken en activiteiten je moet doen om deze doelstellingen te bereiken. Schrijf al deze taken en activiteiten op en nummer ze van belangrijk naar minder belangrijk. Een taak kan bijvoorbeeld het volgen en afronden van een opleiding zijn, het volgen van een cursus op het werk, vragen of je andere taken op het werk mag doen, overuren mag draaien op het werk, in gesprek gaan met je baas, of leidinggevende hoe hij deze baan heeft gekregen en wat hij/zij daarvoor heeft moeten doen, of kijken welke subsidieregelingen er zijn.

Reden 3 waarom ik arm ben; je stelt belangrijke taken en activiteiten uit
Wanneer je je realiseert en beslist dat je niet arm hoeft te zijn en alle taken en activiteiten netjes hebt opgeschreven en hebt aangegeven welke taken en activiteiten het belangrijkste zijn (geprioriteerd), betekent dit nog niet dat je deze taken en activiteiten uitvoert. Het uitstellen van taken en activiteiten die belangrijk zijn, betekent dat er niets verandert aan je situatie; je blijft arm. En wat nog erger is: van uitstel komt vaak afstel!

Het is zeer makkelijk om moeilijke taken en activiteiten uit te stellen en vervolgens helemaal niets meer te doen, maar het zorgt er alleen voor dat je in precies dezelfde situatie bent als waarin je nu bent. Het is moeilijk om moeilijke taken en activiteiten direct te doen, maar het zorgt ervoor dat je werkt aan jezelf en je omstandigheden. In het Engels wordt wel eens gezegd: “Bad habits are easy to do, but hard to live with. Good habits are hard to do, but easy to live with!”

Het is dus belangrijk dat je dagelijks je belangrijke taken en activiteiten uitvoert. Dit kun je bereiken door een goede jaarplanning te maken. Je jaarlijkse doelstellingen vormen het uitgangspunt voor je jaarplanning. Op basis van je jaarplanning kun je je maandelijkse doelstellingen opschrijven en hiervoor een maand- en activiteitenplanning maken. Op basis van je maandplanning kun je wekelijkse doelstellingen bepalen en hiervoor een weekplanning en activiteitenplanning maken en op basis van je weekplanning maak je dagelijkse doelstellingen en een dagplanning en activiteitenplanning. Schrijf deze dagplanning zo gedetailleerd mogelijk van uur tot uur op en zet deze dagplanning voor een hele week vooruit in je agenda (van je telefoon). Kijk vervolgens dagelijks of je dagdoelstellingen hebt bereikt. Kijk ook wekelijks en maandelijks of je je doelstellingen hebt bereikt.

Reden 4 waarom ik arm ben; je denkt alleen aan het direct bevredigen van je behoeften
Een andere belangrijke reden dat je mogelijk arm bent, is omdat je mogelijk alleen denkt aan het direct bevredigen van je behoeften. Zodra je loon (salaris) is gestort, denk je aan uitgeven van geld in plaats van sparen van geld. Als je iets moois ziet, wil je dat meteen hebben in plaats van ervoor sparen. Hierdoor hou je geen geld over aan het einde van de maand en sta je misschien zelfs rood.

Als je niet arm wil zijn, is het belangrijk dat je eerst denkt aan het opbouwen van een financiële buffer in de vorm van minimaal 5 maandsalarissen spaargeld en aan het betalen van je grootste schulden. Dit kun je het beste doen door automatisch elke maand 50 tot 100 euro van je salaris te sparen op een spaarrekening waarop je geld voor minimaal 3 jaar vaststaat. Een spaarrekening waarop je geld vaststaat wordt een spaardeposito genoemd. Een spaardeposito geeft meer rente, dan een gewone spaarrekening. Ook moet je maandelijks automatisch aflossen op je grootste schulden.

Reden 5 waarom ik arm ben; je denkt niet aan de lange termijn
Misschien de belangrijkste reden dat je mogelijk arm bent, is omdat je mogelijk niet denkt aan de lange termijn. Deze reden houdt verband met reden 2 waarin je al wordt aangezet om te denken aan je doelstellingen over 5 en 10 jaar. Als je niet weet wat je over 5 en 10 jaar wil en wilt hebben bereikt, kun je daar je huidige gedrag niet op afstemmen. Zorg er dus voor dat je duidelijk hebt wat je over 5 en 10 jaar wilt hebben bereikt, kun je daar je dagelijkse taken en activiteiten op afstemmen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

 

Verdien twee keer zo veel in de helft van de tijd

Als je doet wat succesvolle mensen doet en niet doet wat onsuccesvolle mensen doet, zul je sneller meer geld verdienen, gezonder zijn en meer vrije tijd overhouden. Door je tijd goed te gebruiken, word je nog gelukkiger. Succesvolle mensen gebruiken hun tijd zeer effectief en efficiënt. Dit betekent dat zij hun tijd besteden aan die zaken die het belangrijkste zijn. Belangrijk betekent in deze context die taken die op lange termijn het meeste invloed hebben op hun leven. Timemanagement is dus eigenlijk levensmanagement. Ook jij kunt leren om je tijd zo effectief en efficiënt mogelijk te besteden. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is discipline. Hieronder worden 12 tips gegeven waarmee je leert je tijd effectief en efficiënt te gebruiken. De eerste tip, is het formuleren van doelen. Verder wordt er aandacht besteed aan het Pareto-principe (80/20-regel), de wet van Parkinson en uitstellen tegengaan.

Tip 1: Stel doelen
Ongeveer drie procent van de bevolking heeft heldere, concrete doelen omschreven en hebben deze doelen bij zich. Deze drie procent van de bevolking blijkt dat succesvolle mensen te zijn. Succesvolle mensen schrijven en herschrijven regelmatig hun doelen en hebben deze doelen bij zich in bijvoorbeeld hun mobiele telefoon. Door zelf ook doelen heldere, concrete doelen te beschrijven in je mobiele telefoon, vergroot je aanzienlijk de kans om succesvoller te worden. Op vier gebieden is het aan te raden om doelen te beschrijven:

 1. Persoonlijke ontwikkeling
 2. Gezondheid
 3. Gezin en familie
 4. Loopbaan; carrière

Om de doelen in deze gebieden helder te krijgen, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 1. Persoonlijke ontwikkeling. Waarin wil je jezelf ontwikkelen? Waarin ben je goed en wil je nog beter worden?
 2. Gezondheid; hoe staat het met je gezondheid? Hoe fit ben je en wil je zijn? Eet je gezond en beweeg je dagelijks?
 3. Gezin en familie. Wat wil je bereiken voor je partner en kinderen en waarom? Wat willen je dat je partner en kinderen bereiken en hoe kun je hen daarbij helpen?
 4. Loopbaan; carrière. Wat wil je bereiken in je loopbaan? Welke functie wil je gaan bekleden? Hoeveel geld wil je gaan verdienen?

Uiteindelijk heb je drie hoofddoelen geformuleerd. Wanneer je je vier doelen hebt opgeschreven, bekijk ze dan een week lang dagelijks en probeer de doelen dagelijks bij te stellen. Verder is het belangrijk dat je per doel aangeeft wanneer je het doel bereikt wil hebben. Tenslotte is het aan te raden om per hoofddoel, subdoelen te maken. Per subdoel geef je ook weer aan wanneer je dit subdoel bereikt wil hebben. Door het beschrijven van subdoelen, hak je als het ware je hoofddoel in stukken. Wanneer je een subdoel hebt bereikt, geeft je dit een goed gevoel.

Tip 2: maak een plan van aanpak
Nu het duidelijk is wat je hoofddoelen en subdoelen zijn, is het belangrijk dat je per subdoel beschrijft welke acties je moet ondernemen en wanneer je deze acties moet ondernemen. Probeer deze acties zo concreet mogelijk te beschrijven. Wanneer je de acties hebt beschreven, moet je de acties in volgorde van belangrijkheid categoriseren. Daarna zet je de acties in je agenda en reserveer je ruim de tijd voor deze acties. Deze acties gelden niet alleen voor je werk. Je moet ook je acties voor het realiseren van je gezin-, familiedoelen, gezondheidsdoelen en persoonlijke ontwikkeldoelen plannen! Plan hierbij ver genoeg vooruit. Ver genoeg vooruit plannen betekent minimaal een week vooruit plannen, maar liever twee weken. Bekijk vervolgens dagelijks elke avond welke acties je de volgende dag moet uitvoeren; hiermee bereid je je brein al voor om met deze acties aan de slag te gaan. Verder is het belangrijk om wanneer je een actie hebt uitgevoerd om deze als voldaan aan te geven. Dit geeft je namelijk veel voldoening, waardoor je zin blijft houden om aan je doelen te blijven werken.

Tip 3: Pareto-principe; 80/20-regel
Het is belangrijk dat je bijna alleen aan je acties en dus doelen werkt. Het blijkt namelijk dat de meeste mensen 80% van hun tijd werkt aan de minst belangrijke taken en acties en maar 20% van hun tijd werkt aan de belangrijkste taken en acties. Wanneer jij het grootste deel van je tijd werkt (bijvoorbeeld 80% van je tijd) werkt aan je belangrijkste taken en acties, voer je vier keer zoveel belangrijk werk uit als de meeste mensen. Dit principe wordt het Pareto-principe genoemd en is een van de basisprincipes van succes. De meeste mensen besteden maar 20% van hun tijd aan de belangrijkste taken. Wanneer jij vier keer zoveel tijd besteedt aan, doe je vier keer zoveel belangrijk werk.

Tip 4: Concentreer je op de belangrijkste taken
Concentreren op je belangrijkste taken betekent in de praktijk dat je start met de belangrijkste taken en pas begint met de volgende taak, als je de belangrijkste taken af hebt. Wellicht denk je dat je op deze manier er een heleboel taken blijven liggen. De taken die blijven liggen zijn echter niet zo belangrijk als de belangrijkste taak.
Concentreren betekent ook dat je jezelf niet laat afleiden. In onze maatschappij word je makkelijk afgeleid door bijvoorbeeld andere collega’s, radio, tablet, tv, mail en smartphone. Collega’s, radio, tablet, tv, mail en smartphone vragen allemaal aandacht van je. Als je jezelf echt goed wil concentreren, moet je al je aandacht focussen op je belangrijkste taken. Dit betekent dat je jezelf voor moet afzonderen van collega’s en tv, tablet en smartphone moet uitzetten om jezelf 100% op je belangrijkste taak te richten.
Wanneer je buiten kantoortijden werkt; dus bijvoorbeeld van 6:00 tot 9:00 en van 17:00 tot 20:00 kun je drie keer zo effectief en efficiënt werken, dan tijdens kantoortijden. Je wordt dan namelijk niet gestoord door collega’s. Daarnaast bespaar je veel reistijd, je reist namelijk buiten de spits om.

Tip 5: Hou je aan deadlines
Zoals bij stappen 1 en 2 impliciet is aangegeven, is het belangrijk om voor elk hoofddoel en subdoel aan te geven, wanneer je deze doelen bereikt wil hebben. Door een concrete deadline te stellen, voel je jezelf veel meer verplicht om een actie uit te voeren en je doelen te bereiken. Het blijkt dat je jezelf beter aan je deadlines houdt, als je doelen en de deadlines daarvoor aan belangrijke mensen in je omgeving vertelt. Je voelt je dan als het ware verplicht richting hen om een doel te halen voor de deadline.
Een belangrijke wet waar je je tegen moet verzetten is de wet van Parkinson. De wet van Parkinson stelt dat je die hoeveelheid tijd aan een taak besteedt die ervoor beschikbaar is. Als er veel tijd beschikbaar is, besteed je alle tijd die beschikbaar is, terwijl je ook sneller de taak had af kunnen ronden. Bekijk dus vantevoren hoeveel tijd je nodig hebt voor een bepaald doel en/of taak en reserveer deze tijd.

Tip 6: Krijg inzicht in je tijd
Om zoveel mogelijk tijd te besteden aan je hoofddoelen en subdoelen is het belangrijk om constant bij te houden waar je nu je tijd aan besteedt. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat je op je werk heel erg veel tijd besteedt aan mail en surfen op het internet en thuis bijvoorbeeld veel met je tablet bezig bent en veel tv kijkt. Wanneer je hier inzicht in hebt, kun je je tijd effectiever en efficiënter besteden.
Het blijkt overigens ook dat wanneer je vantevoren een concrete weekagenda maakt je jezelf hier beter aan houdt. Je agenda is namelijk al gevuld met die taken waar jij tijd aan wil besteden.

Tip 7: Krijg inzicht in uitstelgedrag
Er zijn twee vormen van uitstellen:

 1. Positief uitstellen
 2. Negatief uitstellen

Positief uitstellen is het uitstellen van taken die niet belangrijk zijn. Deze taken dragen niet bij aan het realiseren van je doelen. Het is goed om deze taken uit te stellen. Nog beter zou het zijn om deze taken helemaal niet meer te doen, maar over te dragen aan iemand anders. Door onbelangrijke taken te delegeren, hou je meer tijd over voor je belangrijke taken.
Negatief uitstellen is het uitstellen van taken die wel belangrijk zijn en bijdragen aan het realiseren van je doelen. Je kunt negatief uitstellen tegengaan door deze taken als eerste in je agenda te zetten en pas te stoppen met deze taken wanneer ze zijn afgerond.

Tip 8: Vergader effectief
Je ontkomt bijna niet aan vergaderingen. Vergaderingen kunnen ook zeer belangrijk zijn en bijdragen aan je doelen. Vergaderingen kunnen echter ook vaak nutteloos voor je zijn. Zorg ervoor dat je altijd weet wat het doel is van de vergadering; als er geen doel is, zorg er dan voor dat er doelen worden geformuleerd, met andere woorden zorg ervoor dat er een agenda is. Breng zelf ook punten in voor de agenda. Wanneer jouw punten besproken zijn, vraag dan of je de vergadering mag verlaten.

Tip 9: Doe dezelfde taken achter elkaar
Verschillende soorten taken vragen vaak andere denkwijzes, andere materialen en overleg met verschillende mensen van je. Door taken die zo veel mogelijk op elkaar lijken achter elkaar af te ronden, werk je op korte termijn tot wel 50% effectiever en efficiënter. Op lange termijn word je nog effectiever en efficiënter, omdat je veel sneller leert als je dezelfde taken achter elkaar afwerkt. Probeer daarom zoveel mogelijk dezelfde taken achter elkaar te plannen.

Tip 10: Werk netjes
Het hebben van een schone, logisch ingerichte, opgeruimde werkplek en computer zorgt ervoor dat je effectief en efficiënt kunt werken. Een rommelige werkplek leidt namelijk ontzettend veel. Je aandacht wordt steeds naar de rotzooi getrokken. Verder zorgt een logisch ingerichte, opgeruimde werkplek ervoor dat je veel beter spullen kunt terugvinden. Je bent daardoor veel minder tijd kwijt met zoeken en je houdt daardoor veel meer tijd over aan het werken aan je belangrijke doelen.

Tip 11: Blijf leren!
Probeer dagelijks minimaal twee uur te besteden aan het beter worden in het realiseren van je doelen. Als je jezelf afvraagt waar je de tijd vandaan moet halen, vraag jezelf dan eens af hoeveel tijd je tv kijkt per dag. Het is simpel, maar niet eenvoudig om beter te worden in het realiseren van je doelen. Het eerste wat je moet doen, is dagelijks minimaal een uur lezen in relevante literatuur. Lees literatuur die aansluit bij het realiseren van je doelen. Vaak daarnaast wekelijks feedback aan de meest ervaren en beste collega, je partner en kinderen hoe je dingen beter kunt doen. Het is belangrijk om niet in discussie te gaan en jezelf te gaan verantwoorden aan degene van wie je feedback vraagt. Diegene zal namelijk niet erg genegen zijn om weer feedback te geven als je in discussie gaat. Bezoek verder trainingen, congressen, workshops en seminars die aansluiten bij je doelen. Vraag tenslotte regelmatig om raad en advies.

Tip 12: Leer NEE zeggen
Wanneer je je doelen wil bereiken, moet je vooral tijd besteden aan acties die bijdragen aan het bereiken van je doelen. Dit betekent dat je nee moet zeggen tegen een heleboel activiteiten die niet bijdragen aan het bereiken van je doelen. Vaak betekent dit je nee moet zeggen tegen collega’s als zij vragen of je werk voor hen wil doen. Wanneer je het moeilijk vindt om nee te zeggen, koop dan voor jezelf tijd, door bedenktijd te vragen; bijvoorbeeld een week. Na deze week kun je alsnog nee zeggen. Het is wel belangrijk dat je degene die vroeg of je werk wilde overnemen bedankt voor zijn verzoek en dat diegene aan jou heeft gedacht.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

Brian Tracy Personal Time Management

Hoe kun je positiever worden?

Door positiever te worden, beïnvloed je je leven op een zeer gunstige manier. Positieve mensen maken namelijk doorgaans sneller promotie op het werk. Ook worden positieve mensen aardiger gevonden, hebben daardoor meer goede vrienden en betere relaties. Ook worden positieve mensen doorgaans ouder dan pessimisten. Ook jij kunt een stuk een positiever worden. Je hebt namelijk heel erg veel invloed op hoe je jezelf voelt. Het blijkt namelijk dat je met je emoties je gedachten kunt beïnvloeden, maar dat dit ook omgekeerd werkt; met je gedachten kun je ook je emoties beïnvloeden. Door negatief te denken, worden je emoties ook negatief. Garbage In, Garbage Out (GIGO) zou je kunnen zeggen. Door echter positieve gedachten te hebben en positief tegen jezelf te praten, worden ook je emoties positief. Hieronder worden zeven tips gegeven om een stuk positiever te worden.

Tip 1: Praat positief tegen jezelf
Door positief tegen jezelf te praten, word je ook positiever. Het blijkt wanneer je op een positieve manier tegen jezelf te praten, jezelf beter gaat voelen en meer zelfvertrouwen krijgt. Helaas praten de meeste mensen op een negatieve manier tegen zichzelf. De meeste mensen zeggen bijvoorbeeld tegen zichzelf: ik kan niets, ik kan niets goed doen, ik ben waardeloos, ik kan dat toch niet etc…Door op een negatieve manier tegen jezelf te praten, ga jezelf slecht voelen en word je negatief.
Praat dus op een positieve manier tegen jezelf, door bijvoorbeeld tegen jezelf te zeggen: ik kan dit, ik kan dit goed, ik heb waardevolle eigenschappen.
Verder blijkt dat wanneer je niet positief tegen jezelf praat, je automatisch negatief tegen jezelf gaat praten. Je kunt je geest in dit opzicht vergelijken met een tuin; als je geen mooie planten plant, gaat er vanzelf onkruid groeien. Als je jezelf betrapt op een negatieve zelfdialoog, keer dit dan om naar een positieve zelfdialoog.

Tip 2: Visualiseer
Visualiseren is regelmatig in beelden over hetgeen nadenken wat je graag wil hebben, bereiken. Mensen die regelmatig visualiseren, zijn over het algemeen positiever en bereiken sneller hun gewenste doelen. Probeer dus minimaal dagelijks een kwartiertje te visualiseren over hoe je leven er uit zou zien als je alle doelen in je leven hebt bereikt, of hoe je aan je doelen werkt. Probeer de beelden zo gedetailleerd mogelijk voor je geestesoog laten gaan.

Tip 3: Omring jezelf met positieve mensen
Je wordt een stuk positiever als je omgaat met positieve mensen die over het algemeen een duidelijk beeld hebben over wat ze willen doen en bereiken. Positieve mensen praten over het algemeen op een positieve manier en zien vaak wat er allemaal mogelijk is. Ook hebben positieve mensen doorgaans een interne locus of control. Dit betekent dat zij zelf denken invloed uit te kunnen oefenen op hun gedachten en omstandigheden, wat doorgaans ook zo is. Door met positieve mensen te praten, ga je ook tegen jezelf positiever praten.
Probeer verder negatieve mensen te vermijden. Negatieve mensen praten op een negatieve manier en hebben doorgaans een externe locus of control. Dit betekent dat zij anderen en de omstandigheden de schuld geven van de positie waarin zij zich bevinden.

Tip 4: Voed je brein met positieve informatie
Door je brein te voeden met positieve informatie ga jezelf ook positiever te voelen. Je brein kun je in deze zin vergelijken met de rest van je lichaam. Als je slecht ongezond voedsel eet, niet sport en rookt en drinkt, wordt je lijf steeds ongezonder. Door echter gezond te eten, veel te sporten en niet te roken en te drinken, wordt je lijf gezonder. Door boeken te lezen, audioboeken te luisteren die over het algemeen positief zijn, ga jezelf ook positiever voelen.

Tip 5: Blijf leren, life long learning
Blijf altijd leren. Door levenslang te leren, blijf je jezelf ontwikkelen in je vakgebied en wellicht in een ander vakgebied. Door levenslang te leren, blijf je waarde houden voor je werkgever, of voor jezelf als ondernemer, ZZP’er en freelancer. Door levenslang te leren, blijf je een van de beste mensen van je vakgebied. Het blijkt dat wanneer je heel erg goed bent in je werk dit ook veel eigenwaarde geeft en hierdoor voel je jezelf goed.
Door dagelijks een uur te lezen in studieboeken van je vakgebied kun je jaarlijks meer dan twintig dikke studieboeken lezen. De meeste van je collega’s lezen niet eens een hoofdstuk per jaar. Door dagelijks te lezen, zul je een enorme voorsprong opbouwen in vakkennis ten opzichte van collega’s en concurrenten en de beste in je vak worden.
Verder kun je ontzettend veel leren van de experts in je vakgebied. Vraag of je dag met hen mag meekijken en/of vraag wat zij hebben gedaan om zo goed te worden en doe exact hetzelfde.

Tip 6: Leef gezond
Een gezond brein huist in een gezond lichaam. Door gezond te leven, blijft je brein gezonder. Door gezond te leven, word je fitter en ook je brein wordt fitter. Een fitter brein kan meer en sneller informatie verwerken en is zwaarder belastbaar. Wanneer je fitter wordt, zul je minder gestrest zijn en minder snel prikkelbaar.
Gezond leven betekent dat je dagelijks minimaal een uur matig intensief beweegt, veel groente, fruit en magere producten met veel eiwitten, zeer matig alcohol drinkt en niet rookt. Ook is het belangrijk om regelmatig te rusten en je brein geen prikkels laat verwerken.

Tip 7: Heb positieve verwachtingen
Door positieve verwachtingen te hebben, zul je ook die activiteiten gaan doen om je verwachtingen in te lossen. Het is helemaal waar dat verwachtingen een self fulfilling prophecy zijn. Wanneer je vertrouwen hebt dat iets goed komt, zal datgene vaak ook wel goed komen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

7 tips om minder zorgen te maken; stop met zorgen maken

Stop met doemdenken en piekeren

Vergeven verlengt je leven

Waarom en hoe visualiseren!

Bronnen:

7 Keys to a Positive Personality

Controle over je leven verlengt je leven

Controle hebben over je leven hebben, betekent dat je zelf de koers van je leven uitzet. Je kunt alleen een duidelijke koers voor je leven uitzetten, als je weet wat je doel is. Het blijkt dat mensen die controle over hun leven ervaren en doelen hebben, langer leven. Over een periode van 14 jaar kan de mate waarin je controle over je leven ervaart de kans op sterfte met minimaal 10% verlagen. Controle hebben over je leven zorgt ervoor dat je minder angst en stress ervaart. Het hebben van duidelijke doelen en het uitvoeren van vooropgestelde acties vergroot de ervaren mate van controle over je leven.

De ervaren mate van controle over je leven verlengt je leven
Duidelijke doelen vergroten de mate van controle
Controle hebben over je leven betekent dat je zelf controle hebt over de richting van je leven. Mensen die controle hebben over hun leven, hebben duidelijke doelen in leven. Vervolgens kiezen de mensen met duidelijke doelen de manier waarop ze aan hun doelen werken; zij kiezen de acties die nodig zijn en voeren deze acties uit om aan hun doelen te werken.

Mensen zonder controle ervaren angst en stress
Mensen die controle hebben over hun leven ervaren minder angst, dan mensen die geen controle hebben over hun leven. Angst zorgt voor een extra aanmaak van stresshormonen. Constant verhoogde bloedspiegels van stresshormonen vergroten de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten, veroorzaken celveroudering en verzwakken het immuunsysteem waardoor de kans op het krijgen van bepaalde vormen van kanker wordt vergroot.

Mensen die controle hebben over hun leven ervaren minder angst en stress, omdat zij zelf duidelijke doelen en acties hebben geformuleerd. Zij weten daardoor waar ze aan moeten werken en wat zij kunnen verwachten. Mensen met controle bepalen in zekere zin hun toekomst en zijn niet uitgeleverd aan de goden.

Hoe krijg je controle over je leven?
Nu duidelijk is geworden wat voor invloed controle over je leven kan hebben, wil je wellicht ook meer controle over je leven hebben. Om meer controle te krijgen over je leven moet je doen wat mensen doen die al veel controle hebben over hun leven. Hieronder wordt aangegeven hoe je meer controle over je leven kan krijgen.

Begin met duidelijke doelen
Om meer controle over je leven te krijgen, moet je in vier deelgebieden van je leven doelen opstellen. Deze vier deelgebieden van je leven zijn:

 1. Gezondheid
 2. Werk en financiën
 3. Familie
 4. Vrienden

Per gebied moet je een doel opschrijven wat je over 10 jaar bereikt wil hebben. Het doel wat je opschrijft moet meetbaar en realistisch zijn. Ook moet je doel specifiek zijn. Probeer dus per gebied duidelijk aan te geven wat je exact wil.

Verdeel je doelen in kleinere doelen
Nu je per deelgebied een doel hebt geformuleerd, moet je voor elk doel subdoelen formuleren. Formuleer voor elk doel een subdoel wat je binnen een maand, een jaar, drie jaar en vijf jaar bereikt wil hebben. Deze kleinere doelen dienen als mijlpalen. Deze mijlpalen zorgen ervoor dat je je doelen kleiner maakt, waardoor ze eenvoudiger te bereiken zijn en je eerder aan je doelen gaat werken.

Formuleer per subdoel acties
Nu je subdoelen hebt geformuleerd, formuleer je voor de subdoelen die je binnen een maand bereikt moeten hebben alle acties die je moet uitvoeren. Als je je subdoel hebt bereikt, formuleer je alle nieuwe acties voor de subdoelen die je over een jaar bereikt moet hebben. Hetzelfde doe je op termijn met je subdoelen van drie, vijf en tien jaar.

Begin met je eerste acties en zet door
Nu je alle acties hebt opgeschreven om je eerste subdoel te bereiken, hoef je alleen maar je eerste acties uit te voeren. Voer dus de eerste acties uit en zet door als het moeilijk wordt.

Tot slot
Het is belangrijk dat je al je doelen, subdoelen en acties opschrijft. Hierdoor is duidelijk waar je controle over wil krijgen in je leven. Het is nog mooier als je ook de gevolgen van je acties opschrijft, zodat je nog meer inzicht krijgt in wat effectief en minder effectief is gebleken. Hierdoor kun je betere toekomstige acties bedenken en wederom opschrijven.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Vergeven verlengt je leven

Hoe oud word ik en hoe oud kan ik worden

Kalm blijven verlengt je leven

Tien stappen om miljonair te worden

Bronnen:

Psychol Aging. 2011 Sep;26(3):559-75.
managejezelf.nl/Levensdoel bepalen

Positief zijn verlengt je leven

Het blijkt dat positief in het leven staan je leven kan verlengen met wel 10 jaar! Positief zijn, betekent dat je doorgaans positieve gevoelens zoals optimisme, blijdschap, tevredenheid en een gevoel van controle ervaart. Positieve mensen leven langer, omdat zij minder stress ervaren, dan negatieve mensen. Ook leven positieve mensen langer, omdat zij gezonder leven. Positieve mensen eten gezonder, bewegen meer, roken en drinken minder alcohol, dan negatieve mensen. Omdat positiviteit je leven verlengt, is het goed om te weten hoe je positiever kunt worden.

Positieve mensen leven langer en in betere gezondheid
Welke kenmerken hebben positieve en negatieve mensen?
Mensen die over het algemeen positief zijn lever gemiddeld 10 jaar langer, dan mensen die over het algemeen negatief zijn. Je bent positief als je over het algemeen positieve emoties hebt. Positieve gevoelens zijn:

 • Blijdschap
 • Tevredenheid
 • Een gevoel van controle
 • Optimisme, optimisme is het gevoel dat de acties die je onderneemt, goed uit zullen pakken

Negatieve gevoelens zijn:

 • Verdriet
 • Angst
 • Boosheid, woede
 • Walging
 • Een gevoel van verlies van controle
 • Pessimisme, pessimisme is het gevoel dat de acties die je onderneemt, slecht uit zullen pakken, of geen effect hebben

Waarom leven positieve mensen langer, dan negatieve mensen
De reden dat positieve mensen gemiddeld 10 jaar langer leven dan negatieve mensen is tweeledig. Enerzijds ervaren positieve mensen minder stress, anderzijds leven positieve mensen gezonder, dan negatieve mensen.
Wanneer mensen stress ervaren, komen er stresshormonen (cortisol, adrenaline en noradrenaline) vrij. Stresshormonen vernauwen de bloedvaten en verhogen de hartslag en bloeddruk. Hierdoor moet het hart harder werken en neemt de kans op hart- en vaatziekten toe. Ook zorgen hogere spiegels van stresshormonen in het bloed voor een slechter herstel van cellen en verouderen cellen sneller. Ook zorgen stresshormonen ervoor dat het immuunsysteem minder goed werkt en mensen vatbaarder worden voor infecties en bepaalde vormen van kanker.
Ook leven mensen die positief zijn gezonder, omdat zij denken dat gezond leven een positieve invloed heeft op hun leven. Negatieve mensen denken over het algemeen dat gezond leven helemaal geen invloed heeft op hun leven. Positieve mensen eten gezonder, bewegen meer en roken en drinken minder, dan negatieve mensen.

Hoe kun je positiever worden?
Nu duidelijk is geworden dat positief zijn je leven met wel 10 jaar kan verlengen, is het aan te raden om te leren hoe je positiever kunt worden. Hieronder worden enkele tips gegeven hoe je positiever kunt worden.

Neem controle
De mate waarin je controle ervaart over je leven, maakt dat je jezelf positiever voelt.
Zoek dus uit op welke factoren in je leven je controle kunt nemen en waar je geen controle op kunt hebben. Richt je aandacht op die factoren waar je controle over kunt nemen en richt geen aandacht op die zaken waar je geen controle hebt. Wanneer je aandacht besteedt aan die zaken waar je ook controle over kunt hebben, neemt de mate waarin je controle hebt toe. Hierdoor krijg je steeds meer controle en ga je jezelf steeds beter voelen.

Bekijk het eens van de andere kant
Probeer mogelijke tegenvallers altijd positief te bekijken. Dat kan bijvoorbeeld door na te denken wat je van een tegenvaller hebt geleerd.

Praat en denk op een positieve manier
Je bent zelf helemaal vrij om te bepalen waar je aan denkt en hoe je over bepaalde zaken denkt. Door aan positieve zaken te denken en daar ook positief over te denken, ga je jezelf ook positiever voelen.
Door positief te praten, ga je ook positief denken. Schenk verder meer aandacht aan alles wat goed gaat in je leven. Hierdoor ga je ook weer positiever praten en kom je in een opwaartse spiraal.

Lach, geef en accepteer complimenten
Door veel te lachen, worden die gebieden in je hersenen geactiveerd die maken dat je jezelf goed voelt. Geef verder andere mensen complimenten. Zo zullen andere mensen je aardiger vinden en doen aardiger tegen je, waardoor jij je goed gaat voelen. Probeer tenslotte complimenten ook te accepteren. Wuif complimenten niet weg, maar zeg: dankjewel voor het compliment.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Calorische restrictie (minder eten) verlengt je leven

Geen tv-kijken verlengt je leven

Kalm blijven verlengt je leven

Controle over je leven verlengt je leven

Bronnen:

J Pers Soc Psychol. 2001 May;80(5):804-13.
Arch Gen Psychiatry. 2004 Nov;61(11):1126-35.

Kalm blijven verlengt je leven

De mate waarin je kalm kunt blijven, is een maat voor emotionele stabiliteit. Kalmte kan ook worden uitgedrukt in de neiging tot neuroticisme. Neuroticisme, of emotionele labiliteit/stabiliteit is een van de vijf persoonlijkheidskenmerken van de ‘Big Five’. De andere persoonlijkheidskenmerken zijn autonomie, extraversie/introversie, mildheid en consciëntieusheid (zorgvuldigheid, ordelijkheid). Het blijkt dat kalme mensen doorgaans langer leven, doordat waarschijnlijk het parasympatisch zenuwstelsel doorgaans actiever is, dan het sympatische zenuwstelsel. Het parasympatisch zenuwstelsel zet het lichaam in een rust- en herstelstand. Het sympatische zenuwstelsel zet het lichaam in een actiestand. Ook gaan kalme mensen gezonder met stress om.

Wat is kalmte?
Kalmte wordt ook wel emotionele stabiliteit genoemd. Het tegenovergestelde van kalmte is neuroticisme, oftewel emotionele labiliteit. Kalmte, of neuroticisme is een van de persoonlijkheidskenmerken van de ‘Big Five’.
Mensen die emotioneel instabiel zijn en dus hoog scoren op neuroticisme ervaren sneller en meer stress. Ook ervaren emotioneel instabiele mensen sneller schuld- en angstgevoelens en gaan slechter om met tegenslagen.
Mensen die emotioneel stabiel zijn, zijn doorgaans kalm en voelen zich ook kalm en evenwichtig. Ook hebben zij minder snel stress en ervaren stress minder heftig. Ook gaan emotioneel stabiele mensen gezonder om met stress. De manier van omgaan met stress wordt een Copingstijl genoemd.
De mate waarin mensen kalm zijn, kan gemeten worden met de ABV, NEO-PI-R en EPQ.

Hoe kan kalmte het leven verlengen?
Mensen die kalm zijn leven doorgaans langer. Dit komt enerzijds omdat mensen die kalm zijn minder snel stress ervaren en anderzijds omdat kalme mensen gezonder met stress omgaan. Zodra wij worden blootgesteld aan prikkels kan het lichaam hierop reageren door het aanmaken van stresshormonen. Stresshormonen zetten het lichaam in een grotere versnelling; de hartslag en bloeddruk gaat omhoog, we gaan sneller ademen. Veel stresshormonen zorgen ervoor dat het lichaam sneller veroudert. Verder gaan kalme mensen beter met stress om. Kalme mensen proberen naar oplossingen te zoeken en kiezen vaak gezonde strategieën om de stressgevoelens te verlagen. Kalme mensen gaan bijvoorbeeld sneller een stuk wandelen, hardlopen, fietsen of een andere sport beoefenen, terwijl emotioneel instabiele mensen stressgevoelens verlagen met ongezond gedrag, zoals roken, ongezond eten en alcohol drinken.
Verder lijken emotioneel instabiele mensen situaties ook eerder negatief te bekijken, terwijl emotioneel stabiele mensen situaties eerder positief bekijken.

Hoe kun je kalmer worden?
Je kunt kalmer worden door te doen zoals kalme mensen doen dus minder snel stress ervaren en gezond met stress omgaan. Stress kun je verminderen en tegengaan door regelmatig rust te nemen en goed te slapen. Realiseer je verder dat de stress tijdelijk is en zeker niet het einde van de wereld. Zoek ook naar oplossingen wanneer je stress ervaart. Het zoeken naar oplossingen verlaagt stress. Het zoeken naar oplossingen kun je doen door onderstaande stappen te doorlopen:

 • Maak een lijst van alle taken die je op een dag doet
 • Schat voor elke taak in hoeveel stress deze veroorzaakt, door elke taak een label hoog, gemiddeld, laag stresstaak te geven
 • Geef bij die taken die veel stress veroorzaken aan waarom dat is
 • Probeer de oorzaak van de stress weg te nemen, of te verminderen

Verder wanneer je stress ervaart, is het aan te raden om hier op een gezonde manier mee om te gaan. Hieronder staan enkele gezonde suggesties voor het beter omgaan met stress:

 • Ga met je fiets naar het werk
 • Neem een gezonde lunch mee naar je werk
 • Loop tijdens je lunchpauze een flink stuk
 • Ga na je werk nog sporten
 • Drink geen alcohol
 • Ga wat eerder naar bed

Lees en luister ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Vergeven verlengt je leven

Hoe oud word ik en hoe oud kan ik worden

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

Bronnen:

longevity.about.com
Psychosom Med. 2009 May;71(4):385-94.

Vergeven verlengt je leven

Het vergeven van mensen verlengt je leven. Ook het geloof in iemand die jouw misstappen vergeeft, verlengt je leven. Mensen vergeven, verbetert de gezondheid van hart en bloedvaten en aangezien hart- en vaatziekten een van de belangrijkste doodsoorzaken zijn, beschermt vergeven tegen de ontwikkeling van deze ziekten. Het verlengen van je leven door anderen te vergeven, is echter alleen effectief als degene die jegens jouw een misstap heeft begaan duidelijk spijt heeft en ook op zoek is naar vergiffenis. Iemand vergeven betekent niet automatisch dat de relatie weer goed is.

Mensen vergeven verlengt je leven
Vergeven verbetert de gezondheid van hart- en bloedvaten
Anderen vergeven heeft duidelijke positieve gezondheidseffecten. Het tegenovergestelde is echter ook waar; gevoelens van wrok heeft duidelijke negatieve gezondheidseffecten. Anderen kunnen vergeven, verlaagt de hoeveelheid stresshormonen zoals adrenaline en noradrenaline in het bloed. Doordat de hoeveelheid stresshormonen verlaagt, ontspannen de bloedvaten en hoeft het hart minder hart te werken, daardoor daalt de bloeddruk en hoeft het hart minder hart te werken. Door te vergeven, neemt het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten met ruim 10% af.

Conditioneel en onconditioneel vergeven
De beschermende werking van vergeven op hart- en bloedvatgezondheid is echter alleen effectief als degene die je vergeeft ook duidelijk spijt heeft van zijn daden. Deze vorm van vergeven wordt conditioneel vergeven genoemd. Mensen vergeven die geen spijt hebben van hun daden heeft geen levensverlengend effect. Deze vorm van vergeven wordt onconditioneel vergeven genoemd.

Mensen die geloven leven gemiddeld langer
Ook mensen die geloven dat zij worden vergeven voor hun daden leven gemiddeld langer. Dit is goed nieuws voor mensen die religieus zijn en geloven in een entiteit die heb vergeeft voor al hun daden. Geloven in een entiteit die onvoorwaardelijk vergeeft, verlaagt het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten ook met ongeveer 10%.

Hoe kan ik mensen vergeven?
Nu duidelijk is geworden dat conditioneel vergeven je leven verlengt, is het wellicht een idee om mensen die spijt hebben van hun daden jegens je te vergeven. Mensen vergeven kan echter lastig zijn. Voor dat wordt in gegaan op hoe je mensen kunt vergeven, wordt beschreven wat vergeven is.

Wat is vergeven?
Bij vergeven is het belangrijk om het doel duidelijk te hebben. Bij vergeven draait het om jezelf. Je vergeeft alleen om jezelf beter te voelen! Vergeven betekent dat hetgeen de ander je heeft aangedaan niet langer persoonlijk te nemen en niet langer de ander verantwoordelijk te stellen voor jouw negatieve gevoelens. Door steeds aan de rotstreken te denken die een ander je heeft aangedaan, geef je de ander macht over jou en je gevoelens. Vergeven betekent absoluut niet dat je het verleden vergeet, of dat de relatie met de ander weer goed moet worden. Vergeven hoeft niet tot verzoening te leiden. Je hoeft zelfs geen contact te zoeken met de ander om diegene te vergeven.

Hoe kun je vergeven?
Om goed te kunnen vergeven, moet eerst het doel van vergeven helder zijn. In de vorige alinea is duidelijk beschreven wat het doel van vergeven is. Vervolgens schrijf je al die misstappen op die iemand jegens jou heeft begaan. Daarna schrijf je op wat dat met je heeft gedaan, met andere woorden hoe voel(de) je hierbij? Wanneer je dit allemaal hebt opgeschreven, kun je uiteindelijk degene die de misstappen heeft begaan vergeven. Om de ander te vergeven is het niet noodzakelijk om daadwerkelijk mondeling, of schriftelijk contact te zoeken met deze persoon. Je kunt ook hardop zeggen dat je deze persoon vergeeft, of het opschrijven. Tenslotte is het belangrijk om ook jezelf te vergeven.

Lees en luister ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Hoe oud word ik en hoe oud kan ik worden

Geen tv-kijken verlengt je leven

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

Bronnen:

J Behav Med. 2011 Jun 25.
www.psychologiemagazine.nl

Tien stappen om miljonair te worden

Misschien denk je dat het onmogelijk is om miljonair te worden. Iedereen kan echter met de juiste inzet en mentaliteit miljonair worden. Miljonair worden is simpel, maar zeker niet eenvoudig. Vergeet dus de snelrijk-ideeën en denk-jezelf-rijk-concepten. Miljonair worden is een langdurig, soms moeizaam proces, waarvoor je hard moet werken. Succesvol worden, is echter voorspelbaar. Door bepaalde acties uit te voeren, is succes een logisch gevolg. Om ‘self made miljonair’ te worden, moet je dus dezelfde vergelijkbare acties verrichten als andere ‘self made miljonairs’. Dit principe is gebaseerd op de wet van oorzaak en gevolg. Miljonair worden is het gevolg van de juiste stappen uitvoeren. De onderstaande 10 stappen hebben de meeste miljonairs ook gevolgd in hun weg naar rijkdom. Als jij deze 10 stappen ook uitvoert, word je op termijn ook miljonair.

Stap 1: Betaal eerst jezelf uit
Door vanaf je allereerste werkdag maandelijks 150 euro te sparen en te investeren in een beleggingsfonds met gemiddeld 10% gedurende je gehele werkzame leven, zorg je ervoor dat je miljonair bent, zodra je met pensioen gaat. Dit betekent dat iedereen miljonair kan worden!
Het blijkt echter dat wanneer mensen meer geld verdienen, zij ook meer geld uitgeven. Dit wordt de wet van Parkinson genoemd.
De grootte van het inkomen heeft een minder grote invloed op hoeveel mensen kunnen sparen, dan het vermogen van mensen om te besparen op de uitgaven die zij doen. Mensen die besparen op hun uitgaven, betalen eerst zichzelf uit. Met eerst jezelf uit betalen wordt bedoeld dat je eerst geld moet sparen en beleggen, voordat je nutteloze en niet noodzakelijke spullen koopt. Je kunt echter alleen sparen en beleggen, als je meer geld overhoudt, dan dat je uitgeeft. Het is dus belangrijk dat je kritisch kijkt naar alle uitgaven die je doet en welke uitgaven echt noodzakelijk zijn. Schrap vervolgens alle uitgaven die niet nodig zijn. Kijk vervolgens ook naar alle verzekeringen en abonnementen die je hebt en ga op onderzoek uit, of er geen goedkopere, maar even goede alternatieven zijn. Lees: 18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen voor handige bespaartips,
Als je moeite hebt met sparen begin dan met 1% van je netto-inkomen maandelijks te sparen. Stel je verdient 1500 euro per maand spaar dan maandelijks 15 euro, oftewel 50 eurocent per dag. Als dit je goed afgaat, verhoog dan het spaarbedrag naar 2% van je netto-inkomen. Als je dit goed afgaat, verhoog dan het spaar bedrag naar 3% van je netto-inkomen etc. Je zult merken dat sparen je steeds makkelijker afgaat en dat je binnen vijf jaar 10% van je netto-inkomen spaart.

Stap 2: Dream big
Door grote dromen te hebben, maak je krachten in jezelf los die je niet voor mogelijk hield. Door grote dromen te hebben en deze in praktijk te willen brengen, stel je belangrijke doelen op die je leven in een grotere versnelling zetten. Door positieve grote dromen te hebben, is het eenvoudiger om te weten wat je wil en krijg je meer zelfvertrouwen. En: door te weten wat je wil, kun je beter in kaart brengen wat je moet doen om deze dromen te bereiken.
Stel jezelf dus eens de volgende vragen:

 • Als er geen rem op je mogelijkheden en het soort leven wat je wil hebben zat, wat zou je dan willen?
 • Wat zou je zeker willen hebben, als je zeker zou weten dat je niet zou falen?
 • Hoe zou je leven er in het ideale geval over vijf jaar eruit zien?
 • Wie zijn belangrijke mensen in je leven en waarom?
 • Welke opleidingen en trainingen heb je afgerond?
 • Welke boeken heb je gelezen?
 • Waar ben je ontzettend goed in?
 • Welke hobby’s heb je?
 • Hoe zou je ideale baan eruit zien?
 • Hoe ziet je ideale huis eruit?
 • Welke acties zou je hebben ondernomen om bovenstaande dromen te realiseren?

Beschrijf op alle bovenstaande vragen een antwoord en denk nog niet of iets wel, of niet kan.

Stap 3: Stel heldere doelen op
Het blijkt dat succesvolle mensen zeer doel- en resultaatgericht zijn. Je kunt echter alleen doel- en resultaatgericht zijn als duidelijk is wat je doelen zijn. Bij stap 2 is duidelijk geworden wat je heel erg graag wil en bij de laatste vraag bij stap 2 duidelijk is geworden welke acties je moet ondernemen.
Beschrijf nu tien heldere voor jou belangrijke doelen die je binnen vijf jaar wil bereiken. Bij het opstellen van goede doelen is het belangrijk dat je exact beschrijft wat je wil bereiken en voor welke datum je het doel bereikt wil hebben. Op basis van de doelen die je hebt beschreven, beschrijf je bij elk doel ook subdoelen. Een subdoel kun je beschouwen als een mijlpaal. Beschrijf bij elk doel minimaal vijf subdoelen, waarbij je het eerste subdoel van elk doel binnen een jaar vanaf vandaag moet liggen.
Nu je je doelen en subdoelen hebt beschreven, is het belangrijk dat je dagelijks aan je doelen herinnert wordt. Het beste kun je dit doen door je doelen op een A4-tje te schrijven en bij je te bewaren en dagelijks voordat je dag begint aandachtig te lezen.

Stap 4: Neem verantwoordelijkheid
Je had het misschien al door; maar alleen jijzelf bent verantwoordelijk voor het geluk en succes in je leven. Deze verantwoordelijkheid heb je gelukkig al genomen door bij stap 3 belangrijke doelen en subdoelen op te schrijven. Je hebt echter nog niet beschreven op wat voor manier je verantwoordelijkheid neemt voor het bereiken van deze (sub)doelen. Om je doelen te bereiken moet je namelijk actie ondernemen. Het is dus belangrijk dat je nu bij elk subdoel de acties beschrijft die je moet ondernemen om het desbetreffende subdoel te bereiken.
Nu je de acties hebt beschreven, moet je bij elk subdoel zo snel mogelijk beginnen om de eerste actie die je hebt beschreven uit te gaan voeren.

Stap 5: Word de beste
De toppers binnen een onderneming, bepaald vakgebied en/of topondernemers ontvangen een groter inkomen, dan de middelmaat. Probeer dus de top van je vakgebied te bereiken. Om de top van je vakgebied te bereiken worden hieronder een aantal tips gegeven:

 • De top van je vakgebied bereiken is een stuk makkelijker als je weet wat je leuk vindt. Probeer er dus in de eerste plaats achter te komen wat je leuk vindt
 • Neem geen genoegen met werk van gemiddelde kwaliteit van jezelf, maar probeer de belangrijkste taken van je werk beter te doen, dan hoe je het nu doet
 • Probeer de belangrijkste vaardigheid waarmee jij je inkomen verdient te verbeteren
 • Werk harder. Mensen die hard werken, werken niet per definitie langer. Mensen die hard werken, werken juist aan die taken die het belangrijkste zijn. Stel dus prioriteiten en besteedt je tijd aan die taken die het belangrijkste zijn. Zorg ervoor dat je je deadlines haalt. Werk ook de gehele tijd dat je geacht wordt om aan het werk te zijn
 • Blijf jezelf ontwikkelen; oftewel life long learning! Besteed dagelijks tijd aan jezelf ontwikkelen en onthoud: hoe meer je leert, des te makkelijker je leert. Leren zorgt voor leiden. Lees dagelijks minimaal drie kwartier vakliteratuur. Drie kwartier lezen staat gelijk aan ongeveer 20 bladzijden per dag lezen. Op jaarbasis lees je dus 7300 bladzijden. Dit zijn jaarlijks tot wel 20 boeken binnen je vakgebied
 • Leer van de beste collega’s. Vraag aan collega’s die al ontzettend goed zijn, of zij jou willen coachen

Stap 6: Denk altijd aan je klanten
Tevreden klanten komen graag bij je terug. Probeer dus de klantentevredenheid te verbeteren. In de eerste plaats moet je echter weten wie je klanten zijn. Als je in kaart hebt gebracht wie je klanten zijn, moet je weten hoe je de klantentevredenheid kunt verbeteren.

Stap 7: Doe het belangrijkste eerst
Bij stap 5 is al beschreven dat je moet prioriteren. Prioriteren betekent dat je datgene het eerste en beste doet wat het belangrijkste is om je doelen te bereiken. Concentreer je dus op de belangrijkste zaken en doe niets anders dan werken aan belangrijke zaken. Door onderstaande vier acties uit te voeren, wordt het eenvoudiger om het belangrijkste als eerste te doen:

 1. Maak een lijst van alle activiteiten die je doet
 2. Breng in kaart welke activiteiten bijdragen aan het bereiken van je doelen
 3. Breng in kaart welke van deze activiteiten de belangrijkste activiteit is voor het bereiken van je doel, of doelen
 4. Begin met de belangrijkste activiteiten van je lijst

In onze huidige maatschappij is het moeilijk om jezelf niet te laten afleiden door, internet, smartphone, MP3-speler, televisie, vrienden en collega’s. Het vraagt karakter, discipline en  wilskracht om niet te toe te geven aan korte termijn bevrediging en aan je doelen te werken. Probeer daarom op de momenten dat het moeilijk is te denken aan je dromen en lees je doelen nog een keer.
Nu is duidelijk geworden wat je belangrijkste activiteiten zijn. Probeer deze belangrijke activiteiten zo snel mogelijk af te ronden. Lever echter wel de grootste kwaliteit. Als de  belangrijke activiteiten die je uitvoert voor je werk sta je bekend als een medewerker die snel een hoge kwaliteit levert. Doordat je snel hoge kwaliteit levert, val je bij je leidinggevende op en maak je sneller promotie en verdien je sneller een hoger salaris.

Stap 8: Hou rekening met tegenslagen
Breng naast alle activiteiten die je moet uitvoeren ook alle mogelijke moeilijkheden en hordes in kaart. Wanneer je alle moeilijkheden en hordes in kaart hebt gebracht, bedenk dan vervolgens meerdere strategieën hoe je deze moeilijkheden kunt oplossen. Als je vantevoren al mogelijke oplossingen voor moeilijkheden in kaart brengt, zet je namelijk makkelijker door als je geconfronteerd wordt met een tegenslag. Ook laat je jezelf niet meevoeren door de waan van de dag, maar blijf je aandacht houden voor de doelen die je wil bereiken. En tenslotte lijd je niet voor het lijden wat je vreest en heb je geen faalangst meer. Je hebt namelijk al in kaart gebracht waar de moeilijkheden zitten om je doelen te bereiken en je hebt al oplossingen voor deze moeilijkheden bedacht.

Stap 9: Werk aan je gezondheid
Wanneer je gezond en fit bent, kun je harder werken en daardoor sneller je doel om miljonair te worden, bereiken. Verder geniet je meer van je vermogen als je gezond en fit bent. Werk dus even hard aan het bereiken van je doelen als aan je gezondheid.
Door gezond te eten en veel te bewegen vergroot je de kans om gezond en fit te worden, of te blijven. Om gezond te eten moet je voedingsmiddelen met zout, suiker en witte bloem vermijden en het aandeel groente, fruit, noten, magere zuivelproducten, vette vis en magere vleessoorten vergroten. Eet dagelijks minimaal vijf opscheplepels groente en vier stuks fruit. Eet verder een klein handje ongezouten noten per dag. Drink, of eet een halve liter magere melkproducten per dag en eet wekelijks 300 gram vette vis.
Beweeg verder dagelijks minimaal 60 minuten, waarbij je 30 minuten minimaal matig intensieve duurinspanning en 30 minuten intensieve krachttraining verricht.

Stap 10: Ontwikkel je discipline, wilskracht en doorzettingsvermogen
Gedisciplineerd zijn, is de belangrijkste eigenschap die je moet ontwikkelen om je doelen te bereiken. Door gedisciplineerd te zijn, bereik je al je doelen. Zonder discipline bereik je geen enkel doel. Gedisciplineerd zijn, betekent dat je doet wat je moet doen, wanneer je het moet doen, of je er nu zin in hebt of niet. Gedisciplineerd zijn, is het uitstellen van korte termijn bevrediging, om te werken aan je doelen en dromen.

Lees en luister ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Verminderen van schulden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

21 Success Secrets of Self Made Millionaires

Help jezelf door een ander te helpen

Door een ander te helpen, help je jezelf vaak ook. Ongevraagd een betekenisvolle gunst verlenen, brengt je vaak drie verschillende belangrijke voordelen. De drie voordelen van een betekenisvolle gunst verlenen zijn: dat je aardiger gevonden wordt, dat mensen je graag op een of andere manier terug willen en betalen en het belangrijkste je voelt jezelf goed als je iemand anders helpt. Door de drie voordelen van een ander helpen, kom je zowel in je loopbaan als in het leven verder.

Je wordt aardig gevonden
Door ongevraagd een betekenisvolle gunst voor iemand te verlenen, word je aardig gevonden. En het is bekend dat als mensen je aardig vinden over het algemeen ook positief over je denken. Omdat mensen positief over je denken, zullen zij ook op een positieve manier over je praten met anderen, bijvoorbeeld collega’s, of je baas.
Omdat mensen over de gehele linie positief over je zijn, dichten zij naast je sympathieke voorkomen je ook andere waardevolle eigenschappen toe. Dit effect wordt het halo-effect genoemd. Het halo-effect is ontdekt door de psycholoog Edward Thorndike. Het tegenovergestelde van het halo-effect is het horn-effect.
Als mensen je dus aardig vinden, denken zij ook sneller dat je erg goed bent in je werk. Vervolgens zullen zij dan sneller je naam noemen als jouw specifieke deskundigheid ergens om wordt gevraagd. Door dus een gunst te verlenen, word je dus sneller gezien als een deskundige werknemer.

Mensen willen niet in de schuld staan
Door ongevraagd een betekenisvolle gunst te verlenen, voelen mensen voor wie je de gunst hebt verleend dat zij je nog iets schuldig zijn. Dit principe wordt wederkerigheid genoemd. Wederkerigheid betekent dat mensen een sociale verplichting voelen om iets voor je terug te doen, anders denken zij dat zij van je stelen.
Het principe van wederkerigheid kent zijn oorsprong in de tijd dat er nog geen geld bestond en het economisch verkeer gebaseerd was op ruilhandel. Mensen moesten elkaar toen vertrouwen dat als zij iets deden voor een ander, dat de ander iets voor hen terug zou doen. De bakker gaf bijvoorbeeld brood aan de schoenmaker, als de bakker er op kon vertrouwen dat de schoenmaker zijn schoenen zou maken.
Hoewel ruilhandel niet meer bestaat, zie je het principe van wederkerigheid nog steeds in alledaagse gebruiken. We vragen bijvoorbeeld iemand op visite als we bij deze persoon op visite zijn geweest.
Het mooie van het wederkerigheidsprincipe is dat je vaak om een iets grotere gunst kunt vragen, dan dat je in eerste instantie hebt gevraagd. Je krijgt dus als het ware rente op de gunst die je hebt verleend. Wel moet degene van wie je een gunst terugvraagt nog weten dat je hem, of haar een gunst hebt verleend, wacht dus niet te lang.

Je voelt jezelf goed
Het blijkt dat je jezelf goed als je iets krijgt, maar dat je jezelf nog veel beter voelt als je iets weggeeft. Een gunst verlenen, is hetzelfde als iets weggeven. Door iets te doen voor een ander neemt je zelfrespect toe en wanneer je zelfrespect toeneemt, neemt ook je zelfvertrouwen toe.
Wanneer je veel zelfvertrouwen hebt, denk je positief over jezelf en straal je dit ook uit. Andere mensen waaronder collega’s en leidinggevenden vinden positieve mensen over het algemeen aardiger en gaan graag met je om. Door het halo-effect denkt je leidinggevende dat je een capabele werknemer bent en krijg je leukere en belangrijkere taken waar een hoger loon tegenover staat.

Lees en luister ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Omgaan met moeilijke mensen

Omgaan met moeilijke (schoon)familieleden

Hoe kun je positiever worden?

Positief zijn verlengt je leven

Bronnen:

Robert B. Cialdini, (2007), Influence, The Psychology of Persuasion

Assertiviteit leren in een assertiviteitstraining

Assertiviteitstrainingen: je komt ze online in allerlei soorten en maten tegen. Natuurlijk kun je een online les volgen, een boek lezen of meedoen aan een groepstraining. Het meeste baat heeft men echter in een persoonlijke assertiviteitstraining, op jou specifiek van toepassing zodat je echte handvatten krijgt in je leven en je direct aan de slag kunt met het verhogen van je assertiviteit. Hoe pak jij je sociale situaties aan en hoe zorg je er voor dat je niet met lege handen blijft staan, leer ‘nee’ zeggen en zorg dat je weerbaarder wordt zodat je minder vaak met dat nare gevoel achterblijft.

Wat is assertiviteit?

Assertiviteit is een mooi woord, eentje waarbij je misschien direct een gedachte hebt van iemand die overal overheen walst en altijd haantje de voorste is, die alles voor elkaar krijgt zoals hij of zij wilt. Toch is assertiviteit niet vooral dat, wat je bedenkt is vooral negatief. Denk je zelf nooit achteraf: ‘had ik nu maar gewoon dit of dat gezegd, dan zat ik hier nu niet mee opgescheept’. Een gedachten die misschien vaker voorkomt dan je zou willen. Assertiviteit helpt je hierbij. Door assertief te zijn deel je je gedachten en gevoelens op een directe maar wel gepaste wijze. Zo kom je op voor je eigen belang maar stoot je niemand voor het hoofd. Helder uitleggen en respectvol omgaan met verzoeken kan een hoop irritaties en frustraties voorkomen.

Assertief: het midden tussen subassertief en agressief

Assertiviteit wordt vaak verward met agressief gedrag waarbij allen maar rekening wordt gehouden met de eigen belangen maar niet met die van een ander.Toch is het bij assertiviteit dat er zeker ook rekening wordt gehouden met de belangen van een ander, bij subassertief gedag zorgt er juist voor dat je geen rekening houdt met je eigen belangen en alleen maar met die van een ander. Assertiviteit houdt zich dus mooi in het midden.

Wanneer assertief zijn?

Assertiviteit komt ten goede in zowel je privé als zakelijk leven. Er zijn namelijk verschillende situaties waarbij assertiviteit goed toe te passen is. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je negatieve feedback wilt geven aan iemand waar je je bijvoorbeeld aan stoort of waar je last van hebt. Ook kan het zijn dat je simpelweg een andere mening hebt. Daarnaast kan assertiviteit ook van pas komen wanneer je eigenlijk een verzoek wilt weigeren of juist een ander een verzoek wilt doen tot iets. Belangrijk bij assertiviteit is het onderbouwen met de juiste argumenten en standpunten.

Een assertiviteitstraining

Het kan erg lastig zijn een goede balans te vinden tussen het opkomen voor je eigen belangen en die van een ander. Vaak zijn hier dan ook diepere gevoelens en ook karaktereigenschappen die hier bij komen kijken. Denk aan schaamte, schuldgevoel, onzekerheid en angst. Toch is het rationeel gezien niet nodig deze gevoelens te hebben, juist daarom ontstaat er ook die frictie en kan het zijn dat je ontevreden bent met je eigen gedrag. Leren rationeel denken in situaties waar je assertief dient te zijn kun je namelijk wel trainen. Dat is juist wat er in een assertiviteitstraining wordt gedaan. Door praktische situaties te bespreken kan men in gaan zien dat het onnodig is altijd andermans belangen voorop te stellen of juist je eigen belangen wat minder naar voren te drukken.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Omgaan met moeilijke mensen

Omgaan met moeilijke (schoon)familieleden

Hoe kun je positiever worden?

Positief zijn verlengt je leven