Category Archives: Timemanagement en productiviteit

Wat is productiviteit? Meer geld verdienen

Productiviteit=geproduceerde waarde/tijd. Met andere woorden hoeveel waarde kun jij toevoegen binnen een bepaalde tijd. Productief zijn, is belangrijk voor werknemers, freelancers en bedrijven. Op basis van bovenstaande formule zijn er dus 3 manieren om productiever te worden. Enerzijds door meer waarde toe te voegen, anderzijds door dezelfde waarde in minder tijd te leveren en langer te werken. Er zijn dus verschillende manieren om productiever te worden. Aan de ene kant kun je sneller dezelfde waarde leveren, of langer werken. Aan de andere kant kun je meer waarde leveren. Beide methoden gaan we bekijken. Een hogere productiviteit heeft tot gevolg dat je meer geld gaat verdienen en de kans groter is dat je miljonair wordt.

Productiever worden door sneller en meer te werken
Door sneller en meer te werken, neemt de productiviteit toe. Wanneer je een bepaalde vaardigheid leert, waardoor je sneller kunt werken, neemt je productiviteit toe. Stel je moet voor je werk veel typen (teksten schrijven) en je tiksnelheid neemt toe van 50 naar 90 woorden per minuut. Je bent dan in staat om een tekst van 500 woorden in ruim 5 minuten te typen in plaats van 10 minuten. Ook door te stoppen met roken (je kunt meer tijd besteden aan werken), betere machines te gebruiken, minder te reizen etc… ben je in staat om sneller en meer te werken. Vaak vraagt productiever worden door sneller te werken een tijdsinvestering die je vooraf moet doen. Het vraagt tijd om tijd te sparen. Ook is binnen het verhogen van de snelheid van werken de wet van de verminderde meeropbrengsten geldig. Dit betekent dat je steeds meer tijd moet investeren, om nog maar een kleine tijdswinst te boeken in je productieproces. Het verhogen van de waarde kent deze limitatie niet.

Productiever worden door meer waarde te leveren
Maar wat is nu precies waarde binnen de definitie van productiviteit? Vaak wordt de sociaal wenselijke definitie van waarde gebruikt. Er wordt dan gesproken over de hoeveelheid taken die je hebt afgerond, de hoeveelheid en kwaliteit van projecten die je hebt afgerond etc… Vaak wordt de waarde van hetgeen dat je doet door een ander en niet jezelf bepaald. Misschien vind je het prima dat de waarde van je werkzaamheden zo wordt bepaald, maar misschien wil je zelf actief bezig zijn met wat de waarde van jouw werkzaamheden is. Om de waarde van jouw werkzaamheden te toetsen worden 4 kenmerken van waarde gebruikt. Deze kenmerken zijn: impact, duur, essentie en volume. Elk kenmerk wordt kort toegelicht.

Impact
Impact is de reikwijdte van je werkzaamheden. Hoe groter de reikwijdte van je werkzaamheden, des te groter is de waarde van je werkzaamheden. Onder reikwijdte wordt verstaan wie je allemaal bereikt met je werkzaamheden. De ontwikkeling van de eerste auto, de ontwikkeling van de mobiele telefoon etc… hebben een grote reikwijdte. Wat is de reikwijdte van jouw werkzaamheden? Bereikt je baas het resultaat van je inspanningen, je vrienden, je collega’s, je klanten? Hebben je inspanningen een grote impact op jezelf? Hoeveel mensen worden uiteindelijk bereikt met jouw inspanningen? 10, 100, 1000, nog meer?

Duur (hoe lang houdt de impact aan?)
Duur is de lengte waarin je geleverde werkzaamheden in de tijd nog impact hebben. Je geleverde werkzaamheden hoeven niet alleen op anderen langdurig effect te hebben, wat nog belangrijker is, is dat ze lang effect op jezelf moeten hebben. Misschien heb je door het doen van een nieuw project nieuwe vaardigheden geleerd, die je in lengte van dagen nog goed kunt gebruiken. Sommige werkzaamheden hebben langdurig effect op je omgeving en jezelf. Mensen bewonderen nu nog steeds de schilderijen van Van Gogh. De impact van de schilderijen van Van Gogh houden dus lange tijd aan? Hoe lang hebben jouw werkzaamheden na afronding nog effect? Een uur, een dag, een jaar, eeuwig?

Essentie
Met essentie wordt bedoeld wat het wezen van jouw werkzaamheden is. Wat is het kenmerk van de waarde die je levert? Vermaak je anderen? Verzorg je anderen? Maak je anderen beter? Leer je anderen mensen iets? Wanneer je de essentie weet van jouw werkzaamheden, is het belangrijk om te weten wat andere mensen dit waard vinden. Stel je zou geen maandsalaris ontvangen, hoeveel zouden anderen dan voor het resultaat van jouw werkzaamheden over hebben? Hoeveel willen ze betalen voor jouw inspanningen? Ben jij een van de weinigen die een bepaalde vaardigheid heeft, of ben je makkelijk vervangbaar? Hoe moeilijker je werkzaamheden door een ander gedaan kunnen worden, des te hoger de waarde van je werkzaamheden.

Volume
Volume zegt iets over de kwantiteit die je levert. Hoeveel lever je in een dag, week, jaar? Volume is eigenlijk een van de minder belangrijke onderdelen van waarde, terwijl daar vaak wel veel aandacht aan wordt besteed. Impact, duur en essentie zeggen veel meer over waarde. Je kunt in een uur op een geniaal idee komen, wat in lengte van dagen het leven van anderen kan beïnvloeden.

Tenslotte
In het begin van het artikel is de volgende formule voor productiviteit gegeven: productiviteit=waarde/tijd. Nu kunnen we deze formule specifieker invullen: productiviteit=(impact x duur x essentie x volume)/tijd.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Timemanagement met militaire precisie (CARVER)

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bronnen:

www.stevepavlina.com

 

Verdriedubbel je productiviteit, maak je carrière succesvol

Je kent vast het gevoel dat wanneer je terugkijkt op je werkdag, of –week dat je veel minder hebt gedaan, dan je had gehoopt. Wanneer je een succesvolle carrière (loopbaan), of succesvol, goedlopend bedrijf nastreeft, is je tijd je meest waardevolle bezit. Je inkomen is een direct resultaat van hoe je je tijd gebruikt. Je kunt niet meer tijd kopen, dan je is gegeven. Je kunt de tijd ook niet stil zetten, of vertragen. Tijd dus om je tijd zo goed mogelijk te gebruiken. Er is een simpel systeem waarmee je je productiviteit kunt verdriedubbelen. Je productiviteit verhogen, begint met in kaart brengen waar je je tijd nu aan besteedt. Vervolgens analyseer je de resultaten en bereken je je efficiëntieratio. Daarna ga je juist minder uren naar je werk om zo jezelf te dwingen wat echt belangrijk is.

Hou een gedetailleerd logboek bij
Je productiviteit verhogen, begint met inzicht krijgen in je huidige productiviteit. De ideale manier om inzicht te krijgen in je productiviteit is een logboek bijhouden. Niet alleen zorgt het bijhouden van een logboek voor meer inzicht in je productiviteit. Het kan zelfs al direct je productiviteit verhogen. In een logboek schrijf je exact de tijd op dat je start met een taak en stopt met een taak. Schrijf elke activiteit van minuut tot minuut op. Controleer je tussendoor je email, ga je naar het toilet, neem je pauze, dan moet je dat in je logboek opschrijven. Het is handig om een stopwatch te gebruiken om exact te kijken hoeveel tijd je aan je verschillende activiteiten besteedt. Op het einde van de dag zet je alle activiteiten die bij elkaar horen ook echt bij elkaar. Je groepeert dus de verschillende activiteiten. Vervolgens tel je de activiteiten binnen elke groep bij elkaar op en je berekent het percentage van je werkdag dat je aan elke groep van activiteiten besteedt. Wanneer je je totale productiviteit van de hele dag wilt weten, bereken je ook de tijd die je aan activiteiten buiten je werk besteedt. Bereken bijvoorbeeld hoeveel tijd je tv-kijkt op een dag. Probeer zo precies mogelijk te zijn in het bijhouden van je activiteiten en schrijf ze allemaal op. Schrijf op hoeveel tijd je aan email, telefoontjes, persoonlijke verzorging, surfen op het internet, tv-kijken etc…besteedt. Probeer een week lang een logboek bij te houden om een goed weekoverzicht te krijgen.

Analyseer je resultaten en bereken je persoonlijke efficiëntieratio (efficiëntiequotiënt)
Waarschijnlijk zullen de resultaten van je logboek je verrassen. Vaak blijken mensen maar rond de 20-25% van hun werkuren daadwerkelijk aan werk besteden. De rest van de tijd wordt besteed aan praten met collega’s, pauze nemen, lunchen, te vaak email controleren, nieuws bijhouden etc…Wanneer je weet hoeveel je daadwerkelijk aan je echte werk besteed en hoeveel uren per dag je op je werk bent, kun je je efficiëntieratio berekenen.

 • Efficiëntieratio=(de tijd dat je echt aan je werk besteed)/(de tijd dat je op je werk bent)

Ga minder uren werken om je efficiëntieratio te verhogen
Een goede aanpak om je efficiëntieratio te verbeteren is om juist in totaal minder uren aan je werk te besteden. Dit klinkt tegenstrijdig, maar is het niet. Wanneer je brein zich namelijk realiseert dat je tijd schaars is, moet het efficiënter met de beschikbare tijd om gaan. Wanneer je je totale werktijd reduceert, moet je wel je belangrijkste werk binnen die tijd af hebben. Je wordt efficiënter, omdat het moet. Wanneer je denkt 3 uren moet besteden aan een taak om deze taak af te krijgen, plan dan 3,5 uren voor deze taak en stop daarna met werken en ga naar huis. Als freelancer (ZZP’er) is dit eenvoudiger toe te passen, dan wanneer je in loondienst werkt. Wanneer je in loondienst werkt, kun je wel twee belangrijke taken van 3,5 uren na elkaar plannen en daarna naar huis gaan.

Tenslotte
Een logboek bijhouden is een eenvoudige en slimme manier om inzicht te krijgen in je productiviteit. Ook kun je snel aanpassingen doen. Een logboek bijhouden hoef je niet elke dag te doen. Elke 6 weken een logboek bijhouden geeft snel inzicht en zorgt voor een hoge productiviteit.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Hoe haal je deadlines en kom je afspraken na?

Tien stappen om miljonair te worden

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

 

Bronnen:

www.stevepavlina.com

Tips voor een goede elevator pitch

Een goede elevator pitch kunnen houden is belangrijk. Een elevator pitch is nodig om mensen van wie je iets nodig hebt, je te ondersteunen. Dit ondersteunen kan het verkopen van een product, maar ook het leveren van een dienst zijn. Tevens zegt een goede elevator pitch te houden veel over je vaardigheden om bij de kern van de zaak te blijven en om je boodschap aan te passen aan je doelgroep. Een goede elevator pitch heeft de volgende kenmerken: hou het bij de feiten, herhaal niet teveel, geef een direct en bondig antwoord, overdrijf niet en hou het kort.

Hou het bij de feiten
Een belangrijk aandachtspunt van een goede elevator pitch is dat je pitch alleen op feiten gebaseerd mag zijn. Degene aan wie je pitched vroeg of laat doorkrijgt dat je onzin aan het verkopen bent, trekt automatisch je betrouwbaarheid. Doe dus geen claims die je niet kunt ondersteunen en doe geen beloftes die je niet kunt nakomen. Probeer je pitch wel met een prikkelende boodschap te starten.

Herhaal niet (teveel)
Maak je boodschap en/of vraag in 1 keer duidelijk. Herhaal je boodschap en/of vraag dus niet (teveel). Wanneer je boodschap helder is en belangrijk is voor diegene die je pitched, is herhalen niet nodig. Herhalen zorgt er alleen voor dat je luisteraar zich aan je ergert en je boodschap steeds minder belangrijk gaat vinden. Het is wel belangrijk om je boodschap met goede argumenten te kunnen onderbouwen.

Geef een direct en bondig antwoord op vragen
Ten eerste moet er de mogelijkheid zijn om vragen te stellen. Wanneer er de mogelijkheid is om vragen te stellen, laat je weten dat je de mening en visie van je luisteraar belangrijk vindt. Probeer vragen direct en bondig te beantwoorden. Draai bij het beantwoorden niet om de hete brij heen. Probeer je antwoorden ook met feiten te onderbouwen. Wanneer je geen antwoord hebt op vragen, wees hier dan eerlijk in en geef toe dat je geen antwoord hebt. Het is dan wel aan te raden om een antwoord te zoeken en wanneer je vraagsteller daar behoefte aan heeft op terug te komen.

Overdrijf niet
Overdrijf niet tijdens je elevator pitch. Probeer wel het belang van je vraag in je pitch voor de organisatie duidelijk te maken. Leef je dus in in het belang van diegene die je pitched en geef hierin praktische voorbeelden. Probeer hierin wel groot te denken. Blijf dus bescheiden in je pitch, maar maak wel het belang voor de organisatie duidelijk. Verder is het belangrijk om gepassioneerd te zijn over je product en/of dienst.

Hou je elevator pitch kort
Het kenmerk van een elevator pitch is dat deze kort moet zijn. Een elevator pitch mag niet langer dan een minuut duren. Laat in je pitch niet alles horen wat je weet, maar noem de belangrijkste boodschap. Laat in je boodschap duidelijk doorklinken wat belangrijk is voor diegene die je pitched. Het is aan te raden om een aantal keren je pitch te oefenen. Probeer bij het oefenen je in te leven in je toehoorder en dus de vragen die hij/zij kan stellen. Probeer ook altijd een vervolg te hebben voor je pitch, dus doe de belofte om nog te mailen, of te bellen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

7 tips voor het houden van een goede presentatie

10 studietips voor (aankomende) studenten

Scriptie: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

 

Timemanagement met militaire precisie (CARVER)

Elk timemanagementsyteem geeft aan dat je moet starten met die taken die het belangrijkste zijn. Je moet tijd besteden aan die taken die ook het echt het belangrijkste zijn. Je moet dus prioriteiten stellen. Maar geen enkel timemanagementsysteem geeft aan hoe je nu weet of een taak belangrijk is. Is dat die taak die het meest urgent is? De taak die je het meeste oplevert? Er is echter een methode afkomstig uit het leger die je kan aangeven welke taak je het eerste moet doen.

Timemanagement op basis van legerprincipes
Vanuit een militair oogpunt is het doel van een aanval een overwinning op de vijand, door de vijand veel schade te berokkenen, zonder daarbij zelf teveel middelen in te zetten. Is dit niet een principe wat goed te gebruiken is om je taken te prioriteren? Je wil de grootste vooruitgang boeken ten opzichte van je lange termijndoelstellingen, zonder daarbij teveel middelen in te zetten. Je lange termijndoelstellingen zorgen ervoor dat je succesvol wordt. Voordat je prioriteiten gaat stellen, moet je eerst weten wat je lange termijndoelstelling is. Vervolgens moet je weten wat je middelen zijn. Je doel op je prioriteitenlijst kan een clustering van een aantal taken, of een enkele taak zijn. Prioriteiten stellen, helpt je vervolgens om dit doel te bereiken zonder daarbij teveel middelen in te zetten. Je middelen om je doel te bereiken, kunnen bestaan uit je beschikbare tijd, geld, sociale netwerk, hoeveelheid fysieke energie etc. Om te bepalen wat nu belangrijk is, heb je een methode nodig die kan bepalen hoe belangrijk een taak of doel is. Om te bepalen hoe belangrijk een taak of doel is, kun je de CARVER-methode gebruiken.

CARVER-methode nader uitgelegd
De CARVER-methode kun je gebruiken om te bepalen hoe belangrijk een bepaalde taak of doel is met betrekking tot doelstelling op lange termijn. De CARVER-methode is afkomstig uit het leger en wordt gebruikt om te bepalen welk doel als eerste moet worden aangevallen. CARVER is een afkorting van een methode om te bepalen welk doel aangevallen moet worden. CARVER staat voor de factoren Criticality (Kritiek), Accessibility (Bereikbaarheid), Return (Herstel), Vulnerability (Kwetsbaarheid), Effect en Recognizability (Herkenbaarheid). Voor elk doel wordt een waarde toegekend op elk van de verschillende CARVER-factoren, waarbij 1 de laagste en 5 de hoogste score is. Wanneer je alle waarden optelt, heeft de taak met de hoogste score de meeste prioriteit. Nu weet je hoe de methode globaal is opgebouwd, moet je ook weten wat de verschillende factoren betekenen. Elke CARVER-factor wordt toegelicht.

Criticality (Kritiek)
De mate van Criticality geeft aan in hoeverre het bereiken van een bepaald doel belangrijk is voor je doelstellingen op de lange termijn. Hoe belangrijker het behalen is van een bepaald doel voor het bereiken van je lange termijndoelstellingen, des te hoger de score is. Hoe kritiek is het doen van een bepaalde taak met het oog op je doelstellingen op de lange termijn? Draagt het doel duidelijk bij aan het behalen van je doelstellingen, of heeft het weinig invloed op je lange termijndoelstellingen?

Accessibility (Bereikbaarheid)
Bereikbaarheid geeft aan hoe makkelijk je het doel kunt bereiken. Hoe makkelijker het doel te bereiken is, des te hoger de score is. Kun je het doel echt goed bereiken, of zijn er zoveel randvoorwaarden dat het bijna onmogelijk is om nu het doel te bereiken?

Return (Herstel)
Binnen een militaire aanval wordt in plaats van Return, recuperatievermogen gebruikt. Recuperatievermogen geeft het herstelvermogen van de vijand aan. Hoe lager het recuperatievermogen, des te hoger de score. Het heeft weinig zin om een doel aan te vallen, wat binnen korte tijd met weinig gebruik van middelen zich kan herstellen. Het heeft dus weinig zin om die taken te doen, die binnen korte tijd weer op je to do lijstje terugkomen. Het is beter een methode te verzinnen die ervoor zorgt dat het doel meer permanent wordt bereikt.

Vulnerability (Kwetsbaarheid)
Kwetsbaarheid van het doel geeft aan hoeveel middelen nodig zijn om een doel te bereiken. Wanneer er weinig middelen nodig zijn om een bepaald doel te bereiken, wordt de score hoog. Een project wat je binnen een dag kunt afronden heeft een hogere kwetsbaarheid, dan een vijfjarenplan.

Effect
Effect geeft aan hoeveel impact het behalen van een bepaald doel heeft. Krijg je een andere functie als je een bepaald doel behaalt? Krijg je een bonus? Krijg je grotere opdrachten?

Recognizability (Herkenbaarheid)
Herkenbaarheid geeft aan hoe duidelijk het doel is. Is er duidelijk omschreven wat je moet doen? Is het doel statisch (blijft het doel hetzelfde), of verandert het doel in elk gesprek wat je hebt? Zijn de tussenstappen duidelijk omschreven om het doel te bereiken. Heb je deze taak eerder gedaan? Hoe duidelijker de taak is, hoe hoger de taak scoort.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Wat is productiviteit? Meer geld verdienen

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bronnen:

www.stevepavlina.com

 

Stress op het werk

Als je tegenwoordig aan iemand vraagt hoe het gaat, is het antwoord vaak: DRUK! Mensen hebben het tegenwoordig steeds drukker. Ook op de werkvloer hebben mensen het steeds drukker. Nu is het niet erg om het druk te hebben. Veel druk kan echter leiden tot stress. Veel stress kan uiteindelijk tot een burn out leiden. Door een burn out zijn mensen lange tijd niet in staat om te werken.

Werkstress is overigens ook niet erg. Werkstress zorgt ervoor dat mensen net een tandje harder werken om bijvoorbeeld een deadline te halen. Of wat meer stress hebben voordat ze een belangrijke deal moeten sluiten. Hierdoor staan mensen op scherp en maken ze minder fouten.

Wat is werkstress?
Een hoge werkdruk kan tot werkstress leiden. De wijze waarop mensen met werkdruk omgaan is debet aan het krijgen van werkstress. Hoge werkstress kan ervoor zorgen dat mensen minder goed in staat zijn om hun werk te doen. Werkstress is een persoonsgebonden toestand. Iemand die veel werkstress ervaart, denkt niet toegerust te zijn om aan zijn omgevingseisen te voldoen.

Sommige mensen ervaren eerder werkstress dan andere mensen. Een klus wat voor een doorgewinterde routenier een klusje is, is voor de nieuwe werknemer (die net gestart is) een hele kluif. Andersom kan het installeren van een nieuw computerprogramma voor de nieuwe werknemer een klusje zijn en voor de routenier een hele klus. Het is de taak voor de manager om de taken en kwaliteiten van mensen goed op elkaar af te stemmen. Ook is het verstandig om bij het samen stellen van teams verschillende mensen en dus kwaliteiten bij elkaar te zetten.

Wie A zegt, moet B zeggen (Type A en Type B mensen)
Over het algemeen kan men het karakter van mensen in twee kampen delen. Type A en Type B mensen. Type A mensen voelen zich druk/gejaagd, gaan altijd de competitie aan, willen alles perfect doen, kunnen zich slecht ontspannen, zijn (positief) agressief, zijn bijna het werk. Type B mensen kunnen goed hun energieniveau inschatten, weten wanneer ze de druk op moeten voeren, zijn rustig. Beide mensen zijn nodig in een bedrijf. Het is de taak van de manager om de goede mensen bij elkaar te zetten, waarbij de A de B stimuleren en de B de A afremmen en tot rust manen.

Oorzaken van stress
Even meer stress hebben kan leiden tot topprestaties. Te lang stress hebben, laat de prestatie afnemen.
Het krijgen van werkstress kent verschillende oorzaken:

 • Niet de grote lijnen kunnen overzien. Niet weten wat de werknemer bijdraagt aan het geheel.
 • Intolerantie.
 • Niet kijken naar andere oplossingen van een probleem.
 • Te gehaast zijn.
 • Geen advies vragen of krijgen!
 • Te veel focus op korte termijn.

Omgaan met stress
De manager kan stress onder werknemers ook reduceren. Dit kan op verschillende manieren. De manager kan reactieve maatregelen nemen. Op het moment dat veel werknemers last van stress hebben, gaat de manager handelen. Ook kan de manager proactief handelen. Proactief handelen kan bestaan uit het vergroten van de weerbaarheid van werknemers. Ook kan de manager de stressoren wegnemen. Het blijkt dat het preventief handelen het meest effectief is om stress te reduceren. Het stressmanagement kent twee stromingen: het tijdmanagement (time management) en het zelfmanagement. Het is de taak van de manager om te kijken welke methode het meest effectief is. Hiervoor moet de manager stressmanagement systematisch aanpakken. Hiervoor moet de manager snel een stressvolle omgeving kunnen signaleren. Vervolgens moet de manager goed de situatie analyseren en een methode bekijken om stress te reduceren. Daarna moet het plan worden uitgevoerd en geëvalueerd worden.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Omgaan met moeilijke mensen

Omgaan met moeilijke (schoon)familieleden

Stress en de gevolgen van stress

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

 

Bronnen:

F. Koopmans, S Bosch, Managementvaardigheden in de praktijk, Wolters-Noordhoff 2008

Productiever worden, meer doen en geld verdienen in minder tijd

Je wordt productiever als je doet wat je leuk vindt, luistert naar educatieve luisterboeken, niet wordt gestoord tijdens je werk, inzicht krijgt waar je tijd aan besteedt en ondanks dat je geen zin hebt in een bepaalde taak er toch aan begint. Dit zijn allemaal adviezen die erg basic zijn, maar de tand des tijd goed hebben doorstaan. Het gebruiken van deze basisadviezen vergroot je productiviteit aanzienlijk!

Doe wat je leuk vindt
Door te doen  wat je leuk vindt, verhoog je je productiviteit aanzienlijk. Dit advies is een open deur, maar doe jij op je werk ECHT wat je leuk vindt? Dus niet iets wat ergens in de verte wel plezierig vindt, maar waar je ook tijd aan zou willen besteden wanneer je er geen geld voor zou krijgen. Door te doen wat je leuk vindt en gepassioneerd over bent, besteed je meer effectieve tijd aan een taak en rond je je taak sneller en beter af. Werkzaamheden die leuk worden gevonden, zijn vaak die werkzaamheden waarin je maximaal gebruik maakt van je vaardigheden om een maximale uitdaging te kunnen volbrengen. Deze piekervaring waarin je maximaal gebruik maakt van je vaardigheden om een uitdaging maximaal te kunnen volbrengen, wordt flow genoemd.

Luister naar educatieve luisterboeken
Hoewel luisteren naar educatieve luisterboeken niet de beste werkvorm is om je nieuwe kennis en vaardigheden te leren en multitasken niet erg efficiënt is, kun je luisteren naar educatieve luisterboeken tijdens limbale (simpele taken waarvoor je weinig aandacht nodig hebt), bijvoorbeeld als je sport, eten kookt, huishoudelijke taken doet, in de trein zit, wandelt, luncht etc. Actief luisteren naar educatieve luisterboeken zorgt ervoor dat je altijd wel iets meekrijgt van de stof. Vooral wanneer je vaker naar dezelfde stof luistert. Maar wat belangrijker is, door je brein bloot te stellen aan positieve informatie, krijgen negatieve gedachten minder de kans om je brein binnen te komen en blijf je gemotiveerd.

Zorg dat je niet wordt gestoord tijdens je werk
Wanneer je bezig bent met een taak die je volle concentratie nodig heeft, zorg dan dat je niet wordt gestoord. Ga in een ruimte zitten waar je niet gestoord kunt worden, zet je email en telefoon uit en ga aan de slag met die taak. Door met volle concentratie te werken aan een taak kom je ook sneller in een staat van flow. Elke keer dat mensen je storen, duurt het 15 minuten voordat je weer in een flow komt. Onthoud dat wanneer mensen je storen, dat niet aan die mensen ligt, maar aan jezelf. Jij laat toe dat mensen je storen. Wees dus meedogenloos wanneer mensen je storen.

Krijg inzicht in waar je je tijd aan besteedt
Je denkt dat je misschien veel tijd aan je taken besteedt. Je weet pas echter zeker hoeveel tijd je aan bepaalde taken besteedt, als je de effectieve tijd bijhoudt. Hou een logboek bij waar je allemaal je tijd aan besteedt. Van de minuut dat je wakker wordt, tot het moment dat je naar bed gaat, hou je bij waar je je tijd aan besteedt. Schrijf elke activiteit chronologisch op die je doet. Door exact op te schrijven waar je overal je tijd aan besteedt, krijg je inzicht waar je je tijd goed hebt besteed en waar niet. Je krijgt inzicht in hoeveel tijd je daadwerkelijk aan een bepaalde taak hebt besteed, hoe vaak je van taak bent gewisseld over de dag, hoeveel tijd je nutteloos naar de tv hebt gekeken. Voel jezelf niet schuldig als je ziet dat je meer dan de helft van je tijd hebt verspild, dat is volkomen normaal. Het geeft dus veel ruimte voor verbetering. Het advies is om 1 dag per kwartaal nauwkeurig een logboek bij te houden. Door actief 1 dag per kwartaal een logboek bij te houden, word je al bewust van je tijdsbesteding. Door bewust te zijn van je tijdsbesteding ga je al efficiënter om met je tijd.

Besteed hoe dan ook tijd aan een taak
Wanneer je geen zin hebt in een bepaalde taak, is het starten met deze taak het meest lastige. Het gevolg is dat je de taak gaat uitstellen en het nog vervelender en lastiger wordt om met deze taak te starten. Een simpele oplossing voor dit probleem, is om hoe dan ook een bepaalde hoeveelheid tijd aan deze taak te besteden. Een mooie hoeveelheid tijd om aan een taak te besteden is 30 minuten. Besteed ook echt 30 minuten aan deze taak. Sluit jezelf op, zet email en telefoon uit en ga echt 30 minuten met de taak aan de slag. Na 30 minuten lukt het misschien om langer met de taak bezig te blijven, omdat het in die 30 minuten is gelukt om in een staat van flow terecht te komen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Wat is productiviteit? Meer geld verdienen

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bronnen:

www.stevepavlina.com
www.abc-van-coaching.nl

Multitasken is onzin, zeven tips om efficient te werken

Je lijkt te kunnen multitasken, dit is echter niet waar. De enige manier waarop je wel kunt multitasken, is als beide taken volledig zijn geautomtiseerd, zoals bijvoorbeeld wandelen en zingen. Je lijkt te kunnen multitasken, omdat je brein razendsnel schakelt tussen de verschillende taken die het doet. Zo lijkt het alsof je goed kunt sms’en en kunnen fietsen, maar beide taken gaan in feite een stuk langzamer. Je doet beide taken sneller wanneer je je volle concentratie op 1 taak richt. Zo is het ook op het werk, je doet je werk beter EN sneller, wanneer je je richt op maar 1 taak. Maar wat zijn nu effectieve strategieën om al je werkzaamheden effectiever en efficienter uit te kunnen voeren? Er zijn hiervoor zeven tips.

Maak een to do lijst
Start je dag met het maken van een to do lijst. Ook kun je bij de afsluiting van je werkdag een to do lijst maken voor de volgende dag. Een to do lijst geeft je overzicht wat je allemaal moet doen en wat belangrijk is om te doen. Hierdoor schieten tijdens je werk niet steeds de gedachten door je hoofd wat je allemaal nog moet doen. Deze gedachten leiden je af van de klus/taak waar je mee bezig was en het kost je brein weer tijd om weer te kunnen concentreren op de eigenlijke taak.

Groepeer de verschillende taken op je to do lijst
Nadat je een to do lijst hebt gemaakt, groepeer je de verschillende taken die bij elkaar horen. De taken die bij elkaar horen, voer je ook binnen een bepaald tijd na elkaar uit. Het is namelijk voor je brein veel eenvoudiger om de taken bij elkaar horen uit te voeren, dan steeds te schakelen tussen verschillende taken. Wanneer je dus veel telefoontjes moet plegen, voer deze dan na elkaar uit. Heb je email weg te werken, doe dit dan ook binnen een bepaalde vaste tijd en niet over de hele dag verspreid. Zet niet de hele dag je email open. Elke keer dat er een mail binnenkomt, zelfs als je deze mail niet leest, word je afgeleid!

Prioriteer de verschillende taken op je to do lijst
Nadat je een overzicht hebt van de verschillende taken en je deze taken hebt gegroepeerd, ga je de taken prioriteren. Het prioriteren kan met de timemanagementmatrix van Covey. Taken kun je  onderverdelen in urgentie en belangrijkheid. Taken die urgent en belangrijk zijn, doe je als eerste. Taken die urgent, maar niet belangrijk zijn, probeer je te delegeren, als je het niet perse zelf hoeft te doen. Taken die belangrijk zijn, maar niet urgent doe je vervolgens en “taken” die onbelangrijk en niet urgent zijn, moet je zoveel mogelijk schrappen.

Denk na hoeveel tijd elke taak kost
Nu je een volledig overzicht hebt van de taken die bij elkaar horen en weet hoe belangrijk en urgent ze zijn, ga je tijd geven voor elke taak. Geef jezelf hier net wat minder tijd, dan je echt nodig denkt te hebben. Zet ook echt een alarm dat afgaat als de tijd op is. Het blijkt namelijk dat je altijd die tijd voor een taak nemen, die jezelf geven. Door onder bepaalde tijdsdruk te werken, dwing je jezelf om de taak ook echt binnen de klus binnen de tijd af te ronden.

Neem rust tussen de verschillende taken
Nadat je een bepaalde taak hebt afgerond, neem je even rust. Even rusten (10-15 minuten) is bijvoorbeeld nodig om je brein leeg te maken en voor te bereiden voor de volgende taak. Tijdens het rusten moet je aan beide delen aandacht besteden. In het eerste deel van de rust maak je je brein leeg. In het tweede deel van je rust ga je nadenken over de werkzaamheden die je allemaal moet doen voor je volgende taak. Hiermee bereid je je brein al voor voor het uitvoeren van de volgende taak.

Denk aan je werkritme
Als je meer een ochtendmens bent, doe dan urgente en belangrijke taken in de ochtend. Je brein is dan het scherpste en kan ervoor zorgen dat je flinke slagen kunt maken. Wanneer je meer een avondmens bent doe deze taken dan later op de dag. Het blijkt ook dat ons brein niet constant moeilijke taken achter elkaar kan uitvoeren. Zo is je brein vlak na de lunch en zo rond 15u00 minder goed in staat om moeilijke taken uit te voeren. Deze momenten zijn uitermate geschikt om email af te werken, of wat telefoontjes te plegen.

Zorg dat je niet afgeleid raakt
Zorg dat je tijdens werk niet wordt afgeleid. Dit is vooral belangrijk bij taken waarbij je echt 100% van je aandacht voor nodig hebt. Ga dus voor moeilijke taken op een rustige plek zitten, zet je email en telefoon uit en ruim je bureau goed op. Het blijkt namelijk dat je brein niet alleen afgeleid raakt van telefoon en e-mail, maar ook van een rommelig bureau. Je brein zoekt namelijk steeds naar die zaken die niet kloppen en een slordig bureau klopt niet.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Timemanagement met militaire precisie (CARVER)

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bronnen:

www.nytimes.com
nl/archief/2009/02/19/mensen-kunnen-niet-multitasken-u-dus-ook-niet
www.menshealth.nl
www.assessmentinfo.nl/timemanagement
www.renegreve.nl/ondernemen/effectief-thuis-werken-begint-met-deze-tips-timemanagement/
www.nat.vu.nl/~ivo/ben/Time_management_VerheijdenAdvies.doc
http://www.fnvprofessionals.nl/je-werk-en-prive-taken-prioriteren/
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/eigen-werk-organiseren/prioriteiten-stellen

Kan je meer geld verdienen?

Veel boeken over timemanagement raden je aan om te denken dat elk uur dat je werkt een bepaalde hoeveelheid geld waard is. Dit is eigenlijk een praktische toepassing van het “tijd is geld” paradigma. Eerst kijk je wat je salaris is en vervolgens gebruik je dat als een richtlijn voor je uurtarief. Wanneer je echter meer geld wilt verdienen, zul je eerst je mindset moeten veranderen. Je moet de mindset krijgen die op werkzaamheden is gericht die meer waard zijn dan je huidige uurtarief.

Een mindset die denkt in werken voor een vast uurtarief heeft echter nadelen, maar ook een klein voordeel. Voordat wordt beschreven wat de nadelen van het werken voor een vast uurtarief zijn, wordt het eerst het voordeel van het werken voor een vast uurtarief uitgelegd. Als laatste wordt uitgelegd hoe je meer geld kunt verdienen.

Het voordeel van het werken voor een vast uurtarief
Een mindset die denkt in werken voor een vast uurtarief heeft een voordeel. Stel je vindt dat je tijd een vast uurtarief van 10 euro netto waard is. Je vaste uurtarief kan je helpen om te concentreren op die werkzaamheden die ook echt 10 euro netto per uur waard zijn. Ook helpt de focus op een vast uurtarief je de werkzaamheden te schrappen die echt niet 10 euro netto per uur waard zijn. Wanneer je een logboek bijhoudt van je werkzaamheden, krijg je inzicht in die werkzaamheden die zeker niet 10 euro netto per uur waard zijn. wanneer je inzicht krijgt in die werkzaamheden die zeker niet 10 euro netto per uur waard zijn, kun je die werkzaamheden verminderen, elimineren en delegeren

De nadelen van het werken voor een vast uurtarief
Een mindset die denkt in werken voor een vast uurtarief heeft echter ook een nadelen. Wanneer je jezelf vertelt dat je tijd een vast uurtarief  van 10 euro netto waard is, vertel je jezelf ook dat je uurtarief niet 20 euro, 50 euro, 200 euro, of 10.000 euro waard is. Je programmeert jezelf om alleen die kansen en werkzaamheden te zien die 10 euro netto per uur waard zijn. Je kijkt alleen naar kansen en werkzaamheden die 10 euro per uur waard zijn en mist veel kansen en werkzaamheden die 10.000 euro netto per uur waard zijn. Wellicht werk je al aan projecten die 10.000 euro netto per uur waard zijn, maar heb je helemaal niet door dat je tijd een veel hoger uurtarief waard is en heb je ingestemd met een bonus die in schril contrast staat met de winst die het project oplevert.

Wat is eigenlijk werk wat 10 euro netto per uur waard is? Wie beslist dat 1 uur van jouw tijd een bepaalde waarde heeft? Als je freelancer, of ZZP’er bent dan beslis je zelf je uurtarief. Werken voor een bepaald uurtarief is prima als je elk uur wat je werkt bij je opdrachtgever kunt declareren. Stap echter niet in de valkuil dat elk uur van je werktijd precies hetzelfde waard is. Hierdoor mis je teveel lucratieve kansen. Wanneer je in loondienst werkt, dan bepaald je maandsalaris je uurtarief. In loondienst is het nog lastiger om 10.000 euro per uur te verdienen. Ten eerste moet je je mindset veranderen die uitgaat van een vast uurtarief. Ten tweede, als je jezelf hebt losgemaakt van deze mindset en je hebt een kans gezien en benut om 10.000 euro/uur te verdienen, dan krijg je waarschijnlijk toch je vaste uurtarief. Degene die het meeste profiteert van jouw 10.000 euro ideeën is je baas. Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat je niet meer de moeite doet om 10.000 euro ideeën te verzinnen.

Hoe kun je meer geld verdienen?
Ten eerste moet je het idee accepteren dat ook jouw tijd veel meer dan je huidige uurtarief waard kan zijn. Wanneer je dat idee accepteert, ga je ook daadwerkelijk de kansen zien in je omgeving die daadwerkelijk ook zoveel geld waard zijn. Vervolgens moet je denken als een ondernemer. Als je een idee krijgt en ontwikkelt wat je baas 25.000 euro extra winst oplevert, dan zal je baas je ook 10.000 euro willen betalen. Je moet hier echter wel over onderhandelen met je baas. Wanneer je baas niet het beslissingsrecht heeft om je 10.000 euro te betalen, dan ga je naar diegene gaan die hier wel over kan beslissen. Je moet echter wel voordat je met het idee aan de slag gaat, onderhandelen over je beloning! Kijk dus welke kansen er binnen je werk zijn om meer geld te verdienen, onderhandel met je baas en ga met die kansen aan de slag. Kijk echter niet alleen naar de kansen binnen je werkomgeving om 10.000 euro te verdienen. Wellicht zijn er binnen je gehele omgeving kansen om veel geld te verdienen.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Bronnen:

www.stevepavlina.com

 

 

Hoe haal je deadlines en kom je afspraken na?

Het is belangrijk om afspraken na te komen. Het is ontzettend vervelend als iemand zijn afspraken niet nakomt, vooral wanneer directe collega’s afhankelijk zijn van het nakomen van deze afspraken. Toch worden afspraken vaak niet nagekomen. Er zijn echter manieren om het nakomen van je afspraken eenvoudiger te maken. Zeg vaker ‘nee’ en zeg direct ‘nee’, zeg alleen ‘ja’ tegen taken die je leuk vindt om te doen, zeg alleen ‘ja’ tegen duidelijke afgebakende taken en stel een ruime deadline.

Zeg vaker en direct ‘nee’
Wanneer je wordt gevraagd om een bepaalde taak te doen, of klus op te knappen en je weet bij voorbaat al dat je er of geen tijd voor hebt, het niet past binnen je andere taken, of je er simpelweg geen zin in hebt, zeg dan direct ‘nee’. Licht je ‘nee’ niet toe, tenzij daar om gevraagd wordt. Vraag geen bedenktijd als je eigenlijk al weet dat je de taak niet gaat doen. Hiermee verspil je niet alleen je eigen tijd, maar nog belangrijker de tijd van degene die het verzoek aan je heeft gedaan om een taak te doen. Hiermee breng je diegene in een lastige positie, want de deadline wordt steeds krapper. Zeg verder alleen ‘ja’ tegen leuke en belangrijke taken die passen bij je ontwikkeldoelen.

Zeg alleen ‘ja’ tegen leuke en belangrijke taken die passen bij je ontwikkeldoelen
Zeg alleen toe op taken die je leuk vindt, tegemoetkomen aan je ontwikkeldoelen en die belangrijk zijn voor de organisatie. Wanneer je toezegt op taken die je leuk vindt en tegemoetkomen aan je ontwikkeldoelen, is het veel makkelijker om aan deze taken te werken. Het is eenvoudiger om aan leuke taken te werken, dan aan taken die niet leuk zijn. Wanneer deze taken ook nog eens tegemoetkomen aan je ontwikkeldoelen sla je twee vliegen in 1 klap.

Baken de taak/vraag af
Net zoals met het opstellen van ontwikkeldoelen is het belangrijk om een taak specifiek te maken en goed af te bakenen. Probeer dus de taak zo duidelijk mogelijk te krijgen. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:

 • Wanneer moet de taak afgerond zijn?
 • Wie zijn er nog meer betrokken bij deze taak?
 • Welke ondersteuning krijg ik voor deze taak?
 • Wat is het budget voor deze taak?
 • Wie heeft er nog meer gewerkt aan deze taak?
 • Zijn er collega’s die met een soortgelijke taak bezig zijn?
 • Wat moet het eindproduct zijn?
 • Hoe moet het tussenproduct eruitzien?
 • Hoeveel tijd krijg ik voor deze taak?
 • In hoeverre past deze taak bij mijn ontwikkeldoelen?

Deze vragen maken niet alleen de taak voor jezelf duidelijk, maar zorgt er ook voor dat de opdrachtgever duidelijk krijgt wat hij vraagt. Wanneer het voor de opdrachtgever nog niet duidelijk is wat de taak is, kun je daar samen over praten.

Stel een ruime deadline
Afspraken worden vaak niet nagekomen, omdat de deadline te krap is genomen. Wanneer je dus een afspraak gaat maken, neem dan een ruime deadline. Wanneer je denkt 5 dagen nodig te hebben, neem dan bijvoorbeeld als deadline 8 dagen. In het geval je de taak oplevert in 6 dagen is je opdrachtgever blij. Stel dat je je de deadline op 5 dagen had gezet en de oplevering was na 6 dagen, dan was je opdrachtgever teleurgesteld geweest. Een ruimere deadline reduceert ook de stress en maakt het mogelijk om nog een keer naar je eindproduct te kijken.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Leer nee zeggen

Multitasken is onzin, zeven tips om efficiënter te werken

Goede doelen opstellen en doelstellingen bepalen

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

 

5 kenmerken van werknemers met een ineffectieve werkstijl

Een ineffectieve werkstijl van werknemers zorgt ervoor dat werknemers meer tijd nodig hebben om een taak af te ronden en daardoor deadlines niet halen. Er zijn 5 kenmerken van werknemers met een ineffectieve werkstijl. Ineffectieve werknemers hebben geen duidelijk doel, plannen niet, werken niet geordend, stellen werkzaamheden uit en zijn niet geconcentreerd. De manager kan elk kenmerk met een aantal handige tips aanpakken.

1. Ineffectieve werknemers hebben geen doel
Ineffectieve werknemers hebben vaak geen duidelijk doel in het leven en ook geen duidelijk doel op het werk. Met een duidelijk levensdoel weet een werknemer of het werk bij hem past en wat de doelen op het werk zijn. Vervolgens kunnen de doelen in lijn worden gebracht met het levensdoel van de werknemer. Zorg ervoor dat de werknemer ook duidelijk de doelstellingen van het bedrijf en het team weet waarvoor de werknemer werkt. Door doelstellingen op het werk concreet en duidelijk te omschrijven, weet een werknemer wat hij moet doen binnen welke tijd en kan de werknemer een betere planning maken. Een teveel aan doelen en taken, maakt een goede planning onmogelijk. Geef de werknemer dus niet teveel taken en pas de taken aan wat de werknemer goed kan en leuk vindt.

2. Ineffectieve werknemers plannen niet
Door onduidelijke doelstellingen, of teveel doelstellingen is een goede planning maken onmogelijk. Onduidelijke doelstellingen en teveel doelstellingen zijn redenen dat een werknemer geen planning maken. Door geen planning en/of een slechte planning en worden de timemanagementvaardigheden slecht en haalt werknemers geen deadlines. Zorg er dus voor dat een werknemer duidelijke doelstellingen heeft en een planning maakt om de doelstelling(en) te halen.

3. Ineffectieve werknemers zijn niet geordend
Chaos is een ander kenmerk van ineffectieve werknemers. Chaos zorgt ervoor dat de werknemer constant spullen is zijn en niet kan vinden. Hierdoor is de werknemer die slecht kan ordenen constant spullen kwijt en zijn ze meer tijd kwijt met zoeken, dan met werken. Doordat doelstellingen niet duidelijk zijn en er sprake is van een povere planning, is de werknemer constant aan het multitasken. Helaas is multitasken een illusie en blijken mensen niet meer dan 1 taak geconcentreerd uit te kunnen voeren en kost het afronden van een taak juist meer tijd.

4. Ineffectieve werknemers stellen uit
Door onduidelijke doelstellingen en planning, weet de werknemer niet goed wat deze moeten doen en start dus niet met een taak. De werknemer wil niet met iets starten wat niet de bedoeling is en/of ziet de relatie van de taak met de doelstelling van het bedrijf of team niet. Ook angst om te falen en perfectionisme kunnen redenen zijn dat de werknemer niet met een taak start. Verdeel dus de doelstelling in kleinere doelstellingen met een duidelijk tussenproduct en eindproduct die op vooraf afgesproken tijden af moeten zijn. Maak verder duidelijk welke relatie het product met de doelstellingen van de werknemer, het team en het bedrijf heeft en maak duidelijk dat fouten maken niet erg is.

5. Ineffectieve werknemers zijn niet geconcentreerd
Door een teveel aan taken en doelstellingen kan het voor de werknemer lastig zijn om te concentreren. Ook een onrustige werkruimte verlagen het concentratievermogen. Zorg dus voor een rustige werkruimte, waar de werknemer zich kan concentreren. Ook het uitzetten van email en telefoon vergroten het concentratievermogen, doordat de werknemer dan niet gestoord kan worden.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

5 tips voor een betere concentratie

Leer sneller en beter te leren

Multitasken is onzin, zeven tips om efficient te werken

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Bronnen:

www.pickthebrain.com
www.raamstijn.nl