Persoonlijke ontwikkeling met de balanced scorecard

De balanced scorecard is een organisatiemodel wat door Kaplan en Norton is ontwikkeld. De visie en strategie staat centraal in de balanced scorecard. Wanneer medewerkers van een bedrijf werken naar de geformuleerde visie en strategie, dan zou dat winst (financiële aspect) voor het bedrijf moeten opleveren. Verder zouden interne processen optimaal verlopen wanneer volgens de visie en strategie wordt gewerkt, zou er sprake moeten zijn van innovatie en groei en zouden klanten tevreden zijn. De balanced scorecard zou je ook op jezelf kunnen toepassen. Je kunt de balanced scorecard toepassen op alleen je professionele ontwikkeling, maar ook hoe het er op dit moment voor staat met je gehele leven. Om te beoordelen hoe je leven er op dit moment voor staat, beoordeel je je financiële situatie, of je plezier hebt in je leven en of je je leven interessant vindt, wat je allemaal leert en wat je betekent voor anderen.

Wat is de balanced scorecard?
De balanced scorecard is een organisatiemodel wat door Kaplan en Norton is ontwikkeld. De visie en strategie staat centraal in de balanced scorecard. Wanneer medewerkers van een bedrijf werken naar de geformuleerde visie en strategie, dan zou dat winst (financiële aspect) voor het bedrijf moeten opleveren. Verder zouden interne processen optimaal verlopen wanneer volgens de visie en strategie wordt gewerkt, zou er sprake moeten zijn van innovatie en groei en zouden klanten tevreden zijn. De visie en strategie worden dus in vier aspecten; het financiële aspect, de interne processen, innovatie- en groeiaspect en afnemersaspect. Wanneer de visie en strategie niet in deze vier aspecten is te concretiseren is er sprake van gebrekkige visie en strategie. De balanced scorecard zou je ook op jezelf kunnen toepassen. Je kunt de balanced scorecard toepassen op alleen je professionele ontwikkeling, maar ook op hoe het er op dit moment voor staat met je gehele leven. De balanced scorecard kun je gebruiken hoe het op dit moment ervoor staat met je leven. Je kunt de balanced scorecard ook gebruiken om te beoordelen wat er nodig is om een bepaald aspect te optimaliseren.

Financiële aspect (hoe sta ik er financieel voor?)
Wanneer je het financiële aspect gebruikt van de balanced scorecard gebruikt voor jezelf, beoordeel je je huidige financiële situatie. Beoordeel je financiële situatie en de financiële situatie die je wenst met de volgende vragen:
•    Wat is je huidige inkomen en is dat inkomen reëel? Wat zou je graag willen verdienen en wat moet je daarvoor doen?
•    Hoeveel geef je maandelijks uit? Zijn je maandelijkse uitgaven te hoog en waar zou je kunnen besparen?
•    Heb je schulden (uitgezonderd hypotheekschuld)? Hoe hoog zijn deze schulden? Zijn de schulden aan het toe- of afnemen, of blijven ze hetzelfde? Wat is er nodig om je schulden af te laten nemen?
•    Hoe hoog is je hypotheek? Heb je al voldoende afgelost op je hypotheek?

Interne processen (hoe interessant vind ik mijn leven?)
Wanneer je beoordeelt hoe interessant je je leven vindt en welke situatie je graag zou willen, kun je jezelf de onderstaande vragen stellen:
•    Hoe vind je je werk? Wat zou je anders willen in je werk?
•    Biedt je werk genoeg uitdaging? Wat biedt wel/geen uitdaging in je werk?
•    Heb je leuke collega’s?
•    Hoe hoog is de werkdruk? Is de werkdruk te hoog, of juist te laag?
•    Heb je een leuke uitdagende hobby? Welke hobby zou je graag willen gaan doen?
•    Welke boeken wil je nog lezen, of films wil je nog zien?
•    Heb je een leuk en interessant gezinsleven? Wat is er allemaal leuk en interessant aan je gezinsleven en wat zou er anders kunnen?

Innovatie en groei (wat leer ik allemaal?)
Dit onderdeel heeft sterke verbintenis met het vorige onderdeel. Wanneer je leuk en uitdagend werk doet, groei je bijvoorbeeld niet alleen als professional, maar maak ook je persoonlijke groei door. Wanneer je beoordeelt of je nog groei doormaakt en waarin je nog graag zou willen groeien, kun je jezelf de onderstaande vragen stellen:
•    Hoe vind je je huidige werk? In wat voor functie zou je graag willen groeien?
•    Wat vind je van de opleidingen en cursussen die je hebt gedaan? Welke opleidingen en cursussen zou je nog graag willen gaan doen?
•    Kun je goed nee zeggen? Zou je vaker nee willen zeggen?
•    Hoe ga je om met moeilijke mensen? Hoe zou je om willen gaan met moeilijke mensen?
•    Hoe gemotiveerd ben je om gezond te eten en te sporten?
•    Maak je jezelf veel zorgen en zou je je graag minder zorgen willen maken?
•    Hoe staat het met je discipline? Ben je gedisciplineerd genoeg en zou je graag wat meer discipline willen kweken?

Afnemersperspectief  (wat beteken ik voor anderen?)
Een belangrijk aspect van de balanced scorecard is het afnemersperspectief. Binnen het afnemersperspectief wordt bekeken wat het bedrijf betekent voor haar klanten. Het afnemersperspectief kun je ook gebruiken om te beoordelen hoe je leven er nu voor staat. Wanneer je beoordeelt wat je betekent voor anderen en wat je graag zou willen betekenen voor anderen kun je jezelf de onderstaande vragen stellen:
•    Ben je eerlijk? Kun je eerlijker zijn?
•    Hoe ben je als collega? Vraag je met name aan collega’s of geef je vooral aan collega’s?
•    Hoe ben je als partner? Op wat voor gebieden kun je een betere partner zijn?
•    Hoe ben je als ouder? Op wat voor gebieden kun je een betere ouder zijn?
•    Hoe ben je als (klein)zoon, of (klein)dochter? Op wat voor gebieden kun je een betere (klein)zoon, of (klein)dochter zijn?
•    Hoe ben je als broer, of zus? Op wat voor gebieden kun je een betere broer, of zus zijn?
•    Hoe ben je als vriend, of vriendin? Op wat voor gebieden kun je een betere vriend, of vriendin zijn?

Tenslotte
Door de balanced scorecard op je eigen leven toe te passen, krijg je inzicht in hoe je leven er nu voor staat. Wanneer je inzicht hebt in die aspecten van je leven waar je wel en niet tevreden over bent, kun je gerichte doelstellingen formuleren om je leven te verbeteren.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Bepaal je levensdoel, de zin van je leven

Een ondernemingsplan voor het leven; het levensplan

20 manieren om je leven te verbeteren

Bronnen:
www.adburdias.nl