De annuïteiten- en lineaire hypotheek, voordelen en nadelen

In hypothekenland bestaan vele verschillende hypotheken. Een van die verschillende hypotheken is de annuïteitenhypotheek. Binnen een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand hetzelfde bedrag. Bij een lineaire hypotheek wordt elk maand een vast bedrag afgelost. De hypotheekschuld neemt dus elk jaar af. Ook zal de te betalen rente elk jaar afnemen. De bruto- en nettomaandlasten zijn bij aanvang van de looptijd van de hypotheek het hoogst.

Vergelijk de verschillende hypotheekaanbieders. Vraag verschillende offertes aan. Ook hoef je niet zomaar akkoord te gaan met een offerte. Staar jezelf niet alleen blind op de hypotheekrente, maar ook op andere aspecten. Onderhandel met de hypotheekverstrekker. De aankoop en het afsluiten van een hypotheek is een van de belangrijkste beslissingen van je leven. Een bank die een solide schuldenaar aan u heeft, is bereid om met u te onderhandelen!

Naast de lineaire hypotheek zijn er ook nog de beleggingshypotheek, de hybride hypotheek en de spaarhypotheek. Sinds 2012 mag 50% van de hypotheek bestaan uit de aflossingsvrije hypotheek.

Waar bestaat het bedrag uit wat je elke maand betaalt?
Het bedrag wat je elke maand betaalt, wordt annuïteit genoemd. Binnen een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag bestaat voor een deel uit aflossing van het geleende bedrag en voor een deel rente. Elk jaar neemt de rente die je betaalt af en neemt de aflossing die je betaalt toe. Hierdoor neemt dus ook de woonlast toe. De filosofie achter deze hypotheekvorm is dat je in het begin van de looptijd de nettomaandlasten laag zijn, omdat je een deel van de betaalde rente terugkrijgt via de hypotheekrente-aftrek. Naarmate de looptijd verstrijkt, nemen de nettolasten toe, omdat de te betalen rente daalt (hypotheekrente-aftrek daalt dus). Door echter inflatie en salarisverhogingen wordt dit gecompenseerd.

Waar moet je opletten bij een annuïteitenhypotheek?
Een annuïteitenhypotheek heeft een vaste looptijd (vaak 30 jaar), waarin geen ingebouwde veiligheid tegen renteverhoging bestaat. Mogelijk bestaat er wel een optie om de rente vast te zetten. Overleg en bespreek dit expliciet met de hypotheekverstrekker. Het belastingvoordeel daalt tijdens de looptijd.

Waar bestaan de maandlasten uit bij een lineaire hypotheek?
De maandlasten bij een lineaire hypotheek bestaan voor een deel uit aflossing en voor een deel uit rente. De aflossing is bijvoorbeeld bij een lening van 300000 Euro over een periode van 30 jaar (300000/30) 10000 Euro per jaar. Over de (rest)schuld wordt ook rente betaald. Het eerste jaar zijn de bruto- en maandlasten dus het hoogst. De brutomaandlasten zullen elk jaar afnemen. De nettomaandlasten nemen elk jaar relatief niet zoveel af, als de brutomaandlasten. Bij een getrapte lineaire hypotheek staat het maandbedrag voor een aantal jaren vast.

Voordeel lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek neemt het vermogen snel toe en neemt het maandbedrag wat aan rente betaald moet worden af. Dit is dus aantrekkelijk voor mensen die in het begin van de looptijd wel de zware hypotheeklasten kunnen dragen, maar later een daling van het inkomen verwachten.

Nadelen lineaire hypotheek
Het hypotheekbedrag wat je kunt krijgen, kan bij deze hypotheekvorm lager zijn. Er wordt namelijk ook gekeken wat je in het begin van de looptijd aan lasten kunt dragen. Ook is er een afnemend fiscaal voordeel. Elk jaar betaal je namelijk minder rente. Deze rente kun je bij de belasting aftrekken, waardoor je eigenlijk een deel van de betaalde rente terug krijgt van de belastingdienst. Wanneer je minder rente betaalt, neemt ook je belastingvoordeel af. Ook profiteer je niet van het inflatievoordeel. Elk jaar wordt geld minder waard en neemt je salaris hierdoor toe (inflatiecorrectie). Wanneer je hypotheeklasten elk jaar in absolute getallen gelijk blijven, drukken deze lasten relatief steeds minder op je salaris.

Een lineaire hypotheek is dus een hypotheek met in het begin van de looptijd hoge lasten en later lagere lasten. De rente kan vast of variabel zijn. Iedere maand wordt een vast bedrag afgelost. De rente-aftrek neemt elk jaar af.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Sparen, of extra aflossen op de hypotheek

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Voordelen en nadelen versneld aflossen annuïteitenhypotheek

De voordelen en nadelen van de hypotheek aflossen: een rekenvoorbeeld

Bronnen:

www.informatierijk.nl
www.hypotheek-aanvragen.nl
www.rabobank.nl