Wat is dividend? Aandelen en dividend

Aandeelhouders bezitten een deel van een bedrijf in de vorm van aandelen. Aandelen worden gekocht om onder andere dividend te krijgen. Vaak wordt de winst die bedrijven maken uitgekeerd in de vorm van dividend. Het dividend kan uitgekeerd worden in de vorm van geld, of in de vorm van aandelen van hetzelfde bedrijf.

Financiële redenen om aandelen te kopen
Geld kan op verschillende manieren geïnvesteerd worden. Sparen is een van de meest veilige methoden (minste kans om de investering te verliezen) om te investeren. Het rendement op geld wat op een spaarrekening staat is echter laag. Geld kan ook in obligaties worden geïnvesteerd. Een obligatie is een lening aan een bedrijf of staat (land). Met een obligatie wordt voor een periode geld geleend aan een bedrijf. Jaarlijks krijgt degene die het geld heeft uitgeleend hiervoor een vergoeding. Doorgaans is het rendement op obligaties hoger dan op een spaarrekening. Het risico om de investering kwijt te raken, is echter ook wat groter. Het rendement is echter het hoogst bij aandelen. Het risico om de investering kwijt te raken is echter ook het grootst. Maar wat zijn nu redenen om te investeren in aandelen?

Met een aandeel wordt eigenlijk een deel van een bedrijf gekocht. Maakt het bedrijf winst, dan neemt de waarde van het aandeel toe. Maakt het bedrijf verlies, dan neemt de waarde van het aandeel af. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven:

  • Stel er worden 5 aandelen van 20 euro gekocht; totaal 100 Euro geïnvesteerd.
  • Jaarlijks maakt het bedrijf waarin is geïnvesteerd winst
  • Na 5 jaren zijn de aandelen 25 Euro waard.
  • Na 5 jaren worden de aandelen voor 25 Euro verkocht; totaal 125 Euro; 25 Euro winst
  • Over een periode van 5 jaren is een rendement 25% behaald; jaarlijkse rendement is 5%.

Een reden om aandelen te kopen, is dus dat aandelen meer waard worden wanneer het bedrijf winst maakt. Wanneer het bedrijf winst maakt, keert het bedrijf ook een deel van de winst uit aan de aandeelhouders. Hoewel het risico op korte termijn groot is, wanneer men in aandelen investeert, is het risico op aandelen op lange termijn vaak laag. Het rendement op lange termijn ligt bij aandelen rond 7%.

Dividend                                                                                                                                                                  Aandeelhouders hebben geen recht op dividend! Maar waarom wordt er dan toch vaak dividend uitgekeerd? Hieronder wordt dat uitgelegd. Op het einde van een boekjaar worden de cijfers over winst en verlies opgemaakt. Deze cijfers komen in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt tijdens de jaarvergadering  goedgekeurd door de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist of er dividend wordt uitgekeerd en hoe groot het dividend is. Vaak wordt een bepaald deel van de winst die is gemaakt, uitgekeerd als dividend. Het dividend wordt vaak in het voorjaar uitgekeerd. Dit wordt slotdividend genoemd. Soms wordt dividend voor een deel vooruit betaald. Dat wordt interimdividend genoemd.

Dividend kan in de vorm van geld worden uitgekeerd (cashdividend), of in de vorm van aandelen van hetzelfde bedrijf (stockdividend). Wanneer er dividend wordt uitgekeerd, wordt dat ex-dividend genoemd. Sommige speculanten kopen aandelen vlak voordat de aandelen ex-dividend gaan. Zo willen deze speculanten nog snel profiteren van het dividend.
Waarom wordt nu niet de gehele winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd? Hiervoor zijn verschillende redenen:

  • Wanneer de gehele winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders kan het bedrijf niet meer investeren. Wil het bedrijf investeren, dan moet het geld lenen bij de bank. De bank rekent rente over geleend geld.
  • Vaak wordt een deel van de winst in de reserve gehouden. Zo kan er tijdens een minder winstgevend jaar toch dividend worden uitgekeerd.
  • Jaarlijks alle winst uitkeren, trekt speculanten aan die op dividend jagen.
  • Wanneer de winst wordt geïnvesteerd, kan het bedrijf meer groeien, waardoor meer winst wordt gemaakt, waardoor het aandeel ook weer meer waard wordt.

Vaak keert het bedrijf tijdens een jaar waarin verlies is gemaakt toch dividend uit. Dit wordt gedaan om de aandeelhouders tevreden te stellen.

Samenvatting
In aandelen beleggen is de meest risicovolle investering op korte termijn. Op lange termijn investeren in aandelen is vaak niet risicovol en wordt een gemiddeld rendement van 7% gehaald. Op twee manieren profiteren de aandeelhouders van de winst die een bedrijf maakt. Aan de ene kant wordt het aandeel meer waard aan de andere kant wordt dividend uitgekeerd.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Wat zijn aandeleen? Voor- en nadelen van beleggen in aandelen

Wat is een obligatie? Voor- en nadelen van obligaties

Vijf stappen van persoonlijke financiële planning

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Bronnen:
www.wat-betekent.nl
www.dividendpagina.nl

Externe link:

Bouw extra inkomsten op door een beleggingsrekening te openen